Az Európai Unió,  az Amerikai Egyesült Államok és Kanada részvételével rendezték meg a kritikus infrastruktúrák védelmével foglalkozó nemzetközi konferenciát Budapesten  2011.  június 9-10-én. 

Az Európai Unió,  az Amerikai Egyesült Államok és Kanada részvételével rendezték meg a kritikus infrastruktúrák védelmével foglalkozó nemzetközi konferenciát Budapesten  2011.  június 9-10-én. 

Magyarország  2011. január 1. és 2011. június 30. között látja el az Európai Unió soros elnöki tisztségét, melyhez katasztrófavédelmi feladatok ellátása is kapcsolódik. Az elnökség ideje alatt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) képviselője vezeti a polgári védelmi tanácsi munkacsoportot (PROCIV).Fentieknek megfelelően, a magyar uniós elnökség nevében a konferencia házigazdai feladatait  a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)  vállalta magára.

A lakosság számára elengedhetetlen fontosságú szolgáltatásokat biztosító rendszerek, hálózatok és eszközök, azaz a kritikus infrastruktúrák megkülönböztetett védelmet élveznek a világon mindenhol. Ezek az infrastruktúrák ma már nem csak egy ország lakossága számára, hanem országok csoportjainak biztosítanak a mindennapi élethez elengedhetetlen funkciókat. A kölcsönös függőség nyomán az egyes országok hamar felismerték az együttműködés szükségességét a kritikus infrastruktúrák védelmének területén.

Mára az Európai Unió is létrehozta a létfontosságú infrastruktúrák védelmére vonatkozó saját európai programját, amelynek általános célkitűzése, hogy növelje a szóban forgó infrastruktúrák védelmét az EU-ban. A program általános keretet ad az emIített célnak, és ennek elemeként a Tanács 2008-ban elfogadta az európai kritikus infrastruktúrák védelméről szóló irányelvét, mely a közlekedés és az energetika szektorokra vonatkozóan a kritikus infrastruktúrák beazonosítását, kijelölését és védelmük fokozását teszi a tagállamok kötelezettségévé.

Az Európai Unión kívüli harmadik országokkal folytatott együttműködés szintén fontos eleme az uniós kritikus infrastruktúra védelmi politikának. Ennek jegyében az EU Tanács soros elnökségei több ízben tájékoztatták a harmadik országokat az európai szabályozási folyamatokról, ennek kiemelt eseménye volt 2010. márciusában a spanyol elnökség alatt az első EU-USA Kritikus Infrastruktúra Védelmi Konferencia.

 A polgári védelem területén a magyar kormányzat prioritásnak tekinti az integrált árvízkezelési tanácsi következtetés elfogadását.  A magyar elnökség alatt várhatóan elfogadásra kerül egy másik következtetés a kockázatfelmérés és feltérképezés témakörben,ill. foglalkozni kell a Bizottság által 2010. októberében kiadottközleménnyel, melyaz EU katasztrófareagálási képességeinek megerősítéséről szól.

 Az idézett közlemény főbb elemei: 

-különböző eseményekre közös referencia szcenáriók kidolgozása;

-egységes Veszélyhelyzeti Reagálási Központ létrehozása a korábbi polgári védelmi (EU MIC) és humanitárius központok összevonásával;

-civil-katonai együttműködés;

-polgári védelmi eszközök készenlétben tartása és az Unió számára rendelkezésre bocsátása;

-EU-ENSZ együttműködés, valamint

-az Unió láthatósága.

Az elnökség időszakában az OKF-nek aktívan részt kell vennie az Unión belüli és kívüli katasztrófák kezelésében.

A  PROCIV felelős az Európai Kritikus Infrastruktúrák védelméért is. Mindezekkel párhuzamosan zajlik az Uniós polgári védelmi rendszer jogi alapjainak (EU Polgári Védelmi Mechanizmus és EU Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz)  felülvizsgálata, e területen a Bizottság új jogszabály javaslatot fog benyújtani várhatóan 2011. második félévében, már a lengyel elnökség alatt. Számos más munkacsoport munkáját kísérik kiemelt figyelemmel, mert azok kapcsolódnak a polgári védelmi szakterülethez, ilyen a CBRN események megelőzése, ill. az azokra történő felkészülés és reagálás, az Európai Önkéntes Segítségnyújtási Testület felállítása (EVHAC), a Humanitárius Konszenzus, konzuli együttműködés és a Belbiztonsági Stratégia.

A  II. EU-USA Kritikus Infrastruktúra Védelmi Szakértői Találkozón az Egyesült Államok, Kanada, az Európai Bizottság és az uniós tagállamok képviseletében mintegy 100 szakértő vett részt. A résztvevők többek között az ipari ellátási lánc folytonosságának biztosításáról, az illetékes hatóságok szabályozási gyakorlatairól és tapasztalatairól, a kritikus infrastruktúrák védelmét szolgáló eszközrendszerről és az infrastruktúrák közötti kölcsönös függőségről folytattak párbeszédet.A rendezvényt Dr. Bakondi György tű. altábornagy, katasztrófavédelmi főigazgató,

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=605

Dick Heimans, az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóság Katasztrófa- és Terrorelhárítási Osztályának vezetője, továbbá Kristine Poptanich, az Egyesült Államok Kritikus Infrastruktúra Védelmi Hivatal főtanácsadója nyitotta meg, majd a tanácskozás panelekben folytatódott, a sajtónyilvánosság mellőzésével.

www.katasztrofavedelem.hu  

 Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük