A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) mellett 2011. július 1.-től működő Pénzügyi Békéltető Testület nyilvános konzultáció céljából közzétette eljárási szabályzatának tervezetét. A dokumentummal kapcsolatos észrevételeket június 3.-ig várják.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) mellett 2011. július 1.-től működő Pénzügyi Békéltető Testület nyilvános konzultáció céljából közzétette eljárási szabályzatának tervezetét. A dokumentummal kapcsolatos észrevételeket június 3.-ig várják.

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) az elnök mellett hét, egyenként háromtagú tanácsból áll majd, amelyek személyi összetételét a PBT elnöke határozza meg – olvasható a www.pszaf.hu/pbt. honlapon közzétett szabályzattervezetben. A vitás ügyek rendezése érdekében írásban érkezett ügyfélkérelmeket az ügyintézésre kijelölt tanács vizsgálja meg, és – ha nincs szükség hiánypótlásra és az ügy a pénzügyi békéltetés hatáskörébe tartozik – az eljárás megindulását követő 60 napon belül meghallgatást tűz ki a felek számára.

A PBT eljáró tanácsának elnöke a pénzügyi szolgáltatótól a kézbesítéstől számított 8 napon belül válasziratot kér arról, hogy a konkrét ügy kapcsán jogos-e a fogyasztó igénye, melyek az ügy körülményei, sikertelen volt-e a fogyasztói panasz elbírálása, illetve, hogy a pénzügyi szolgáltató aláveti-e magát a pénzügyi békéltetési eljárásnak. Ha a pénzügyi szolgáltató nem működik együtt a PBT eljárásában, a PBT fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményez a PSZÁF-nál. Az alávetés hiánya azonban nem jelenti az együttműködés megtagadását, ezért az alávetési nyilatkozat meg nem adása miatt a pénzügyi szolgáltató nem szankcionálható.

A pénzügyi békéltetési eljárást a PBT-nek annak megindulását követő 90 napon belül (indokolt kérelem esetén, a PBT elnökének döntése alapján 120 napon belül) le kell zárnia egyezséggel, kötelezéssel vagy – alávetés hiányában – ajánlással. A PBT határozatait, ajánlásait a PSZÁF, illetve a PBT saját honlapján is közzéteszi, a felek neve nélkül, a jogvita tartalmának és eredményének rövid leírásával. Az eljáró tanács ajánlását viszont a pénzügyi szolgáltató nevével együtt hozzák nyilvánosságra akkor, ha utóbbi a számára kézbesített ajánlás eltelte után legalább 60 napig nem tesz eleget az ajánlásban számára előírtaknak.

A törvényi előírásnak megfelelően a PSZÁF által működtetett, szakmailag független PBT 2011. július 1.-vel kezdi meg működését. Hatásköre a pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták rendezésére terjed ki (ezekben a PSZÁF nem intézkedhet). A PBT eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatónál előzőleg közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük