2022.december.10. szombat.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Közlemény az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók körérõl

3 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/1474"><img class="image thumbnail" src="/files/images/okm.thumbnail.jpg" border="0" alt="Oktatási és kultúrális Minisztérium" title="Oktatási és kultúrális Minisztérium" width="100" height="40" /></a></span>Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a honlapján folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt a fontosabb jogszabályváltozásokból adódó iskolai és iskolafenntartói feladatokról. Mivel az utóbbi napokban néhány pontatlan információ is napvilágot látott a tankönyvellátással kapcsolatban, ezért ismét felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: <p>

 oktatási és kultúrális minisztériumAz Oktatási és Kulturális Minisztérium a honlapján folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt a fontosabb jogszabályváltozásokból adódó iskolai és iskolafenntartói feladatokról. Mivel az utóbbi napokban néhány pontatlan információ is napvilágot látott a tankönyvellátással kapcsolatban, ezért ismét felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

 oktatási és kultúrális minisztériumAz Oktatási és Kulturális Minisztérium a honlapján folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt a fontosabb jogszabályváltozásokból adódó iskolai és iskolafenntartói feladatokról. Mivel az utóbbi napokban néhány pontatlan információ is napvilágot látott a tankönyvellátással kapcsolatban, ezért ismét felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

Változatlanul ingyenes tankönyvellátásban részesül a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ minden olyan tanuló, aki

a) tartósan beteg,

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

c) pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

d) három- vagy többgyermekes családban él,

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A kedvezmény iránti igényt – igénylõlap felhasználásával – a szülõk már ez év elején benyújtották az iskoláknak. A kedvezményre való jogosultság igazolásául bemutatták a családi pótlék folyósításáról szóló bérjegyzéket, vagy a pénzintézeti számlakivonatot, vagy a postai igazolószelvényt, tartósan beteg tanuló esetén a szakorvosi igazolást, testi fogyatékos vagy pszichés fejlõdési zavar miatt akadályozott tanuló esetén a szakértõi vagy a rehabilitációs bizottság szakvéleményét, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ tanuló esetén az errõl szóló határozatot.

Már 2007. január 1-jén ismert volt, hogy az egyedülálló szülõ által nevelt gyermek alanyi jogú támogatása a 2007. évi költségvetési törvény jóváhagyásakor megszûnt. Ebben az esetben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot célszerû megvizsgálni. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át, mely 2007-ben 35.269,-Ft. Ha az egy fõre jutó havi jövedelem összege ennél alacsonyabb, a település jegyzõjéhez lehet fordulni, kérelmet kell benyújtani. A jegyzõ határozatot hoz a jogosultság meglétérõl.

A normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:

a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élõ, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak kell tekinteni – kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szûnt meg – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II. fejezetében rögzített feltételeknek megfelelõ gyermekeket,

b) sajátos nevelési igényûnek kell tekinteni, a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 29. pontjában rögzített feltételeknek megfelelõ gyermekeket.

Fontos tudni, hogy gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõ – nevelõszülõnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedõ – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után változatlanul nem vehetõ igénybe ezen a jogcímen újabb normatív kedvezmény.

Az iskolai tankönyvellátás esetén az iskola igazgatója felelõs a normatív kedvezmények biztosításáért.

www.okm.gov.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.