A most hirdetett negyedik mobilszolgáltatói frekvenciacsomagra a hosszabbítások ellenére is,úgy tűnik – nem igazán erős pályzatok érkeztek. Elképzelhető, hogy részben vagy teljesen eredménytelenként fogják kihirdetni. Az ok az, hogy gazdasági válság idején valaki többször is megfontolja, mielőtt egy 100 százalék feletti piaci telitettségű területen újabb harci poziciókat nyit. A megoldás a régi szolgáltatók bevonása, akik meglévő vagy újabb szolgáltatásaikat  tudják pótolni és kiegészíteni ezekkel a frekvenciákkal, követve az igényeket. Ezért a józan ésszel ellentétes volt (ami a magyar jogalkotást sohasem jellemezte) a már piacon lévő szolgáltatók kizárása.

 

A most hirdetett negyedik mobilszolgáltatói frekvenciacsomagra a hosszabbítások ellenére is,úgy tűnik – nem igazán erős pályzatok érkeztek. Elképzelhető, hogy részben vagy teljesen eredménytelenként fogják kihirdetni. Az ok az, hogy gazdasági válság idején valaki többször is megfontolja, mielőtt egy 100 százalék feletti piaci telitettségű területen újabb harci poziciókat nyit. A megoldás a régi szolgáltatók bevonása, akik meglévő vagy újabb szolgáltatásaikat  tudják pótolni és kiegészíteni ezekkel a frekvenciákkal, követve az igényeket. Ezért a józan ésszel ellentétes volt (ami a magyar jogalkotást sohasem jellemezte) a már piacon lévő szolgáltatók kizárása.

Elhárul az akadály a régóta piacon lévő mobilszolgáltató társaságok pályázata elől – Dr. Szabó Pál hírközlésért felelős miniszter jogszabálymódosítást kezdeményezett.Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter kezdeményezte a vonatkozó jogszabályok módosítását, amelynek köszönhetően elhárul az akadály a 3,5 GHz-es frekvenciahasználati joggal rendelkező társaságok elől, hogy az UMTS/GSM rendszerű mobil rádiótávközlési szolgáltatási piacon megjelenjenek. A pályázatok beadásának határideje meghosszabbodik.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság 2008. október 22-én hirdette meg a mobil (GSM/UMTS) rádiótávközlési szolgáltatáshoz, 450 MHz -es frekvenciasávon nyújtható rádiótávközlési szolgáltatáshoz és a mikrohullámú rádióátviteli rendszerekhez (26 GHz) kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultság tárgyában kiírt pályázatokat.

A felhívás közzétételét, illetve az eljárás megindulását követően megtörténtek az első, úgynevezett pre-bid (ajánlattétel előtti) konzultációk a pályázatokkal kapcsolatosan. Ezeken a megbeszéléseken a szolgáltatói oldal több kifogást is emelt a frekvenciasáv használati feltételeit megállapító jogszabály ellen, amely kizárta őket a lehetséges pályázók köréből.

A szolgáltatói oldal felvetését Dr. Szabó Pál KHEM miniszter megvizsgálta – és különös tekintettel a megváltozott világgazdasági helyzetre – a korábbi döntést a kizárás vonatkozásában felülvizsgálta. A felülvizsgálat során a miniszter méltányolta a szolgáltatói oldal felvetését, és a kizárás hatályon kívül helyezése érdekében a szükséges jogszabály-módosítást elvégezte.

A miniszter felkérte az eljárást folytató hatóság elnökét, hogy 15 nappal hosszabbítsa meg a beadásra nyitva álló határidőt.

Ezzel a lépéssel minden akadály elhárul az új, negyedik szereplő megjelenése elől a mobiltelefon-szolgáltató piacon.

HÁTTÉR:

A Kormány a negyedik mobiltelefon szolgáltatóval kapcsolatban 2004-ben hozott döntést. A harmadik generációs („3G") mobil rendszer (IMT-2000/UMTS) magyarországi bevezetésére vonatkozó koncepció kidolgozása során született az a döntés, hogy lehetőséget kell teremteni egy új, negyedik piaci szereplő megjelenésére.

Ezzel a lehetőséggel 2004-ben a piac nem élt, azaz jelenleg egy nem használt, de teljes spektrumú mobilszolgáltató megjelenését lehetővé tevő 900-1088-2100 MHz-es frekvenciacsomag áll rendelkezésre.

A szélessávú rádiós szolgáltatások bevezetése iránti igény 2004 óta fokozódott, valamint a mobilpiacon az elmúlt években a verseny intenzitásának csökkenése volt megfigyelhető. A növekvő igények kielégítése, valamint a verseny fokozása, és ezzel a fogyasztói jólét növelése érdekében szükségessé vált a meglévő szabad tartomány mellett a 450 MHz-es sáv egy részének ilyen célokra történő megnyitása. Azaz már nem csak egy lehetséges negyedik, hanem egy ötödik szolgáltatóról is beszélhetünk.

Az új igények megjelenése és a technológiai fejlődés eredményeként el kellett indítani a 80, 160 és 400 MHz-es sávok átrendezését is. Ezzel nem csak a polgári, hanem a nem polgári oldal részéről is lehetővé vált a hatékonyabb spektrum-használat. A szélessávú rádiós szolgáltatások elterjesztéséhez elengedhetetlen feltétel a nagysebességű adatátvitel biztosítása a felhasználók felé a mobil hálózaton keresztül. Ennek eszközeként szükségessé vált a 26 GHz-es mikrohullámú sáv megnyitása is.

Az időközben felmerülő lehetőségekhez és igényekhez igazítva a Kormány ez év októberében módosította a pályázatokhoz kiírásához szükséges jogszabályokat. A Magyar Közlöny 149. számában 2008. október 18-án kihirdetésre került a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet és a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2008. (X. 18.) Korm. rendelet, amely kihirdetését követő napon hatályba lépett. A Magyar Közlöny 150. számában történt meg a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról szóló 28/2008. (X. 21.) KHEM rendelet kihirdetése, mely szintén a kihirdetést követő napon hatályba lépett.

Az érintett sávok kijelölhetővé tételével, illetve a sávhasználati szabályok megalkotásával minden jogszabályi feltétel adott volt ahhoz, hogy a NHH megindítsa a Mobil (GSM/UMTS) rádiótávközlési szolgáltatáshoz, 450 MHz -es frekvenciasávon nyújtható rádiótávközlési szolgáltatáshoz és mikrohullámú rádióátviteli rendszerekhez (26 GHz) kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultság tárgyában kiírt pályázatot.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük