2022.október.07. péntek.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Viviane Reding, az Európai Bizottság távközlési biztosa az Országgyűlésben

8 perc olvasás
<p><span class="inline left"><a href="/node/10759"><img class="image thumbnail" src="/files/images/viviane_reding.thumbnail.jpg" border="0" alt="Viviane Reding, az Európai Bizottság távközlési biztosa" title="Viviane Reding, az Európai Bizottság távközlési biztosa" width="100" height="67" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Viviane Reding, az Európai Bizottság távközlési biztosa</strong></span></span>Egységesíteni kell az uniós távközlési szabályozást azért, hogy minden piacon azonos feltételek mellett működhessenek a szolgáltatók - mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság távközlési biztosa az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottság informatikai és távközlési albizottságának szerdai budapesti ülésén. </p><p>

viviane reding, az európai bizottság távközlési biztosaViviane Reding, az Európai Bizottság távközlési biztosaEgységesíteni kell az uniós távközlési szabályozást azért, hogy minden piacon azonos feltételek mellett működhessenek a szolgáltatók – mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság távközlési biztosa az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottság informatikai és távközlési albizottságának szerdai budapesti ülésén.

viviane reding, az európai bizottság távközlési biztosaViviane Reding, az Európai Bizottság távközlési biztosaEgységesíteni kell az uniós távközlési szabályozást azért, hogy minden piacon azonos feltételek mellett működhessenek a szolgáltatók – mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság távközlési biztosa az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottság informatikai és távközlési albizottságának szerdai budapesti ülésén.

A biztos gratulált Magyarországnak az internet elterjesztésében elért eredményekért, bár megjegyezte, hogy a magyarországi 15 százalékos penetrációval szemben az európai átlag 20 százalék. Hozzátette: reméli, hogy a további öt százalékot hamarosan eléri Magyarország. A biztos elmondta: az unióban a távközlési piac teljes reformját készítik elő azért, hogy a verseny fokozódjon, s gyorsabban fejlődjön a piac. A cél az, hogy új termékek, új szolgáltatások és alacsonyabb árak legyenek.

A reform kapcsán elmondta: az unióban új internetes tartalmak, megjelenését kell elősegíteni, mindenütt ki kell nyitni a piacokat. A szabályozóknak erősnek kell lenniük, s uniós szinten is koordináltan kell tevékenykedniük. Fontos az is, hogy ne csak a nagy országok, hanem a kicsik is érdemben beleszólhassanak a megoldásokba.

Viviane Reding a személyes adatok védelme kapcsán elmondta: az informatikai bűncselekmények száma nőni fog, de erre még nincs igazán európai válasz. Éppen ezért meg kell oldani a biztonsági kérdéseket: a cél az, hogy a hálózatokat ne tudják sikeresen megtámadni. Hozzátette: 2009-re már konkrét javaslatokat szeretne látni ezzel kapcsolatban is. Elmondta azt is, hogy ősszel megnyitják az európai digitális könyvtárat, ami az uniós nemzeti könyvtárak, filmarchívumok, múzeumok tartalmát egyetlen belépési ponton teszi hozzáférhetővé a polgárok számára.

Viviane Reding fontosnak nevezte azt is, hogy júliusig a mobil adatromaing díjai is jelentősen csökkenjenek. Ha azonban a mobilcégek nem tesznek megfelelő lépéseket, akkor uniós szinten teszik ezt meg a szabályozók. Kérdésekre válaszolva elmondta: az unió célja az, hogy az eltérő fejlettségű térségek, és az eltérő korú társadalmi rétegek között csökkenjen a digitális szakadék

Pettkó András hozzászólása a vitában :

Kiszolgáltatott bit-rágcsálók vagy tudatós elektronikus felhasználók?

A hírközlés azon iparágak egyike, amelyekben a technológiai fejlődés gyorsan beépül mindennapjainkba. Folyamatosan hatással van más iparágak, cégek működésére és az állampolgárok életére egyaránt. A kommunikációs szektor világszerte folyamatosan újabb és újabb változásokon megy keresztül – megjelent például az internet alapú telefonálás, új technológiákkal bővül a műsorterjesztés, komplex, testre szabott csomagokat kínálnak a szolgáltatók -, s mindezt a modern szabályozásnak is követnie kell.

Tehát a Magyar Demokrata Fórum üdvözli az Európai Unió szabályozói szándékát és eddigi lépéseit.

Szeretném elmondani, hogy pártunk egyike volt az elsőknek, amely támogatta és ma is aktívan részt vesz az EU i2010 programjának e-befogadás (e-Enclusion /ejtsd i-enkluzson/) aktivitásának megszervezésében és lebonyolításában. Én magam személyesen vettem részt több szakmai konferencián, amely a jövőbeli szabályozás témaköreit is érintette. Úgy látom a következő szempontok lehetnek a fontosak, összefüggésben az EU keretszabályozás felülvizsgálatával:

A szabályozásnak elő kell segítenie egy olyan versenyképes audiovizuális médiapiac létrejöttét, ahol az egymással versenyző platformokon a szolgáltatások, és tartalmak széles választéka biztosítja a kiegyensúlyozott működést,

érvényesül a vélemények sokszínűsége,

a szólás- és véleményszabadság,

illetve a tájékozódáshoz való jog.

A Magyar Demokrata Fórum informatikai állásfoglalásai döntően az értékes tartalom megteremtését és továbbítását helyezik előtérbe, a fogyasztói piacon a technikai csúcsteljesítmények támogatását nem tekinti politikai kérdésnek.

Annak ellenére, hogy úgy tűnik, sok politikai szereplő alárendeli tevékenységét – és ezt most jó értelemben gondolom – a különböző új technikai lehetőségek elterjesztésének, támogatásának. Ilyen például a mobil internetben való világmegváltó hit, vagy a médiakonvergencia nyomán egyes eszközök elsőbbségének támogatása.

Például „Az egy ember – egy iPod" mozgalom, amelynek hívei szerint a kis kijelzőre telepítve az emberiség összes tudását mindig folyamatosan magával hurcolhatja valaki.

Szerintem nincsenek ilyen elsőbbségi rendszerek, nincsenek egy bekapcsolásra működő emberi tudás-automaták. A valós élet napi technikai és informatikai erőfeszítései léteznek csak, és ezt pedig szabályozni kell, ebben az értelemben üdvözlöm az EU célkitűzéseit. Különösen azért, mert első helyre a fogyasztó érdekvédelmét teszi, elkerülve ezzel a gyakran tapasztalható készülék-központúság buktatóit, a technicizmus kifejezéssel jellemzett új-gép mániát.

A biztos asszony tavaly, tehát 2007 márciusában, Hannoverben a nagy informatikai világkiállításon beszéde címének ezt adta: „A tartalomszolgáltatás jövője: üzleti kannibálok vagy média partnerek?" (The future of content markets: Business cannibals or media partners?) A merész és szokatlan megfogalmazást követve talán én is így fogalmazhatók: bit-rágcsálókat akarunk vagy tudatos fogyasztókat? Olyan embereket szeretnénk, akik színvonalas tartalomszolgáltatást igényelnek és képesek is használni az értékorientált lehetőségeket, vagy olyan konzum-vásárlókat, akik csak egyszerűen az újabb és újabb technikai csillogás megbűvölt csodálói? Úgy gondolom, nem lehet kérdés, hogy nekünk politikusoknak a tartalommenedzsment irányainak kijelölésében kell a szerepünket keresnünk, és ebben az értelemben támogatjuk az EU kezdeményezéseit.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Biztos asszony! 

Egy mai javaslatunkat szeretném még ismertetni:

 ÉVENTE 4 MILLILÓ MOBILTÖLTŐ?

MÉG MINDIG KETYEG AZ E-HULLADÉK BOMBA

A Magyar Demokrata Fórum üdvözli Hegyi Gyula EP-i képviselő javaslatát, amelyben arra kéri az Európai Uniót, hogy írja elő az egységes mobiltelefon-töltők használatát.

Az MDF környezet -és jövőbarát politikát folytató pártként vallja, hogy az infotechnikai fejlesztések mellett gondoskodni kell az elektronikai ipar környezetkárosító hulladékainak kezeléséről is. Pettkó András ezért arra kéri Viviane Reding asszonyt, az Európai Bizottság információs társadalomért és médiáért felelős biztosát, valamint a parlamenti pártok képviselőit, hogy a környezeti értékek és a fogyasztók védelme érdekében támogassák a mobiltöltők egységesesítéséről szóló javaslatot.

A Magyar Demokrata Fórum szerint Európának követnie kell a kínai példát, és a környezet valamint a fogyasztók pénztárcájának védelme érdekében szabályoznia kell, hogy a mobiltelefonokhoz egységes töltőt és csatlakozót hozzanak forgalomba. Jelenleg ugyanis az egyes készülékeknél nem csak az elektromos csatlakozó fizikai méretei eltérőek, hanem az akkumulátorok is sokfélék, emiatt pedig a töltők maguk is különbözőek. Az elmúlt esztendőben az ország összes mobilforgalmazása 3,6- 3,8 millió darab körül mozgott: minden egyes készülék esetében új töltő került forgalomba. Arról nem is beszélve, hogy az elvesztet vagy elromlott példányok pótlása miatt további 100 – 200 ezer darabot dobtak piacra.

Az MDF már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon is egyre súlyosabb problémát jelent az elöregedő számítógépek és egyéb berendezések környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kezelése. Az egyre nagyobb mennyiségű elektronikai hulladék visszagyűjtése és ártalmatlanítása azonban továbbra is számos feladatot jelent mind a kormányzat, mind az iparág képviselői számára.

Pettkó András még 2003-ban elkészítette „Az elektromos és elektronikus hulladékok kezeléséről és hasznosításáról" szóló törvényjavaslatot, amely alapján ugyan született egy rendelet, ugyanakkor a kormányzat sajnos a mai napig nem tette meg a megfelelő lépéseket a probléma megoldása érdekében.

Az MDF környezet -és jövőbarát politikát folytató pártként vallja, hogy az infotechnikai fejlesztések mellett gondoskodni kell az elektronikai ipar környezetkárosító hulladékainak kezeléséről is.

Pettkó András ezért arra kéri Viviane Reding asszonyt, az Európai Bizottság információs társadalomért és médiáért felelős biztosát, valamint a parlamenti pártok képviselőit, hogy a környezeti értékek és a fogyasztók védelme érdekében támogassák a mobiltöltők egységesesítéséről szóló javaslatot. A jövőben Olajos Péter, az MDF európai parlamenti képviselője is mindent meg fog tenni a szabályzat megalkotása, valamint az e-hulladék elleni fellépés érdekében.

A Magyar Demokrata Fórum szerint foglalkozni kell az információs társadalom egyéb technikai eszközeinek elhasználódásából keletkező veszélyes hulladékok kérdésével is. Magyarországon ugyanis az évente lecserélt több millió mobiltelefon mellett körülbelül 100-150 ezer számítógép és mintegy 20-30 ezer monitor kerül ki a használatból, amelyek súlyos kockázatot jelentenek a környezet épségére és az emberek egészségére egyaránt.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.