www.ofe.huwww.ofe.hu  

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) közérdekű keresetet indít a Zepter International Ungarn Kft. ellen, mivel megítélése szerint a vállalat – amely jellemzően termékbemutatókon értékesíti termékeit – tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaz.

www.ofe.huwww.ofe.hu  

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) közérdekű keresetet indít a Zepter International Ungarn Kft. ellen, mivel megítélése szerint a vállalat – amely jellemzően termékbemutatókon értékesíti termékeit – tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaz.

Az áruvásárlási kölcsönnel történő értékesítés esetén, a kölcsönkérelem elutasítása  ellenére a fogyasztót ugyanúgy köti a szerződés, mivel a megkötött szerződés az áruvásárlási kölcsöntől függetlenül érvényes. „4. … a hitelkérelem esetleges elutasításáért a ZEPTER-t felelősség nem terheli, még akkor sem, ha a hitel ügyintézésénél közreműködött. Amennyiben az áruvásárlási kölcsönszerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, úgy az a jelen szerződés érvényességét nem érinti, vevőnek a fizetési kötelezettségét saját erőből kell e szerződésben foglaltak szerint teljesítenie." 

A Zepter annak tudatában köti ki ezeket a szerződési feltételeket, hogy célközönsége – a főként alacsony nyugdíjjal és jövedelemmel rendelkező fogyasztók – az  áruvásárlási kölcsön lehetősége nélkül meg sem kötötték volna a szerződést. A vállalat még arra az esetre is kizárta felelősségét, ha a hitel ügyintézésénél közreműködött – ez pedig egyesületünk szerint tisztességtelen.

Az OFE álláspontja szerint ugyancsak tisztességtelen a Zepter kötbérfizetésre vonatkozó szerződési feltétele, mivel az túlzott mértékű, és a Ptk szerint kötbér csak akkor követelhető, ha a szerződésszegésért a kötelezett a felelős. A fogyasztókat viszont aligha terhelheti felelősség a megígért kölcsön elmaradása esetén.

Emellett a Szerződés ugyan kiköti, hogy a Zepternek is van kötbérfizetési kötelezettsége, ez azonban az első harminc nap folyamán mindössze napi 0,8 ezrelék, ami 100.000 forintos termék esetén napi nyolcvan forintot jelent. A következő 30 nap folyamán napi 1,2 ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi 3,6 ezrelék, legfeljebb azonban 25 %.

Ezzel szemben amennyiben a fogyasztó „… a részletfizetés megkezdése után bármikor három egymást követő részletet nem fizet meg, úgy a ZEPTER jogosult a szerződést a vevő hibájából meghiúsultnak tekinteni, ez okból a szerződéstől elállni, a vevő pedig köteles a teljes vételár után számított 25% mértékű kötbért a ZEPTER számára megfizetni". 

Ez az aránytalanság akkor is feltűnő és tisztességtelen, ha nem üzleten kívül, hanem a cég székhelyén vagy telephelyén kötött szerződésről van szó.

Visszatérő fogyasztói panasz, hogy a szerződés megkötésekor a vállalat azt a látszatot kelti, mintha a szerződéskötés helye a székhelye, vagy telephelye lenne: vagy a termékbemutatót követően felszólítja a fogyasztókat, hogy az alperes bemutatótermébe fáradjanak át, vagy közvetlenül el is szállítja oda őket, arra hivatkozással, hogy a szerződést csak ott tudják megkötni. Arra is érkeznek bejelentések, hogy a szerződésben nem a tényleges szerződéskötés helyét – legyen az hotel, szálloda, étterem stb. – jelöli meg, hanem a székhelyét, telephelyét.

Ezzel a Zepter a fogyasztók jogának gyakorlását a szerződés meggondolására, az elállásra az érvényes rendelkezések megsértésével akadályozza, ellehetetleníti, így tisztességtelenül, törvénysértően jár el.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük