2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Magyararországi Olasz Kereskedelmi Kamara közgyülése:2008-as tervezett programok

10 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/11368"><img class="image thumbnail" src="/files/images/hunit.thumbnail.jpg" border="0" width="77" height="100" /></a></span> 2008. Március 31 - én zajlott le a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara Éves Közgyűlése. Dr. Alessandro Stricca, a MOKK elnöke, tájékoztatta a sajtó munkatársait a kamara 2008 - as programtervezetéről. <p align="center"><strong>

hunit.thumbnail 2008. Március 31 – én zajlott le a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara Éves Közgyűlése. Dr. Alessandro Stricca, a MOKK elnöke, tájékoztatta a sajtó munkatársait a kamara 2008 – as programtervezetéről.

hunit.thumbnail 2008. Március 31 – én zajlott le a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara Éves Közgyűlése. Dr. Alessandro Stricca, a MOKK elnöke, tájékoztatta a sajtó munkatársait a kamara 2008 – as programtervezetéről.

 

A MOKK 2008-as programtervezete hat különböző területen:

1.                  INFORMÁCIÓ

Célkitűzések:

–           Az olasz, illetve az olasz érdekeltségű vállalatok – főként kis- és középvállalkozások – a magyar gazdasági rendszerbe való belépésének, illetve jelenlétének támogatása az alábbi információs szolgáltatásokkal:

ü       Segítségnyújtás a magyar piacon való eligazodásban (gyakorlati, gazdasági-kereskedelmi, illetve logisztikai jellegű információk nyújtása)

ü       Tanulmányok és piackutatások készítése

ü       Információkezelő rendszerekké alakított, frissített adatbankok

ü       Információs anyagok és szektor-tanulmányok készítése a Strukturális Alapokból származó hitelforrásokról a MOKK Euro Info Pontja által

ü       Információs kiadványsorozat az olasz vállalatokat érintő Strukturális Alapok Operatív Programjairól, a MOKK – EuroInfo Pont Szakértői Bizottságának konzulenseinek együttműködésével

– Az olasz és magyar vállalatok közötti kapcsolatok támogatása, különös tekintettel az olaszországi kereskedelmi és iparkamarákra, valamint a Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarákra, a felújított weboldal, a Pla.net, a GLOBUS (http://www.globus.camcom.it/) és az Assocamerestero intranet (www.assocamerestero.net/intranet) információs hálózatokon keresztül.

– információszolgáltatás kamarai, illetve nem kamarai kiadványokon keresztül:

Kéthavonta megjelenő "Il Ponte" című kamarai folyóirat

"il Ponte" online verziójának oldaláról letölthető rádióújság és interjúk

Kéthetente megjelenő elektronikus hírlevelünk, a "La Circolare"

            Elektronikus hírlevél a Strukturális Alapokról: "Sportello Europa News" és „Speciale Bandi"  hírlevél

Elektronikus hírlevél a főbb olasz és magyar kiállításokról, a „MOKK Vásárközpont hírlevele"

Naponta frissülő hírblokk a MOKK honlapján (http://www.cciu.com/)

Publikációk és hirdetési helyek megvásárlása a magyar sajtóban

Az ExTender adatbázisának folyamatos frissítése, a magyarországi közbeszerzési pályázatokról

     A MOKK honlapján (www.cciu.com) egy külön szekció létrehozása, melyen keresztül az olasz, illetve olasz érdekeltségű vállalatok termékeiket és szolgáltatásaikat Magyarországon tudják népszerűsíteni (Virtuális Vásár).

–     A MOKK honlapján elérhető tanulmányok segítségével naprakész szakmai, adóügyi, jogi és pénzügyi információk nyújtása az kis-és középvállalkozások támogatására, az olasz gazdasági szereplők részére

– Az információs csatornák erősítése a Budapesten kívüli székhellyel rendelkező olasz érdekeltségű cégek elérése érdekében.

2.       TOVÁBBKÉPZÉS

Célkitűzések:

– Humánerőforrás képzés a MOKK, annak tagvállalatai, valamint a Magyarországon tevékenykedő, vagy ugyanitt tevékenykedni kívánó olasz és olasz érdekeltségű vállalatok számára:

ü       Saját tagvállalataink által indított kurzusok segítségével (vagy ezekkel együttműködésben), asszisztensek és más alkalmazottak felkészítése a magyar piacon működő olasz vállalatokkal való együttműködésre;

ü       Olasz-, illetve magyar egyetemekkel való együttműködés folytatása, így biztosítva frissdiplomás vagy diploma előtt álló olasz és magyar diákok számára gyakorlati lehetőségeket a MOKK-nál vagy tagvállalatainknál;

ü       Magyarországi olasz befektetések iránt érdeklődő diploma előtt álló fiatalok továbbképzése, MOKK-nál eltöltött gyakorlat által; a fiatalok, akiknek ez általában az első munkatapasztalatuk, ezek után könnyen el tudnak helyezkedni Magyarországon működő olasz vállalatoknál;

ü       A magyarországi olasz vállalkozók, illetve alkalmazottaik számára, olyan speciális kurzusok és szemináriumok szervezése, melyeknek köszönhetően ismereteiket frissíthetik; 2008 folyamán több mint 10 szeminárium és tanfolyam kerül megrendezésre a vállalatok által igényelt témákban;

ü       A Kamarai dolgozók továbbképzése érdekében szakmai tapasztalatcserére irányuló találkozók szervezése, együttműködve a Külföldön Működő Olasz Kereskedelmi Kamarákkal.

3.         ÜZLETI EREDMÉNYEK

Célkitűzések:

Az olasz érdekeltségű vállalatok támogatása Magyarországon, illetve az olasz piac népszerűsítése a magyar vállalatok körében, a következő együttműködések és tevékenységek által:

ü       Az olasz jelenlét megszervezése és támogatása a magyar vásárokon ("Vásárközpont" tevékenysége): együttműködési megállapodás a Hungexpo Zrt-vel (Budapest); Zalaegerszeg és Nagykanizsa (Nyugat- Magyarország); Debrecen (Kelet-Magyarország);

ü       Az olaszországi vásárok népszerűsítése magyar kiállítók és látogatók részvételének megszervezésével (Vásárközpont tevékenysége): az olasz vásárok általános népszerűsítése, különös tekintettel a MOKK partnerei által szervezett kiállításokra (Rimini, Bergamo, Milano, Trieszt, Udine, Padova, Foggia, Bari, Genova, Potenza);

ü       Workshopok-kal egybekötött kétoldalú találkozók olasz és magyar vállalatok között. A nemzetköziesítésre törekvő olasz szervezetek, illetve magánvállalatok kezdeményezéseinek támogatása;

ü       A "Chambers Link" első és második évi tevékenységében való részvételt követően a Potenzai és Firenzei Kereskedelmi és Iparkamarák tagvállalataival való kapcsolatok további ápolása, valamint újabb partner keresése a "Chambers Link III. évi " projektjéhez;

ü       Lobby tevékenység és segítségnyújtás az olasz vállalatok részére találkozók, konferenciák, kongresszusok, kerekasztal beszélgetések szervezése a magyar gazdasági- és intézményes partnerekkel.

4.TÁMOGATÁS ÉS TANÁCSADÁS VÁLLALATOK RÉSZÉRE

Célkitűzések:

–         Olasz és olasz érdekeltségű vállalatok támogatása, tanácsadás biztosítása a következő módokon:

ü       a különböző szektorok problémáinak összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása, majd ezek rendszeres továbbítása az illetékes magyar intézmények felé;

ü       Új "csatornák" megnyitása – főként a MOKK és a magyar kormány képviselői közötti kiváló politikai kapcsolatok segítségével;

ü       Az olasz vállalatok nemzetköziesítésének támogatása magyarországi üzleti partnerek keresésével, illetve az olasz piac népszerűsítése által a magyar vállalatok körében;

ü       A Magyarországgal kapcsolatban álló olasz vállalatok támogatása a következő szolgáltatásokon keresztül:

 • hitel-visszatérítés
 • céginformáció
 • áfa-visszatérítés
 • ellentétek békés megoldása

-kiemelt támogatások és segítségnyújtás azon vállalkozói körök érdekében, melyek a MOKK állandó partnerei és melyek szeretnének a nemzetközi piacra lépni: Piemonte Nemzetköziesítésért felelős Szolgáltató Központ, Veneto-i Euro Info Pont és Nemzetköziesítésért felelős Központ, Perugiai Kereskedelmi és Iparkamara, Promos Milano, Promec Modena, Promo Firenze, Potenzai Kereskedelmi és Iparkamara, Agri-Promos Napoli és további szervezetek, melyekkel aláírási fázisban vannak együttműködési megállapodások.

5.         A Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák hálózati tevékenységei

Célkitűzések:

–         Az Assocamerestero (Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák Szövetsége) szerepének és tevékenységének erősítése a következő módokon:

§         A MOKK alkalmazottainak részvétele, illetve intézményes képviselete az Assocamerestero XVII. Világkongresszusán, valamint részvétel a Szövetség által tervezett továbbképzési programokon;

§         A MOKK alkalmazottainak részvétele, illetve intézményes képviselete a Régiós Találkozókon (Area Europa), illetve a Főtitkárok találkozóján;

§         A Kamara információinak frissítése

§         A Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák adatbankjának frissítése

§         Az Area Europa Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamaráinak kezdeményezéseinek ösztönzése (a Desk Sud-Est projekt folytatása és közös kereskedelemösztönző tevékenységek, különös tekintettel az EU újonnan, illetve a közelmúltban csatlakozott országaira)

§         Beszámolók készítése üzleti lehetőségekről

§         A Business Atlas Magyarországra vonatkozó részének frissítése és bővítése

6. RÉGIÓS PROJEKTEK / ELSŐBBSÉGI PROJEKTEK

RÉGIÓS PROJEKT

„ITALIAN DESK: Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarák (CCIE) az EU újonnan csatlakozott országainak, illetve azon országok szolgálatában, melyek potenciális aktív résztvevői a 2007-2013 közötti időszakban esedékes közösségi programoknak

Projektvezető: CCIE – Pozsony

Célkitűzések:

–      Az információszerzés, valamint a pályázatokon (nemzeti és uniós alapú támogatások) való részvétel megkönnyítése az olasz, illetve olasz érdekeltségű vállalatok számára

Tevékenységek:

–      További találkozók szervezése az illetékes magyar intézmények képviselőivel (a Strukturális Alapok kezelésében érdekelt minisztériumok, kormányhivatalok);

– Kapcsolattartás, illetve új kapcsolatok létrehozása privát szaktanácsadókkal (pályázatírás, kiírások követése, projektek megvalósítása);

– Olasz vállalatoknak, hivataloknak és intézményeknek részletes segítségnyújtás a Közösségi Alapokkal kapcsolatban, nemzeti, megyei és helyi szinten;

-Elektronikus hírlevél megjelentetése az uniós támogatásokról "Sportello Europa News", illetve külön felhívás publikálása a friss pályázatokról "Speciale Bandi", illetve a Kamarai honlapon (www.cciu.com) található információk folyamatos frissítése;

-Együttműködés 2007-2013 között Magyarországon felhasználható Közösségi Alappal kapcsolatos tevékenységekben az ICE (Olasz Külkereskedelmi Intézet) Strukturális Alapok Info Pontjával

– Együttműködés a „Desk Sud-Est" projektben résztvevő Külföldi Olasz Kereskedelmi Kamarákkal a közös promóciós tevékenységekben (weblap, publikációk), illetve olasz vállalatok képzésére irányuló tevékenységekben.

ELSŐBBSÉGI PROJEKTEK

„MADE IN ITALY VÁSÁR" (értékelési fázisban)

Célkitűzések:

 • Az olasz borászati- és gasztronómiai és kézműves kultúra megerősítése a Magyarországon;
 • Az új olasz élelmiszeripari és borászati termékek bevezetése és népszerűsítése a magyar piacon;
 • Az olasz népművészet promóciója Magyarországon;
 • Olasz minőségi termékek reklámkampányának erősítése a magyar gazdasági szereplők felé;
 • Olasz minőségi termékek reklámkampányának erősítése a magyar fogyasztók és budapesti turisták felé;
 • Az olasz turisztikai kínálat népszerűsítése, hangsúlyt fektetve az ország különlegességeire.

Tevékenységek:

 • § Az olasz népművészeti, borászati- és gasztronómiai termékek népszerűsítésének érdekében egy évente megismétlődő „Made in Italy Vásár" szervezése Budapest egyik belvárosi terén;
 • § A minőségi olasz termékek népszerűsítésére irányuló hangsúlyos reklámkampány;
 • § Más magyar városokban a „Made in Italy Vásár" megszervezésének előfeltételeinek megteremtése.

Partnerek:

 • Olasz Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Erdőgazdálkodási Minisztérium
 • Budapesti ICE iroda
 • Konyhaművészeti Akadémia – Budapesti delegáció
 • Olasz Nagykövetség
 • Tartományok, Megyék, Városok, olaszországi kereskedelmi és iparkamarák
 • Nizzai Olasz Kereskedelmi Kamara
 • Szektorbeli magyar szövetségek
 • Fővárosi Önkormányzat
 • Budapesti V. Kerületi Önkormányzat

„KKV KONFERENCIA – SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA" (értékelési fázisban)

Célkitűzések:

 • A Magyarországon tevékenykedő és a magyar piacra nyitni kívánó olasz KKV-k tájékoztatása Magyarország geopolitikailag stratégiai szerepéről;
 •  Információszolgáltatás a magyarországi szállítmányozási szektor által nyújtott aktuális és jövőbeni lehetőségekről;
 • Információszolgáltatás az olasz és olasz érdekeltségű vállalatok részére a magyarországi logisztikai szektor híreiről;
 •  Az V. folyosó fejlesztésének és az erre irányuló olasz befektetési lehetőségek összehasonlítása;

Tevékenységek:

 • Az immár hagyományos éves KKV Konferencia megszervezése együttműködésben olasz és magyar intézményekkel (értékelési fázisban az együttműködési lehetőség a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával)

Partnerek:

 • Olasz Infrastrukturális Minisztérium
 • Olasz Közlekedési Minisztérium
 • Magyar Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
 • Budapesti ICE Iroda
 • Olasz Nagykövetség
 • Szektorbeli magyar szövetségek
 • Az „V. folyosó" -ban kompetens magyar hatóságok (önkormányzatok, állami szervek)
 • Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.