Négy év alatt teljesen megújítja technológiai eszközparkját a Tokaj Kereskedőház. A beruházási program eredményeképpen Magyarország legmodernebb borászati vállalata épül fel a Tokaji Borvidéken.

Négy év alatt teljesen megújítja technológiai eszközparkját a Tokaj Kereskedőház. A beruházási program eredményeképpen Magyarország legmodernebb borászati vállalata épül fel a Tokaji Borvidéken.

A társaság új, 66 ezer hektoliter bor hűtött tárolására alkalmas tolcsvai tartálycsarnoka már üzemel, és az ambiciózus fejlesztések egy új palackozó üzem és készáruraktár építésével folytatódnak. Megújul a Tokaj Kereskedőház menedzsmentje is. Az új technológiák alkalmazása a foglalkoztatotti létszám csökkentését teszik szükségessé, ám a minőségi termelés feltételeinek biztosításával az integrátor társaság a korábbinál jelentősen több független szőlőtermesztőnek tud majd megélhetést biztosítani a jelenlegi 1700-hoz képest, a minőségi szőlőtermesztés és -feldolgozás további átfogó kiterjesztésének köszönhetően. A minőségi termelés irányába forduló, ma 1100 hektárról szőlőt felvásároló Tokaj Kereskedőház célja nem kisebb, mint hogy minden borvidéki szereplővel szorosan együttműködve a nemzet borászataként emelje ismét a világ elismert prémium borrégiói közé a Tokaji Borvidéket.

Új technológiai egységgel bővült a Tokaj Kereskedőház eszközparkja a társaság tolcsvai központi telephelyén. A rekordidő, kevesebb mint 10 hónap alatt a 2014-es szüretre elkészült új létesítményben 66 ezer hektoliter bor hűtött tárolására van lehetőség, megnyitva az utat a minőségi termelés irányába forduló társaság előtt az új piacok meghódításához.

„A Tokaj Kereskedőház 2013-ban hirdette meg a tokaji minőségi forradalmat azzal a céllal, hogy a tokaji borok újra elfoglalják az őket megillető helyet a minőségi borok nemzetközi piacán. A megújulás egyik legfontosabb eleme társaságunk technológiájának teljes átalakítása. Ennek első lépéseként készült el az új tolcsvai tartálycsarnok, ami egy elem ahhoz, hogy a társaság minőségi törekvései tartósan képesek legyenek biztosítani a Tokaji Borrégió egészének fejlődését" – fogalmazott Tombor András, a Tokaj Kereskedőház Zrt. felügyelőbizottságának elnöke.

A Tokaji Borvidéken mintegy 1700 termelőtől szőlőt felvásároló állami társaságnál nem bízzák a véletlenre a sikert: a vállalat egy komplex programtervet dolgozott ki technológiája teljes megújítására. A most elkészült projekt második üteme a tervek szerint 2016-ra fejeződhet be, ennek eredményeképpen a hűthető tartálypark kapacitása el fogja érni a 153 ezer hektolitert. Ezzel a Tokaj Kereskedőház tartósan a borrégió legnagyobb szőlővásárlója marad, biztosítva a társasággal kapcsolatban álló termelők hosszú távú megélhetését és boldogulását.

Ezzel párhuzamosan, 2015 februárjában elkezdődik a társaság új, 10 millió palack/év kapacitású palackozó üzemének építése is. A létesítmény a mai piaci elvárásoknak megfelelően egyszerre garantál majd százszázalékos sterilitást, és teszi lehetővé az öntapadós címkézést, valamint a csavarzáras kupakkal ellátott termékek gyártását is. Ugyancsak 2015-ben indul el a Tokaj Kereskedőház új készáruraktárának építése, valamint a cég központi irodaházának korszerűsítése.

A következő fejlesztési ütemben kerül sor a vállalat új szőlőfogadó és -feldolgozó létesítményének építésére, ahol 2016-tól naponta 5 ezer mázsa szőlő feldolgozására lesz lehetőség a legkorszerűbb körülmények között. Garantálja, hogy a Tokaj Kereskedőház továbbra is a borrégió legfontosabb bortermelője tudjon maradni, minden eddiginél magasabb minőséget biztosítva. Az alapanyag-feldolgozó kapacitás növelése lehetővé teszi, hogy a vállalat még több termelőtől vásároljon fel szőlőt, jövedelmet és megélhetést biztosítva az érintetteknek.

Minden további terv alapja a még több bevétel generálása a borvidék számára, a vendégforgalom növelése, az idelátogató emberek számának megsokszorozása. A további tervek között szerepel egy látványközponttal egybekötött borturisztikai központ megvalósítása a társaság szegi pincéjénél, amely 2017-től biztosíthat méltó helyszínt a teljes borrégió és minőségi borainak bemutatására. Itt kap majd helyet a Tokaj Kereskedőház vinotékája is, illetve egy minőségi gasztronómiai fogások bemutatására szolgáló vendéglátóhelyet is kialakítanak. Itt várható a muzeális készlet tartós elhelyezése és hasznosítása is. Emellett az épület alkalmas lesz konferenciák tartására, valamint művészeti előadások fogadására is. A részletes tervek kidolgozására a Tokaj Kereskedőház várhatóan még az idén nyílt tervpályázatot hirdet meg.

„Magyarország legmodernebb borászatát építjük fel, perspektívát kínálva a Tokaji Borvidék minőségi termelésre törekvő gazdálkodói számára. Ezen túlmenően a Tokaj Kereskedőház a nemzet borászataként jelentős lökést adhat a tokaji borok teljes spektruma sikerének, valamint segítheti a többi magyar borvidék termékeit is a nemzetközi borpiacon" – hangsúlyozta Tombor András. Mindez komoly lökést ad majd a teljes hazai borágazatnak ahhoz, hogy adottságait az eddiginél jobban kihasználva új fejlődési pályára álljon.

Ezzel párhuzamosan újabb elismert szakemberek igazoltak a Tokaj Kereskedőházhoz, akik – egyben az egész Tokaji Borvidék érdekeiért dolgozva – tovább erősítik a társaság tudását és kompetenciáját. A cég irányításáért 2015. február 1-jétől Gaálné Király Enikő felel vezérigazgatóként, Goreczky Gergelyt váltva a tisztségben, aki a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának munkáját segíti majd a jövőben tanácsadóként. Gaálné Király Enikő 2014. szeptember 1-je óta dolgozik a társaságnál, az azóta eltelt öt hónapban általános vezérigazgató-helyettesként segítette a cég munkáját. Az új vezérigazgató legfontosabb feladata az, hogy – az elmúlt két év reformjának eredményeire támaszkodva – a társaság megkezdje az új piacok meghódítását.

A közelmúltban csatlakozott a Tokaj Kereskedőház csapatához szőlészeti igazgatóként Balassa István is. Az új vezetői pozíció létrehozásával a társaság a minőségi szőlőtermelés fontosságára kíván a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetni. A társaság pénzügyeinek közvetlen felügyeletét Sviatkó Gábor látja el. A Londonból hazatért pénzügyi szakember eddigi pályafutása során nemzetközi és hazai pénzügyi szolgáltatóknál szerzett értékes pénzügyi és vezetői tapasztalatokat. Majoros László személyében új vezető látja el a termelési folyamatok felügyeletét is a társaságnál.

A jelenleg mintegy 160 főt foglalkoztató Tokaj Kereskedőház vezetése a társaság működésének hatékonyságát a vállalati folyamatok optimalizálásával is javítani kívánja. A magyarországi és külföldi cégek humánerőforrás-gazdálkodását vizsgáló összehasonlító elemzések arra mutattak rá, hogy a borszektorban tevékenykedő hasonló méretű vállalatok általában fele-, harmada akkora létszám mellett dolgoznak, így képesek versenyképesen működni. Az új technológiák alkalmazása viszont egyszerre teszi lehetővé, hogy a Tokaj Kereskedőház csökkentse a közvetlenül foglalkoztatott munkatársak létszámát, miközben a korábbinál több gazdálkodónak biztosítson megélhetést integrátorként.

„A munkavállalói létszám csökkentése egy fájdalmas lépés, amelyet a vállalatvezetés a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett kíván végrehajtani. Egyúttal a társaság minden segítséget meg kíván adni a távozó munkatársaknak újbóli elhelyezkedésük megkönnyítése érdekében" – hangsúlyozta Gaálné Király Enikő. A vállalatvezető kifejtette: a társaság 20 év adósságát törleszti az eddig halogatott reformok végrehajtásával. Ugyanakkor minden munkatársuk fontos, legyen szó akár szellemi,  akár fizikai alkalmazottakról. Éppen ezért a társaság szorosan együtt kíván működni a – kormány által egy évvel ezelőtt elindított BOR-VIDÉK Tokaj Hegyalja Nemzeti Program koordinációjáért felelős – Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsával is. A cél, hogy a távozó munkatársak közül a lehető legtöbben találjanak új lehetőséget szakmájukban, a szőlő- és bortermelés területén.

A Tokaji Borvidék termelési színvonalának növelését, valamint a szektor jövedelmezőségének és eltartó képességének javítását tartotta szem előtt a Tokaj Kereskedőház akkor is, amikor egy európai szinten egyedülálló termőhelyfelmérést indított a régióban. A 2014-ben indult felmérés első szakaszában a vállalat ültetvényellenőrei 1100 hektár területen, 3600 parcellán már elvégezték a munkát, ahonnan a vállalat rendszeresen vásárol fel szőlőt a szüreti időszakban. Az így összeállt adatbázisból – térinformatikai módszerek segítségével – minden felmért földdarabról több tucat féle szempont alapján lehet nagyfelbontású térképeket készíteni.

A felmérésnek fontos szerep jut a termelői szerződéses rendszer teljes megújításában is. Ugyanis a cég már termékkategóriának megfelelően tudja a parcellákat osztályozni, fontos lépést téve a minőségi alapanyag-termelés irányába. Mindez lehetőség a termelőknek, hogy még többen váljanak a Tokaj Kereskedőház beszállítóivá, s – a termőhelyük adottságainak megfelelően differenciálva termelésüket,- a legjobb minőséget és jövedelmezőséget érjék el.

„Nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, mint hogy a Tokaj Kereskedőház – a borrégió valamennyi szereplőjét támogatva, velük szoros együttműködést megvalósítva – a nemzet borászataként emelje ismét a világ elismert prémium borrégiói közé a Tokaji Borvidéket. Ehhez egyszerre van szükség a vállalat működésének hatékonyabbá tételére és versenyképességének drasztikus javítására, továbbá a minőségi termelésre történő átállásra. Mindez többéves kitartó munkával és következetes lépésekkel érhető el. Az útnak még a legelején tartunk. Azonban az erőfeszítések és a közös munka megtérülnek. Ennek eredményeképpen a Tokaji Borvidéken újra egyre többen kapcsolódhatnak be a szőlőtermesztésbe, miközben a Tokaji márkanév a nemzetközi piacon valódi elismertséget fog kivívni magának" – szögezte le Tombor András.

A Tokaj Kereskedőház Zrt. a Tokaji Borvidék legnagyobb borgazdasága, kulcsszereplője. A Magyar Állam tulajdonában lévő nemzeti pincészet, amely a 2002 óta az UNESCO Világörökség része címet is viselő történelmi Tokaji Borvidék legnagyobb borászataként a magyar borászati tradíció őrzője és védelmezője. Tevékenysége elsősorban a szőlőalapanyag termelésére és felvásárlására, borkészítésre és borértékesítésre, valamint borkóstoltatásra épül. A Tokaj Kereskedőház Zrt. 70 hektáros saját szőlőterülettel rendelkezik, emellett ugyanakkor közel 1100 hektár területről, közel 2000 kistermelőtől vásárol fel szőlőt. A fejlődést mutatja, hogy 2013 októberében többmilliárd forint értékű beruházási program indult el a társaság tolcsvai telephelyén, a pincészet hűthető tartályparkjának kiépítését, új palackozó üzemet, valamint az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célul kitűzve.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük