Lehetővé kell tenni az európaiak számára, hogy maguk dönthessenek az intelligens csipek igénybevételéről, melyek világméretű piaca várhatóan ötszörösére növekszik az elkövetkező évtizedben, mindezt úgy, hogy mégis használhassák őket a mindennapi élet könnyebbé tétele érdekében. Jelenleg is már több mint 6 milliárd ilyen mikroelektronikai eszköz létezik, amelyek a hűtőszekrénytől a buszbérletig számos hétköznapi tárgyba beépíthetők. A rádiófrekvenciás azonosítási (RFID) technológia révén a csipek automatikus adatfeldolgozásra képesek az őket aktiváló „leolvasók" közelében, melyek fogadják rádiójelzéseiket és adatot cserélnek a csipekkel. Jelen vannak a belépőkártyákban, amelyek az irodáinkba engednek bejutást és az intelligens kártyákban, amelyekkel az autópályadíjat fizetjük ki.

 

Lehetővé kell tenni az európaiak számára, hogy maguk dönthessenek az intelligens csipek igénybevételéről, melyek világméretű piaca várhatóan ötszörösére növekszik az elkövetkező évtizedben, mindezt úgy, hogy mégis használhassák őket a mindennapi élet könnyebbé tétele érdekében. Jelenleg is már több mint 6 milliárd ilyen mikroelektronikai eszköz létezik, amelyek a hűtőszekrénytől a buszbérletig számos hétköznapi tárgyba beépíthetők. A rádiófrekvenciás azonosítási (RFID) technológia révén a csipek automatikus adatfeldolgozásra képesek az őket aktiváló „leolvasók" közelében, melyek fogadják rádiójelzéseiket és adatot cserélnek a csipekkel. Jelen vannak a belépőkártyákban, amelyek az irodáinkba engednek bejutást és az intelligens kártyákban, amelyekkel az autópályadíjat fizetjük ki.

 

Az Európai Bizottság a 2009. május 12-én számos ajánlást fogadott el annak érdekében, hogy az intelligens csipeket használó technológia tervezésében és üzemeltetésében részt vevő valamennyi szereplő tiszteletben tartsa az egyén magánélethez és személyes adatainak védelméhez fűződő alapvető jogát, melyet a 2007. december 14-én kihirdetett az Európai Unió Alapjogi Chartája tartalmaz.

„Az intelligens csipek ígéretes technológia, amely sokféleképpen megkönnyítheti az életünket. Hétköznapi dolgokról van szó, amik hirtelen intelligenssé válnak azáltal, hogy egy hálózathoz kapcsolódnak és adatot cserélnek vele. Gondoljunk csak az intelligens hűtőszekrényekre, amelyek közlik, ha lejárt a tej szavatossági ideje, vagy az intelligens ételcsomagolásra, amely figyelmezteti a szülőket a lehetséges allergiákra" – mondta Viviane Reding, az Európai Unió információs társadalomért és médiaügyekért felelős biztosa. „Egyértelmű gazdasági lehetőség rejlik a kisméretű, intelligens csipek használatában, amelyek lehetővé teszik a tárgyak közötti kommunikációt. Azonban nem szabad, hogy az új technológia felkészületlenül érje az európaiakat. Ez az oka annak, hogy a Bizottság a mai napon határozott ajánlásokat adott ki az ipar számára. Az európai fogyasztóknak biztosnak kell lenniük abban, hogy amennyiben és amikor személyes adataik felhasználásra kerülnek, magánéletük még a változó technológiai környezet ellenére is védelem alatt áll. Ezért a Bizottság el akarja érni, hogy az RFID-technológia biztosítsa a fogyasztók számára a lehetőséget, hogy adataik biztonságát ellenőrizhessék, ami a technológia gazdasági sikeréhez vezető legjobb út. Elvégre is, Európa részesedése az intelligens csipek globális piacán az elkövetkező nyolc évben eléri a 35%-ot."

Az intelligens csipek, avagy rádiófrekvenciás azonosító címkék jelentős befolyást gyakorolhatnak – és már gyakorolnak is – az üzleti tevékenységekre, közszolgáltatásokra és fogyasztási cikkekre: legyen szó akár a hatékonyabb újrahasznosításról és egészségügyi ellátásról vagy a díjfizető kapuknál és a reptéri csomagkiadásnál töltött idő csökkenéséről. Annak biztosítására, hogy Európa felkészülhessen ezekre a változásokra, a Bizottság a mai napon az alábbi alapelveket határozta meg a magánélet védelme és az adatok felhasználása során alkalmazandó védelem érdekében:

  • A fogyasztóknak információval kell rendelkezniük arról, hogy az általuk a boltban vásárolt termékek intelligens csipeket használnak-e. Amennyiben a fogyasztók intelligens csippel rendelkező termékeket vásárolnak, a csipeket az eladási helyen automatikusan, azonnal és térítésmentesen hatástalanítani kell, kivéve ha a fogyasztó kifejezetten igényli a csip aktiválását. Lehetőség van kivételt tenni, például annak érdekében, hogy a kiskereskedőkre nehezedő szükségtelen teher elkerülhető legyen, de csak azt követően, hogy a csip magánéletre mért hatásának értékelése megtörtént.
  • Annak érdekében, hogy a fogyasztók tisztában lehessenek személyes adataik felhasználásával, a gyűjtött adat típusával (úgymint név, cím vagy születési dátum), valamint az adatgyűjtés céljával, az intelligens csipeket használó vállalatok és hatóságok kötelesek érthető és egyszerű tájékoztatást nyújtani a fogyasztók részére. Ugyancsak kötelesek egyértelmű címkézést alkalmazni annak érdekében, hogy az intelligens csipekben tárolt információt „olvasó" eszközök beazonosíthatók legyenek, valamint kapcsolattartót biztosítani az állampolgárok számára további tájékoztatás céljából.
  • A kiskereskedelmi szövetségeknek és szervezeteknek egységes európai jelzés feltüntetésével támogatniuk kell az intelligens csipeket tartalmazó termékekkel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot úgy, hogy ilyen jelzéssel látják el a csipet használó termékeket.
  • Az intelligens csipek használatát megelőzően a vállalatok és a hatóságok kötelesek a magánélet védelmével és adatvédelemmel kapcsolatos hatásvizsgálatokat végezni. A nemzeti adatvédelmi hatóságok által is értékelt vizsgálatoknak biztosítaniuk kell a személyes adatok biztonságát és megfelelő védelmét.

2008-ban 2,2 milliárd – például a díjfizető kapuknál és a szállítókonténerek azonosításánál is használt – RFID-címkét adtak el világszerte, és ennek mintegy harmadát Európában értékesítették. Becslések szerint az RFID-címkék világméretű piacának értéke a 2008-as évre 4 milliárd EUR, amely 2018-ra mintegy 20 milliárd EUR-ra nőhet.

2006-ban az Európai Bizottság nyilvános konzultációt (IP/06/289) indított az intelligens csipek (avagy rádiófrekvenciás azonosítási technológiák) fejlesztésével és használatával kapcsolatban. Ennek alapján 2007 márciusában a Bizottság elfogadott egy közleményt (IP/07/332), amely rámutatott arra, hogy a magánélet és az adatok védelme tekintetében a nyilvánosság további intézkedést tart szükségesnek. A mai ajánlás, melynek kidolgozása a beszállítói és felhasználói iparágak, szabványügyi testületek, fogyasztóvédelmi szervezetek, civil társadalmi csoportok és szakszervezetek valamennyi érdekeltjével történt konzultációt követően valósult meg, ezekre az elvárásokra ad választ, és egyenlő versenyfeltételeket törekszik teremteni az európai ipar részére, az egyén magánélethez való jogának figyelembevétele mellett. A tagállamoknak két év áll rendelkezésükre arra, hogy tájékoztassák a Bizottságot az ajánlásban megfogalmazott célkitűzések teljesítése érdekében tervezett lépéseikről. Az ajánlás végrehajtásáról a Bizottság három éven belül jelentést készít, kiegészítve egy vizsgálattal az ajánlásnak az intelligens csipeket használó vállalatokat és hatóságokat, valamint az állampolgárokat érintő hatásairól.

Az ajánlás itt olvasható:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm

MEMO/09/232

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük