2022.október.07. péntek.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Világ-Nyelv konferencia: Tapasztalatok és ötletek a nyelvi előkészítő évfolyamokról

4 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/11153"><img class="image thumbnail" src="/files/images/logo_hu.thumbnail.png" border="0" alt="www.tka.hu" title="www.tka.hu" width="100" height="85" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.tka.hu/">www.tka.hu</a> </strong></span></span><p>A Tempus Közalapítvány/Világ-Nyelv Programiroda az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a nyelvi előkészítő évfolyamot működtető iskolák nyelvtanárai számára - gyakorlati lehetőségeket és módszereket, kutatási eredményeket bemutató - konferenciát szervez  szombaton a Szent István Gimnáziumban. A konferenciát áprilisban az OKM által támogatott akkreditált továbbképzés  követi, az idegennyelv-tanulás elméleti és gyakorlati kérdéseiről. A rendezvényen mintegy 230 középiskolai tanár vesz részt. </p><p>

 www.tka.huwww.tka.hu

A Tempus Közalapítvány/Világ-Nyelv Programiroda az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a nyelvi előkészítő évfolyamot működtető iskolák nyelvtanárai számára – gyakorlati lehetőségeket és módszereket, kutatási eredményeket bemutató – konferenciát szervez  szombaton a Szent István Gimnáziumban. A konferenciát áprilisban az OKM által támogatott akkreditált továbbképzés  követi, az idegennyelv-tanulás elméleti és gyakorlati kérdéseiről. A rendezvényen mintegy 230 középiskolai tanár vesz részt.

 www.tka.huwww.tka.hu

A Tempus Közalapítvány/Világ-Nyelv Programiroda az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a nyelvi előkészítő évfolyamot működtető iskolák nyelvtanárai számára – gyakorlati lehetőségeket és módszereket, kutatási eredményeket bemutató – konferenciát szervez  szombaton a Szent István Gimnáziumban. A konferenciát áprilisban az OKM által támogatott akkreditált továbbképzés  követi, az idegennyelv-tanulás elméleti és gyakorlati kérdéseiről. A rendezvényen mintegy 230 középiskolai tanár vesz részt.

A nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzést a 2004/05-ös tanévben vezette be  az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Világ – Nyelv program keretében. Ezzel  lehetővé vált, hogy az általában a középiskolák 9. évfolyamán indított  nyelvi előkészítő évfolyamokon a diákok ingyenes nyelvtanulási lehetőséget  kapjanak. A nyelvi előkészítő évfolyamok elsődleges célja, hogy intenzív  nyelvtanulási keretek között használható tudáshoz jussanak a tanulók, és  tanulmányaik végén emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát tegyenek, miközben

kedvező attitűdöt és motivációt alakítanak ki a nyelvek, a kultúrák és a  nyelvtanulás iránt. Valamint az itt megszerzett nyelvtudás  továbbfejlesztésére, önálló fenntartására is ösztönzi a diákokat.

A 2007/08-as tanévben közel 500 középiskola indított nyelvi előkészítő  évfolyamot a 9. évfolyamon. Ezekben az osztályokban hetente  legalább 11 órában idegen nyelvet (az angoltól és spanyoltól kezdve az arabon át  a japán nyelvig), 4 órában pedig informatikát tanulnak a diákok.

A szombati konferencia célja, hogy megismertesse a nyelvi előkészítő  évfolyamokon tanító nyelvtanárokat a kutatási eredményekkel, illetve  azokkal a gyakorlati lehetőségekkel és módszerekkel, amelyekkel  hatékonyabbá és változatosabbá tehetik tanításukat.

Az előadásokon és a műhelymunkákon többek között szó esik a  nyelvoktatás hazai mutatóinak tükrében a nyelvi előkészítő évfolyamokon  részt vevő iskolák és tanulók jellemzőiről, arra is keresve a választ, hogy  jellemzően milyen iskolák vezették be azt, illetve milyen társadalmi  háttérrel rendelkező diákok bekerülési esélye a legnagyobb.  Az autonóm munkaformák és tanulási stratégiák c. workshop célja például az  lesz, hogy a résztvevők közösen rendszerezzék a tanulók számára  elengedhetetlenül fontos kommunikációs stratégiákat, valamint  egy-egy példán keresztül megvizsgálják, milyen módszerrel vezethetünk be  új tanulási stratégiákat a szövegértés és a szóbeli kommunikáció hatékony

fejlesztése céljából, építve a tanulók eddigi, sokszor ösztönösen használt stratégiára.

De szó lesz többek között a NYEK-re vonatkozó kutatások gyakorlatban is  felhasználható elemeiről, nyelvi rendszerek és/vagy képzésekről,  pármunka és csoportmunkáról is.

Az informatikai tudást a „Számítógépes anyagok, számítógép a nyelvórán  – iránytű a dzsungelben" című workshop is igyekszik bővíteni, amely  során a számítógépteremben azonnal hasznosítható ötleteket is kaphatnak a  résztvevők.

A konferencia plenáris előadásainak nyelve a magyar, a műhelymunkák pedig  angol és német nyelven is zajlanak majd.  A konferenciát áprilisban az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával megvalósuló akkreditált továbbképzés kíséri, Az idegennyelv-tanulás elméleti és  gyakorlati kérdései a nyelvi előkészítő évfolyamokon  címmel. A továbbképzés  célja, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamon tanító  nyelvtanárok olyan átfogó  nyelvpedagógiai és módszertani képzésben részesüljenek,  ami segítséget nyújt  nekik ebben a sajátos oktatási programban való munkához.

A továbbképzés során a résztvevők tapasztalatot szereznek az idegennyelvi  készségek intenzív fejlesztésének gyakorlati kérdéseiről, a tanulóközpontú  nyelvtanításról, a reflektív értékelési technikákról, a tanári kooperációról és a  diákokhoz, a helyi kontextushoz rugalmasan igazítható osztálytermi eljárásokról,  valamint képet kapnak a nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános és egyedi vonásairól. Mindezzel a résztvevők segítséget kapnak ahhoz, hogy saját helyi tantervüket és tanmenetüket a lehető legjobban megtervezhessék és megvalósíthassák.

http://www.tka.hu/   

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.