Magyarországon is fontos kormányzati célkitűzés, hogy – hasonlóan más fejlett országokhoz – egységes, hiteles és minden érintett számára elérhető nyilvántartás készüljön az ország közműveiről. E célokat támogatja az 2010. évi CXVI. (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról) szóló törvény, amely feladatául tűzi ki egy E-KÖZMŰ infrastruktúra kialakítását.

 

Magyarországon is fontos kormányzati célkitűzés, hogy – hasonlóan más fejlett országokhoz – egységes, hiteles és minden érintett számára elérhető nyilvántartás készüljön az ország közműveiről. E célokat támogatja az 2010. évi CXVI. (a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról) szóló törvény, amely feladatául tűzi ki egy E-KÖZMŰ infrastruktúra kialakítását.

 

Térinformatikai nyilvántartó és közműegyeztetést támogató rendszert fejleszt a NETvisor Zrt. Az Új Széchenyi Terv támogatásával és partnerek bevonásával zajló K+F projekt eredményeként létrejövő prototípus és pilot megoldás alapja lehet a jövőben kialakuló E-közmű infrastruktúrának: önkormányzatok, közmű-szolgáltatók, szakhatóságok és építtetők számára egyszerűbbé és pontosabbá teszi az egyeztetést, adatelérést és -szolgáltatást.

Az IDKER – Integrált Digitális Közmű Egyeztető és nyilvántartó Rendszer – célja, hogy a jelenleg elsősorban papíralapon történő, nem kellően pontos, drága és lassú közműnyilvántartást és -egyeztetést hatékonyabb elektronikus rendszer váltsa fel. A rendszer köztes, egyeztető feladatot tölt be: az önkormányzatok és közműszolgáltatók által szolgáltatott térinformatikai információkat teszi elérhetővé a lakosság, a hatóságok, az építtetők számára.

A NETvisor Zrt. jelenleg futó K+F projektje prototípus rendszer kifejlesztését és pilot szintű tesztelését célozza meg. Az éles rendszer az év folyamán készül el, amely a törvényi szabályozás – jelenleg még húzódó – megszületése után lesz élesben használható. A NETvisor Zrt. egy klaszter tagjaként vezeti a projektet, partnere többek között a Magyar Telekom, és szintén részt vesz a munkálatokban a VÁTI (korábban Városépítési Tervező Iroda, jelenleg VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), és a FŐMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet).

Alappélda a működésre: bármely építkezés megkezdése előtt az építtetőnek kötelessége minden érintett közműszolgáltatóval egyeztetnie a közművek nyomvonaláról. Ez jelenleg papíralapú térképeken történik, amelyek gyakran nem kellően pontosak, sőt, arról sincs hiteles információ, hogy mely közműszolgáltatókat kell bevonni az egyeztetésbe. Az építtetőnek a szolgáltatókkal egyenként  kell felvennie a kapcsolatot, ami időigényes és költséges. Az IDKER-nek köszönhetően a digitalizált térképekkel és az egységes nyilvántartással gyorsabbá, hatékonyabbá válik az ügyintézés.

 

Az elképzelések szerint az IDKER integrált módon fog tudni illeszkedni a jelenleg is államilag (VÁTI) működtetett, de későbbiek során továbbfejlesztendő E-közmű rendszerhez az EU INSPIRE szabályozás figyelembevételével. Az E-közmű szolgáltatás célja, hogy a közműegyeztetésekhez elengedhetetlen közmű érintettségi adatokat szolgáltassa az ügyfelek számára. Ehhez ennek a rendszernek szüksége van digitális adatokra (közműnyomvonal, közterület tartalom, FÖMI-n keresztül közhiteles térképek).

A megvalósuló rendszer funkciói ASP szolgáltatásként havidíj ellenében lesznek hozzáférhetőek, tehát a felhasználók az ASP szolgáltató szerverén található GIS-alapú szakági közmű nyilvántartási rendszert, illetve a közmű egyeztető modul szolgáltatásait érhetik el biztonságos kapcsolaton keresztül. Így a felhasználók gépein nincs szükség nagy kapacitásra, illetve speciális és költséges programok telepítésére.

Az IDKER rendszer előnyei:

§        A rendszer használatával mind az adatszolgáltatók (közműcégek, építési kivitelezők, önkormányzatok), mind pedig az adatlekérdezők (szakhatóságok, építtetők, önkormányzatok) számára lényegesen csökken a közműegyeztetéssel kapcsolatos feladatok idő- és munkaigénye.

§        A kialakítandó ASP rendszer egyszerűsíti a közmű-tulajdonosok feladatát, hiszen elektronikus felületet biztosít az egyeztetési, lekérdezési és nyilvántartási igényekhez. Az ASP rendszer a térinformatikai nyilvántartáshoz valamint a közmű egyeztetési folyamathoz elengedhetetlenül szükséges közhiteles alaptérképek elérését informatikailag támogatja.

§        A rendszer ugyancsak támogatja a kevésbé pontosan behatárolt területeken végzett keresési műveleteket. Ennek nagy jelentősége lehet az önkormányzati munkáknál (pl. településrendezési, tervezési és üzemeltetési feladatok), nagyvonalú tervezési feladatoknál.

§        A rendszer hozzájárul azon társadalmi érdekek érvényesítéséhez, amelyek a károk megelőzéséhez, elhárításához fűződnek: katasztrófa, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a hatékony kárenyhítési és megelőzési beavatkozás lehetőségét támogatja. A kifejlesztendő rendszerrel azok a közvetlen és közvetett károk is megelőzhetőek, amelyek az építési tevékenységek során a közműszolgáltatókat érik a közműnyilvántartások pontatlansága vagy hiánya miatt.

Az IDKER rendszer kommunikációs felületei úgy kerülnek kialakításra, hogy a rendszer felhasználói a közmű egyeztetés során szükséges adatszolgáltatási kötelezettségeknek automatikusan eleget tudjanak tenni. Az IDKER ASP és az E-közmű rendszer között szükséges szakági adatcsere tartalma, az EU INSPIRE irányelvének figyelembe vételével kerül kialakításra.

Az IDKER rendszer szolgáltatásai

Az IDKER rendszer két fő feladata az általános közmű egyeztetési folyamat támogatása és a közmű nyilvántartás vezetésének támogatása és kapcsolódás a majdani E-Közmű Rendszer felé. Legfontosabb szolgáltatásai:

  • Az E-közmű Illesztő igénybevételével lehet az E-közmű Rendszer számára adatokat továbbítani (nyomvonal adatok, jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, határozatok, végzések). Ezt a szolgáltatást önállóan is igénybe vehetik azok az önkormányzatok, illetve közművek, amelyek saját nyilvántartó rendszerrel rendelkeznek, de a többi szolgáltatás igénybevevői is az Illesztőn keresztül továbbíthatják az adataikat az E-közmű Rendszer felé.
  • A Térinformatikai Közműnyilvántartás a saját informatikai rendszerrel nem rendelkező közműszolgáltatók, önkormányzatok közműnyilvántartását teszi lehetővé ASP szolgáltatásként keretében, tehát az önkormányzat adja a közterületi tartalmat és a csatlakozó közművek pedig az egyes közművek nyomvonal adatait.
  • Az Egyeztető segítségével magában az IDKER Rendszerben lehet elvégezni a közműegyeztetéseket: a csatlakozó önkormányzatok adják a közterületi tartalmakat, a közművek pedig a közműegyeztetéshez szükséges nyomvonal adatokat, az önkormányzatok és a közművek is megkapják az érintettségre vonatkozó adatokat és az esetleges nyilatkozatokat. Ez az a szolgáltatáscsoport, amelyet a tervezők, a kivitelezők, a lakosság és a felügyeleti szervek is igénybe vehetnek, a közmű egyeztetési adatok vonatkozásában.

A megvalósuló rendszert a NETvisor Zrt. üzleti szolgáltatásként tervezi indítani, illeszkedve a jövőben várható törvényi szabályozáshoz; funkciói ASP szolgáltatásként, havidíj ellenében lesznek igénybe vehetőek. A fejlesztés alatt álló prototípus két komponensből fog állni: egy ASP-ként (SaaS – Software as a Service) üzemelő GIS-alapú szakági közműnyilvántartó rendszer (víz/csatorna, Telko/KTV, Gáz, Elektromos, Távhő), és egy Közmű egyeztető portál, ami lehet ASP szolgáltatás vagy a közművekhez kihelyezett üzleti logika.

Schnell György, a NETvisor Zrt. vezérigazgató helyettese elmondta, hogy a rendszer legfontosabb újdonságértéke, hogy kialakítja a későbbi egyeztető és nyilvántartó rendszer megvalósíthatósági modelljét. „Egyelőre K+F prototípus létrehozásáról van szó, ami a későbbiekben – a törvényi szabályozás elfogadása után – a digitális GIS-alapú közműnyilvántartás és egyeztetés hatékony eszköze lehet."

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük