Az oroszlányi, a budaörsi és a csornai távhőszolgáltató vállalatok ellenőrzését zárta le az Állami Számvevőszék. Kockázatelemzési rendszere és korábbi ellenőrzési tapasztalatai alapján az ÁSZ 2014-ben 36 helyszínen kezdte meg az önkormányzati, illetve önkormányzati többségi tulajdonú hulladékgazdálkodó és távhőszolgáltató gazdasági társaságok működésének értékelését. Az ellenőrzések célja a társaságok 2008 és 2012 közötti közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségének értékelése volt.

Az oroszlányi, a budaörsi és a csornai távhőszolgáltató vállalatok ellenőrzését zárta le az Állami Számvevőszék. Kockázatelemzési rendszere és korábbi ellenőrzési tapasztalatai alapján az ÁSZ 2014-ben 36 helyszínen kezdte meg az önkormányzati, illetve önkormányzati többségi tulajdonú hulladékgazdálkodó és távhőszolgáltató gazdasági társaságok működésének értékelését. Az ellenőrzések célja a társaságok 2008 és 2012 közötti közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségének értékelése volt.

Az önkormányzati közműcégek ellenőrzése során, első körben három ellenőrzést zárt le az ÁSZ. Az ÁSZ elnöke és felügyeleti vezetője múlt héten, sajtótájékoztatón mutatta be a záhonyi, a tiszaújvárosi és a gyöngyösi távhőszolgáltató társaságokról szóló jelentéseket.

 

 

A sajtótájékoztatón akkor Domokos László elmondta, hogy rendet kell tenni a közszolgáltató cégek gazdálkodásában, az ÁSZ eddig befejeződött helyszíni ellenőrzései ugyanis visszatérő hibákra, hiányosságokra mutattak rá. Egyrészt a társaságoknál ismétlődő, lényeges számviteli szabályozási hiányosságokat állapított meg az ÁSZ, ez pedig azzal jár, hogy a díjak alátámasztottsága, azok átláthatósága nem biztosított teljes körűen. Másrészt, a vállalatoknál hiányzik a teljesítmény, illetve a közszolgáltatás színvonalának mérésére alkalmas kritériumrendszer, az ezt szolgáló egységes mérőszámok kialakítása – mondta el az ÁSZ elnöke. A sajtótájékoztatón elhangzottakról itt olvashat bővebben.

 

Most újabb három ellenőrzés zárult le, ezek alapján az oroszlányi, a csornai és a budaörsi távhőszolgáltató vállalatokról szóló jelentéseket hozta nyilvánosságra az ÁSZ.

 

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ellenőrzése

 

Az ellenőrzött időszakban a távhő szolgáltatási feladatokat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló OSZ Zrt. látta el. A társaság tevékenységi körébe tartozott még a szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás, vagyongazdálkodás is. Az OSZ Zrt. 2012-ben Oroszlány városban 4829 lakásban, 256 közületi helyen és 27 külön kezelt intézményben, Bokod községben 140 lakásban és 2 külön kezelt intézményben biztosította a távhőszolgáltatást.

 

A társaság értékesítésének nettó árbevétele 2008-ban 1709,1 millió Ft, 2012-ben 1916,5 millió Ft volt, amelynek évente közel 60%-a a távhőszolgáltatási tevékenységből származott. Az OSZ Zrt. az ellenőrzött időszak valamennyi évét nyereséggel zárta (a mérleg szerinti eredmény 2,5 millió Ft és 43,4 millió Ft között volt), így veszteség rendezésére nem volt szükség.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a gazdálkodás során a belső szabályzatokban foglalt előírásokat betartották. Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonosi jogait megfelelően gyakorolta.

 

Az Önkormányzat a távhőszolgáltatásra vonatkozóan a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. Az ellenőrzött időszakban az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület szabályszerűen gyakorolta. Működési kockázatot jelentett, hogy a jegyző az ellenőrzött időszakban a távhőszolgáltatással kapcsolatos, az Üzletszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről nem gondoskodott.

 

A távhőszolgáltatás közfeladat bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelő volt. Az OSZ Zrt. gazdálkodásra vonatkozó szabályzatai megfeleltek a jogszabályi előírásoknak és az Önkormányzat által megfogalmazott követelményeknek. Az ellenőrzött időszakban a társaságnál belső ellenőrzést, illetve külső szakértő által végrehajtott ellenőrzést nem végeztek.

 

Az OSZ Zrt. kialakította azokat a számviteli szétválasztási szabályokat, amelyek biztosítják az egyes tevékenységei elkülönített nyilvántartását, átláthatóságát, kizárják a keresztfinanszírozást. A társaságnál az önköltségszámítás szabályszerű volt. A könyvvizsgáló nyilatkozott a szétválasztási szabály megfelelő alkalmazásáról.

 

A BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft. ellenőrzése

 

A BTG Kft. a 27 306 fős Budaörsön több mint kétezer lakás, valamint száznál is több közület részére biztosította a meleg vizet és a fűtést. A társaság összes árbevétele 2008-ban 1677,1 millió Ft, 2012-ben 2486,1 millió Ft volt. Az ellenőrzött időszakban pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárt, a távhő üzletága azonban veszteséges volt, az igénybe vett távhőszolgáltatási támogatás ellenére is.

 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a BTG Kft. tevékenységének szabályozottsága részben felelt meg az előírásoknak. A BTG Kft. eszközeinek állománya 2012-ben közel háromszorosára nőtt, ebben az évben az önkormányzat 1780 millió Ft összegű ingatlant apportált a társaságba. A társaság azzal, hogy a számviteli nyilvántartásaiban az apport tárgyát a beruházások között mutatta ki, megsértette a Számviteli törvény előírásait. Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának felügyeletéről gondoskodott, a tulajdonosi jogokat megfelelően gyakorolta. Az Önkormányzat a távhődíjjal kapcsolatos rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a társaságnak 2010-ben 22,4 millió Ft működési célú támogatást nyújtott a lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás alapdíjának 17%-os csökkentése céljából.

Budaörs Város Önkormányzata tulajdonosi jogait megfelelően gyakorolta. A tulajdonos Önkormányzat hasznosította az ÁSZ-nak az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos jelentésében megfogalmazott javaslatot azzal, hogy elrendelte a gazdasági társaság vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzését. A belső ellenőrzés szabálytalan vagyongazdálkodási tevékenységet nem tárt fel, javaslatot a leltározási szabályzat pontosítására fogalmazott meg, amely hasznosult.

 

A kötelezettségek állománya 2011-ig folyamatosan csökkent, ezt követően nőtt, a társaság a beruházási és fejlesztési hiteleit minden évben törlesztette, valamint a szállítói tartozásait is kiegyenlítette. A BTG Kft. az ellenőrzött időszakban számviteli szabályzatokkal rendelkezett, a közfeladat-ellátás bevételeinek elszámolása, a vagyongazdálkodási tevékenység megfelelt az előírásoknak, azok végrehajtása szabályszerű volt.

 

A Csornai Hőszolgáltató Kft. ellenőrzése

 

A Csornai Hőszolgáltató Kft. (Csornahő Kft.) a mintegy 10 ezer lakosú város közigazgatási területén látta el a távhőszolgáltatási feladatokat, ennek keretében több mint 400 lakásban biztosította a fűtést. A társaság bevételei és ráfordításai az ellenőrzött időszakban közel 40 %-kal csökkentek. Mérleg szerinti eszközállománya a 2008. január 1-jei 351 millió Ft-ról 2012 végére 26,3%-kal, 258,8 millió Ft-ra csökkent. Az ellenőrzött időszak egésze alatt nyereségesen gazdálkodott, három évben pedig osztalék kifizetésére is sor került.

 

Az ellenőrzés számos szabálytalanságot állapított meg, megsértették a Számviteli törvény több előírását, nem alakították ki a költségek és ráfordítások tevékenységenkénti számviteli szétválasztását biztosító előírásokat és nyilvántartásokat.

A Csornahő Kft. számviteli politikája nem tartalmazta a jogszabályban előírt, a társaság sajátosságainak megfelelő számviteli módszereket és eszközöket, abba nem építették be a költségek és ráfordítások tevékenységenkénti számviteli szétválasztását biztosító előírásokat és nyilvántartásokat. A Csornahő Kft. számlarendje is alapvető hiányosságokat mutatott. A számviteli szabályozás nem tartalmazta valamennyi főbb eszközcsoportra, illetve forrásra az értékelési elveket és módszereket, ebből adódóan nem biztosította teljes körűen a vagyon valós értékének meghatározását. A leltározási szabályzatát a társaság nem aktualizálta. A Csornahő Kft. a gazdálkodás gyakorlatában ugyanakkor nagyrészt helyesen járt el. A társaságnál megfelelő súllyal foglalkoztak a kintlévőségek állományának kezelésével.

 

Csorna Város Önkormányzata a társaság tevékenységének tulajdonosi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően felügyelőbizottság útján, továbbá az üzleti tervek, éves beszámolók jóváhagyásával gyakorolta.

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete közfeladatának ellátásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodott. Az Önkormányzat belső ellenőrzése a távhőszolgáltatás, mint közfeladat-ellátás szabályszerű teljesítéséhez, valamint az önkormányzati vagyon megóvásához nem járult hozzá, mivel ellenőrzést nem végzett.

 

Javaslatok a szabályszerű működés és a gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében

 

Az ellenőrzés megállapításai alapján a tulajdonosi jogok kontrolljainak erősítése érdekében az oroszlányi önkormányzat jegyzőjének két javaslatot, a szabályszerű működés javítása érdekében a BTG Kft. ügyvezetőjének 3 javaslatot, a Csornahő Kft. gazdálkodása szabályozásának helyreállítása érdekében az ügyvezetőnek 5, illetve a tulajdonosi joggyakorlás erősítése érdekében a jegyzőnek 2 javaslatot tett az ÁSZ.

 

Az ellenőrzötteknek intézkedési tervet kell készíteniük, amelynek teljesítését az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti. Az önkormányzati közszolgáltató cégek ellenőrzéséről szóló további jelentéseit az ÁSZ az ellenőrzések lezárását kövezően ütemezetten hozza majd nyilvánosságra.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük