2022.december.04. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Szilveszteri elmélkedés Kálvinnal 2010-re

4 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/35636"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/klvin-cmer.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="84" /></a></span>Az alábbi elmélkedésben Kálvin gondolatait, imádságai részleteit kötjük össze időszerű kéréseinkkel. A dőlt betűs rész Kálvintól való.</p><p>

klvin cmer.thumbnailAz alábbi elmélkedésben Kálvin gondolatait, imádságai részleteit kötjük össze időszerű kéréseinkkel. A dőlt betűs rész Kálvintól való.

klvin cmer.thumbnailAz alábbi elmélkedésben Kálvin gondolatait, imádságai részleteit kötjük össze időszerű kéréseinkkel. A dőlt betűs rész Kálvintól való.

Mindenható Isten, mivel Te alászálltál, eljöttél közénk, s arról gondoskodsz, hogy mindazt megkapjuk, ami nekünk a földi élethez szükséges és hasznos, segíts minket abban, hogy egészen Rád hagyatkozzunk, s áldásodat készségesen elfogadjuk…

Urunk, előttünk az újesztendő. Sokan tekintenek kétkedőn és bizonytalanul, megkeseredve a jövőbe. Abban a világban, ahol a befolyásosak és a gazdagok gondolják magukat a legfontosabbnak, s első dolguk, hogy reggel megnézzék a börzeindex alakulását, ahol viszont azok vannak többségben, akiknek nevében most megszólítunk Téged: Mondd meg nekünk, mi az, ami igazán szükséges és fontos. Hadd figyeljünk még odaadóbban szavadra, Uram, esztendő fordulóján, és a 2010. év minden napján!

Isten Lelke, Te vezess minket, és gyújts szívünkben olyan buzgóságot, mely lángolva keres Téged, Urunk!

Kérünk, légy a kétkedőkkel, a megszomorítottakkal, akik az élet viharaiban elhagyták hitüket. Ne engedd, hogy hallgassunk ott, ahol vigasztalásul vagy támaszul lehetünk. Add Igédet, amivel hathatósan erősíthetjük az erőtleneket. Te adj szánkba szavakat, melyekkel megszólíthatjuk embertársunkat, és el is érhetjük őt.

Kegyetlenkedések és féktelen embertelenség tombol körülöttünk, s ez a legnagyobb zavarodottságot támasztja szívünkben. Minden, ami egyszerű, odavész, s a tomboló jogtalanság háborúkhoz vezet, meg ember ember elleni küzdelméhez, amire már szinte nincs törvény.

Kérünk Urunk, küldd el a Te megbékéltető Lelkedet a harcok és a gyilkos indulatok által feldúlt vidékekre és szívekbe. Oltalmazd a védtelent, aki a borzalmas cselekmények kiszolgáltatottja.

Ahol viszont Téged megismernek, ott az emberség is megszületik, s úgy ápolják azt, mint a termőföldet. Ahol viszont az emberek kölcsönösen elnyomják egymást, s hazudoznak egymásnak, ott kialudt az istenfélelem, ami pedig a bölcsesség kezdete…

Urunk, adj igazságot azoknak, akiktől azt elvették vagy eleve megtagadták. Ébressz felelősséget azokban, akiknek felelniük kell népük sorsáért, odafenn, a hatalom csúcsain, de idelenn is, lakóhelyünkön, városainkban és falvainkban, akik közvetlenül szembesülnek népünk, embertársaink gondjaival. Irgalmazz azokon, akik kitartóan keresik az igazságot, pedig mást sem látnak, mint erőszakot és gazságot.

Adj gondoskodó szemet és látó lelket nekünk, hogy az Ádámra bízott földet gondozzuk és őrizzük, s megfeleljünk rendelésednek: megelégedéssel, hálásan és mértéktartással hasznosítsuk mindazt, ami teremtett földedben vagy a földön van. Ami pedig fölöslegben marad, arra takarékosan viseljünk gondot.

Könyörgünk Hozzád, Urunk, az Általad teremtett világért. Azt a világot, amire Te kimondtad: „Jó az", ma a gyors nyerészkedés és a meggondolatlanság sodorja végveszélybe. Egyre nagyobb természeti veszedelmek kerekednek bűneink és mulasztásaink, meg a fékevesztett önzés miatt ellenünk. Adj érzékeny lelkiismeretet minden lélekbe, hogy időben mentse a menthetőt teremtett világodban. Kiváltképpen azokért könyörgünk, akiket a természeti környezet elleni brutális nyereségvágy nyomorba, szegénységbe taszított, azokért, akik áradások, vagy éppen szörnyű szárazság áldozatai. Meg azokért, akiket az infláció foszt meg otthonuktól, munkájuktól, emberi méltóságuktól. Kiváltképpen könyörgünk a gyermekekért, akik tehetetlen kiszolgáltatottjai az önző kevesek mértéktelen kapzsiságának, embertelenségének és élvhajhászásának. Irgalmazz nekik és nekünk!

Uram, emlékeztess mindenkit: semmi más nincs, amivel Hozzád kicsit is hasonlíthatnánk, mint éppen a jócselekedetek. Ne engedd, hogy belefáradjunk a jó cselekvésébe!

Urunk, könyörgünk egyházaidért, hogy meg ne fáradjanak, bele ne fásuljanak a szeretet jótetteibe!

Kérünk, Urunk, munkáld bennünk, hogy soha ne elégedjünk meg azzal, hogy a hit megfogant bennünk, hanem folyamatosan tápláld, őrizd, növeld hitünket…S mivel belátjuk, hogy azért helyeztél minket erre a földre, hogy szívünkkel és ajkunkkal is magasztaljunk, áldjunk Téged jóvoltodért, s ez életünknek az igazi célja és értelme, felemeljük most szavunkat Hozzád: könyörülj rajtunk, hogy ezt az előttünk levő időben soha ne tévesszük szem elől!

A http://www.reformiert-info.de/ anyagának (Gebet zu Silvester-Neujahr) felhasználásával írta

Dr. Békefy Lajos

Copyright © 2009 Reformatus.hu.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.