A Bizottság 2008 szeptember 18-án elfogadta az EU 2009-2012-es időszakra szóló kábítószer-ellenes cselekvési tervét, amely széles körű intézkedéseket javasol a kábítószer-használat káros következményeinek mérsékelése és a kábítószerrel kapcsolatos bűnözés visszaszorítása céljából folytatott európai együttműködés megerősítése érdekében.

 

A Bizottság 2008 szeptember 18-án elfogadta az EU 2009-2012-es időszakra szóló kábítószer-ellenes cselekvési tervét, amely széles körű intézkedéseket javasol a kábítószer-használat káros következményeinek mérsékelése és a kábítószerrel kapcsolatos bűnözés visszaszorítása céljából folytatott európai együttműködés megerősítése érdekében.

 

Ezen intézkedések közé tartozik a kábítószerek által okozott társadalmi károk csökkentését célul tűző Európai Kábítószer-ellenes Szövetség létrehozása is. Az Európai Kábítószer-ellenes Szövetség keretében a Bizottság a kormányzati szerveket, a közszolgálatokat és az önkéntes szervezeteket is felszólítja a partnerségi együttműködésre.

„Mivel az Unióban mintegy 2 millió kábítószer abúzusban szenvedő-ember van, sürgető feladat, hogy felhívjuk a veszélyeztetett csoportok – különösen a fiatalok – figyelmét a kábítószer-fogyasztással járó kockázatokra" – nyilatkozta Jacques Barrot alelnök, a jogérvényesülésért, szabadságért és biztonságért felelős biztos. „Az Európai Kábítószer-ellenes Szövetség a kábítószer elleni küzdelemben való tevékeny szerepvállalásra mozgósítja Európa polgárait azáltal, hogy információkat nyújt az eddig megvalósult sikeres kezdeményezésekről és gondoskodik ezek széles körben való terjesztéséről."

A legfrissebb hozzáférhető adatok arra engednek következtetni, hogy a heroin, a cannabis és a szintetikus kábítószerek használatának szintje ugyan stabilizálódott vagy csökken, a kokainfogyasztás azonban számos tagállamban növekvő tendenciát mutat. A cannabis esetében 70 millióra tehető azon uniós lakosok összlétszáma, akik használják, illetve életük során már valamikor használták e kábítószert; ez a szám a kokain tekintetében legalább 12 millióra, az ecstasy vonatkozásában 9,5 millióra és az amfetaminok esetében 11 millióra tehető, míg legalább félmillió olyan emberről tudunk, aki heroint helyettesítő kezelésben részesül. Az Unióban mintegy 2 millió kábítószer-abúzusban szenvedő ember van, és évente hozzávetőlegesen 7500 ember hal meg kábítószer-túladagolásban.

A 2009-2012 közötti időszakra vonatkozó cselekvési terv arra a már meglévő megközelítési módra épül, amelyet az EU 2005-2012-es kábítószer-ellenes stratégiája határozott meg, felvázolva a kábítószerek iránti kereslet és a kínálat egyidejű csökkentését célzó, kiegyensúlyozott megközelítési módon alapuló kábítószer-ellenes politika európai modelljét. Az új cselekvési terv öt pillérre épül: a kábítószer iránti kereslet csökkentése és a közvélemény figyelmének felkeltése, az európai polgárok mozgósítása, a kábítószer-kínálat csökkentése, a nemzetközi együttműködés fejlesztése, valamint a kábítószerrel kapcsolatos jelenségek jobb megértésének elősegítése.

A javasolt tevékenységek magukban foglalják a kábítószer-használókat célzó, kezelésre és az egészségkárosodás mérséklésére irányuló programok minőségének, elérhetőségének és kiterjedésének javítását, valamint bűnüldözési operatív információn alapuló rendőrségi és vámhatósági műveletek indítását az Unión belüli, illetve az Afganisztánból és Latin-Amerikából kiinduló kábítószer-kereskedelmi útvonalakon működő nagyszabású szervezett bűnözői csoportokkal szembeni fellépés céljából.

A Bizottság az EU 2009-2012 közötti időszakra vonatkozó kábítószer-ellenes cselekvési tervét a Tanács elé terjeszti, elfogadására várhatólag ez év vége előtt fog sor kerülni.

Milyen eredményekkel jártak eddig a tiltott kábítószerek elleni európai intézkedések?

A 2009-2012 közötti időszakra vonatkozó cselekvési terv a 2005-2008-as cselekvési terv értékelésén alapul, amelyet a Bizottság végzett el a tagállamok, a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA), az Europol, valamint Európán belüli nem kormányzati szervek közreműködésével.

Az elmúlt évek eredményei között említendő többek között a kábítószerrel kapcsolatos halálesetek számának visszaesése és a HIV-vírus intravénás droghasználat útján való terjedésének csökkenése. Összességében nézve a tagállamok a kábítószerrel kapcsolatos problémák tekintetében sokrétű, többek között a megelőzésre, a kezelésre, az egészségkárosodás mérséklésére és a rehabilitációra irányuló intézkedéseket valósítottak meg, továbbá lépéseket tettek az olyan bűncselekmények visszaszorítása érdekében, mint amilyen a kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás.

Az értékelés megerősíti, hogy a megközelítési módok eltérései ellenére a tagállamok egyre szorosabb együttműködést folytatnak, és a nemzeti kábítószer-ellenes politikák terén közeledés tapasztalható. Nemzetközi szinten az Unió nagyobb befolyásra tett szert azáltal, hogy egységesen lép fel az ENSZ kábítószerrel kapcsolatos fórumain, és az EU kábítószer-ellenes politikája egyre inkább modellként szolgál a világ egyéb országai számára.

A kábítószer-ellenes politika dinamikus jellegéből adódóan olyan politikai intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik az új tendenciákhoz való alkalmazkodást:; a kokainhasználat fokozódása például kihívásokat jelent a megelőzés és kezelés terén, továbbá a csempészútvonalak folyamatos változása, a fokozódó afganisztáni ópiummák-termesztés, az Andok térségében folyó kokatermesztés és az Unióban zajló szintetikus kábítószer-termelés miatt arra van szükség, hogy az uniós tagállamok és szervezetek – mint pl. az Europol – új megoldásokat és együttműködési mechanizmusokat alakítsanak ki, amelyek egyaránt rugalmasak és hatékonyak.

A 2009-2012-es időszakra vonatkozó uniós kábítószer-ellenes cselekvési tervről szóló közlemény és az ennek mellékletét képező jelentés, „Az EU uniós kábítószer-ellenes cselekvési tervének (2005-2008) végső értékeléséről szóló jelentés" tekintetében további információk találhatók az m08_571.en megjelölésű kapcsolódó dokumentumban és az alábbi weboldalakon:
Az uniós szinten kidolgozott, kábítószerekre vonatkozó globális megközelítés:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/drugs/fsj_drugs_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm
Barrot alelnök weboldala:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_en.htm

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük