2022.augusztus.18. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Épüljetek fel lelki házzá – Katasztrófa után bizakodnak a sárándiak

4 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/4014"><img class="image thumbnail" src="/files/images/sarand.thumbnail.jpg" border="0" alt="A sárándi református templom" title="A sárándi református templom" width="100" height="50" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>A sárándi református templom</strong></span></span> <p>A tiszántúli sárándi református egyházközség felújítás alatt álló templomát július 24-én este nyolc óra után ismételten megrongálta a viharos erejû forgószél. </p><p> 

 a sárándi református templomA sárándi református templom

A tiszántúli sárándi református egyházközség felújítás alatt álló templomát július 24-én este nyolc óra után ismételten megrongálta a viharos erejû forgószél.

 

 a sárándi református templomA sárándi református templom

A tiszántúli sárándi református egyházközség felújítás alatt álló templomát július 24-én este nyolc óra után ismételten megrongálta a viharos erejû forgószél.

 

A szél lefújta a torony tetejérõl a 80 százalékban elkészült kupolát, a földre borította az állványzattal együtt, ezáltal a közelmúltban elkészült templomhajó tetõszerkezetét is óriási mértékben megrongálta. A kár több mint tízmillió forint.

A kupolát már tavaly október 30-án életveszélyessé tette egy akkori – szintén – forgószél, oly módon, hogy a helyérõl kiemelte, és ugyanarra a helyre tette vissza. De a mostani szél egyszerûen kicsavarta, rádobta a templomhajó tetõszerkezetére, és onnan vágódott azután a gyülekezeti ház és a templom közötti területre. "Isten kegyelme, hogy nem történt személyi sérülés, hiszen épp egy gyászoló családot vigasztaltunk a gyülekezeti teremben, amikor ez a forgószél feltámadt, és a szemünk láttára belekapott az állványzatba és a toronysisakba. Az egyik gerenda tõlem fél méterre landolt. Gyakorlatilag tehetetlenül végignéztük a szél támadását" – emlékezik Szászfalvi Imre sárándi lelkipásztor.

A templom felújítását végzõ vállalkozó szakszerûen felépítette az állványt, minden szükséges óvintézkedést megtett. A szél erejét nem tudták kivédeni. A gyülekezet augusztus második felére tervezte a tavalyi forgószél miatt szükségessé vált építkezés befejezését. Augusztus 26-án szerettek volna hálaadást tartani, elõkészületként fényképeket és további dokumentumokat gyûjtöttek, hogy azokat elhelyezhessék a toronygömbbe az "Épüljetek fel lelki házzá" igei üzenettel együtt. Ezt a készülõdés zavarta meg a kedd esti forgószél.

A gyülekezet a tragédia után a templomhoz ment, és a jövõbe vetett reménységgel, arra törekedve, hogy a történteket elfelejtse, Krisztus segítségével ismét megkezdte a munkát. Úgy fogadták az esetet, hogy ez egy újabb lehetõség Isten kegyelmébõl fakadóan arra, hogy összefogjanak, és megvalósítsák a templom újjáépítését. Másnap már a gerendákat válogatták, két nappal késõbb, csütörtökön a gyülekezet összefogásából az összezúzott fatörmeléket autókkal, lovas kocsikkal elszállították.

A gyülekezet nagy örömmel fogadta Bölcskei Gusztáv püspököt, aki személyesen meglátogatta és vigasztalta, gyakorlati és lelki tanáccsal segítette õket. Körbejárták a sérült templomot, sõt Bölcskei püspök megnézte a meghibásodott gerendák helyett szállított újabbakat is. Bátorította a gyülekezetet, hogy nem azzal kell foglalkozni, ami történt, hanem azt kell szem elõtt tartani, hogy ezután mit kell tenni. Derencsényi István esperes, ahogyan a katasztrófáról értesült, rögtön Sárándra érkezett. Éjjelig jelen volt, amiben tudott segített. Õ egyébként is harcolt, és korábban is kiállt Sáránd templomáért.

A gyülekezet köszöni az eddigi adományokat, volt olyan gyülekezet, ahonnan nagyon szegény gyülekezeti tag is ajánlott fel összeget a felújításra. Számítanak a település önkormányzatának – melynek tagjai mindannyian református származásúak – tevõleges és gyors segítségére is.

"Szeretném megköszönni a családomnak, a gyülekezetnek a rendkívüli helytállást. Nem kesergünk, elégedetlenkedünk, hanem hittel, imádsággal kérünk segítséget. A templom tornyának átépítése megsokszorozta a gyülekezet lelki életének aktivitását is. Úgy érzem, hogy most benne van a gyülekezetben a hitbõl fakadó >>csakazértis<<, hogy összefogunk, megcsináljuk. Teljes hittel, szeretettel és bizalommal reménykedünk, hogy megadja a mi Urunk az újabb kezdetet. Istennek hála a gyülekezet össze tud fogni, és ki fog állni a templomáért." – fogalmaz a jövõben bízva Szászfalvi Imre lelkipásztor.

T. Németh László

Adományokkal kapcsolatban Szászfalvi Imre lelkipásztor személyesen kereshetõ a 06 (70) 387-0840-es telefonszámon, valamint postai úton a 4272 Sáránd, Ady Endre utca 11. címen.

? www.reformatus.hu Kommunikációs Szolgálat szerk@reformatus.hu T.:(1)460-0753

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.