2013 első kilenc hónapjában az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 364 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -293 millió forint volt, ami a 2012. év azonos időszaki adathoz képest 90 százalékkal kedvezőbb.

 

2013 első kilenc hónapjában az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 364 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -293 millió forint volt, ami a 2012. év azonos időszaki adathoz képest 90 százalékkal kedvezőbb.

 

Az EST MEDIA Nyrt. (BÉT: ESTMEDIA) stratégiája szerint a Társaság fókuszterülete a média. A médiapiac fejlődésére elsősorban a teljes hirdetési piac volumenének alakulása hat, aki bármilyen platformon népszerű és hirdetési szempontból értékes terméket tud előállítani, az sikeres lehet, mindez szaktudás és piacismeret kérdése. A Társaság alapvető célja a médiatermékek eredményességének javítása, a növekedési lehetőségek megragadása mellett.

 

Sajnálatos módon a magyar média- és reklámpiac kedvezőtlen átalakulásokon ment keresztül; egyfelől szembemenve a világ vezető piacain tapasztalható trendekkel érdemben még mindig zsugorodik, másfelől részben a piac összértékének folyamatos csökkenése miatt arányaiban megnőtt az állami szféra és az ahhoz kapcsolható hirdetők súlya. Ennek a negatív folyamatnak is betudhatóan a jelenlegi, elsősorban programkalauz kiadványokra fókuszáló tevékenységünk – amint az a negyedévente közzétett jelentéseinkből is látszott – 2011 óta egyre kevesebb árbevételt hoz. Annak ellenére, hogy ezzel párhuzamosan a működési költségeink is jelentősen csökkentek, a médiatevékenységünk eredménytermelésre az elmúlt években nem volt képes, mindennapjainkban üzemi veszteséggel működünk. Emellett a cégcsoportot nyomasztják a reorganizáció során megvalósított tőkebevonás és egyéb lépések (pl. az EMG Médiacsoport Kft. csődeljárása) ellenére fennmaradt és kezelésre váró, görgetett kötelezettségek is, melyek egy kisebb részét a Társaság a médiatevékenység zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében a leányvállalataitól átvállalta. A helyi piacok visszaesése miatt külföldi érdekeltségeinktől sem várhatunk támogatatást.

 

Az ingyenes, kizárólag hirdetésekből fenntartott média területén csak az működhet eredményesen, aki a reklámozói oldal teljes vertikumát – ide értve az állami szférát és az ahhoz kapcsolható hirdetőket is – meg tudja szólítani vagy a termék előállítását leszűkített, mikrovállalkozásszerű (költség)struktúrában képes megoldani. Mivel 2010. második felétől kezdve az EST MEDIA cégcsoport termékei az előbbire minden ésszerű erőfeszítésünk ellenére nem képesek és mostanra az is világossá vált, hogy nincsenek olyan folyamatok, amelyek ennek a helyzetnek a megváltoztathatóságát jeleznék előre, az utóbbi struktúra felállítása körében a Társaság a cégcsoport hitelezői, illetve az EST MEDIA Nyrt. részvényesei érdekeinek védelme végett 2013. november 21-én közzétette a következő hónapokra tervezett lépéseit.

 

A fentiekben leírt kedvezőtlen folyamatok mellett továbbra is igaz, hogy a médiapiac, illetve a portfóliónk szempontjából meghatározó jelentőségű reklámpiac mérete mindenkor a belső fogyasztás függvénye. Önmagában azonban a GDP alakulása – amennyiben annak jelentős tényezői az exportra termelő nagyvállalatok – nem korrelál szükségszerűen a belső fogyasztás alakulásával, ráadásul a fogyasztói szokásokat nagyban befolyásolhatják egyéb makrogazdasági tényezők is (pl. árfolyamok, kamatszintek). 2009 és 2012 között a magyarországi reklámpiac először jelentősen szűkült, majd ezen beszűkült szint körül ingadozott, azonban az egyes reklámhordozók közötti megoszlása folyamatosan a nyomtatott média kárára változott.

 

2013 első kilenc hónapjában a Társaság konszolidált árbevétele 364 millió forint volt, ami 311 millió forinttal maradt el az előző év azonos időszakának konszolidált árbevételétől.

 

A cégcsoport 2013 első kilenc hónapjának konszolidált üzemi szintű eredménye és EBITDA-ja a 2012-es azonos időszaki adatokhoz képest 64, illetve 67 millió forinttal javult, köszönhetően a reorganizációval elért költségcsökkentésnek.

 

A cégcsoport 2013. 1-9. havi konszolidált adózott eredménye 2,663 milliárd forinttal és 90 százalékkal kedvezőbb, mint a 2012. évi azonos időszaki adat (a bázisidőszaki adatot -1,838 milliárd forinttal befolyásolta a Sziget Kft. részesedés értékesítésének vesztesége, valamint a nem média jellegű befektetések értékesítése során elszenvedett mintegy 783 millió forintos értékvesztés, azok figyelembevétele nélkül a tárgyidőszaki adat mintegy 12 millió forintos javulást mutat).

 

A cégcsoportot terhelő nagyhitelek refinanszírozására tett eredménytelen erőfeszítések után 2012 augusztus végén értékesítettük a Sziget Kft-ben meglévő egyik, 49 százalékos üzletrészünket. Ezzel egyidejűleg 2014. július 16-ig tartó vételi jog került alapításra az értékesített részesedésre. A vételi jog egyoldalú nyilatkozatunkkal lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz. Az EST MEDIA Nyrt. mindemellett 2 százalékos szavazati joggal rendelkező tulajdonosa maradt a Sziget Kft-nek, ezzel biztosítva a rálátást a cég ügyeire a vételi jog időtartamára.

 

A 49 százalékos Sziget részesedés értékesítésével az EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő nagyhitelek megszűntek. A Média Üzletágnak így egyetlen nagyhitelezője maradt, az EST MEDIA Nyrt., amely a mintegy 2,8 milliárd forintnyi követelésével eddig is – akár az összeg, akár a nagyságrend tekintetében – magasan a média tevékenység és az event akvizíció legnagyobb finanszírozója volt. A reorganizáció zárószakaszában így kiemelt fontosságú a finanszírozások megszűnésével felszabaduló eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt biztosítja majd a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és az anyavállalat hitelezői érdekeinek védelmét. A Társaság részben ezt a célt szolgálva a következő hónapokban különféle, az alaptőkét, a befektetései szerkezetét és tulajdonosi összetételét érintő, továbbá a cégcsoport eladósodottságának csökkentését célzó lépéseket tervez megtenni.

 

A 2013. április 29-i éves rendes közgyűlése elfogadta a Társaság 2012-es éves beszámolóját, ami alapján a Társaság egyedi saját tőkéje a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent, így a tőkehelyzet rendezése vált szükségessé. Ennek érdekében a Társaság Igazgatósága 2013. június 14-re rendkívüli közgyűlést hívott össze, amely a Társaság alaptőkéjét leszállította a korábbi 3.959.267.400,-Ft-ról 3.761.304.030,-Ft-tal, 197.963.370,-Ft-ra. 

 

A 2012Q1-Q3 és a 2013Q1-Q3 IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb eredményadatainak az összehasonlítása

Megnevezés / E Ft

2012 Q1-Q3

2013 Q1-Q3

Árbevétel

674 648

363 965

Üzemi eredmény

-293 628

-229 881

Értékcsökkenés

81 755

84 798

EBITDA

-211 873

-145 083

Adózott vállalkozási eredmény

-2 927 263

-293 746

Megnevezés / E Ft

2012 Q1

2012 Q2

2012 Q3

2013 Q1

2013 Q2

2013 Q3

Árbevétel

213 653

261 968

199 027

100 443

137 968

125 554

Üzemi eredmény

-184 696

-65 554

-43 378

-100 310

-47 511

-82 060

Értékcsökkenés

30 779

28 165

22 811

27 156

28 884

28 758

EBITDA

-153 917

-37 389

-20 567

-73 154

-18 627

-53 302

Adózott vállalkozási eredmény

-158 088

-1 926 025

-843 150

-91 040

-107 562

-95 144

 

A reorganizációs lépések – elsősorban a veszteséges üzletágak leépítése – és a reklámpiac historikus ciklikusságából adódóan a gyengébb első félévet is magában foglaló 1-9. hónapok költései, valamint a fentebb részletezett kedvezőtlen folyamatokból is adódóan rendkívül gyenge teljesítményt mutató értékesítés miatt a Társaság 2013. első kilenc havi konszolidált árbevétele a 2012-es azonos időszaki adatokhoz képest csökkent.

 

Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója a 2013. év első kilenc hónapjáról és az elkövetkező időszakról:

 

2013 harmadik negyedévében tovább folytatódott az év első felében tapasztalható trend, a teljes reklámpiac zsugorodása, amelynek – ahogy eddig is – a Társaság számára legfontosabb nyomtatott sajtó volt a legnagyobb vesztese. Ugyanakkor bizonyos média típusok esetében, mint például a televízió, megállt a csökkenés és az év utolsó szakaszára növekedési kilátásokról beszélnek az előrejelzések. A központi irányítás alatt álló reklámköltések ugyanakkor nem csak arányukban, hanem abszolút értékben is nőttek, még inkább csökkentve a Társaság számára értelmezhető piac méretét, hiszen – ahogyan a korábbi években is – ez a szegmens az EST MEDIA termékei számára nem elérhető. A reklámpiac ezen csökkenésének és az elektronikus médiák előretörésének további kedvezőtlen hatásaként az év első felében jelentősen, a Társaság egyéb termékeinél drasztikusabban csökkent a reklámozók érdeklődése a vidéki hálózat, az Est Lapok iránt. Erre részben az az általános jelenség ad magyarázatot, hogy a vásárlóerő csökkenésével a gazdaság fókuszába még inkább a főváros kerül. Másrészről az országos lefedettséget adó televíziós csatornák és online termékek nettó reklám árainak jelentős mérséklődése nagyban rontotta a termék eladhatóságát. Mindezek következtében az év első szakaszában az Est Lapok termékcsalád olyan veszteséget halmozott fel, ami miatt a menedzsment a gazdaságosabb működési modell megvalósíthatóságának vizsgálatát követően a piaci elemzések alapján arra a döntésre jutott, hogy 2013 októberétől felfüggeszti a termékcsalád print formátumának kiadását.

 

A korábbi években az EST MEDIA adta ki a Sziget Kft. által szervezett rendezvények programfüzeteit. Ezek a kiadványok összességükben – alapvetően a legnagyobb terjedelmű Sziget Fesztivál programfüzetnek a külföldi látogatók arányából és a szponzori megkötésekből adódó korlátozott eladhatósága miatt – nem termeltek eredményt, de a Társaság Sziget Kft. tulajdonosként – részint presztízs okokból, részint az akkori Event üzletága támogatásaként –  felvállalta megjelentetésüket. Mivel az EST MEDIA 2012 során a Sziget Kft-ben megvolt többségi részesedésének feladására kényszerült, idén csak lappéldány szinten is gazdaságos fesztivál különszámot jelentetett meg, melyek körébe már nem fértek bele a Sziget Kft. rendezvényeinek kiadványai.

 

Az év harmadik negyedévében is folytatódtak az év korábbi részében megkezdett együttműködési tárgyalások a médiapiacon és a Társaság meghatározó termékeinek fő tematikáin – szórakoztatóipar és kultúra – aktív cégekkel. Ezek révén a jövőben az összezsugorodott reklámpiac miatt kieső árbevételeinek pótlását, a tradicionális üzleti modelljének megváltoztatását reméli a Társaság. A tervezett együttműködések előreláthatólag a jövő évben indulhatnak el."