2022.december.04. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Pályázati felhívás a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíj-ra

15 perc olvasás
 <span class="inline inline-left"><a href="/node/35003"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/Balla%20Gergely%20-%20NFGM.thumbnail.JPG" border="0" alt="Balla Gergely - NFGM" title="Balla Gergely - NFGM" width="100" height="75" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Balla Gergely - NFGM</strong></span></span> <p>A Magyar Innovációs Klub  2009. december-én ismertette a média számára a  2009. évi innovációs pályázat kiírását.Elhangzott, a most 18. alkalommal meghirdetett pályázat az évek során hasonló innovációs elismeréseket indukált más pályáztatók körében is,  a Nagydíj iránti érdeklődés némileg mérséklődött, de presztizse változatlan maradt, ezt a kiírásban szereplő kitételek, az adott pályamű <em>társadalmi hasznossága   </em>és <em> gazdaságos megvalósíthatósága</em> biztosítják.</p><p>

 balla gergely - nfgmBalla Gergely – NFGM

A Magyar Innovációs Klub  2009. december-én ismertette a média számára a  2009. évi innovációs pályázat kiírását.Elhangzott, a most 18. alkalommal meghirdetett pályázat az évek során hasonló innovációs elismeréseket indukált más pályáztatók körében is,  a Nagydíj iránti érdeklődés némileg mérséklődött, de presztizse változatlan maradt, ezt a kiírásban szereplő kitételek, az adott pályamű társadalmi hasznossága   és  gazdaságos megvalósíthatósága biztosítják.

 balla gergely - nfgmBalla Gergely – NFGM

A Magyar Innovációs Klub  2009. december-én ismertette a média számára a  2009. évi innovációs pályázat kiírását.Elhangzott, a most 18. alkalommal meghirdetett pályázat az évek során hasonló innovációs elismeréseket indukált más pályáztatók körében is,  a Nagydíj iránti érdeklődés némileg mérséklődött, de presztizse változatlan maradt, ezt a kiírásban szereplő kitételek, az adott pályamű társadalmi hasznossága   és  gazdaságos megvalósíthatósága biztosítják.

dr pakucs jánosDr Pakucs JánosAz Innovációs Nagydíjat a 2009. évben a legnagyobb gazdasági eredményt elérő vállalkozás kapja.
Az innováció kiindulási alapja lehet:
– kutatás-fejlesztési eredmény,
– szabadalom,
– know-how alkalmazása,
– technológia-transzfer stb.

Akik a díjakról döntenek (hierarchikus sorrendben):

-a Magyar Innnovációs Szövetség Elnöksége és a Társalapítók (egymás mellé rendelve),

-a Szövetség által alapított Magyar Innovációs Alapítvány (MIA),

-MIA kuratórium,

-a végső döntést hozó 18 tagú Innovációs Nagydíj Bírálóbizottság;  melynek elnöke a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter.  A titkos szavazással döntő bizottság hatásköre kizárólagos, döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat hivatalos felhívása:

horváth attila - robert bosch kft.Horváth Attila – Robert Bosch Kft.A Magyar Innovációs Alapítvány a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal,
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal,  a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,  a Magyar Szabadalmi Hivatallal,  az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal
közösen, a 2009. évben 18. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT

nyiri józsef - ind kft.Nyiri József – IND Kft.A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a  2009. évben  kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.
Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Tartalmi követelmények:
egyoldalas összefoglaló, mely a www.innovacio.hu/nagydij címről tölthető le,
részletes leírás  a megvalósításról és az elért piaci, ill. gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.) max. 10 A/4-es oldalon,
referenciák felsorolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

zettwitz sándorZettwitz SándorA bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter.

A 18. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat értékelésének szempontjai:
1. 2009-ben elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel és egyéb műszaki, gazdasági előnyök,
2. eredetiség, újszerűség,
3. társadalmi hasznosság.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett, a kiemelkedő innovációs teljesítményekért további innovációs díjak kerülnek átadásra, úgymint:
-Ipari Innovációs Díj,
-Agrár Innovációs Díj,
-Környezetvédelmi Innovációs Díj,
-Technológiai Innovációs Díj,
-a Magyar Szabadalmi Hivatal Innovációs Díja.

A legeredményesebb, 2004 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Díját kapja.
A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány szervezési innovációs díját is.

Beadási határidő:  2010. február 10,  12 óráig beérkezően.A pályázatokat  pdf,  az egyoldalas összefoglalót  doc  formátumban kell eljuttatni e-mailben vagy adathordozón.

Az Alapítvány a bírálóbizottság által minden jelentős innovációnak minősített pályázatot díszoklevéllel ismer el, a pályázatok összefoglalóit külön kiadványban és a világhálón is közzéteszi.A díjak ünnepélyes átadására 2010. március végén kerül sor az  Országház  felsőházi termében.

Závodszky Péter professzor, kuratóriumi elnök
2009. december

További információ:

MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY
1036 Budapest, Lajos u. 103.

dr. Antos László, titkár
T.:  453-65-72,   fax: 240-56-25,
innovacio@innovacio.hu
http://www.innovacio.hu/

http://www.innovacio.hu/3b_hu_felhivas.php

A 2009.évi pályázat-meghirdetés alkalmával az elmúlt évi innováció-nagydíjasok közül a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.  termékfejlesztési tevékenységét ismertette Gondos Gyula.
A cég Miskolcon működő fejlesztési osztálya 116 alkalmazottal végzi tevékenységét, közülük a 75 mérnök,  27 a technikus és  14 a praxistesztelő.  Az un. „zöld-színű" terméksor alkalmazotti létszáma a 2003-as 30 főről  2008-ra 116 főre emelkedett.

Az innovációs nagydíjat az UNEO termékért kapták, mely az első kompakt, pneumatikus-lítiumakkumulátoros barkács kéziszerszám a választékban. Digitális elektronika vezérli, tömege 1,1 kg,  az összeépített alkatórészeket egyetlen tengely hajtja meg.  Egyedülálló módon képes ugyanazon eszköz betonban (10 mm-ig), fémben (8 mm-ig) és  fában (10 mm-ig) furatot képezni.  A készülék az európai barkácsáruházak 2009-es eladási csúcs-listája szerint,  mely a legsikeresebb termékeket ismerteti, 20 termékből 17 a Bosch gyártmánya, ezek közül pedig 12 a miskolci innovatív fejlesztés eredménye. 

A 2009-es termékek sorában vezetékes és új, akkumulátoros konstrukciók bevezetése zajlik.

Megfogalmazásuk szerint a cégnél az innovációt meghatározó tényezők előterében a kreativitás áll. Az ötlet a belső erők; a fejlesztési osztály, a marketing osztály és a piackutatás oldaláról, ill. kívülről a vevői visszajelzések, a külső feltalálók és az egyetemekkel, intézetekkel való együttműködés révén válik megvalósíthatóvá. 

A vállalat pénzügyi erőforrásai

A Bosch Power Tool Divizió 2008 évi árbevétele: 3,2 milliárd € A Bosch Green Europe, a PT divízió 13 üzletága közül, a második legnagyobb árbevételt biztosítja.A Bosch Green Europe 2008-as eladásainak 52%-a olyan innovatív termékek eladásából származott, melyek kevesebb, mint két éve jelentek meg a piacon! 

A termékfejlesztési folyamat jellemzője, hogy 180 munkapontból áll, közte minőségbiztosítási ellenőrző pontokkal a koncepciós fejlesztés, a tervezés, a szerszámozás, az előregyártás és a gyártási ciklus meghatározójaként.

A hatékony vállalati kultúra ismérvei:
-egységes vállalati érték és elvek képviselete a hierarchia minden szintjén,
-a vezetők és a dolgozók egymással való érintkezésének bevett normái,
-a vállalat dolgozóinak magatartása a felmerülő problémák és a problémák megoldásával kapcsolatban,
-a kollégák egymás iránt érzett megbecsülése, tisztelete,
-a munkák szervezésének és irányításának a módja,
-munkakörülmények, juttatások,  stb.

A Bosch-nál vallják;  az ötlet származhat egyéntől, de az innovációt a szervezet hozza létre!

Simig Gyula, az EGIS Gyógyszergyár Nyrt.  kutatási igazgatója a vállalati innováció és a kereskedelmi eredmények összefüggéseiről szólt, a  2008. évi Ipari Innovációs Díj nyerteseként. 

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. által kifejlesztett, gyártott és forgalmazott  „Generikus quetinapine hemifurmanát hatóanyagot tartalmazó KETILEPT filmtabletta"  piaci eredményekkel igazolt innováció.  Az elismerést a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól kapta a cég.

A gyógyszerkutatás időigényes és költséges folyamat. Egy-egy kifejlesztett hatóanyag hatásosságáról egyértelműen

meg kell győződni, ennek megtörténte után lehet szabadalmat kérni rá. A szabadalom elfogadása után kezdődik az un. szabadalmi idő, amely országonként változó tartamú, Magyarországon 20 évet jelent.  A szabadalmaztatott  hatóanyagot a szabadalmi idő lejártáig csak kifejlesztője forgalmazhatja.  Azokat a készítményeket, melyekre ezen szabadalmi idő szabályai vonatkoznak, nevezik originális (eredeti) gyógyszereknek.

A szabadalmi idő lejárta után az adott hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítményeket más gyártók is előállíthatják,  forgalmazhatják, ezen készítményeket nevezik  generikus (származtatott) gyógyszernek.

A generikus gyógyszerre vonatkozó előírás, hogy az originálistól való megkülönböztetés végett méretében, színében és alakjában eltérő kivitelűnek kell lennie.  

A generikus gyógyszerek fejlesztési menete:

1.A hatóanyag szintézise;  a molekula szerkezete ismert, a szintézis módja bizonytalan.

2.Formulálás (gyógyszertechnológia):  a gyógyszerkészítmény (pl. tabletta) előállítása.

3.Bioekvivalencia vizsgálat:

   Igazolni kell, hogy két azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerkészítmény terápiásan ekvivalens, egymással   

   helyettesíthető.  Ez akkor érvényes, ha a vérszint görbe kellően hasonló, ekkor bizonyítható az azonos hatás:

   –  szisztémás hatású szerek a keringésen át jutnak el a hatás helyére,

   –  a megoszlás egyensúlyi folyamat.

A bioekvivalencia vizsgálat kiértékelése: 

a teszt és a referens készítmény hatóság által szabályzott megfelelő hasonlósága helyettesítés alkalmából.

Az értékelt paraméterek: 

AUC és Cmax, a teszt/referens arány 90 %-os konfidencia intervallumának a hatóság által meghatározott tartományban kell lennie.

(90 %-os konfidencia intervallum: statisztikai számítás eredménye,  lineáris skálán 0.8 és 1.25 közötti tartomány.)

[Konfidencia intervallum fogalma:  olyan becslési intervallum, amely az ismeretlen paraméter értékét előre megadott valószínűséggel (konfidenciaszint) lefedi. Végpontjai a konfidencia határok.]

Az „egyenértékűség" fogalma:   az originális készítményből származó generikus gyógyszer azonos mennyiségű hatóanyagot, azonos gyógyszerformában tartalmaz.  A hatóanyagok hasonló módon szabadulnak fel a gyógyszerből,  koncentrációjuk is azonos a vérben és a szövetekben, így a két készítmény ugyanolyan terápiás hatékonyságot mutat,  a generikus gyógyszer így egyenértékű az originálissal.

Az egyenértékűséget a generikus gyógyszert gyártó cégnek és egy illetékes, hivatalos szervnek kell bizonyítania.

A céges bizonyítás, a nemzetközileg elfogadott szabályok szerint, csak egészséges, önkéntes embereken végzett vizsgálattal történhet, folyamatosan és fokozottan ellenőrzött keretek között. A hivatalos igazolást az adott ország gyógyszeriparban illetékes, hivatalos szerve,  Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) adja ki.

Az OGYI végzi a gyógyszerek törzskönyvezését és adja ki az engedélyt forgalomba hozatalukra,  szigorúan ellenőrizve a készítményeket.  Ellenőrzi a gyógyszerek minőségét, az egyenértékűségi vizsgálatokat, a gyártási körülményeket. Minden egyes gyógyszer törzskönyvezésére, forgalomba hozatalára csak abban az esetben kerülhet sor, ha az OGYI megfelelőnek találta az adott készítményre vonatkozó összes dokumentációt.

A gyógyszerek gyártása, forgalomba hozatala rendkívül szigorú nemzetközi szabvány szerint történhet.

Ez a szabvány tartalmazza a gyógyszerek gyártási követelményeit is, melyek minden gyógyszergyártóra egyforma szigorúsággal vonatkoznak – akár originális, akár generikus gyógyszerről legyen szó.

(A generikus gyógyszerek árképzése a fogyasztó számára kedvezőbb, mivel már ismert, korábban kifejlesztett hatóanyagot tartalmaznak, így gyártójuknak nem kell számolnia kutatási és fejlesztési költségekkel.)

A KETILEPT  az EGIS gyógyszergyár saját fejlesztésű generikus gyógyszere a skizofrénia és bipoláris zavar (mániás depresszió) gyógyítására.  A Ketilept tabletta  bioekvivalens az originátor Seroquel  tablettájával.

Balla Gergely kabinetfőnök, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakállamtitkára szólt arról a pályázati tájékoztatón,  mire lesz forrás 2010-ben, hogyan alakul a stratégiai célok és a pályázati források rendszere.

Az államtitkár elmondta, az átfogó válságkezelés során a kijelölt cél; a költségvetési, pénzügyi egyensúly megteremtése,  a gazdasági, társadalmi stabilizáció és a gazdaság növekedési pályára állítása.

A válság leküzdése a K+F+I  (kutatás-fejlesztés-innováció) területén összetett feladatot jelent;

-megelőző módon kell kezelni a  K+F+I  szakterület válság-jelenségeit,  

-a  K+F+I  támogatási programokat  hatékonyan kell működtetni,  normatív finanszírozással,

-innováció-barát gazdasági környezetet kell kialakítani.

A szakterület hozzájárulása a nemzetgazdasági válságkezeléshez:

-A magas képzettségű munkaerő védelme (KTIA pályázat)

-A pályázati kifizetések gyorsaságának, hatékonyságának fokozása, dereguláció

-A szakterület hozzájárulása a válságot követő időszak versenyképességének magalapozásához:

*tudás- és innovációs bázis erősítése (Kutatóegyetem Program, Pólus program – GOP 1.2.2., Technológiai inkubátor Program)

*infrastruktúra fejlesztés (ELI, NEKIFUT, Felsőoktatási kutatási infrastruktúra – TIOP 1.3.1.)

-A vállalati innovációs tevékenység erősítése (Ötlettől a megvalósulásig, Vállalati innovációs program – GOP 1.3.1-2., GOP 2.1.1., Klaszter program – GOP 1.2.1., Inkubátor program, JEREMIE Program – GOP 4., Beszállítói program GOP 1.3.3.)

-Kutatások támogatása (Nemzeti Technológiai Program, Vállalati kutatások – GOP 1.1.1.)

-Regionális innováció erősítése (Baross Program, Innocsekk Plusz, ROP-ok, RIÜ-k)

A stratégiai prioritások változatlanok maradnak:

-TTI stratégia 2007-2013 (2007. márc.)

-TTI stratégia intézkedési terve 2007-2010 (2007. aug.)

-TTI stratégia intézkedési terve 2009-2010 (2009. márc.)

A kijelölt célok:

-Erősödjön a vállalatok kutatási-fejlesztési és innovációs (K+F+I) tevékenysége.

-Épüljenek ki nemzetközileg versenyképes tudományos és innovációs kapacitások, központok.

-Erősödjön a társadalmi versenyképességet megalapozó tudás.

-Erősödjön a régiók  K+F+I  kapacitása.

A kiemelt ágazatok:

-járműipar,

-gyógyszeripar, biotechnológia,

-infokommunikációs technológiák,

-logisztika

(+ mezőgazdaság, környezeti technológiák)

A K+F és innováció szempontjából  kiemelkedő területek.

Kiemelt feladatok:

-a válság hosszú távú kezeléséhez szemlélet- és kultúraváltásra van szükség az innovációs szereplők részéről;

az együttműködés kultúrájában,

a verseny kultúrájában,

a hatékonyság kultúrájában,

a szellemi termékek védelmének kultúrájában (ötlettől a piacig),

-hatékony, koordinált irányítás működtetése,

-hatékony támogatási rendszer megteremtése,

-a vállalkozások innovativitásának erősítése, szellemi alkotások eredményes hasznosítása, védelme,

-a  K+F+I  terület széleskörű társadalmi elismertségének növelése,

-a nemzetközi kapcsolatok erősítése.

Több K+F+I forrás nyílik;  éves szinten 250-280 milliárd Ft-ot fordítunk K+F+I célokra

(KSH bevallási adatok alapján, 2008. évben 266 Mrd Ft; GDP 1%)

A  2009-2010-ben rendelkezésre álló pályázati források:

         ~ 170/180 Mrd Ft évente, ebből a cégeknek 85 Mrd Ft jut évente

Hazai:

KTI Alap  ~ 30-60 Mrd Ft évente,

OTKA       ~   5 Mrd Ft évente,

Strukturális alap, EU társfinanszírozott:

ÚMFT (GOP, TIOP, TÁMOP, Egyéb OP-k KFI prioritásai)
                 ~ 100-140 Mrd Ft évente,

Egyéb – (svájci h., norvég a., ETE) ~ 5-8 Mrd Ft évente,

EU-s:   FP7, CIP  ~ 22-28 Mrd Ft évente.

A vállalkozásoknak átlagosan 50%-os önrészt kell biztosítani a támogatásokhoz.

A teljes pályázati portfolió:

GOP (Gazdaságfejlesztési OP )  I. prioritás,

TIOP (Társadalmi Infrastruktúra OP) –  1.3.1. konstrukció,

TÁMOP (Társadalmi Megújulás OP) – felsőoktatási K+F ,

KTIA (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap)‏,

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) ,

ETE (Európai Területi Együttműködés)‏,

FP7 (Európai Unió 7. K+F keretprogram 2007-2013)‏,

CIP (EU Versenyképességi és Innov. Keretpr. 2007-2013)‏,

CH 7. (Svájci-Magyar Együttműködési Program Svájci Hozzájárulás) – 7. prioritás. 

2009-2010-ben: 80 db pályázati konstrukció, közel 350 Mrd Ft értékben.

Nem végleges tervezet szerint, mire lesz forrás 2010-ben?

GOP (Gazdaságfejlesztési OP)  I. prioritás –    41 milliárd+ 45 milliárd ESFRI nagyberendezés

KMOP, ROP (Regionális OP-k)  I. prioritás  –   15 milliárd (10 milliárd KMOP)

TIOP (Társadalmi Infrastruktúra OP)  –  1.3.1 konstrukció  –   11,2 milliárd

TÁMOP (Társadalmi Megújulás OP) – felsőoktatási K+F  –   24,1 milliárd + 12 milliárd Kutatóegyetemek

KTIA (Kutatási és Technológiai Innovációs Alap)  –  30 milliárd Ft

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)  –   5 milliárd

ETE (Európai területi Együttműködés) –   5 milliárd

Összesen:  188,3 milliárd Ft.

Az államtitkár szerint folyamatos koordináció zajlik a forrásgazdák között, hogy ne legyenek az értéklánc finanszírozásában rések és átfedések:

A nyitott  GOP pályázatok értéke összesen:   66,897 Mrd Ft.

A KTI Alapból a folyó évben még megjelenő pályázatok:  

-Nemzeti Technológia Program (9 Mrd),  december közepe,

-Technológiai Inkubátor Program (1,6 Mrd),  december közepe.

Abszorpciónövelés:

-pénzügyi mutatók finomítása

-támogatható tevékenységek körének növelése

-automatikus/gyorsított konstrukció

-támogatási intenzitásra vonatkozó korlátok feloldása.

Az átláthatóság, elérhetőség javítása , DEREGULÁCIÓ:

A deregulációs folyamat célja a pályázatok átfutásának gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése.

Néhány konkrét elvárt eredmény:
– Legyenek egységes tartalmúak a pályázati útmutatók.
– Egységes írásbeli nyilatkozatok bevezetése.
– Az eljárási határidők rögzítése.
– Írásbeli panasz lehetőségének megteremtése.
– A szerződés kötelező elemei legyenek egységesek.
– Szankció sújtsa a késedelmes teljesítést.
– Kerüljön bevezetésre a tárgyalásos bíráltatás.

http://www.bosch-do-it.hu/barkácseszközök 

http://www.egis.hu/

http://www.generikum.hu/ 

http://xenia.sote.hu/hu/biosci/docs/biometr/course/concepts

http://www.nfgm.gov.hu/

Harmat Lajos

Foto:Hecks Ferenc

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.