2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Felelősségbiztosítás, megelőzés, átvállalás: így csökkenthető a cégvezetők megnövekedett kockázata

6 perc olvasás
<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--> <p><span class="inline inline-left"><a href="/node/79393"><img class="image image-preview" src="/files/images/kockajatek.jpg" border="0" width="250" height="250" /></a></span>Kockázatosabb céget vezetni az új Ptk. hatályba lépése óta: ha a vezető tisztségviselő mulasztása kárt okoz, cégével együtt ő is felelőssé válhat - teljes vagyonával. Közvetlenül ellene is indulhat per. A PBA Praeventio és a Szecskay Ügyvédi Iroda három módszert is javasol, amellyel csökkenthető a vállalatvezetői kockázat: a cég átvállalhatja a felelősséget, előzetesen szabályozni kell a felelősségi területeket és érdemes a kockázathoz mért vezetői felelősségbiztosítást kötni. Utóbbi biztosítástípusból tavaly év végéig mindössze 320-at kötöttek, ám az új szabályok miatt piaca jelentősen nőhet az idén.

kockajatekKockázatosabb céget vezetni az új Ptk. hatályba lépése óta: ha a vezető tisztségviselő mulasztása kárt okoz, cégével együtt ő is felelőssé válhat – teljes vagyonával. Közvetlenül ellene is indulhat per. A PBA Praeventio és a Szecskay Ügyvédi Iroda három módszert is javasol, amellyel csökkenthető a vállalatvezetői kockázat: a cég átvállalhatja a felelősséget, előzetesen szabályozni kell a felelősségi területeket és érdemes a kockázathoz mért vezetői felelősségbiztosítást kötni. Utóbbi biztosítástípusból tavaly év végéig mindössze 320-at kötöttek, ám az új szabályok miatt piaca jelentősen nőhet az idén.

kockajatekKockázatosabb céget vezetni az új Ptk. hatályba lépése óta: ha a vezető tisztségviselő mulasztása kárt okoz, cégével együtt ő is felelőssé válhat – teljes vagyonával. Közvetlenül ellene is indulhat per. A PBA Praeventio és a Szecskay Ügyvédi Iroda három módszert is javasol, amellyel csökkenthető a vállalatvezetői kockázat: a cég átvállalhatja a felelősséget, előzetesen szabályozni kell a felelősségi területeket és érdemes a kockázathoz mért vezetői felelősségbiztosítást kötni. Utóbbi biztosítástípusból tavaly év végéig mindössze 320-at kötöttek, ám az új szabályok miatt piaca jelentősen nőhet az idén.

Az új Ptk. hatálybalépése előtt – néhány kivételtől eltekintve – a társaság volt felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. Az új Ptk. alapján, ha a cégvezető így tesz, a társasággal egyetemlegesen felel a károsulttal szemben.

„Ez azzal is jár, hogy a vállalkozás mellett közvetlenül a cégvezető ellen is pert indíthatnak azok a károsultak, akik a cégnek nem szerződő partnerei. A korábbi szabályozás szerint kárigényt csak a cég ellen nyújthatott be a károsult" – mondja dr. Szecskay András, a Szecskay Ügyvédi Iroda vezetője. „A vállalkozás vezetője most viszont teljes vagyonával felel az ilyen károkért. "

A vezető felelősségére példa, ha  a társaság szerződéskötési tárgyalásokat folytat harmadik személlyel, és a vezető tisztségviselő megszegi az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét (pl. egy lényeges kérdésről nem tájékoztatja a tárgyalópartnert). E jogsértés miatt a másik fél végül nem köti meg a szerződést, és szerződésen kívüli kárigényt érvényesíthet közvetlenül cégvezetővel szemben is. Hasonlóan perelhető az ügyvezető, ha vagyon vagy szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmény révén okoz károkat, vagy versenykorlátozó (kartell) megállapodás kötésével okoz kárt.

A cégvezetők megnövekedett kockázata 3 módon is kezelhető:

1.      Vezetői felelősségbiztosítás

A változások lendületet adhatnak a vezetői felelősségbiztosítások piacának. „Mivel bírói gyakorlat még nem társul az új Ptk-hoz, sok a bizonytalanság a cégek menedzsmentjében, hiszen nem tudni még pontosan, milyen ügyekben kell majd akár saját vagyonukkal helytállniuk. Ezt a bizonytalanságot lehet a legjobban vezetői felelősségbiztosítással megszüntetni" – magyarázza dr. Vass Gábor, a PBA Praeventio Zrt. biztosítási alkusz szakmai vezetője.

A Ptk. életbe lépése előtt e biztosítási módozat nem volt túl népszerű: a Magyar Biztosítók Szövetsége adatgyűjtése szerint tavaly év végéig mindössze 320 ilyen szerződést kötöttek – miközben a mostani változás több mint 300 ezer gazdasági társaság vezetőjét érintheti. 

A PBA szakértője szerint a vezetői felelősségbiztosítások esetén a legfontosabb, hogy a cégvezető és a biztosító együtt, a kockázatnak megfelelő kártérítési limitet állítson be. Amióta az új Ptk. fókuszba helyezte a vezetői tevékenységet, kiderült, hogy a legtöbben összekeverik a különböző típusú felelősségbiztosításokat. A PBA tapasztalata az, hogy az általános, munkáltatói és szakmai felelősségbiztosítás esetén (ezek magyarázatát ld. a PBA biztosítási szótárában) általában relatíve alacsony térítési limitet kérnek az ügyfelek (egyszeri 10 millió forintot és éves 50 millió forintot), amíg cégvezetői felelősség esetén ennek többszörösét. Pedig a cégvezetői kockázat nem így arányul az általános felelősségbiztosítás által fedezett kockázatokhoz.

Mennyit kell fizetni?

A PBA egyik biztosítói partnere példáján mutatja be, milyen ráfordítást jelent egy vezetői felelősségbiztosítás.

Cég éves bevétele: 80 millió forint
Kártérítési limit: 100 millió forint

Éves biztosítási díj: 160 000 Ft

 

Cég éves bevétele: 200 millió forint
Kártérítési limit: 200 millió forint
Éves biztosítási díj: 300 000 forint

Mit fedez?
– Vezetői döntésből származó károkat
– Bírságokat
– Jogi és egyéb eljárási költségeket
– Jó hírnév megsértése elleni védekezés költségeit (pl. jogi képviselet és PR)
– Felszámoláskor biztosíték összegét

2.      A kártérítést átvállalja a társaság

Tekintettel arra, hogy a cég és a vezető tisztségviselő felelőssége egyetemleges (vagyis mindegyiküktől követelhető a kártérítés), nincs akadálya annak, hogy a társaság vállalja: a károsultnak megfizeti a kártérítés teljes összegét. Ez a vállalás helyet kaphat a létesítő okiratban, vagy a társaság és a vezető tisztségviselő közti szerződésben. Mindazonáltal egy ilyen kötelezettségvállalás, illetve ennek teljesítése bizonytalan adójogi következményekkel járhat.

3.      Megelőző intézkedéseket kell tenni

Dr. Szecskay András szerint fontos, hogy a vezető tisztségviselő csak a saját magatartásával okozott kárért felel, ezért mentesül a felelősség alól, ha a kár nem róható fel neki. E tény bizonyításában segíthet:

  • a vezető tisztségviselő felelősségi köreinek pontos rögzítése (pl. a szervezeti és működési szabályzatban),
  • több ügyvezetővel működő kft. esetén a hatáskörmegosztás, a tiltakozási jog (kötelezettség) pontos szabályozása,
  • hatékony megfelelési (compliance) rendszer felállítása és működtetése.


About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.