2022.december.07. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Átalakuló magyar cégvilág

8 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/65478"><img class="image image-preview" src="/files/images/feketelista.hu.gif" border="0" width="206" height="171" /></a></span>Az elmúlt egy esztendőben - 2011 és 2012 szeptembere között - 24 929 gazdasági társaságot töröltek a cégnyilvántartásból, miközben ugyanez idő alatt 45 922 új vállalkozás bejegyzésére került sor. A megelőző év adataihoz képest 2 százalékkal kevesebb céget töröltek és 9 százalékkal kevesebb új gazdasági társaságot alapítottak. A cégstatisztikák nyilvántartása óta ez az első esztendő, amikor e két mutató egyaránt csökkent a korábbi évihez viszonyítva. Az a tendencia azonban továbbra is érvényesül, miszerint nagyjából kétszer annyi új társaság lép piacra, mint amennyit törölnek - tájékoztat a feketelista.hu főszerkesztője, Iklódi András.

feketelista.huAz elmúlt egy esztendőben – 2011 és 2012 szeptembere között – 24 929 gazdasági társaságot töröltek a cégnyilvántartásból, miközben ugyanez idő alatt 45 922 új vállalkozás bejegyzésére került sor. A megelőző év adataihoz képest 2 százalékkal kevesebb céget töröltek és 9 százalékkal kevesebb új gazdasági társaságot alapítottak. A cégstatisztikák nyilvántartása óta ez az első esztendő, amikor e két mutató egyaránt csökkent a korábbi évihez viszonyítva. Az a tendencia azonban továbbra is érvényesül, miszerint nagyjából kétszer annyi új társaság lép piacra, mint amennyit törölnek – tájékoztat a feketelista.hu főszerkesztője, Iklódi András.

feketelista.huAz elmúlt egy esztendőben – 2011 és 2012 szeptembere között – 24 929 gazdasági társaságot töröltek a cégnyilvántartásból, miközben ugyanez idő alatt 45 922 új vállalkozás bejegyzésére került sor. A megelőző év adataihoz képest 2 százalékkal kevesebb céget töröltek és 9 százalékkal kevesebb új gazdasági társaságot alapítottak. A cégstatisztikák nyilvántartása óta ez az első esztendő, amikor e két mutató egyaránt csökkent a korábbi évihez viszonyítva. Az a tendencia azonban továbbra is érvényesül, miszerint nagyjából kétszer annyi új társaság lép piacra, mint amennyit törölnek – tájékoztat a feketelista.hu főszerkesztője, Iklódi András.

Szigorúbb cégalapítási feltételek

A portál összesítése szerint az elmúlt két esztendőben összesen 50 484 céget töröltek és 96 190-et alapítottak. Szakértők véleménye szerint ez a folyamat elsősorban azzal magyarázható, hogy egy cég törlése, kivezetése bonyolult és időigényes, egy új céget viszont – az idén bevezetett szigorítások ellenére is – akár egy-két nap alatt be lehet jegyeztetni. Miközben egy vállalkozás ellen felszámolást, csődeljárást vagy másfajta eljárást folytatnak, a tulajdonos a kimentett vagyonával, pénzeszközeivel más néven és címen új vállalkozást alapíthat. Legalább is eddig ez volt a gyakorlat, az idén viszont alaposan szigorították a cégnyitás feltételeit. Nem véletlen, hogy ebben az évben 4346-tal kevesebb új cég jelent meg a piacon, mint a megelőző esztendőben.
A hatályos joggyakorlat szerint egy vállalkozás ezután is a cégjegyzékből történő törlés után szűnik meg. Erre a leggyakoribb eset a társaság felszámolása, illetve végelszámolása, de a törlés oka lehet a társasági forma változása, a cégből való kiválás vagy összevonás, mert ez utóbbi esetekben is kérni kell a jogelőd cég törlését. A cégbírósági adatok szerint az idén, az első háromnegyed évben például 18 ezer felszámolási eljárás indult, 22 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ennek egyértelműen az az oka, hogy a döntően tavaly és ez év elején nagy számban indult végelszámolások és kényszer-végelszámolások felszámolással végződtek.

Bevált az adóregisztráció

A cégalapítás feltételeinek szigorítását jelenti az év elején bevezetett adóregisztrációs eljárás, amelynek segítségével az adóhatóság azokat akarja kiszűrni az üzleti világból, akik korábban visszaéltek az egyszerű és gyors cégalapítás lehetőségeivel. Az adóhatóság tapasztalatai szerint a regisztráció módszere beváltotta az elképzeléseket. Háromnegyed év alatt 700 esetben tagadta meg az adóhatóság az adószám kiadását, új cég piacra lépését. Akkor kerül sor ilyen eljárásra, amikor a kérelmező személyéről kiderül, hogy egy korábban köztartozással megszűnt cégben vezető tisztségviselőként működött közre. Ilyen eset például, ha a korlátolt felelősségű társaságban vagy a zártkörűen működő részvénytársaságban az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal vagy minősített többségi befolyással rendelkező tag volt. Az adóhatóság döntéseinek megalapozottságát bizonyítja, hogy az elmarasztaltak többsége elfogadta, mindössze 37 esetben éltek a fellebbezés lehetőségével.
A törvénymódosítás következtében az úgynevezett egyórás cégeljárás jelentős mértékben korlátozódott – tájékoztat a cégbíróság. Új cég alapítása egyszerűsített, illetve általános cégeljárással lehetséges. Egyszerű eljárással kizárólag bt., kkt., kft. és zrt. alapítható, módosításnál azonban már nem alkalmazható az egyszerűsített eljárás. Megszigorodtak a cégalapítás feltételei annak következtében is, hogy a bejegyzési kérelem elbírálásánál a bíróságok a korábbinál szélesebb körűen vizsgálják a körülményeket, például a szükséges okiratok tartalmát. Általánosságban elmondható, hogy az ügyintézés során növekedett a bírói kontroll.

Keresik a kiskapukat

Ezek a hatósági szigorítások nyilvánvalóan hozzájárulnak az üzleti élet tisztulásához, ám tudatában kell lenni annak is, hogy a csalók, a mások figyelmetlenségével visszaélők ezután is keresik majd a kiskapukat. Továbbra is résen kell lenni. Hasznos és tanácsos, hogy egy szerződés aláírása előtt ellenőrizzük a kiszemelt partner referenciáit. A feketelista.hu tizenegy közhiteles állami szervezet összes elmarasztaló döntését tartalmazza, a portálon egyetlen klikkeléssel valamennyit megtekintheti, ellenőrizheti az érdeklődő. Bármely cégről percek alatt kideríthető, hogy például folyamatban van-e ellene adóvégrehajtás vagy más eljárás. Összesen 450 ezer cég körülbelül egymillió adatáról tájékozódhat az érdeklődő. Ezek ismeretében kikerülhetők a csalók, a szélhámosok, megelőzhetőek a későbbi veszteségek – modja Iklódi András, a honlap főszerkesztője.

A cégtörlések területi alakulása

Az elmúlt egy év leforgása alatt különös módon éppen azokban a megyékben zárták be a legtöbb cég kapuját, ahol az átlagosnál kevesebb új vállalkozást indítottak. Vas megyében például 465 társaságot töröltek, 36 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Egyidejűleg 659 új cég nyitott, 13 százalékkal kevesebbet, mint a megelőző esztendőben. Borsod-Abaúj-Zemplénben 1463 vállalkozás került le a céglistáról (33 százalékkal több a tavalyinál), az új cégalapítások száma közben 7 százalékkal csökkent (1815). Kiugró adat a Nógrád megyei is; itt 26 százalékkal több céget töröltek (376), az új alapítások száma viszont 5 százalékkal visszaesett (392). Pest megyében 2395 céget húztak ki a céglistáról (7 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel megelőzően) és 6558 új céget jegyeztettek be (11 százalékos a csökkenés). A legnagyobb mértékben, 15 százalékkal, Komárom-Esztergom megyében esett vissza az új vállalkozással próbálkozók száma, pedig itt az egy évvel korábbinál 11 százalékkal több céget (919) töröltek.
A nagyobb városokat illetően is meglehetősen vegyes a kép. Egyértelmű Budapest súlya; az összes cégtörlés 37 százaléka és az alapítások 40 százaléka esik a fővárosra. Egy év alatt 9261 budapesti vállalkozást töröltek a cégnyilvántartásból (7 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban). Ezt az új bejegyzések csaknem kétszeresen meghaladják (18 277), bár az új alapítások is 9 százalékkal visszaestek. A legnagyobb arányú cégtörlésre Miskolcon került sor, ahol a növekedés 30 százalékos volt. Új cég alapításával viszont 11 százalékkal kevesebben (716) próbálkoztak. A székesfehérvári cégvilág jelentette a másik végletet; itt az előző évihez viszonyítva 19 százalékkal kevesebb (306) vállalkozást vezettek ki a céglistáról, a cégalapítási kedv viszont a régi maradt (593). A kimutatásban szereplő tíz vidéki nagyváros közül Tatabányán például 17 százalékkal, Debrecenben 11, Győrben 10, Kecskeméten pedig a tavalyinál 9 százalékkal kevesebb új céget alapítottak. Szolnok volt az egyetlen kivétel, ahol 9 százalékkal nőtt az egy éven belül alapított cégek száma.

Cégalakulások és cégtörlések 2011 és 2012 években
Megye 2011
2010.09.01-2011.08.31-ig
2012
2011.09.01-2012.08.31-ig
2012
Alapítások/
Törlések egyenlege
(%)
Alapítások Törlések Alapítások Törlések
Bács-Kiskun 1917 1019 1815 1055 172%
Baranya 1534 862 1377 874 158%
Békés 771 553 773 501 154%
Borsod-Abaúj-Zemplén 1945 1098 1815 1463 124%
Budapest 20040 9987 18277 9261 197%
Csongrád 1596 761 1575 727 217%
Fejér 1669 999 1522 779 195%
Győr-Moson-Sopron 1742 900 1515 943 161%
Hajdú-Bihar 1923 956 1674 951 176%
Heves 964 549 921 544 169%
Jász-Nagykun-Szolnok 927 635 869 584 149%
Komárom-Esztergom 1533 828 1300 919 141%
Nógrád 413 298 392 376 104%
Pest 7338 2562 6558 2395 274%
Somogy 999 532 920 507 181%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1534 1119 1354 966 140%
Tolna 610 370 595 364 163%
Vas 757 343 659 465 142%
Veszprém 1145 618 1093 582 188%
Zala 911 566 918 673 136%
Összesen: 50268 25555 45922 24929 184%
Város 2011
2010.09.01-2011.08.31-ig
2012
2011.09.01-2012.08.31-ig
2012
Alapítások/
Törlések egyenlege
(%)
Alapítások Törlések Alapítások Törlések
Debrecen 1167 572 1033 577 179%
Szeged 937 473 935 460 203%
Miskolc 800 469 716 608 118%
Pécs 856 478 795 477 167%
Győr 759 413 682 427 160%
Székesfehérvár 601 380 593 306 194%
Kecskemét 671 336 608 318 191%
Nyíregyháza 684 379 658 366 180%
Tatabánya 445 349 370 355 104%
Szolnok 244 172 267 183 146%

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.