A rend alapításának 800. évfordulója után a 2010. év elsősorban a csendes építkezés időszaka volt.

A rend alapításának 800. évfordulója után a 2010. év elsősorban a csendes építkezés időszaka volt.

A ferencesek megemlékeztek közösségük közelmúltjának megpróbáltatásáról, a szerzetesek elhurcoltatásáról, melynek 60 éves évfordulója alkalmából számos helyen együtt imádkoztak a helyi hívekkel, és emléktáblát avattak, illetve három településen teret nevezett el az illetékes önkormányzat a rend alapítójáról, és egy önkormányzati iskola is felvette Szent Ferenc nevét.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia téli ülésén támogatásáról biztosította a XX. századi ferences vértanúk boldoggáavatásának ügyét. A hét vértanú – Károlyi Bernát, Kriszten Rafael, Lukács Pelbárt, Kiss Szaléz, Hajnal Zénó, Kovács Kristóf és Körösztös Krizosztóm – a II. világháború végén és a kommunizmus kezdeti időszakában életáldozatával tett tanúságot hitéről és emberszeretetéről. A püspöki kar döntése értelmében a közeljövőben felállhatnak a szükséges szakértői bizottságok, és az eljárás hivatalosan is megindulhat.

Az esztendő során két rendtárs költözött az örök hazába: P. Kovács Kalliszt és Fr. Fekete Theobald nagy idők tanúi voltak, akik a közösség rendszerváltás utáni újraindításából is kivették a részüket. Az Úr új hivatásokkal is megajándékozta a közösséget. A szécsényi rendházban három újonc testvér készül első fogadalmára, tavasszal pedig két ferencest szentelhetnek pappá.

Szolgálati helyeiken a ferencesek világi munkatársaik segítségével végezték munkájukat. A ferences plébániákon kiegyensúlyozott közösségi lelkipásztorkodás folyik, a helyi rászorulók rendszeres lelki-anyagi támogatást kapnak. Ebből a szolgálatból kiemelkedik a szegedi plébánia, melynek közössége nap mint nap elkötelezetten szolgálja a hajléktalanokat, reggelit és vacsorát osztva nekik.

Nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton megszilárdult a rétegzarándoklatok gyakorlata: az örömhírt vasárnapról vasárnapra más-más társadalmi csoportot középpontba helyezve hirdetik, megszólítva a hazai cigányságot, lelki támaszt adva jegyeseknek, édesanyáknak, nagyszülőknek, fiataloknak, a sajtó munkatársainak stb. Szentkút újszerű kezdeményezése a magyar papság összefogása és lelkipásztori továbbképzése. Ebben az esztendőben elindult a főoltár műemléki rekonstrukciója is.

A kárpátaljai ferences közösség kibővült kolostorának örülhetett, az ősi ferences rendház falai között pedig lelkigyakorlatos központ nyitotta meg kapuit Nagyszőlősön. A ferencesek által fenntartott iskolákban a megszokott oktató-nevelő munka mellett 2010-ben elindult, illetve megszilárdult néhány új kezdeményezés. Az esztergomi gimnáziumhoz tartozó bajnai és nagysápi esti iskolában közel száz fiatal felnőtt (többségük roma) tanulhat és tehette le első előrehozott érettségi vizsgáját. A szentendrei gimnázium tizedikes diákjai a szociális nevelés jegyében kéthetente két-három órában karitatív szolgálatot végeztek. A Szent Angéla Ferences Iskola első egyházzenei tagozatú osztálya után immár a második csoport indult el, miközben az intézmény új épületrésszel bővült.

A gyöngyösi és karácsondi Autista Segítő Központ és Majorság ismét nehéz esztendőn van túl, hála azonban a nagylelkű adományozóknak, az intézmény fennmaradhatott, speciális segítséget nyújtva autista gyermekeknek és családjuknak, munkát és reményt adva autista és megváltozott munkaképességű felnőtteknek.

A ferencesek a következő esztendőben szolgálatukat továbbra is felelősen, a minőséget szem előtt tartva szeretnék végezni – tájékoztatta a Ferences Sajtóközpontot Dobszay Benedek tartományi titkár. Örülnének, ha még komolyabb összefogás valósulhatna meg a ferences testvérek, a világi munkatársak és a támogató partnerek között. Az anyagi segítségen túl lelkiekben is többet akarnak nyújtani mindazoknak, akikkel találkoznak, hirdetve számukra az evangélium örömhírét. „A megtérésen és a lelki elmélyülésen túl a következő esztendő kiemelt feladata, hogy a hivatásgondozás munkájában még több fiatalt érjünk el – mondta a titkár. – Iskoláinkban olyan oktatási-nevelési szolgálatot igyekszünk végezni, ami még több gyermek és szülő számára teszi vonzóvá intézményeinket, szociális vállalásainkat. A szakmai szervezetekkel együttműködésben tovább keressük sajátos helyünket, szerepünket hazánk egyik legégetőbb kérdésében, a romák integrációjában."

Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük