2022.augusztus.18. csütörtök.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Erópai Parlament-állásfoglalás a brüsszeli EU-csúcsról

10 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/97"><img class="image thumbnail" src="/files/images/europarlament.thumbnail_0.gif" border="0" width="100" height="56" /></a></span> <p>A Nicolas Sarkozy, francia elnökkel (ő az EU Tanácsának soros elnöke is) folytatott szerdai vitát követően az EP-képviselők az október 15-16-ai uniós csúcstalálkozót értékelő állásfoglalást szavaztak meg.</p><p>

 

A Nicolas Sarkozy, francia elnökkel (ő az EU Tanácsának soros elnöke is) folytatott szerdai vitát követően az EP-képviselők az október 15-16-ai uniós csúcstalálkozót értékelő állásfoglalást szavaztak meg.

 

A Nicolas Sarkozy, francia elnökkel (ő az EU Tanácsának soros elnöke is) folytatott szerdai vitát követően az EP-képviselők az október 15-16-ai uniós csúcstalálkozót értékelő állásfoglalást szavaztak meg.

A négypárti (néppárti, szocialista, liberális, Nemzetek Európája Unió) állásfoglalás szövege (egyelőre angolul) az alábbi linken olvasható.

Állásfoglalás az Európai Tanácsról (angolul)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&language=EN&reference=P6-RC-2008-0543

A Lorna csendje nyerte az EP filmdíját

Mundruczó Kornél, a Lux-díj döntőjébe jutott magyar film, a Delta rendezője és Tóth Orsi, a film főszereplője is részt vett az EP strasbourgi október 22-ei plenáris ülésén, ahol átadták a parlament idei filmdíját. A Lux-díjat végül Jean-Pierre és Luc Dardenne alkotása, a Lorna csendje nyerte.

Az EP idén második alkalommal ítélte oda filmdíját. A három döntőbe jutott film: a Delta (Mundruczó Kornél rendezésében, magyar-német koprodukcióban), a Lorna csendje (Jean-Pierre és Luc Dardenne rendezésében, belga-angol-francia-olasz koprodukcióban), és a cseh Havel polgár (Miroslav Janek és Pavel Koutecký rendezésében).

A három filmet tíz jelöltből választotta ki egy tizenhét tagú, producereket, filmforgalmazókat, fesztiváligazgatókat, illetve kritikusokat tömörítő független zsűri. A versenyben olyan alkotások vehettek részt, amelyek az európai értékek egyetemességét, az európai kultúra sokszínűségét jelenítik meg, illetve betekintést nyújtanak Európa építésének folyamatába.

Az európai film támogatásáért

A díjátadáson Hans-Gert Pöttering, az EP elnöke azt mondta, az Európai Parlament számára a kultúra mindig is kiemelt szerepet játszott. „A díj segítségével európai társadalmi kérdések juthatnak el az összes európai ország mozijába" – tette hozzá az elnök.

A Lux-díj célja az európai filmkészítés támogatása, az európai filmek forgalmazásának megkönnyítése és a nyelvi korlátok leküzdése, melyek gyakran megakadályozzák, hogy az európai filmek széles körben eljussanak a nézőkhöz. A nyertes filmet ezért az EU mind a 23 hivatalos nyelvén feliratozzák majd a mintegy 87 ezer eurónyi értékű első díj részeként.

2007-ben Fatih Akin A másik oldalon című alkotása nyerte el a Lux-díjat.

További információ és filmrészletek

http://www.lux-prize.eu/

Cukrosbácsi-mentes internet

„Gyerekbiztos" megjelöléssel, szűrőkkel, forróvonallal és a tagállamok közötti szorosabb együttműködéssel védenék az EP-képviselők a gyerekeket és a fiatalokat az internetes zaklatástól és a rájuk leselkedő egyéb „online veszélyektől".

A mai gyerekek és tinédzserek legalább három órát töltenek naponta a világhálón. Egyes weboldalakon a fiatalok olyan tartalmakkal találkozhatnak, amelyek veszélyt jelenthetnek fejlődésükre.

Az EP szerdán, 672 igen, 9 nem, 19 tartózkodó vokssal támogatásáról biztosította az Európai Bizottság 2009-2013-ra szóló „Biztonságosabb internet" programját, amelynek célja a gyermekek ellen elkövetett internetes visszaélések elleni harc. A program növelné a társadalmi tudatosságot, és uniós kutatói hálózatot hozna létre.

Gyerekbiztos weboldal és forróvonal

A parlament azt szeretné, ha az 55 millió eurós költségvetésű program részeként létrehoznának egy közös „gyerekbiztos" megjelölést a megfelelő tartalmakat bemutató weboldalak számára. Az oldalakat blokkoló és szűrőrendszerekkel is el kellene látni, hogy kizárják a gyerekekre káros tartalmakat – olvasható a Roberta Angelilli (Nemzetek Európájáért, olasz) által készített jelentésben.

A képviselők egy forróvonal beindítását is szeretnék, amelyen azonnal jelenteni lehetne, ha valaki illegális tartalomra bukkan. A szülők, tanárok és óvónők számára oktató csomagokat fejlesztene ki az EP.

 Szorosabb együttműködés a tagállamok között

A képviselők fontosnak tartották, hogy a tagállamok a jövőben fokozottabban működjenek együtt, hiszen az illegális tartalmak bármely tagállamban fel- és letölthetők. A szorosabb együttműködéssel lehetővé válna, hogy gyorsabban megtalálják a gyermekek elleni internetes bűncselekmények elkövetőit – véli a parlament.

Jelentéstevő:  Roberta Angelilli (UEN, IT)

Jelentés (A6- /2008) – A gyermekek védelme az internet és egyéb kommunikációs technológiák használata során

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. október 20., hétfő

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2008/0047

Roberta Angelilli

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Angelilli&partNumber=1&language=HU&id=1941

Közbeszerzéseken környezetbarát autót

Nemcsak az árat, hanem a széndioxid-kibocsátást, a légszennyezést és az energiafogyasztást is figyelembe kellene venni a közbeszerzéssel vásárolt járműveknél.

Évente mintegy 110 ezer személygépjárművet, ugyanennyi kisteherautót, 35 ezer kamiont és 17 ezer buszt vásárolnak közbeszerzéssel az Európai Unióban. Az Európai Bizottság előírná, hogy az ilyen beszerzéseknél az ár és az energiafogyasztás mellett kötelezően vegyék figyelembe a széndioxid-kibocsátást és a levegőszennyezést is. Ez hozzájárulna a környezet védelméhez, és a járműipart is környezetbarátabb, illetve alacsonyabb széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátású járművek fejlesztésére ösztönöznék. Ez áll a Dan Jørgensen (szocialista, dán) által jegyzett jelentésben, amelyet szerdán, 641 igen, 37 nem, 24 tartózkodó vokssal fogadott el az Európai Parlament.

Az EP főbb vonalaiban támogatta a javaslatot, de néhány helyen könnyítést adna a tagállamok számára. A kisebb vásárlásoknál például az EU-országoknak nem kellene alkalmazniuk az irányelvet, mert az csak felesleges adminisztratív terheket róna rájuk. Emellett a speciális vagy sürgősségi esetekben használt – például tűzoltó-, mentő, építkezési, repülőtéri – járműveknél szintén nem lenne kötelező a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele, mivel az azoknak megfelelő autók „sokba kerülnek, és kis számban készülnek" – így a jelentés.

2005-ben az Európai Bizottság már összeállított egy javaslatot a tiszta és környezetbarát járművek vásárlásáról, az EP-képviselők azonban elutasították azt. A mostani javaslat elkészítésekor a Bizottság figyelembe vette a képviselők korábbi ajánlásait, így a szabályozás kiterjed az összes gépjárműtípusra és a széndioxid-kibocsátásra, továbbá rugalmasabb a tagállamokkal szemben és tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét. Az irányelv egyébként nemcsak a hatóságokat vagy közintézményeket kötelezné, hanem az olyan magáncégeket is, amelyek szerződés keretében látnak el közfeladatot.

Jelentéstevő: Dan Jørgensen (PES, DK)

Jelentés: (A6-0291/2008) – Tiszta közúti szállítójárművek támogatása

Átdolgozott javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008., október 21., kedd

Jogalkotási figyelő

Dan Jørgensen

Egyszerűbb és egységesebb gyógyszer-engedélyeztetés

Egyszerűsíteni és egységesíteni szeretnék az EP-képviselők az olyan gyógyszerek újraengedélyeztetését, amelyek már forgalomban vannak, de kisebb vagy nagyobb mértékben módosították őket.

Szerdán, 675 igen, 21 nem, 8 tartózkodó szavazattal fogadta el (első olvasatban) az Európai Parlament a gyógyszerek újraengedélyeztetéséről szóló jogszabályt.

Ha egy gyógyszer összetételén vagy gyártásán változtatnak, a gyógyszergyártóknak újra engedélyeztetniük kell a készítményt, vagy a nemzeti hatóságoknál vagy uniós szinten. Az újraengedélyeztetés a jelentéktelenebbnek tűnő változtatások esetén is kötelező, még akkor is, ha csak a betegtájékoztató szövege vagy a gyártó neve módosul.

A gyógyszergyártókra és a hatóságokra a változtatások kezelése egyre nagyobb adminisztratív terhet ró. A közepes méretű vállalatoknál az évente bejelentett módosítások száma meghaladja a négyezret, nagy vállalatok esetében pedig akár a húszezret is elérheti. Ráadásul a több tagállamban is forgalmazott gyógyszerek módosításakor tagállamonként sokszor más és más a kötelező eljárás, az európai jogszabályok pedig ugyancsak eltérők. „A módosítások kezelésének jelenlegi rendszere egyre kevésbé bizonyul hatékonynak" – írja a parlamenti jelentést készítő Francoise Grossetête (néppárti, francia).

Egyszerűbb engedélyeztetés

Az Európai Bizottság most ezért egyszerűsítené és egységesítené az eljárásokat. A képviselők támogatták az új javaslatot, amely minden egyes európai gyártó számára ugyanolyan engedélyeztetési szabályokat írna elő, és megszüntetné a jelenlegi, eltérő és sok esetben felesleges előírásokat.

A parlament azt is szeretné, hogy olyan esetekben, amikor egy módosítás több forgalomba hozatali engedélyt is érint, közös engedélyezési kérelmet lehessen benyújtani. A képviselők azonban a közös kérelmet minden típusú változtatásra kiterjesztenék. Az Európai Bizottság ezt csak a kisebb változtatásoknál tenné lehetővé.

A képviselők szerint létre kell hozni egy részletes jegyzéket arról, hogy mi számít jelentős, illetve kevésbé lényeges módosításnak, és – a német példának megfelelően – a csekélynek ítélt módosításoknál egyszerűsített bejelentési rendszer alkalmazását írnák elő.

A parlament ezzel együtt bizonyos esetekben megengedné a tagállamoknak, hogy továbbra is a fentiektől eltérő nemzeti szabályokat alkalmazhassanak. A képviselők a hatályba lépés utáni átmeneti időszakot 12-ről 18 hónapra hosszabbítanák meg.

Jelentés: Françoise Grossetête (A6-0346/2008) – A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye feltételeinek módosítása

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008., október 22., szerda

Jogalkotási figyelő

Françoise Grossetête

Szájer József komitológiai jelentései

Az EU-jogszabályok végrehajtását kísérő „komitológia" demokratikusabbá tétele a célja annak a jogszabálycsomagnak, amelynek parlamenti felelőse Szájer József. Az általa jegyzett jelentések az „ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás" bevezetésével foglalkoznak. Ezek közül kedden hármat fogadott el az Európai Parlament.

Az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott uniós jogszabályok végrehajtása az Európai Bizottság feladata. A végrehajtást ugyanakkor a tagállamok delegáltjainak részvételével működő bizottságok felügyelik. Ezt a rendszert, illetve az ehhez kapcsolódó eljárásokat hívják komitológiának.

Az új komitológiai eljárást, az „ellenőrzéssel történő szabályozást" a Szájer József (néppárti) által most beterjesztett jelentések a következő jogszabályokra terjesztenék ki:

  • A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények
  • A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználása
  • A tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatás

Az előzetesben még szerepelt további két témáról várhatóan a következő plenáris ülések valamelyikén szavaz az EP.

Korábbi sajtóközlemény és háttér

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/37873-266-09-39-20080923BRI37872-22-09-2008-2008/default_p001c014_hu.htm

Jelentéstevő: Szájer József (EPP-ED, HU)

Jogi Bizottság

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Szavazás: 2008. október 21., kedd

Jelentés: (A6-0300/2008) – A személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények (átdolgozott szöveg)

Jogalkotási figyelő

Jelentés: (A6-0297/2008) – A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználása (átdolgozott szöveg)

Jogalkotási figyelő

Jelentés: (A6-0288/2008) – A tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatás (átdolgozás)

Jogalkotási figyelő

Perger István/Eu Parlament sajtószolgálat

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.