2012-ben a Sixt, Németország legnagyobb és nemzetközi szinten is az egyik piacvezető mobilitás szolgáltató 118,6 millió Euró konszolidált adózás előtti eredményt produkált. Ez az eredmény az idén száz éves vállalat történetének legkiemelkedőbb produktumai között szerepel. Elmondásuk szerint az előző évi rekord eredmény (138,9 millió Euró) elérhetetlennek bizonyult, viszont az eredményben jelentkező 8,3%-os haszonnal (összevont működési árbevételre vetítve) a Sixt stabilan halad azon az úton, mellyel az iparágának egyik legjövedelmezőbb vállalata lehet. A konszolidált működési árbevétel 3,9%-kal nőtt köszönhetően a Gépjárműkölcsönző Részleg külföldön generált forgalmának.

2012-ben a Sixt, Németország legnagyobb és nemzetközi szinten is az egyik piacvezető mobilitás szolgáltató 118,6 millió Euró konszolidált adózás előtti eredményt produkált. Ez az eredmény az idén száz éves vállalat történetének legkiemelkedőbb produktumai között szerepel. Elmondásuk szerint az előző évi rekord eredmény (138,9 millió Euró) elérhetetlennek bizonyult, viszont az eredményben jelentkező 8,3%-os haszonnal (összevont működési árbevételre vetítve) a Sixt stabilan halad azon az úton, mellyel az iparágának egyik legjövedelmezőbb vállalata lehet. A konszolidált működési árbevétel 3,9%-kal nőtt köszönhetően a Gépjárműkölcsönző Részleg külföldön generált forgalmának.

Köszönhetően a jó eredményeknek és a kiváló saját tőke alapnak a vezetőség javaslatot fog tenni az osztalék jelentős mértékű emelésére a 2012-es pénzügyi évet tekintve a Felügyelő Bizottság felé és az éves, 2013. június 20-ra tervezett vezetői értekezleten: minden általános részvény 0,55 Euró (2011-ben 0,60 Euró) osztalékra és 0,45 Euró bónuszra (2011-ben 0,15 Euró) jogosít eszerint. A javaslat alapján a rendkívüli részvények után 0,57 Euró osztalék (2011-ben 0,62) és 0,45 Euró bónusz (2011-ben 0,15 Euró) jár majd. Ezzel az osztalék kiosztás 37 millió Euróról 48 millió Euró fölé emelkedik.

2012. március 14-én Münchenben, az éves sajtókonferenciáján tette közzé a Sixt az előzetes, 2012. évi eredményeire vonatkozó adatait.

Eric Sixt a Sixt AG Igazgatótanácsának elnöke a következőket nyilatkozta: „A tény, hogy ilyen jó eredményt sikerült elérnünk 2012-ben az európai recessziós környezet, az általános költségnövekedés és az olyan jövőbeni projektek indulóköltségei ellenére, mint például az egyesült államokbeli terjeszkedés, a Sixt belső szilárdságát bizonyítja. A Németországon kívüli európai dinamikus növekedés különösen kielégítő. Noha visszafogottan tervezünk 2013-ra a nehézkes piaci környezet végett, minden növekedési kezdeményezést folytatni fogunk."

Dr. Julian zu Putlitz a Sixt AG pénzügyi vezetője az alábbiakat mondta el: „Csoportunk sajátos erősségeinek egyike a versennyel szemben a sziklaszilárd tőke és pénzügyi alap, melyet 2012-ben még tovább optimalizáltunk. Elegendő operatív és stratégiai terünk van a növekedés véghezvitelére. Továbbá az erősen vonzó 2012. évi osztalékjavaslatunk ismételten csak azt igazolja, hogy a Sixt nagy jelentőséget tulajdonít a részvényesek jóérzésének is. „

A csoport 2012-ben elért bevétele és eredménye

A bérleti bevételek 2012-ben 6,5%-kal emelkedtek, a 2011-es 895,7 millió Euróról 953,7 millió Euróra. A húzóerő a külföldi üzletekből generált forgalom volt, mely 20,1%-os bővülést eredményezett, szám szerint 349 millió Euró. A Sixt ismét piacvezető lett a kulcsfontosságú európai államokban, mint Spanyolország és Franciaország. Németországban csökkent a kereslet az év folyamán az üzleti aktivitás mérséklődése miatt, így az autókölcsönzésből származó bevétel 604,7 millió Euró volt, ami nagyjából megegyezik a 2011-es szinttel (-0,1%).

A Leasing bevétel 382,9 millió Eurós szintet ért el, azaz a várakozásoknak megfelelően kissé alatta is maradt a megelőző évhez képest (2011: 393,5 millió Euró, csökkenés 2,7%), habár az értékesítési terület az év vége felé már növekedő portfólióról számolhatott be ismét.

Az 1,43 milliárd eurós konszolidált működési bevétel, kivéve a használt autók értékesítéséből származó bevételt, 3,9%-kal haladta meg az előző évit, ami 1,37 milliárd Euró volt. A külföldi üzletek részesedési aránya 26,8%-ról 30,6%-ra nőtt.

A teljes konszolidált bevétel 2%-kal nőtt 1,6 milliárd Euróra a 2011-es évi 1,56 milliárd Euróról.

Kamatok kifizetése és adózás előtti eredmény (EBIT) 167.7 millió Euró lett, ami 11,7%-kal kevesebb, mint a megelőző évi 189.8 millió Euró.

Adózás előtti konszolidált eredmény (EBT) magas, említésre méltó szinten maradt: 118,6 millió Euró. Ez 14,6%-kal maradt alatta a 2011-ben jegyzett adatoknak (138,9 millió Euró). De, ha azt vesszük, hogy az előző évben a Leasing Üzletág ki lett igazítva egy egyszeri 4,4 millió eurós bevétellel, akkor a 2012-es EBT csak 11,8%-kal marad a 2011-eshez képest. Adózás után a Sixt csoport 79,2 millió Euró profitról számol be, ami 2011-ben 97,5 millió Euró volt (-18,7%).

A 2012-ben elért eredményt az alábbi kulcstényezők befolyásolták:

  • Lassuló kereslet az autóbérlés üzletágban – többé-kevésbé állandó árak – egyre inkább komplikált piaci környezet.
  • A növekedési kezdeményezések induló költségei, mint például az egyesült államokbeli hálózat kiépítése vagy a Drive Now carsharing program kiépítése.
  • Jelentősen növekvő működési költségek.

Tovább erősödő tőkealap

2012-ben a Sixt tovább erősítette a már egyébként is stabil alaptőkéjét. 2012. dec. 31-én a csoport tőkéje 632.8 millió Euró volt, ami 6,2%-kal vagy 36,7 millió Euróval magasabb volt a 2011-eshez képest (596.1 millió Euró). A saját tőke aránya szintén nőtt, 29,1%-a a teljes állománynak (2011. dec. 31-én 25,6% volt), ami lényegesen felette van a megcélzott minimum értéknek, mely 20% lenne, továbbá igencsak felette van a német autókölcsönző és lízing szektorban szokásos mértéknek.

Óvatos, a környezethez hangolt befektetési politika

A növekvő gazdasági bizonytalanság fényében a Sixt már 2012. második felében már sokkal óvatosabb és rugalmasabb szisztéma szerint kezdte intézni a gépkocsi beszerzéseit. A teljes pénzügyi év alatt a csoport 3,69 milliárd Euró értékben kb. 153 600 db gépjárművet szerzett be a rent a car és leasing üzletágába (2011-ben 158 900 db és 3,75 milliárd Euró). Ez a gépkocsi darabszám tekintetében 3,3%-os, azok értékét tekintve pedig 1,6%-os csökkenést jelent.

Kitekintés a 2013-as pénzügyi évre

A korlátozott gazdasági feltételek okán, mindenekfelett az Euró-övezetben a cégeknek nagyobb hangsúlyt kell fordítaniuk a megtakarításokra, ami viszont károsan hathat az utazási tevékenységre, azon belül is az üzleti utazó rétegre. Emiatt a Sixt a belföldi kereslet csökkenésére számít 2013-ban az Autókölcsönző Üzletágon belül, mialatt pedig az egyéb európai országokban és az Egyesült Államokban tovább folytatja terjeszkedését. Mindent egybevetve az Igazgatóság szilárd, csak kissé mérsékelt bevételt remél 2013-ra. Növekvő értékesítési körülmények között – beleértve a magányügyfél szegmenst is – és a 2012-ben is már láthatóvá vált növekvő szerződéses portfólió okán a Sixt a Leasing Üzletágban a stabilitás megőrzésére vagy enyhe élénkülésre számít 2013-ban.

2013-ban a Sixt stratégiája szerint ismét a kellő árrés elvére épít, mintsem a volumen növelésére („Növekedés előtti eredmény"). Ugyanakkor a stratégiai növekedési kezdeményezések mindenféle korlátozások nélkül vihetők véghez, ilyen pl. az USA piac. Amennyiben az európai gazdasági helyzet nem romlik jobban, mint várják, akkor az Igazgatótanács a jelenlegi jövedelmi helyzet és tőkemegtérülés mellett a fennálló piaci feltételek között a 2013-as adózás előtti eredményt némileg helyezi csak a 2012-es szint alá.

Fejlesztések az operatív üzleti egységben

Autókölcsönzés:

Nyugat-Európában és az USA-ban a Sixt saját leányvállalatokat működtet, míg Európa és a világ többi pontján franchise rendszerben üzemel a hálózat. Mindent egybevéve kb. 100 országban találkozhatunk autókölcsönző szolgáltatással a Sixt égisze alatt. 2012. év végén 1 970 Sixt iroda üzemelt világszerte, ebből pedig 494 Németországban.

A 2011-ben elkezdődött tevékenység, a világ egyik legnagyobb autókölcsönző piacán, az Egyesült Államokban történő fokozatos fejlesztés továbbra is felülmúlja a várakozásokat. Jelenleg a Sixt 12 saját irodát tart fenn, és azokat is leginkább Floridában. Párhozamosan ezzel, 2012-ben a Sixt nekikezdett a franchise hálózat kiépítésének és a kanadai piac feltérképezésének.

A prémium gépjárműmegosztás, a DriveNow szolgáltatás kiépítése is a nagy fejlesztési hullámba sorolandó. A mára 85 000 regisztrált tagból 60 000 2012-ben csatlakozott a programhoz. Továbbá a gépjármű portfólió kibővítésre került újabb BMW és MINI modellekkel.

Az Autókölcsönző Üzletág bérleti bevétele 2012-ben 6,5%-kal emelkedett, ami 953,7 millió Eurót jelent. Külföldi üzleti forgalom 20,1 millió Euróval nőtt, 349 millió Euró lett 2012-ben, melyből erős, kétszámjegyű százalékos növekedést jelent Franciaország és Spanyolország forgalma. Az Üzleti Egység teljes árbevétele (beleértve egyéb bérleti bevételeket is) szintén 6,5%-os növekedést ért el 10,4 milliárd eurós értékkel és magas EBT-vel, ami pedig 106,4 millió Euró (2011: 119.6 millió Euró).

Leasing:

Sixt leasing Németország egyik legnagyobb szállító és bank független tartós bérlet vállalata, mely kínálatában nem csak klasszikus pénzügyi lízing konstrukció, hanem egyéb flottamenedzsment és flottakezelési szolgáltatások is megtalálhatóak, melyek jelentős költségmegtakarítást jelentenek az ügyfelek számára. Az eleinte még barátságos, majd az év második felében egyre sötétedő finanszírozási piaci körülmények között a Sixt növelni tudta szerződéses állományát (belföldi és külföldi piacokon, kivéve a franchise országokat) 2012. év végére pontosan 10,5%-kal 62 200 szerződésre (2011 végén ez a szám 56 300 volt). Különös hangsúlyt helyeztek a flottamenedzsmentre és a magánszemélyek alkotta szektorra.

A Leasing bevétel 2012-ben 2,7%-kal hanyatlott, 382,9 millió Euró lett a 2011-es 393,5 millió Euróhoz képest, bár az év folyamán dinamikus fejlődés volt megfigyelhető a bevétel alakulásában. A Leasing Üzletág össz-árbevétele (beleértve a használtautó értékesítésből származó bevételt is) 545,7 millió Euró volt, ami 5,4%-kal maradt az előzi évi szint alatt (576,8 millió Euró).

Habár a 16,3 millió eurós EBT nem felel meg az eddigi rekord 25,4 millió eurós előző évinek (beleértve egy egyszeri 4,4 millió eurós bevételt) és az értékesítés hozama 4,3% volt (2011: 6,5%), de csak kis mértékben marad el a hosszú távra megcélzott 5%-tól.

A Sixt Csoport hivatalos, végleges 2012-es eredményeit 2013. április 14-én teszik közzé.

Dévai Gábor a Sixt Magyarország ügyvezetője nyilatkozta: „Véleményem szerint akár pénzügyi befektető cégek számára is irigylésre méltóak lehetnek a fentiekben vázolt számok és elért eredmények. A Sixt nagy hangsúlyt helyez a hálózatépítésre, mely a Sixt Magyarország számára is egy stabil forgalmi hátteret jelent. Nem véletlen, hogy a válság kialakulása óta Magyarországon inkább a Sixt hálózatból érkező forgalomra helyezzük a hangsúlyt. A Sixt stabil és biztonságos hátteret jelent, nem beszélve a folyamatos innovatív megoldásokról, melyekkel a piacon betöltött szerepét csak erősíti hosszú távon is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük