2023.március.30. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Europarlament, 2008. június 4-5.-ülés témái, Brüsszel

24 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/97"><img class="image thumbnail" src="/files/images/europarlament.thumbnail_0.gif" border="0" width="100" height="56" /></a></span> <p>Az Európai Parlament június 4-én és 5-én kétnapos plenáris ülést tart. A képviselők vitát tartanak az EU-USA csúcs kapcsán, és jelentéseket fogadnak el az EU kül- és biztonságpolitikájáról, valamint például a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról.</p><p>

 

Az Európai Parlament június 4-én és 5-én kétnapos plenáris ülést tart. A képviselők vitát tartanak az EU-USA csúcs kapcsán, és jelentéseket fogadnak el az EU kül- és biztonságpolitikájáról, valamint például a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról.

 

Az Európai Parlament június 4-én és 5-én kétnapos plenáris ülést tart. A képviselők vitát tartanak az EU-USA csúcs kapcsán, és jelentéseket fogadnak el az EU kül- és biztonságpolitikájáról, valamint például a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról.

Az EP ülése szerda délután a közös kül- és biztonságpolitikáról (Saryusz-Wolski-jelentés), illetve az európai biztonsági stratégiáról (Kuhne) szóló vitával kezdődik.

Ezt követően a június 9-10-ei EU-USA csúcs kapcsán vitáznak a képviselők, majd a fiatal mezőgazdasági termelők (Veraldi) helyzetével foglalkozó jelentés lesz napirenden.

Még szerda este lesz szó többek között a lakossági banki, illetve pénzügyi szolgáltatásokról (Pitella és Karas), valamint a júniusi labdarúgó Európa-bajnokság kapcsán a kényszerprostitúció elleni harcról.

Csütörtök reggel vitáznak a mediterrán unióról, illetve az élelmiszer-higiénia területén a kisvállalkozások számára adandó könnyítésekről (Schnellhardt).

Vita a június 9-10-ei EU-USA csúcs előtt

Az Európai Parlament a Ljubljanában június 9-10-én tartandó EU-USA csúcstalálkozó előtt az Európai Bizottság és a Tanács képviselőivel vitázik. A képviselők állásfoglalásról is szavaznak.

A csúcson részt vesz Janez Janša, a Tanács soros elnöke, José Manuel Barroso, az EB elnöke és Javier Solana külpolitikai főképviselő. Az Egyesült Államokat George W. Bush elnök és a külügyminiszter, Condoleezza Rice képviselik.

A csúcs témái az előzetes program szerint a következők: regionális és politikai ügyek, globális biztonsági ügyek, globális kihívások, kétoldalú transzatlanti kapcsolatok.

Bővebben a csúcsról

http://www.eu2008.si/en/Meetings_Calendar/Dates/June/0610_EUTrojka_ZDA.html?tkSuche=ajax&globalDatum=27.05.&multiDatum=26.06.&veranstaltungsart=&globalPolitikbereich=&visiblePath=/htdocs/en

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai – EU-USA csúcstalálkozó

(Ljubljana, 2008. június 9-10.)

Állásfoglalás a grúziai helyzetről

Az Európai Parlament június 5-én a grúziai választások után kialakult helyzetet értékelő állásfoglalásról szavaz.

Az Európai Parlament május 7-én tartott vitát Grúziáról. A parlamenti választást május 21-én tartották.

A május 7-ei vitában felszólalt Duka-Zólyomi Árpád (néppárti, Szlovákia). A képviselő azt mondta, „Putyin rendelete, amelyben Abháziával és Dél-Oszétiával való szorosabb együttműködésre utasítja az állami szerveket, a grúz robotrepülőgép lelövése, és további orosz katonai egységek Abháziába küldése indokolttá teszik Szaakasvili, grúz elnök súlyos aggodalmait".

Duka-Zólyomi szerint „egyszerűen az orosz hatalom nem tudja elviselni, hogy Grúzia önálló, független utat, az euroatlanti integrációt választotta. Grúzia az európai szomszédsági politikának a szerves része. Kötelességünk maximálisan támogatni a grúz reformokat, a demokrácia és jogállamiság kiépítését." „Meggyőződésem, hogy erőteljesebb és egyértelmű támogatást kell nyújtanunk Grúziának, illetve határozottabb nyomást kell gyakorolni az orosz félre. A békefenntartó erőket is nemzetközivé, semlegessé kellene átalakítani" – mondta a politikus.

Az EP 2008. május 7-ei vitája Grúziáról (eredeti nyelveken)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080507+ITEM-012+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Az EU-elnökség a grúziai választásokról (angolul)

http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/CFSP_Statements/May/0522MZZ_Gruzija.html

Állásfoglalási indítványok – A grúziai helyzet súlyosbodása

Vita: 2008. május 7.

Barcelonai folyamat – Mediterrán unió

Az EP csütörtök reggel vitázik Barcelonai folyamat: mediterrán unió címmel. Az Európai Bizottság 2008. május 20-án tett javaslatot a mediterrán partnerországokkal folytatott együttműködés erősítésére.

A mediterrán unió minden bizonnyal a júliustól kezdődő francia EU-elnökség kiemelt témája lesz.

Az EP-képviselők csütörtök délben állásfoglalást is elfogadnak a témában.

Bővebben a barcelonai folyamatról (angolul)

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index.htm

Pöttering házelnök nyilatkozata az Európai Bizottság kezdeményezéséről

http://www.europarl.europa.eu/president/press_releases/en/files/cp0217.htm

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai – Barcelonai folyamat: mediterrán unió 

Uniós kül- és biztonságpolitika: a nyugat-balkáni stabilitás és az energiabiztonság a fő cél

Az EU közös kül- és biztonság-, illetve védelmi politikáját elemző jelentések szerint a lisszaboni szerződés előrelépést hoz ezeken a területeken. A képviselők elítélik az egyes tagállamok által kötött energia-különalkukat, és támogatnák a Nabucco-projektet. A legfontosabb 2008-as cél a Nyugat-Balkán stabilitása.

Két jelentésben foglalkozik az EP az EU külpolitikájának értékelésével. A külügyi szakbizottság elnöke, Jacek Saryusz-Wolski (néppárti, lengyel) által jegyzett szöveg a közös kül- és biztonságpolitikával (KKBP), Helmut Kuhne (szocialista, német) jelentése pedig az európai biztonsági és védelmi politikával (EBVP) foglalkozik.

Kiaknázatlan lehetőségek, NATO-kapcsolatok

A Saryusz-Wolski-jelentés szerint „az EU szerepe a világban nem arányos a benne rejlő potenciállal és az európai közvélemény elvárásaival, mivel a tagállamok vonakodnak elfogadni az EU külpolitikája hatékonyságának, koherenciájának és elszámoltathatóságának fokozására irányuló szükséges és nélkülözhetetlen reformokat".

A külügyi szakbizottság szerint „a biztonsági stratégiát oly módon kell felülvizsgálni, hogy az tartalmazza a NATO jelenlegi feladatának és jövőbeli irányának, valamint a NATO és az Európai Unió stratégiai és operatív szinteken meglévő kapcsolatának mélyreható elemzését, továbbá a NATO további bővülése biztonsági kihatásainak elemzését".

Az energiaellátási különalkuk sértik a többi tagállam érdekeit

A képviselők úgy vélik, „hogy az energiabiztonság külpolitikai dimenziójának jelentősége – beleértve az uniónak labilis vagy nem demokratikus berendezkedésű országokból és térségekből származó energiától és más stratégiai készletektől való függőségét – tovább fog erősödni". A parlament „javasolja az energiaforrások és az energiaszállítási útvonalak fokozott diverzifikálását, valamint a nagyobb energiahatékonyságot és az EU-tagállamok közötti szolidaritást az energiapolitika terén".

A jelentéstervezet „elítéli, hogy a tagállamok anélkül, hogy erről egyeztetnének, az energiaellátásra vonatkozó kétoldalú megállapodásokat kötnek, amelyek sértik az EU egészének és a többi tagállamnak az érdekeit, és megkérdőjelezik stratégiai projektjeiket". A szöveg „hangsúlyozza a Nabucco-csővezetéknek az Európai Unió energiabiztonsága tekintetében meglévő stratégiai jelentőségét, és felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb tegyen meg az e projekt sikeres végrehajtására irányuló minden erőfeszítést".

Vízummentesség a Nyugat-Balkánnak

A képviselők szerint 2008-ban a legfontosabb célként a Nyugat-Balkán stabilitását kell kitűzni. Ezért azt kérik, hogy „még több erőfeszítés történjen annak érdekében, hogy a Nyugat-Balkán közelebb kerüljön az EU-hoz, többek között egy vízummentes rendszer bevezetésével". A jelentés hozzáteszi: „az EU-nak továbbra is alaposan nyomon kell követnie valamennyi nyugat-balkáni országban a kisebbségek helyzetét valamennyi kisebbségi csoport és jogaik tényleges védelmének biztosítása érdekében".

Kiegyensúlyozott partnerség Oroszországgal

A szakbizottság „különösen fontosnak tartja, hogy az unió 2008-ban felülvizsgálja az Oroszországgal folytatott kapcsolatát". A „kiegyensúlyozott partnerség" „olyan globális kihívásokkal foglalkozna, mint például a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása, a regionális biztonság és az energiabiztonság, továbbá a demokrácia megerősítésének, az emberi jogok védelmének, a szabadkereskedelemnek és mindenekelőtt a jogállamiság tiszteletben tartásának előmozdítása".

Kína figyeljen Tibetre

A jelentés „javasolja a Kínával fennálló politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítését 2008-ban azzal a feltétellel, hogy lényeges előrelépések történjenek a demokrácia és az emberi jogok területén, valamint hogy Kína gondosan figyeljen az általa Tibetben tanúsított magatartással kapcsolatos komoly uniós aggályokra".

Lisszabon erősít

A képviselők üdvözlik „a lisszaboni szerződéssel a külső fellépések, a KKBP és az EBVP (a jövőben KBVP) terén végrehajtott előrelépéseket, és úgy véli, az új szerződés jelentősen megerősíti az unió külső fellépését és a nemzetközi kapcsolatokban betöltött szerepét". A szöveg kiemeli az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselői poszt, valamint az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozását.

Európai biztonsági stratégia

Az európai biztonsági stratégiáról és az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) végrehajtásáról szóló Kuhne-jelentés emlékeztet: 2007-ben és 2008 elején a Tanács jelentős operatív döntéseket hozott. Ilyen volt például EBVP rendőri misszió Afganisztánban (EUROPOL Afganisztán), határozat egy EBVP katonai művelet megindításáról Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban, a Boszniában állomásozó EUFOR Althea csapatok átszervezése és csökkentése, valamint a koszovói polgári EBVP-misszió előkészítése.

A jelentés felszólítja a kül- és biztonságpolitikai főképviselőt, „hogy egy fehér könyvben készítsen felmérést az európai biztonsági stratégia végrehajtása terén 2003 óta tett előrelépésekről és hiányosságokról".

A lisszaboni szerződés által bevezetendő újítások közül a képviselők kiemelik a kölcsönös védelmi segítségnyújtási cikk és a szolidaritási záradék beiktatását, valamint a védelmi területen kialakított strukturált együttműködés megteremtését.

Harci egységek, Eurocorps és katonai Erasmus

A szakbizottság szerint „a harci egységek olyan eszközt képeznek, amely segíti a tagállamokat fegyveres erőik átalakításában a kölcsönös átjárhatóság megerősítése és a közös védelmi stratégiai kultúra kialakítása érdekében". A jelentés „felszólítja a Tanácsot, vizsgálja meg, hogyan lehetne javítani a haderő felállításának hatékonyságán, például a harci egység koncepciójának továbbfejlesztésével".

A testület továbbá „javasolja, hogy az Eurocorps-ot állandó haderőként helyezzék EU parancsnokság alá, és felszólítja a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá ehhez a haderőhöz". A képviselők az uniós nemzeti fegyveres erők közötti interoperabilitás folyamatos javítását kérik, sajnálják, hogy a tagállamok különféle fegyveres erőinek kiképzésére és felszerelésére a sokféleség jellemző, és egy katonai „Erasmus-programot" szorgalmaz, amely magában foglalná a műveletekben részt vevő katonai személyzet közös kiképzését.

Ankara ne akadályozzon

A parlament „sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Törökország akadályozza a Berlin Plus megállapodáson alapuló, és azon túlmutató EU-NATO stratégiai együttműködés végrehajtását", és „aggodalmát fejezi ki az ilyen akciók, például az afganisztáni EUPOL és a koszovói EULEX által az EU-alkalmazottak védelmére gyakorolt negatív következmények miatt", ezért „felhívja Törökországot, hogy a lehető leghamarabb számolja fel ezeket az akadályokat".

Az EP szakbizottsága végül „úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió és a NATO egymást kölcsönösen erősíti, és szoros együttműködést sürget közöttük".

Jelentéstevő: Jacek Saryusz-Wolski (EPP-ED, PL)

Jelentés (A6-0189/2008) – A KKBP-ről szóló 2006-os éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről szóló, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (43) bekezdésének G. pontja alapján az Európai Parlamenthez intézett éves tanácsi jelentésről – 2006

Külügyi Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. június 4., szerda

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0189&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2219

Jacek Saryusz-Wolski

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Saryusz-Wolski&partNumber=1&language=HU&id=28297

Jelentéstevő: Helmut Kuhne (PES, DE)

Jelentés (A6-0186/2008) – Európai biztonsági stratégia, EBVP

Az európai biztonsági stratégia és az európai biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról

Külügyi Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. június 4., szerda

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0186&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2008/2003

Helmut Kuhne

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Kuhne&partNumber=1&language=HU&id=1908

A focivébén is küzdene a kényszerprostitúció ellen az EP nőjogi bizottsága

A 2006-os labdarúgó Európa-bajnokság után idén újraindítaná a „piros lapot a kényszerprostitúciónak" kampányt az EP nőjogi szakbizottsága. A témában a testület elnöke kérdezi az Európai Bizottságot.

Az EP nőjogi szakbizottsága nevében Anna Záborská (néppárti, szlovák) tesz fel szóbeli kérdést az Európai Bizottság képviselőjének. A benyújtott szöveg emlékeztet: a szakbizottság 2006. március 8-án indította el a németországi labdarúgó világbajnokság „alatti kényszerprostitúció és emberkereskedelem elleni küzdelem és annak megelőzése szükségességét hirdető", „piros lapot a kényszerprostitúciónak" elnevezésű kampányát.

Ez Záborská szerint „nagy sikert aratott, mivel kedvezően járult hozzá az emberkereskedelem és a kényszerprostitúció visszaszorításához a világbajnokság alatt". A benyújtott szöveg szerint „a 2008 júniusában megrendezésre kerülő UEFA Euro 2008 futball Európa-bajnokság alatt újból meg kell célozni a nyilvánosságot, és emlékeztetni kell a társadalmat, hogy a nők és leányok ellen elkövetett mindennemű erőszak elfogadhatatlan".

A szakbizottság a következő konkrét kérdésekre vár választ:

  • Végrehajtották-e a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott nőkereskedelemre irányuló cselekvési tervet? Mennyire volt ez hatékony, és mi volt az eredménye? Milyen konkrét intézkedésekről számoltak be a tagállamok a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem elleni küzdelem kapcsán?
  • Milyen mértékben sikerült a tagállamoknak megfelelően átültetniük és végrehajtaniuk a 2004/81/EK irányelvet? Milyen fellépéseket tervez a Bizottság nem megfelelő végrehajtás esetén?
  • Mikor lesz elérhető az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága által 2006 januárjában kért, a prostitúcióval kapcsolatos jogalkotás és a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott nő- és leánykereskedelem hatóköre közötti kapcsolatról szóló tanulmány?
  • A Bizottság nyújtson tájékoztatást arról, hogy kívánja-e, és ha igen, hogyan, ösztönözni a tagállamokat arra, hogy használják alapként és fejlesszék tovább az emberkereskedelem és a kényszerprostitúció elleni küzdelem terén folytatott, határon átnyúló rendőrségi együttműködést.
  • Miként támogatná a Bizottság a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság „Piros lapot a kényszerprostitúciónak" elnevezésű kampányát?

A szóbeli kérdés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2008-0062+0+DOC+XML+V0//HU&language=HU

Az EP 2006-os állásfoglalása a kényszerprostitúcióról

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0086+0+DOC+XML+V0//HU

Szóbeli kérdés – Kényszerített prostitúció és emberkereskedelem, különösen a nők szexuális kizsákmányolás céljából való kereskedelme a 2008. évi európai labdarúgó-bajnokság idejére (T-0008/2008 – B5-0000/2008)

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Anna Záborská

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=zaborska&partNumber=1&language=HU&id=23894

Mezőgazdaság: nagyon kevés a fiatal termelő

Rendkívül alacsony a 35 évnél fiatalabb gazdálkodók aránya Európában. A fiatal termelőknek különösen nagy gondot jelent a föld magas ára. Az EP mezőgazdasági szakbizottsága növelné a termelésbe fogó fiatalok támogatását, és a közös agrárpolitika prioritásai közé sorolná „a termelői generációk jobb megújítását".

A témafelelős Donato Tommaso Veraldi (liberális, olasz) szerint a mostani jelentés célja, hogy prioritásként kezeljék a fiatal mezőgazdasági termelőket szolgáló kezdeményezéseket. Az európai gazdaságok több mint felét irányítják 55 évnél idősebb mezőgazdasági termelők, és a gazdálkodók negyedének életkora a 65 évet is meghaladja. Az EU-ban a gazdálkodóknak csak 7,6 százaléka fiatalabb 35 évesnél – áll az indokolásban.

Magyarországon csak 6,8 százalék a fiatal gazdálkodó

Az Európai Bizottság 2005-ös adatai szerint Lengyelországban a legnagyobb a 35 évnél fiatalabb gazdálkodók aránya. Az ottani, 15,4 százalékos adatot 10 és 12 százalék közötti aránnyal Ausztria, Franciaország, Írország és Görögország követi, a 8,3 százalékos EU-átlag körül van Németország, Belgium és Spanyolország. Magyarország Lettország és Észtország között, 6,8 százalékkal áll, Romániában 4,5, Szlovákiában 4,1 százalék a fiatal termelők aránya. A sort 3,1 százalékkal Portugália zárja. (Ld. a részletes adatokat az alábbi linken – a szerk.)

A fiatalok hajlandók újítani

A jelentéstevő szerint „szükség van olyan politikákra, amelyek prioritásként támogatják a fiatalok bejutását a többfunkciós mezőgazdaságba. A fiatalok olyan gazdaságokat irányítanak, amelyek általában gazdaságosabbak, mivel nagyobb hajlandóságot mutatnak az újító megoldások, az ökoszisztémákkal összeegyeztethető gazdálkodási gyakorlatok és a piac igényeihez való igazodás elfogadása iránt".

A jelentéstervezet szerint „a megreformált közös agrárpolitika (KAP) egyik célkitűzéseként biztosítani kell a mezőgazdasági termelői generációk jobb megújítását", és „a fiatal mezőgazdasági termelőket segítő intézkedések kidolgozása és végrehajtása során különösen figyelembe kell venni az új tagállamok fiatal gazdálkodóinak helyzetét".

Drága a föld

A jelentés „megállapítja, hogy a mezőgazdasági termelői generációk fiatalításának fő feltétele a földhöz való hozzáférés, tekintettel annak magas költségére". A képviselők arra kérik a Bizottságot, „vizsgálja meg a földárak jelentős – részben a városfejlesztési nyomásból és spekulációból eredő – emelkedésének jelenségét".

A szakbizottság „felkéri a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat egy termőföldbank létrehozásában a korai visszavonulás révén szabaddá váló földterületek alapján", emellett „kéri, hogy vizsgálják felül az elindulási támogatás összegét, amely a bevezetése óta változatlan, és amely a jelek szerint már nincs összhangban a mezőgazdasági termelők szükségleteivel".

Földátruházáskor előny a fiataloknak

A testület ezen kívül javasolja, „hogy dolgozzanak ki olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy a mezőgazdasági területek átruházásakor a tevékenységüket megkezdő fiatal mezőgazdasági termelők prioritást élvezzenek a gazdaságukat növelő mezőgazdasági termelőkkel szemben, így különösen a korengedményes nyugdíjazás rendszere, a földterület halasztott megszerzéséhez nyújtott támogatás, fokozatos indulási mechanizmusok és a földek egy részének bérbevehetősége révén".

A jelentés „megállapítja, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők nagy része véli úgy, a beruházási támogatások és a kamattámogatások a leghatékonyabb eszközei a vállalkozó szellem ösztönzésének és versenyhelyzetük erősítésének".

Növelnék a támogatást

A képviselők szerint, „a gazdaságok átvételéhez kapcsolódó magasabb költségek és a gyenge területeken jellemző indulási nehézségek jobb figyelembevétele érdekében emelni kell a támogatásokat 55.000 euró értékben korlátozó közösségi felső értékhatárt, továbbá három év helyett öt évben kell megszabni annak határidejét, hogy az indulás után megfeleljenek az előírásoknak".

A jelentés javasolja, hogy a fiatal mezőgazdasági termelők számára hozzanak létre egy, egy olyan csereprogramot, amely megkönnyítené a bevált gyakorlatok megosztását.

A szakbizottság továbbá javasolja, hogy az egyik évet nyilvánítsák a város és vidék közötti párbeszéd európai évévé.

A támogatási rendszer most

Jelenleg két közösségi eszköz célozza kifejezetten a fiatal mezőgazdasági termelőket:

  • az EMVA keretében társfinanszírozott támogatási intézkedések,
  • közösségi képzési vagy kutatási programokhoz vagy közvetlenül az Európai Unió által irányított egyéb támogatásokhoz tartozó intézkedések, amelyek a fiatal mezőgazdasági termelőkre is vonatkoznak, mint például a korengedményes nyugdíjazási politikák

Az 1698/2005/EK rendelet 20. cikke értelmében támogathatóak azok a fiatal mezőgazdasági termelők, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodni mezőgazdasági birtokon a vállalkozás vezetőjeként. Ez lehet egyszeri támogatás, amelynek legmagasabb összege 25 ezer euró, illetve az induláshoz kapcsolódó költségek fedezéséhez felvett kölcsönök kamattámogatása (a kamattámogatás tőkésített értéke nem haladhatja meg az egyszeri támogatás összegét).

A 1698/2005/EK rendelet 20. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a korai nyugdíjba vonuláshoz nyújtott támogatásokról:

  • legfeljebb 180.000 euró összegű támogatás azon gazdálkodóknak, akik úgy határoznak, hogy felhagynak mezőgazdasági tevékenységükkel, a birtokuk más gazdákra való átruházásával,
  • legfeljebb 40.000 euró összegű támogatás azon mezőgazdasági dolgozóknak, akik úgy határoznak, hogy a gazdaságuk átadásával végleg felhagynak mindennemű mezőgazdasági munkával.

E támogatásokat legfeljebb 15 évig lehet adni.

Az Európai Bizottság háttéranyaga (angolul)

http://www.ceja.be/downloads/S/Statistics/2007/EU_Commission_Facts_on_agriculture.pdf

Jelentéstevő: Donato Tommaso Veraldi (ALDE, IT)

Jelentés (A6-0182/2008) – Milyen jövő vár a fiatal gazdálkodókra a KAP folyamatban lévő reformja nyomán?

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. június 4., szerda

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0182&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2194

Donato Tommaso Veraldi 

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Veraldi&partNumber=1&language=HU&id=36394

Élelmiszer-higiénia: egyszerűsítés a kis cégeknek

Kivenné az EU a szigorú élelmiszer-higiéniai előírások alól az ebből a szempontból kockázatot nem jelentő, közvetlenül a fogyasztók számára értékesítő élelmiszer-ipari mikrovállalkozásokat.

Horst Schnellhardt (néppárti, német) a parlamenti témafelelőse az élelmiszer-higiéniáról, illetve a fuvardíjakban és fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló EU-rendeletek módosításának.

A javaslat az úgynevezett „fast track actions", vagyis gyorsított eljárással megindítandó intézkedések részét képezi, amelyek az EU igazgatási feladatai csökkentésére irányuló cselekvési programmal kapcsolatos közleményben szerepeltek.

A javaslat célja, hogy az élelmiszer-higiénia ellenőrzésére képes élelmiszeripari mikrovállalkozásokat kivegye a 852/2004/EC rendelet egyes előírásai, így a veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP) elvén alapuló rendszer alól.

A kedvezmény olyan, tíznél kevesebb fővel dolgozó mikrovállalkozásokra vonatkozna, amelyek döntően végfelhasználók számára történő élelmiszer-eladással foglalkoznak, és éves forgalmuk nem haladja meg a kétmillió eurót.

A parlamenti témafelelős kifejezetten támogatta „a Bizottság javaslatának központi kérdését, azaz a bürokrácia leépítését". Viszont szerinte „különösen erős kritikával kellene illetni, hogy a javaslat szerint az élelmiszer-biztonság Európában tapasztalható magas szintjét kizárólag gazdasági meggondolások alapján csökkentsék. Ez a 852/2004/EK rendelet kifejezett célja mellett elfogadhatatlannak tűnik".

Az EP élelmiszerbizottsággal foglalkozó szakbizottsága mindezzel együtt 36-13-2 (igen-nem-tartózkodás) arányban támogatta a módosított jelentést.

Ez kimondja: „Az élelmiszer-ipari vállalkozások mentességet kaphatnak a HACCP alapelvein alapuló folyamatos eljárás vagy eljárások bevezetésének, alkalmazásának és fenntartásának követelménye alól. Ez csak azon vállalkozásokra alkalmazandó, amelyek legjellemzőbb tevékenysége a végfelhasználók számára történő közvetlen élelmiszer-értékesítés, és ha az illetékes hatóság úgy véli a rendszeresen végzett kockázatelemzés alapján, hogy vagy nincs megelőzendő vagy elfogadható szintre csökkentendő kockázat, vagy minden azonosított kockázatot megfelelő ellenőrzés alatt tartanak az általános és speciális élelmiszer-higiéniai követelmények végrehajtásával".

Jelentéstevő: Horst Schnellhardt (EPP-ED, DE)

Jelentés (A6-0143/2008) – Élelmiszer-higiénia

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása keretében a fuvardíjakban és fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. június 5., csütörtök

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0143&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2007/0037B

Horst Schnellhardt

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Schnellhardt&partNumber=1&language=HU&id=1930

Jelentések a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról

Támogatni kell a fogyasztói mobilitást és a szolgáltatók közötti egészséges versenyt a banki szolgáltatásoknál – áll az EP elé kerülő jelentésben. A képviselők oktatási programokkal is bővítenék a fogyasztók ismereteit a pénzügyi szolgáltatásokról.

Két, pénzügyi szolgáltatásokról szóló, véleményadó jelentést tárgyal az Európai Parlament. Othmar Karas (néppárt, osztrák) az egységes piaci lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló zöld könyvről, Gianni Pittella (szocialista, olasz) pedig a lakossági banki szolgáltatások területén végzett ágazati vizsgálatról írt.

Ez utóbbi jelentés szerint „az intenzívebb verseny célként való kitűzése nem vezethet gyengülő kockázatkezeléshez a bankszektorban, és nem veszélyeztetheti a világgazdaság egy különösen fontos és stratégiai ágazatának stabilitását". A képviselők úgy vélik, „a nagymértékben felaprózott szabályozási keret akadályozza a határokon átnyúló banki szolgáltatásnyújtás fejlesztését".

A szakbizottság „felkéri a Bizottságot, hogy törekedjen a fogyasztói mobilitás elősegítésére és kísérje figyelemmel a tagállamok előrehaladását annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyebben válthassanak szolgáltatót, megerősítve ezzel a szolgáltatók közötti egészséges versenyt".

A testület „javasolja, hogy a mobilitás és a verseny ösztönzése érdekében számlamegszüntetés esetén csak teljes mértékben indokolt költségeket állapítsanak meg, amennyiben egyáltalán szükséges ezek kiszabása".

A képviselők szerint jobb minőségű és könnyebben olvasható, ezáltal a fogyasztók számára hozzáférhető tájékoztatásra van szükség. A szakbizottság „támogatja a Bizottság és a pénzügyi szolgáltató ágazat által tett erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy bővítsék a fogyasztók ismereteinek szintjét a pénzügyi szolgáltatási termékekkel kapcsolatban, és szervezzenek oktatási programokat ezen a területen".

A szöveg szerint „nagy szükség van a multilaterális megállapodás tárgyát képező bankközi díjak kezelésére vonatkozó módszerek és szabályok pontosítására a kártyás fizetések, valamint a bankjegykiadó automatákra és nem kártyás fizetésekre vonatkozó bankközi díjak kiszámítási mechanizmusa esetében".

Jelentéstevő: Gianni Pittella (PES, IT)

Jelentés (A6-0185/2008) – Verseny – Ágazati vizsgálat a lakossági banki szolgáltatások területén

Verseny – Ágazati vizsgálat a lakossági banki szolgáltatások területén

Gazdasági és Monetáris Bizottság 

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. június 4., szerda

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0185&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2201

Gianni Pittella

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Pittella&partNumber=1&language=HU&id=4436

Jelentéstevő: Othmar Karas (EPP-ED, AT)

Jelentés (A6-0187/2008) – Zöld Könyv az egységes piaci lakossági pénzügyi szolgáltatásokról

Zöld Könyv az egységes piaci lakossági pénzügyi szolgáltatásokról

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2008. június 4., szerda

A jelentés szövege

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0187&language=HU&mode=XML

Jogalkotási figyelő

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2287

Othmar Karas

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=KAras&partNumber=1&language=HU&id=4246

Perges István/EU Parlament sajtószolgálat

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.