EU Új Magyarország

Kultúrált városközpontok, megújuló lakóövezetek, korszerű közösségi szolgáltatások megteremtését támogatják a december 3-án megjelent város-rehabilitációs programok. A pályázati csomag több mint 64 milliárd forinttal segíti a települések fejlesztését.

 EU Új Magyarország

Kultúrált városközpontok, megújuló lakóövezetek, korszerű közösségi szolgáltatások megteremtését támogatják a december 3-án megjelent város-rehabilitációs programok. A pályázati csomag több mint 64 milliárd forinttal segíti a települések fejlesztését.

A városok gazdasági szerepének erősítése, a település rangjának megfelelő szolgáltatások biztosítása, leromlott városrészek rehabilitálása és ezeknek a település vérkeringésébe történő bekapcsolása, a kulturális örökségek védelme a városok fontos feladata.  Mindezek a lakosság életminőségét, a település népességmegtartó képességét jelentősen befolyásolják. A feladatok  megoldásához nyújtanak segítséget a regionális programok település- fejlesztési pályázatai.

A város-rehabilitáció a fejlesztések egyik kiemelt célja. Ezt jelzi, hogy a 2007-2013-as időszakban 270 milliárd forint  támogatás révén  fejlődhetnek településeink. Ebből a 2007-2008-as időszakban a pályázatos és kiemelt projektek több mint 93 milliárd forint uniós társfinanszírozásban részesülhetnek, ami közel négyszerese az I.NFT 24,5 milliárd forint értékű, város-rehabilitációra fordított támogatási összegének.

A most megjelenő pályázati csomag célja, hogy olyan komplex projekteket támogasson, melyek megvalósítása illeszkedik a városok hosszú távú fejlesztési stratégiájába. A programok összeállítása során figyelni kell a helyi vállalkozók bevonására.

Az I. NFT város-rehabilitációs pályázataihoz képest újdonság, hogy a fejlesztési elképzeléseket  a településen élők véleményének figyelembe vételével kell megvalósítani.

A programok három fejlesztési területre – funkcióbővítő, szociális célú város-rehabilitáció, valamint, kisléptékű településfejlesztés- koncentrálnak.

A pályázati kiírások legfontosabb jellemzői

A város-rehabilitáció a fejlesztések egyik kiemelt célja. Ezt jelzi, hogy a 2007-2013-as időszakban 270 milliárd forint támogatás révén fejlődhetnek településeink. Ebből a 2007-2008-as időszakban a pályázatos és kiemelt projektek több mint 93 milliárd forint uniós társfinanszírozásban részesülhetnek, ami közel négyszerese az I.NFT 24,5 milliárd forint értékű, város-rehabilitációra fordított támogatási összegének.

A most megjelenő pályázatok célja, hogy olyan komplex projekteket támogasson, melyek megvalósítása illeszkedik a városok hosszú távú fejlesztési stratégiájába.

A programok összeállítása során figyelni kell a helyi vállalkozók bevonására.

Az I. NFT város-rehabilitációs pályázataihoz képest újdonság, hogy a fejlesztési elképzeléseket  a településen élők véleményének figyelembe vételével kell megvalósítani.

 A pályázati kiírások a városok nagyságának, ellátott funkciójának, valamint a települések fejlesztési lehetőségeinek figyelembe vételével készültek el.

A programok három fejlesztési területre terjednek ki:

  • Funkcióbővítő város-rehabilitáció
  • Szociális célú város-rehabilitáció
  • Kisléptékű településfejlesztés.

Funkcióbővítő város-rehabilitáció

A konstrukció a városok, városrészek központi területeinek funkcióbővítését, illetve a meglévők korszerűsítését támogatja. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a város kedvezőbb környezetet tudjon biztosítani mind a lakosság, mind a betelepülő vállalkozások számára.

A program egy-egy kijelölt akcióterület integrált fejlesztését segíti. A projekt kötelező elemei a közösségi terek, köztulajdonban álló ingatlanok fizikai megújítása mellett  a közösségformálást erősítő, helyi foglalkoztatást javító intézkedések, valamint a területen működő vállalkozások fejlesztésekbe történő bevonása. Uniós társfinanszírozás segítségével valósulhat meg többek között piaccsarnok korszerűsítése, múzeum, szabadidős létesítmények, közigazgatási épületek rekonstrukciója, kis- és középvállalkozások kiskereskedelmi és szolgáltató egységeinek külső felújítása, barnamezős területek fejlesztése. Emellett rendezvények, játszó-, foglalkoztató házak, a fejlesztésekhez kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések is kaphatnak támogatást a projekt részeként. A programra a hét régióban több mint 41 milliárd forint áll rendelkezésre.

Szociális célú város-rehabilitáció

A rehabilitáció célja a leromlott vagy leszakadó városrészek bekapcsolása a város fejlődésébe a fizikai környezet megújítása és a szociális problémák kezelése révén.

A program a lakótelepek és/vagy halmozottan hátrányos helyzetűek lakta területek komplex megújítását támogatja. A pályázat ösztönzi a rehabilitálandó területen működő vállalkozások bevonását is. A beruházás során kötelező képzési és közösségfejlesztési programok megvalósítása, valamint -ha a fejlesztendő terület többlakásos épületekből, illetve szociális bérlakásokból áll- a lakóépületek felújítása. A projekt keretében felújításra kerülhetnek a többlakásos lakóépületek közös tulajdonú részei. Ezen felül lehetőség nyílik új szociális bérlakások kialakítására, a meglévők felújítására, közterek, parkok kialakítására, közintézmények, kiskereskedelmi egységek által használt épületek külső felújítására. A hat régióban meghirdetésre kerülő program több mint 15 milliárd forinttal támogatja a fejlesztéseket.

Kisléptékű településfejlesztés

A régiók kisebb településein egy-egy közterületre, utcára, épületre kiterjedő kisléptékű infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg a program keretében. A beavatkozások a településkép javítását szolgálják. Így például sor kerülhet középületek homlokzatának felújítására, műemlékek védelmére, parkok kialakítására, utak, járdák, hidak felújítására. A programban a hét régióban közel 8 milliárd forint áll rendelkezésre.

A pályázatok kedvezményezettjei a városi, települési, megyei, önkormányzatok és intézményeik, központi költségvetési szervek és intézményeik, non-profit szervezetek, valamint kis- és középvállalkozások.

Városfejlesztés a megyei jogú városokban

A megyei jogú városok, illetve Budapest funkcióbővítő és szociális célú város-rehabilitációt kiemelt projektek keretében valósíthatnak meg. A 2007-2008-as időszakban mintegy 29 milliárd forint áll rendelkezésre fejlesztésükre.

Város-rehabilitáció az I. NFT-ben

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 36 db városfejlesztési program indulhatott el 24,5 milliárd forint támogatással. Megszépülhetett többek között Miskolc, Gyula, Vác, Mohács belvárosa. Emellett látványos fejlesztések kezdődhettek el Szentesen, Dorogon Tiszavasváriban és Barcson is.

Város-rehabilitációs programok jellemzői

 

Program

Támogatott projektek száma

Program keretösszege (Mrd Ft)

DAOP

Integrált szociális jellegű városrehabilitáció

3 db

1,239

Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése

6 db

4,77

A városi örökség megőrzése és korszerűsítése

17 db

0,486

DDOP

Funkcióbővítő integrált városfejlesztő akciók támogatása

9 db

3,312

Hátrányos helyzetű térségek kisvárosainak fejlesztése

10 db

0,677

Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja

5 db

1,161

ÉAOP

Integrált, szociális jellegű városrehabilitáció

2 db

1,333

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések

5 db

4

Helyi településfejlesztési akciók

35 db

1,5

ÉMOP

Integrált szociális jellegű városrehabilitáció:

(ezen belül két komponens)

„A" komponens: Leromlással fenyegetett városi lakótelepek (pl. panelek) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja

„B" komponens: Leromlott városi lakóterületek (kolóniák, romatelepek) integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja

3 db

4 db

1,328

0,885

Funkcióbővítő településrehabilitáció

10-12 db

4,426

Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés

40 db

2,554

KDOP

Település (al)központok kialakítása, érték-megőrző rehabilitációja

(ezen belül két komponens)

„A"komponens: 20.000 fő feletti városokban a megyei jogú városok kivételével

„B" komponens: 10.000 fő feletti és 20.000 fő alatti városokban

1-2 db

4 db

1,561

2,308

Kistelepüléseken településkép javítása

6 db

0,646

Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja

2 db

1,500

KMOP

„Integrált szociális városrehabilitáció"

(ezen belül két komponens)

„A" komponens: Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja

„C" komponens: Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja

2-10 db

5-21 db

2,412

5,353

„Funkcióbővítő rehabilitáció"

(ezen belül két komponens)

Integrált településfejlesztések Pest megyében

Budapesti kerületi központok fejlesztése

8-23 db

4-12 db

11,324

5,984

Kisléptékű megyei fejlesztések

18-65

1,660

NYDOP

Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban

6-10 db

3,7

Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések

7-10 db

0,35

összesen

212-316 db

64,469

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük