Az Unió a képzésben, az emberbe történő beruházás növelésében, a motiválásban látja a kiutat; ezért nem hálózatokra, gépekre, hanem motivációs programokra és oktatásra kell fókuszálnunk és költenünk: az emberbe kell beruháznunk, s nemcsak a fél év alatt elavuló technológiákba.

 

Az Unió a képzésben, az emberbe történő beruházás növelésében, a motiválásban látja a kiutat; ezért nem hálózatokra, gépekre, hanem motivációs programokra és oktatásra kell fókuszálnunk és költenünk: az emberbe kell beruháznunk, s nemcsak a fél év alatt elavuló technológiákba.

Az elmúlt időszakban Magyar Szocialista Párt, a Magyar Demokrata Fórum és a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség nyilvánossá tette elkötelezettségét az elektronikus társadalmi befogadás (e-Befogadás, e-lnclusion) kérdésének napirendre vétele mellett. Mártái Péter (MSZP), az Országgyűlés informatikai albizottságának elnöke levéllel fordult minden parlamenti párthoz, hogy létrejöjjön olyan ötpárti bizottság, aminek célja az e-Befogadás elősegítése, a digitális szakadék csökkentése és a digitális esélyegyenlőség megvalósulása. Ezzel párhuzamosan MDF nyílt leveliéi fordult a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz, és a Fidesz-MPP közleményben nyilvánította ki, hogy „a Fidesz Informatikai és Telekommunikációs Munkacsoportja kiemelten fontosnak tartja a szakértők által felvetett problémát, és támogat minden olyan kezdeményezést, amely a hátrányos helyzetű állampolgárok, fogyatékkal élők, idősek megsegítését, életminőségének javítását célozza. Éppen ezért felkéri a parlamenti pártok szakpolitikusait, hogy ebben a témában a legrövidebb időn belül egyeztessenek." E pártok képviselőinek kezdeményezéséhez csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárt és a Szabad Demokraták Szövetsége is.

2008. január 8-án találkoztak a parlamenti pártok képviselői, és közös megállapodásra jutottak abban, hogy a társadalom életminőségének emelése közös feladat és a digitális esélyegyenlőség és az elektronikus befogadás stratégiai kérdés. A politikai pártok fontosnak tartják az társadalmi önszerveződések kezdeményezését és így támogatják az Inforum és a civil szervezetek, vállalkozások e-Befogadást célzó mozgalmát. Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) civil szervezetekkel és cégekkel közösen tavaly novemberben meghirdette csatlakozását az Európai Unió „e-lnclusion: be part of it" kezdeményezéséhez, elindítva az „e-Befogadás 2008, Magyarország" mozgalmat. A képviselők egy eseti parlamenti bizottság felállításában szükségesnek látják megvizsgálni azt, hogy melyek azok a feladatok, amelyek az államigazgatás eszközrendszerével oldhatók meg, s melyek azok, amelyeket a civil szervezetek és a gazdasági vállalkozások hatékonyabban végezhetnek el a probléma megoldása érdekében. Áttekintik, hogy a különböző tárcák, kormányzati hivatalok, civil szerveződések, vállalkozások és egyéb szervezetek tevékenységében miképpen jelenik meg az e-Befogadás, a digitális esélyegyenlőség kérdése, és mit tesznek a digitális szakadék áthidalása érdekében.

A parlamenti pártok képviselői közös megállapodásra jutottak abban, hogy

 • Az e-Befogadás megvalósítása és ennek segítségével a társadalom életminőségénekemelése közös stratégiai feladat.
 • A digitális szakadék megfelezése 2010-ig nem csupán Uniós vállalás, hanem hazai célkitűzés is, hiszen Magyarországon az Uniós átlagot meghaladó mértékű a digitális szakadék. Ennek orvoslása közérdek és közfeladat.
 • Fontosnak tartják az társadalmi önszerveződések kezdeményezését és így támogatják az Inforum és más civil szervezetek, vállalkozások e-Befogadást célzó mozgalmát. Segítik a civil szervezetek és vállalkozások, illetve a közszféra tevékenysége lehetőség szerint feszültségektől mentes legyen.
 • Egyetértenek és támogatják az Inforum azon kezdeményezését, hogy jöjjön létre egy civil­ közigazgatási-vállalkozói-politikai fórum. A civil szervezetek, a vállalkozások, a közigazgatás és
  a politikai élet szereplői közösen abból a célból hozzák létre a fenti szervezetet, hogy az információs társadalom és az e-Befogadás akciói lehetőség szerint összehangolva, közvetlen társadalmi kontroll mellett valósulhassanak meg.
 • Szükségesnek látják megvizsgálni azt, hogy melyek azok a feladatok, amelyek az államigazgatás   eszközrendszerével   oldhatók   meg,   s   melyek   azok,   amelyeket   a   civil szervezetek és a gazdasági vállalkozások hatékonyabban végezhetnek el a probléma
  megoldása érdekében, és milyen állami támogatás biztosítható számukra e kezdeményezés kiszélesítése érdekében.
 • Közös megállapodásra jutottak abban, hogy, a legtöbb eszközzel és lehetőséggel a kormány rendelkezik  át   kívánják  tekinteni,   hogy  a   különböző   tárcák  és   kormányzati   hivatalok tevékenységében miképpen jelenik meg az e-Befogadás és a digitális esélyegyenlőség
  kérdése.  Mit tettek ennek érdekében  az elmúlt időszakban,  és  milyen  terveik vannak, különösen  a  Gazdasági  és  Közlekedési,  Szociális  és  Munkaügyi,   Oktatási  és  Kulturális, Földművelésügyi   és   Vidékfejlesztési,   Önkormányzati   és   Területfejlesztési,   Egészségügyi Minisztériumnak, illetve az Elektronikus Kormányzat Központnak.
 • Át kívánják tekinteni a civil szervezetek és a vállalkozások e-Befogadás irányú tevékenységeit is.
 • Komplex módon kívánják vizsgálni, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Tervben milyen lehetőség van az e-Befogadás kiemelt és összehangolt fejlesztési programba illesztésére.
 • Szükségesnek látják egy eseti parlamenti bizottság felállítását az e-Befogadási mozgalom és tevékenységek támogatására, ellenőrzésére, szervezésére, és az 2010-i határdátumú EU irányelvekből adódó feladatok Koordinálására.
 • Kezdeményezik, hogy az Európai Unióhoz hasonlóan 2008 Magyarországon is legyen az e-Befogadás éve.
 • Kezdeményezik, hogy a fenti pontok alapján Országgyűlési Határozat szülessék.

Az öt parlamenti párt képviselői kinyilvánítják, hogy – együttműködve az Informatikai Érdekegyeztető Fórummal és a civil szervezetekkel – mindent meg kívánnak tenni azért, hogy Magyarország állampolgárainak életminőségét a digitális kultúra és az információs társadalom eszközrendszerével emeljék, s hogy az Európai Unió i2010-es irányelveinek megfelelően Magyarország (információs) társadalmi és gazdasági fejlődése számottevő és mérhető módon végbemehessen. A parlamenti pártok és az Inforum várják a csatlakozók jelentkezését a http://einclusion.hu/  weboldalon.

 

Kovács Kálmán (SZDSZ)

 Márfai Péter (MSZP)

Molnár Béla (KDNP)

dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz-MPP)

  Pettkó András (MDF)

 

dr. Tárkány Szűcs Attila         (Inforum)

 

Dombi Gábor (Inforum)

 

Az MDF üdvözli az e-befogadásról tartott ötpárti egyeztetést, de a jövőben az informatikai kezdeményezések befogadását is szeretné

A Magyar Demokrata Fórum üdvözli az „e-befogadás" témakörében tartott ötpárti egyeztetést, ugyanakkor érthetetlennek tartja, hogy a kormányzat miért várt eddig egy ilyen – a jövőnket és fejlődésünket alapjaiban meghatározó – kérdés megvitatásával. A pártnak az elmúlt években számos olyan javaslata volt, amelyekkel az információs társadalom fejlesztését és megerősítését kívánta elérni, ám ezeket korábban a kormányzat nem fogadta be.

A Magyar Demokrata Fórum üdvözli az „e-befogadás" témakörében tartott ötpárti és civil együttműködést, amelyet az információs társadalom fejlesztése és az elektronikus társadalmi befogadás érdekében kezdeményezett a kormányzat. Korszerű konzervatív pártként valljuk, hogy hazánk jövője szempontjából kiemelkedő jelentőssége van annak, hogy Magyarország képes-e kihasználni az informatikában rejlő lehetőségeket. Épen ezért fordultunk a közelmúltban nyílt levélben az új Gazdasági és Közlekedési Miniszterhez, amelyben arra kértük, hogy 2008. január 1-jével állítsa vissza az informatikai szakállamtitkári posztot.

A Magyar Demokrata Fórum az elmúlt egy év során közel három tucat olyan javaslatot – többek között a NetMama programot, vagy az E-Demokrácia kiépítésével kapcsolatos kezdeményezéseket, – tett le az asztalra, amelyek az információs társadalom fejlesztését célozták. Pártunk kezdeményezésére ültek iskolapadba parlamenti pártok képviselői, hogy személyes példamutatással kampányoljanak a digitális írástudás fontossága mellett. Hosszasan lehetne sorolni az MDF informatikai, valamint az e-kormányzás és az e-ügyintézés területén tett javaslatait, hiszen Pettkó András, a Fórum informatikai kabinetjének vezetője csak az elmúlt évben 57 alkalommal szólalt fel az érintett témában a Tisztelt Ház falai között.

Mindemellett számos olyan kezdeményezésünk is volt a ciklus során, amelyekkel a civil társadalom támogatását kívántuk elérni; több mint két hónappal ezelőtt mutattuk be a civil szféra megerősítését célzó hat pontos intézkedéstervezetünket. Éppen ezért üdvözöljük az „e-befogadásról" tartott ötpárti egyeztetést, mégis érthetetlennek tartjuk, hogy kormányzat miért várt eddig egy ilyen – a jövőnket alapjaiban meghatározó – kérdés megvitatásával, valamint javaslataink „befogadásával".

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük