2022.október.02. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

MEGJELENTEK A GKM ENERGIATAKARÉKOSSÁGI PÁLYÁZATAI: 10-ből 8 magyar lakás energetikailag elavult

11 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/10917"><img class="image _original" src="/files/images/hoenergia_vesztes.jpg" border="0" alt="(hova) szökik az energia?" title="(hova) szökik az energia?" width="100" height="98" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>(hova) szökik az energia?</strong></span></span> <p>2008. április 14-étől lehet benyújtani a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatait, melynek keretén belül a lakosság energiahatékonysági beruházásait, valamint a megújuló energiafelhasználás ösztönzését támogatják. Az idei évben rendelkezésre álló 1,6 milliárd forintos keret közel kétszerese a tavaly pályázati úton szétosztott 821 millió forintos keretnek.</p><p>

 (hova) szökik az energia?(hova) szökik az energia?

2008. április 14-étől lehet benyújtani a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatait, melynek keretén belül a lakosság energiahatékonysági beruházásait, valamint a megújuló energiafelhasználás ösztönzését támogatják. Az idei évben rendelkezésre álló 1,6 milliárd forintos keret közel kétszerese a tavaly pályázati úton szétosztott 821 millió forintos keretnek.

 (hova) szökik az energia?(hova) szökik az energia?

2008. április 14-étől lehet benyújtani a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatait, melynek keretén belül a lakosság energiahatékonysági beruházásait, valamint a megújuló energiafelhasználás ösztönzését támogatják. Az idei évben rendelkezésre álló 1,6 milliárd forintos keret közel kétszerese a tavaly pályázati úton szétosztott 821 millió forintos keretnek.

 

Magyarország a rosszul szigetelt házak országa: elavultak a nyílászáróink, rosszul szigeteltek a falaink, egyszóval: házaink még mindig az 50 évvel ezelőtti követelményeknek felelnek meg. Nehéz megbecsülni a pontos értéket, de évente több tízmilliárd forintra rúghat az az összeg, amit feleslegesen költünk fűtésre. Pedig az épületek hatásosabb szigetelésével, korszerűbb ajtók, ablakok beszerelésével akár harmadával, negyedével is csökkenthetjük a fűtésszámlát.

Magyarországon 3,5 millió hagyományos építésű  lakás van, amelyből közel 3 millió rossz energetikai tulajdonságokkal rendelkezik. Vagyis: 10-ből 8 hagyományos építésű lakásnak rossz a szigetelése vagy elavult a fűtési rendszere. Ausztriában az átlagos lakások energiafelhasználása mintegy fele a magyarországi lakásokénak. Más, európai országok adatai is közelítenek ezen adathoz.

Európa fejlett országaiban például a lakásokat, közintézményeket nem fűtik 20-21 Celsius-foknál melegebbre. Nálunk ez az érték sokszor meghaladja a 24 fokos értéket is. Noha ahhoz, hogy egyetlen Celsius-fokkal melegebb legyen, 6 százalék többlet hőenergia szükséges. Nem nehéz kiszámolni, hogy ha a 24 Celsius-fok helyett csak 20 fokra fűtenénk fel épületeinket, ezzel az egyetlen, apró lépéssel illetve odafigyeléssel 24 százalékos energia-megtakarítást érhetnénk el.

Az energiatakarékossági program eddigi eredményei – egy átlagos beruházással havi 6 ezer forinttal csökkenhet a gázszámla

A GKM 2007-es energiatakarékossági programjának keretén belül több mint 3600 beruházás nyert minisztériumi támogatást, ami mintegy 6 milliárd forintos lakossági energiahatékonysági fejlesztést tett lehetővé. A megvalósult fejlesztések összességében több mint 821 millió forintnyi vissza nem térítendő pályázati támogatásban és több mint 2,2 milliárd forintos kedvezményes hiteltámogatásban részesültek. 

A pályázati rendszerben támogatást elnyert hagyományos építésű lakások átlagos energiafelhasználása a korszerűsítések előtt 75-80 GJ/év volt. A korábbi energiatakarékossági programok tapasztalatai szerint az átlagos 1-1,2 millió forint értékű beruházással a hagyományos építésű lakásoknál 20-30%-os – vagyis átlagosan 20 GJ/év körüli – energia-megtakarítást lehetett elérni. Az átlagos megtakarítás tüzelőolaj esetén évi 190 ezer forinttal, földgáz esetén pedig évi 70 ezer forinttal mérsékli a háztartások energiaszámláját. Az 1-1,2 millió Ft-os átlagos beruházás így tüzelőolaj fűtés esetében 5-6 év alatt, földgáz esetében 14-15 év alatt térül meg (a kimutatott gazdaságosság természetesen csak átlagos viszonyokra, mai árakon értelmezhető).

 


 

Megtérülési mutatók

  • Egy átlagos kazáncsere mintegy 800 ezer forintba kerül. Ehhez 80 ezer forint állami támogatást lehet igényelni. Egy korszerű kazán 15-20 százalékponttal jobb hatásfokú, mint egy lehasznált, így évente a fűtési költség mintegy egynegyede megtakarítható. Így gázfűtésnél a beruházás megtérülése 5-7 év, de a megtérülési idő ennél rövidebb, ha a régi, tüzelőolajjal működő kazánt gázkazánra cserélik.
  • Az ablakok és nyílászárók cseréje, valamint egy ház utólagos külső hőszigetelése átlagosan 2,5-3,5 millió forintba kerül. Az ehhez igénybe vehető maximális vissza nem térítendő állami támogatás 400 ezer forint, a megtérülés gázfűtés esetén 8-12 év között várható.
  • Egy átlagos napkollektoros beruházás családi háznál 1-1,2 millió forintra becsülhető, beleértve a belső átalakítást is. Ehhez 250-300 ezer forint állami támogatás igényelhető. A lakás energiaköltségének mintegy negyede – a használati melegvíz és tapasztalatok szerint a melegvíz költség mintegy 30-40%-a – kiváltható a napkollektorral, és abban az esetben, ha villanyfűtés adja a melegvizet, a költségmegtakarítás nagyobb. Így a megtérülés 10-12 évre tehető.
  • Napelemek – melyek villamos energiát szolgáltatnak – a rendszer hiányát pótló, illetve rásegítő megoldásként jönnek számításba. Megtérülési idejük hosszú távú.
  • Termosztátos szabályzószelepek beépítése olcsó beruházás, mintegy 65 ezer Ft. A fűtési költség 15-20%-a biztonsággal megtakarítható, így legfeljebb 2-3 év alatt megtérül.

A kormány energiatakarékossági tervei 2008-2015 között

A kormány lakossági energiatakarékossági programjában az MFB-n keresztül akár 100 milliárd forintos kedvezményes hitelkeret is biztosítható. Ehhez további, hozzávetőlegesen 15-20 milliárd forintos vissza nem térítendő állami támogatás társulhat. Így összességében a lakosság energiaszámlájának csökkentésére mintegy 120 milliárd forint áll majd rendelkezésre a következő 7-8 évben.

A NEP program 2015-ig mintegy 100 ezer lakás energiatakarékossági beruházásához járulhat hozzá. Egy ilyen lakossági program révén a lakosság 330 PJ/év körüli hőenergia célú energiafelhasználása 2015‑ig közel 1%‑kal csökkenhet. Ezzel az évente 10-11 ezer lakás energiatakarékossági és évente 2-3 ezer lakás megújuló energia felhasználását célzó beruházással – mai áron számítva – 2015-re 7 milliárd forint körüli mértékben lehet csökkenteni a lakosság éves energiaköltségét és így a 2008-2015 időszakban összesen akár 40 milliárd forintnyi energiát (földgázt, fűtőolajat stb.) takaríthatunk meg. (Az energiahordozó árak a jövőben – az energiaforrások fokozatos csökkenése miatt is – várhatóan folyamatosan növekedni fognak, így az elérhető költségmegtakarítások a jövőbeni árak mellett lényegesen nagyobbak lesznek a jelenlegi árszinten számított értékekhez képest.)

Az elért energia-megtakarítás nemcsak a program ideje alatt, hanem az épület élettartama, vagy szűkebben nézve a korszerű fűtőberendezés élettartama alatt folyamatosan jelentkezik. A figyelembe vett 7-8 év alatt összesen 100 ezer lakás energiatakarékossági célú felújításához építőanyagokra, nyílászárókra, korszerű fűtőberendezésekre van szükség, és ezek előállítása, valamint a lakásrekonstrukciók végrehajtása is munkahelyeket teremt, beruházásokat vonz, költségvetési bevételeket eredményez.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 2008-ban is kiírja lakossági energiatakarékossági pályázatát. A Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) keretén belül nyílászáró-cserére illetve korszerűsítésre, külső hőszigetelésekre és energetikai berendezések korszerűsítésére, cseréjére, komplex energiatakarékossági beruházásokra, valamint a megújuló energiahordozók felhasználását ösztönző fejlesztésekre lehet támogatásért pályázni 2008. április 14-étől.

A 2008-as vissza nem térítendő pályázati keret 1,6 milliárd forint, amely közel kétszerese a 2007-ben pályázati úton odaítélt mintegy 821 millió forintos támogatási keretnek. A vissza nem térítendő támogatások mellett az érdeklődők 16 milliárd forint kedvezményes kamatozású hitelre is pályázhatnak. A kedvezményes hitel kamata lakóközösség esetén háromhavi EURIBOR + 2,5%, természetes személyek esetén 12 havi EURIBOR + 2,5%.

A GKM a korábbi évek tapasztalatait és a felmerült lakossági igényeket alapul véve évről-évre módosítja a pályázati források elosztási mechanizmusát illetve felhasználási arányát. A cél, egy egyszerűbb, a pályázói igényekhez jobban alkalmazkodó, az energiatakarékossági célokat hatékonyabban szolgáló pályázati rendszer kialakítása.

A 2008-as év legfontosabb változása, hogy míg a 2007-es pályázati kiírások összevontan tartalmazták a lakáskorszerűsítési lehetőségeket és a megújuló energia felhasználását ösztönző beruházásokat, addig 2008-ban a GKM a pályázati rendszert 5 pályázatra bontja, amelyeknél eltérőek a támogatási intenzitások és az elnyerhető maximális támogatási összegek. A differenciálás alapja, hogy az energetikailag hatékonyabb korszerűsítések magasabb támogatásokkal vannak ösztönözve.

A pályázat beadásához szükség nyomtatványok a minisztérium (http://www.gkm.gov.hu/), az Energiaközpont Kht. (http://www.energiakozpont.hu/), a hitelprogram részletes feltételei és a finanszírozó hitelintézetek elérhetősége a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (http://www.mfb.hu/) honlapjáról tölthető le. A pályázathoz kapcsolódva a mai naptól a tárca szolgáltató jellegű, pontos és érdemi tájékoztatást biztosító fórumot indít a GKM honlapján (http://www.gkm.gov.hu/). Itt a lakosság részéről érkező, az energiatakarékosságra vonatkozó kérdésekre szakemberek fognak válaszolni.


1.      Nyílászárók cseréjét illetve utólagos hőszigetelését támogató pályázat

NEP-2008-1 kódszámmal jelenik meg a nyílászáró-cserére illetve utólagos hőszigetelésére vonatkozó pályázat, amelyre 2008-ban egyedileg az iparosított technológiával épült lakások is pályázhatnak. Ez a beruházás energetikailag a legkevésbé hatékony, itt a támogatási intenzitás 15% és az elérhető maximális támogatás 264 ezer forint lakásonként. A felvehető maximális hitelkeret 1,496 millió forint, így a figyelembe vehető maximális beruházási költség (ha a beruházás ennél többe kerül, azt már saját erőből kell pótolni) 1,76 millió forint.

2.      Fűtés és melegvízellátás korszerűsítését támogató pályázat

NEP-2008-2 kódszámmal jelenik meg a fűtés (pl.: kazáncsere) és melegvízellátás korszerűsítésére irányuló pályázat. Az energetikai berendezés-cseréket támogató pályázatok esetén a támogatási intenzitás mértéke 20%, maximum 400 ezer forint lakásonként. Abban az esetben, ha iparosított technológiával épített lakóépületben egyedi fűtés, illetve használati melegvíz-ellátás van, a lakástulajdonosok itt is benyújthatnak egyedileg pályázatot. A felvehető maximális hitelkeret 1,6 millió forint, így a figyelembe vehető maximális beruházási költség (ha a beruházás ennél többe kerül, azt már saját erőből kell pótolni) 2 millió forint.

3.      Lakóépületek utólagos hőszigetelését támogató pályázat

NEP-2008-3 kódszámmal jelenik meg a lakóépületek utólagos hőszigetelésére irányuló pályázat. A tapasztalatok szerint az épületek utólagos hőszigetelése hozzávetőleg ugyanolyan hatékony, mint az energetikai berendezések korszerűsítése, így a támogatási intenzitás mértéke ebben az esetben is 20%, maximum 400 ezer forint lakásonként. A felvehető maximális hitelkeret 1,6 millió forint, így a figyelembe vehető maximális beruházási költség (ha a beruházás ennél többe kerül, azt már saját erőből kell pótolni) 2 millió forint.

4.      Komplex energiatakarékossági beruházásokat támogató pályázat

NEP-2008-4 kódszámmal jelenik meg a többcélú energiatakarékossági beruházásokra vonatkozó pályázat. A tapasztalatok szerint a legnagyobb energia-megtakarítást azokkal a beruházásokkal érik el, amelyek egyszerre legalább két, vagy három (tehát nyílászáró-csere, hőszigetelés és energetikai berendezés-csere) célt szolgálnak. Ezek a beruházások értelemszerűen drágábban is valósíthatóak meg, ezért az elérhető támogatás maximuma lakásonként 720 ezer forintban, a beruházás összköltségének maximum 18%-ában van meghatározva. Az iparosított technológiával épített lakások ennél a pályázatnál abban az esetben pályázhatnak nyílászáró-cserével egyidejűleg megvalósítandó energetikai berendezés-cserére, ha a fűtés, vagy a melegvízellátás egyedileg történik (tehát nincs távfűtés, illetve központi fűtés). A felvehető maximális hitelkeret 3,28 millió forint, így a figyelembe vehető maximális beruházási költség (ha a beruházás ennél többe kerül, azt már saját erőből kell pótolni) 4 millió forint.

5.      Megújuló energiafelhasználást ösztönző pályázat

NEP-2008-5 kódszámmal jelenik meg megújuló energiahordozók felhasználását ösztönző pályázat (megújuló energiaforrásokkal előállított hő- vagy villamos-energia, biomassza, geotermikus energia, szélenergia, szerves hulladékok felhasználásának növelése, napkollektorok, napelemek telepítése).  Legmagasabb ösztönzést a pályázati rendszer a megújuló energiahordozó beruházásokhoz biztosítja; itt lakásonként maximum 1 millió forint támogatást lehet elérni, a maximális támogatási intenzitás 25%. Iparosított épült lakások itt nem pályázathatnak, mivel az ÖTM pályázata erre lehetőséget biztosít. A felvehető maximális hitelkeret 3 millió forint, így a figyelembe vehető maximális beruházási költség (ha a beruházás ennél többe kerül, azt már saját erőből kell pótolni) 4 millió forint.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.