Az Állami Számvevőszék lezárta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség uniós támogatásokkal kapcsolatos 2007 és 2013 közötti feladatellátásának ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapításai alátámasztják, hogy a vizsgált időszak zárszámadásainak ellenőrzése során tett számvevőszéki javaslatok folyamatosan hasznosultak, a NFÜ feladatellátása – a feltárt hiányosságok mellett – fokozatosan javult az ellenőrzött időszakban.

Az Állami Számvevőszék lezárta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség uniós támogatásokkal kapcsolatos 2007 és 2013 közötti feladatellátásának ellenőrzését. Az ellenőrzés megállapításai alátámasztják, hogy a vizsgált időszak zárszámadásainak ellenőrzése során tett számvevőszéki javaslatok folyamatosan hasznosultak, a NFÜ feladatellátása – a feltárt hiányosságok mellett – fokozatosan javult az ellenőrzött időszakban.

Magyarország fejlődése szempontjából kiemelt jelentősége van az európai uniós támogatásoknak, a közösségi és hazai fejlesztési források hatékony felhasználásának. Az uniós intézményrendszer működése, a források magyarországi elosztása és felhasználása ezért az elmúlt években kiemelt témája volt a számvevőszéki ellenőrzéseknek.

 

Az ÁSZ másik fókuszterülete az „ellenőrzők ellenőrzése", amelyben az ÁSZ olyan intézményeket vesz górcső alá, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, felügyeleti tevékenységet, ezáltal az ÁSZ munkája hatványozottan hasznosul. Az „ellenőrzők ellenőrzése" témakörről ide kattintva bővebben is olvashat.

 

Fókuszban az uniós pénzek ellenőrzése

 

Ennek részeként az európai uniós források hazai elosztásában és ellenőrzésében közreműködő szervezeteket ellenőrzött az ÁSZ, melynek keretében az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és a Wekerle Sándor Alapkezelő működését és gazdálkodását is értékelte. Az ellenőrzések az ÁSZ 2012. évi zárszámadásra vonatkozó ellenőrzéséhez kapcsolódtak. Ezekről az ellenőrzésekről ide kattintva olvashat részletesen.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséhez kapcsolódóan került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a Közreműködő Szervezetek (KSz-ek) uniós támogatásokkal kapcsolatos 2007-2013. közötti feladatellátásának ellenőrzésére. A NFÜ ellenőrzéséről itt olvashat bővebben.

 

A zárszámadások ellenőrzése során az ÁSZ minden évben rajta tartja a szemét a fejlesztési források felhasználásán

 

A 2007-2013. évi zárszámadások ellenőrzése során az ÁSZ számos javaslatot fogalmazott meg az uniós támogatások vonatkozásában, többek között az NFÜ elnöke részére is. A javaslatok több területet érintettek. A 2007. évi zárszámadás ellenőrzése során tett javaslatok az ellenőrzési nyomvonalhoz, az SZMSZ felülvizsgálatához, egyes belső szabályzatok aktualizálásához, az eljárásrend elkészítéséhez, a közbeszerzési eljárásokhoz, a könyvviteli mérleg alátámasztásához, az Egységes Monitoring Információs Rendszerhez, a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés átalakításához, a kötelezettségvállalással összefüggő analitikus nyilvántartáshoz, a „pályázatos" támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz és ellenjegyzéshez, valamint a belső ellenőrzéshez kapcsolódtak. A javaslatokra tett intézkedéseket az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelte, melynek során megállapította, hogy az intézkedések kisebb részét az NFÜ nem vagy csak részben tudta végrehajtani.

 

A 2011-től hatályos új számvevőszéki törvény hozott érdemi változást

 

A következő évek zárszámadási ellenőrzései során több olyan javaslat került megfogalmazásra az NFÜ elnöke részére, amelyek alapjául szolgáló hiányosságokra az ÁSZ már korábbi évek zárszámadási ellenőrzéseinél rámutatott. A javaslatok hasznosulásában az hozott érdemi változást, amikor 2011-től, az új számvevőszéki törvény elfogadásával végleg lezárult a következmények nélküli ellenőrzése korszaka. A törvény vonatkozó paragrafusa alapján az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a megküldött számvevőszéki jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani és azt a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül az Állami Számvevőszék részére megküldeni.  A jogszabály változás eredményeként az – uniós támogatások felhasználásával összefüggő feladatokban jelentős szerepet betöltő – NFÜ feladatellátása, ha a vártnál lassabb ütemben is, de javult.

 

 

A 2011. évi zárszámadás ellenőrzését követően még korlátozó záradékkal láttuk el az NFÜ beszámolóját, de a 2012. és 2013. évi zárszámadási jelentésben a beszámoló már elfogadó véleményt kapott figyelemfelhívással. A 2012. évi zárszámadási ellenőrzés során az NFÜ elnökének már csak egy javaslat került megfogalmazásra, amely hasznosult is.

 

Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2014. január 1-jével megszűnt, a 2014-2020. közötti periódusban már korszerűbb, megújult szervezeti keretek között kerül sor a feladatok ellátására, amelynek átalakulásához az ÁSZ is hozzájárult megállapításaival és építő javaslataival.

 

Folyamatosan hasznosultak a számvevőszéki ellenőrzések javaslatai

 

Az ÁSZ munkájának hasznosulását jelzi az is, hogy az NFÜ és a KSz-ek uniós támogatásokkal kapcsolatos feladatellátásának ellenőrzése során már azt állapíthattuk meg összességében, hogy az NFÜ feladatait az ellenőrzött időszakban jellemzően szabályszerűen és eredményesen hajtotta végre, jelentéskészítési kötelezettségét teljesítette. Mindehhez szintén hozzájárultak az ÁSZ folyamatosan megtett javaslatai, és azt követően azok hasznosulásának utóellenőrzés keretében történő kontrolljai. Mindemellett az ÁSZ a Miniszterelnökséget vezető miniszternek egy javaslatot is megfogalmazott, amely a 2014-2020. közötti támogatási időszakban az EU források teljes körű felhasználása érdekében a támogatások kifizetésének folyamatos figyelemmel kísérésére hívja fel a figyelmet.

 

Az ÁSZ ellenőrzése arra is rámutatott, hogy a kormányzati intézkedések eredményeként egyszerűsítették az akciótervek szerkezetét, csökkentették a pályázatok előkészítésére és kezelésére meghatározott határidőket, elősegítették az elektronikus ügyintézést, bevezették a projekt felügyeleti rendszert, alkalmazták a biztosíték melletti közvetlen szállítói kifizetést, valamint csökkentették a közbeszerzési határidőket.

 

A számos ellenőrzés során megszerzett – a 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó – tapasztalatok és a levont következtetések egyaránt hatékonyabbá tehetik a következő hét éves ciklusban a közösségi források felhasználását.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük