A legújabb oktatáspolitikai elképzeléscsomag részeként, ha nem is az oktatáspolitikusok részéről, de egy sajátos megközelítése látott napvilágot az informatika oktatásának. Több internetes fórumon is elérhető az a közlemény ugyanis, ami szerint a gazdaságpolitika minisztere szerint felesleges a felnőttképzésben az informatika oktatása. Ez nem kis viták után 2009-ben vált kötelező tananyaggá, és aki egy általános szakképzés informatikaoktatásának szintjét ismeri a felnőttképzésekben, az aligha egy kosárfonót fog alkalmazni rendszergazdának.

A legújabb oktatáspolitikai elképzeléscsomag részeként, ha nem is az oktatáspolitikusok részéről, de egy sajátos megközelítése látott napvilágot az informatika oktatásának. Több internetes fórumon is elérhető az a közlemény ugyanis, ami szerint a gazdaságpolitika minisztere szerint felesleges a felnőttképzésben az informatika oktatása. Ez nem kis viták után 2009-ben vált kötelező tananyaggá, és aki egy általános szakképzés informatikaoktatásának szintjét ismeri a felnőttképzésekben, az aligha egy kosárfonót fog alkalmazni rendszergazdának.

 

A példa korántsem véletlen, hiszen az idézet közlemény éppen a kosárfonó és az Excel ismeretének viszonyrendszerét hozta fel példának. Mintegy a hiábavalóság mintapéldányaként. Mely példával azonban kapásból több probléma is adódhat. Valószínűleg nem szerencsés ugyanis, ha egy miniszter bármely cég termékének reklámozását végzi. Akár pozitív, akár negatív felhanggal is tegye ezt. Márpedig az Excel igencsak céghez köthető termék, és csak megvalósítása egy táblázatkezelőnek. A szándék természetesen érthető, hogy egy ismertnek feltételezett példával szándékoztak élni a közlemény megfogalmazásakor, de ez mit sem változtat az előbb elmondottakon. Ugyanis az informatika oktatásának egyik sarokköve éppen az lehetne, hogy funkcionális megközelítésre bírjuk rá a nebulókat. Korra és nemre való tekintet nélkül. Márpedig táblázatkezelők léteztek az Excel előtt is, és léteznek akár ingyenes alkalmazások jelenleg is. Az utca emberének talán ezt nem kell pontosan tudni, de a hatalom miniszteri székéből talán mégis jobb, ha ennek ismeretével felvértezett a nyilatkozó. De legyünk e téren engedékenyek ezúttal, mert talán mégis ez a kisebbik probléma a nyilatkozattal. Nagyobbnak tűnik „a fürdővízzel a gyereket” effektus megnyilvánulása.

 

Az ugyanis igen bátor kijelentés lehet még egy kosárfonó esetében is, hogy nincs szüksége informatikai ismeretekre. Ha ugyanis egy egyszerű munkaidő, illetve teljesítmény-nyilvántartást szeretne vezetni, mely később az egyre inkább preferált elektronikus adóbevallásának is alapja lehet, akkor éppen egy táblázatkezelő alkalmazás lehet a legjobb eszköz. Olyan táblázatkezelő, melynek az inkriminált Excel is egyik megnyilvánulása. Azt is érdemes megjegyezni, hogy természetesen az említett elektronikus adóbevalláshoz is szüksége lesz kosárfonónknak némi informatikai ismeretekre. Ha pedig ezen ismeretek megszerzését gyermekkorban elmulasztotta, akkor más esélye nincs, mint valamilyen felnőttoktatásban pótolni a hiányosságokat. A hiányosságoknak pedig akár életkori okai is lehetnek, mert korántsem valószínű, hogy a jelen 50-es korosztály általános iskolában táblázatkezelőkkel ismerkedve múlatta az időt. Ha pedig a politika az egyik irányban a nyugdíjasokat is munkára szeretné bírni, akkor ugyanezen korosztály munkaerőpiaci esélyeit hiba lenne csorbítani a mára szinte általánosan elvárt informatikai alapismeretek megszerzésében. Márpedig a gazdasági minisztérium szintjén feltételezni azt, hogy a munkaerő-kereslet paramétereit ne ismernék, alighanem méltatlanul udvariatlan gesztus lenne.

 

Lehet természetesen azon vitatkozni, hogy a kötelezőség megszüntetése nem azonos a tiltással. Ez azonban alighanem egy álvita lenne csupán. A kisebb ellenállás ugyanis mindig vonzóbb lesz a tanulók, és olykor a tanároknak is, amennyiben nem állnak a helyzet magaslatán. Márpedig, mint arról korábban szó esett, akár egy felnőttképzésben feladott házi feladat kapcsán is felmerülhet a tanári alkalmasság kérdése (http://www.euroastra.info/node/37870). Így a kötelezőség megszüntetése alighanem az informatika nem is lassú kikopását eredményezheti a felnőttképzési tantervekből. Ez rövidtávon talán olcsóbb képzési díjakhoz és megspórolt számítógépekhez, elbocsátható informatikatanárokhoz vezethet. Az ilyen módon olcsóbbá tett képzés azonban többszörösen megbosszulhatja magát akkor, amikor az innen kikerülők az első állásinterjún részt vesznek, vagy szembesülnek azzal, hogy a kosármegrendelés elektronikus levélben érkezne. Már akkor, ha annak fogadására eszközzel és tudással rendelkezne az immár sokat emlegetett kosárfonó. Így az olcsóbb képzés alapvetően az amúgy sem világviszonylatban legalacsonyabb hazai munkanélküliség cizelláltabb, alacsonyabb szellemi szintvonalon is tartott újratermelését segítheti csak elő.

 

Természetesen az informatikára lehet mindettől függetlenül úgy tekinteni, mint az elhíresült lyoni takácsok a szövőgépekre. Ám ahogy a szövőgépek szétverése sem állította meg az ipari forradalmat, az informatika oktatásának ignorálása sem állítja meg az informatikai környezet fejlődését. Ezzel pedig az ennek használat iránti igényt, és a használni tudás iránti elvárásokat sem. Ezzel a folyamattal bárki nap, mint nap találkozhat a mindennapokban. Talán a folyamat létét is elegendő itt említeni. Anélkül, hogy hosszan sorolnánk a példákat, a leglátványosabb kétségtelenül az internettel kapcsolatos fejlődés. Amin különben a korábban említett elektronikus adóbevallás is alapul. Az internettel kapcsolatban természetesen kár lenne elhallgatni, hogy vannak veszélyei. De veszélyei vannak a közúti közlekedésnek is, miközben az utóbbit erre hivatkozva mégsem akarják korlátozni azon az alapon, hogy szabályait megtanulni felesleges. Az informatika, és benne az internet használati szabályainak ismerete tehát ugyanúgy lehetne a mindennapok része, mint a közlekedési szabályoké.

 

Különösen, mivel ezek ismeretében az informatikai eszközöket használók kevésbé megvezethetőek. Márpedig a munka világára a felnőttek képzésénél erre is érdemes tekintettel lenni. Aki ismeri a veszélyeket, kevésbé lesz kitéve azoknak. Kevésbé fog felülni valami hangzatos internetes levél-ígéretnek. De ahogy a szakkönyveket könnyebb megtalálni egy könyvtárban akkor, ha ismerjük a katalogizálás rendszerét, az internet is egy hatalmas könyvtárrá változik akkor, ha ismerjük a hatékony használat módszereit. Ez ismét csak ahhoz vezet, hogy az informatikában való akár csak alapszintű jártasság nagyban növelheti a munkavállaló esélyeit. Még akkor is, ha csak a kosárfonás legújabb technológiáját, vagy piaci előrejelzéseit szeretné csupán megismerni. Ha pedig mélyebb ismeretekre vágyik, akkor különösen hasznos lehet számára az ott és akkor esetleg kötelező nyűgnek érzett informatikai alapok ismerete. Márpedig az oktatásba vitt informatika ehhez, az értőbb használathoz vezet.

 

Ugyanakkor kár lenne megfeledkezni az informatikaképzés hosszabb távú hatásáról sem. Arról, ami túlmutat a generációs határokon. Az a szülő ugyanis, aki képes használni az informatikai eszközöket, és nem csupán valami rejtélyesen működő fétisként kezeli, a gyermekeinek nevelése során is jobb megközelítését tudja örökíteni gyermekei felé. Ha pedig feltételezzük az előbbit, akkor feltételezhetjük azt is, hogy a szülőkkel együtt internetező gyermekek kicsit védettebbek lesznek az internetes veszélyekkel szemben is. Mint azt egy korábbi, bár a témát más irányból közelítő írásban is említettük már (http://www.euroastra.info/node/23974). Ahogy a szülői példamutatás a közlekedési szabályok elsajátításában is sokat jelenthet. Így tulajdonképpen nem csak a felnőttképzések tanfolyamain, hanem a szülők felkészítésében is igen hasznos lehet az informatika oktatása. Nem csak a ma felnőttei, hanem a következő generációk érdekében is. S bár a veszélyek elkerüléséről szóltunk korábban, a szülői példa más tekintetben is fontos lehet. Akár pusztán az informatika használata iránti fogékonyság növelésében is. Márpedig ahhoz, hogy a kulturális hátrányt ne növeljük, hanem csökkentsük az egyes nemzedékekben, erre is szükség van, szükség lehet. Azt pedig inkább ne tételezzük fel, hogy az oktatás és gazdaság irányítói mindezzel ne lennének tisztában. Mert amennyiben az meglehetősen szomorú jövőképet vetítene előre, ha az információbirtoklás eszköztárának megismertetését kötelezővé tevő koncepció megváltozását a döntéshozatali, és az informatikát érintő tudáshiány motiválná.

 

Simay Endre István

 

Csatlakozó anyagok:

http://www.origo.hu/itthon/20110607-matolcsy-szerint-felesleges-excelt-tanulni-a-kosarfonoknak.html

http://hvg.hu/itthon/20110607_matolcsy_informatika_felnottkepzes

http://hvg.hu/velemeny/20110607_magyar_balint_digitalis

http://www.euroastra.hu/node/48836

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük