2023.január.28. szombat.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az ELTE eScience központja beszámolt eredményeiről

9 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/19020"><img class="image thumbnail" src="/files/images/kep11.thumbnail_0.jpg" border="0" width="62" height="100" /></a></span> <p>2008. október 31-én fejeződik be az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) <em>Science Regionális Tudás-központjának</em>  inkubációs (támogatott indítási) időszaka, amelyet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Pázmány Péter programja támogatott.  A projektben az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a konzorcium további tagjai , a Delta Elektronik Kft.,  az econet.hu Nyrt. és a  MultiRáció Kft. ­ vettek részt. </p><p>

 kep11.thumbnail 0

2008. október 31-én fejeződik be az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Science Regionális Tudás-központjának  inkubációs (támogatott indítási) időszaka, amelyet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Pázmány Péter programja támogatott.  A projektben az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a konzorcium további tagjai , a Delta Elektronik Kft.,  az econet.hu Nyrt. és a  MultiRáció Kft. ­ vettek részt.

 kep11.thumbnail 0

2008. október 31-én fejeződik be az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Science Regionális Tudás-központjának  inkubációs (támogatott indítási) időszaka, amelyet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Pázmány Péter programja támogatott.  A projektben az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a konzorcium további tagjai , a Delta Elektronik Kft.,  az econet.hu Nyrt. és a  MultiRáció Kft. ­ vettek részt.

A végzett tevékenységről, az elért eredményekről  Antoni Györgyi,  az ELTE Tudományszervezési és Innovációs Központjának igazgatója,  dr.Banai Miklós, a Multiráció Kft. ügyvezető igazgatója és  dr.Papp Gábor, a Tudásközpont igazgatója, valamint közreműködő munkatársak adtak tájékoztatást.

A Tudásközpont az NTKH támogatásával indult 2005-ben, a folyó évre szóló pályázattal (eScience RET, /Regionális Egyetemi Tudásközpont/) , majd 2006-ban kibővült az újabb Pázmány Péter Program-beli pályázattal (CellKom RET),  2008-től pedig az FP7-es pályázatok befogadásával kibővítve folytatja tevékenységét.

A Tudásközpont tevékenységei közé tartozik a különböző tudományterületek nagy volumenű kutatásainak menedzselése.

Az elért tudományos eredmények:

-38 hazai publikáció,

-162 nemzetközi publikáció,

-5 szabadalom,

-5 PhD disszertáció,  1 MTA doktori disszertáció,

-32 egyetemi hallgató, fiatal kutató bevonása,

-55 PhD hallgató,

-9 új kurzus az ötéves és doktori képzésben,

-2 elnyert EU pályázat,

-kiterjedt nemzetközi kapcsolatok.

kep21.thumbnail 0
A Pázmány Péter program  célja;  a világ élvonalába tartozó tudományos és technológiai innovációs egyetemi központok létrehozásának elősegítése olyan szakterületi és regionális vonzáscentrumok létrejöttének elősegítésére, amelyek kiemelkedő kutatás-fejlesztési, valamint technológiai innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttműködnek a gazdasági szférával, s így ösztönzőleg tudnak hatni a régiók technológiai és gazdasági fejlődésére.

A Tudásközpont együttműködési formái:

-Konzorcium:   eScience RET,   CELLKOM RET.

-Közös fejlesztés, megbízás:   egy-egy ipari partnerrel, adott feladatra szóló K+F együttműködés.

-Szolgáltatás:  adott technológia, termék, tudás értékesítése,  konzultáció, elemzés.

-Támogatás:   technológia-támogatás (MS Magyarország).

-Tudás- és technológia-értékesítés:  innovációs menedzsment keretmegállapodás, szabadalmak.

Az eScience RET azért jött létre, hogy összekapcsolja a különböző kutatói tudományterületeket, és az eddig vizsgált biológiai, fizikai, matematikai vagy éppen informatikai problémákra a többi tudományterület eszközeivel találjon megoldást.  A megjelölt feladathoz ipari partnerek is kapcsolódtak, a Delta Elektronik Kft., az econet.hu Nyrt. és a MultiRáció Kft.

Az eScience RET projektjei három kutatási téma köré csoportosultak: 

bioinformatika,

hálózati informatika és

virtuális obszervatórium.

Az eScience kutatási területei terén újdonságot jelent a hálózati struktúra feltérképezése és az interaktív adatbázisok felhasználása. Napjaink kihívása, hogyan lehet az eddig összegyűjtött tengernyi információt feldolgozni, rendszerezni, az információáradatból a lényeges elemeket kiszűrni.  Az eScience RET ennek a technológiának állt az élvonalába.

A Tudásközpont 2005-ben elindított projektjei közül kiemelt jelentőségű:

a nagyméretű komplex hálózatok kezelési módszereinek kifejlesztése;

a gyógyszertervezést segítő szerkezeti intelligens adatbázismodell kifejlesztése, valamint

a virtuális obszervatórium-technológia kifejlesztése.

Az eScience RET  feladatának tekinti, hogy kutatási eredményeinek kézzelfogható gyakorlati haszna is legyen a társadalom számára.  Az eScience projektjeinek eredményeképpen olyan adatbázisok jöttek létre, amelyek hatékonyabb, célzott gyógyszerek kifejlesztését segítik el, megnövelik a munkaügyi statisztikák pontosságát,
csökkentik a költségeket, felgyorsítják a szoftverfejlesztés folyamatát, biztonságosabbá teszik az energiaellátást,

a virtuális obszervatórium technológia pedig csökkenti bizonyos kísérletek költségét és elérhetővé teszi a kísérletezést mindenki számára.

A tevékenység 2008-ban kiemelt eredményei:

-Gyógyszerfejlesztésben alkalmazható hatás-ellenhatás előrejelző webes szolgáltatás.

-A csontritkulás kétféle típusának elkülönítése, a genetikai meghatározottság feltérképezése.

-Szezonális kiigazítások új módszereinek alkalmazása a régió munkaügyi adataira.

-Megoldás egy-egy program fejlesztési állapotának felmérésére, benne a kritikus részeinek azonosítására, a menedzsment-jelentés automatikus elkészítésére.

-Webes felület kialakítása az energiabeszerzés optimalizálására.

-3D, valós idejű, nagyfelbontású és nagyképernyős megjelenítés, szoftveradaptáció (a Vizualizációs centrum szolgáltatásai).

-A Virtuális Obszervatórium technológiai alkalmazása:  kutyaugatásból az ebek állapotának, magatartásának felmérése, osztályozása.

-Pollen-előrejelző Virtuális Obszervatórium.

-T-sejtek HIV fertőzését gátló ellenanyag kifejlesztése.

A MultiRáció Kft.

Az ELTE eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont keretében a MultiRáció Kft. az egyetemmel együttműködve gazdasági idősorok és területi adatok elemzésének módszereit kutatta, alkalmazta és fejlesztette tovább.

Korábbi tevékenységükhöz kapcsolódva, két területre koncentráltak:
1. Munkaügyi adatsorok (munkanélküliség, foglalkoztatottság, stb.) szezonális kiigazítása,
2. Munkaügyi adatok kisterületi (megyei, kistérségi szint) statisztikai becslése.

A szezonális kiigazítás legújabb módszereit feltérképezték, a két legjelentősebbet alapos összehasonlító elemzésnek vetették alá.  Az elemzés eredményeképpen javaslatot tettek az eddig használatos X-11-ARIMA módszer helyett a TRAMO/SEATS módszer bevezetésére a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnál.

Kisterületi Munkaügyi Statisztikai Rendszer (KMSR, angolul SAUS:  Small Area Unemployment Statistics System)  a magyar kormány által 1999-ben elfogadott adatforrás.

A komplex rendszert sokéves fejlesztő munkával, a FSZH megbízásából, a Multiráció Kft. alakította ki és működteti. Kidolgozása azért vált szükségessé, mert a munkaerő-felmérés mintanagysága sem teszi lehetővé az ILO (international Labour Organization) standardnek megfelelő foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok kistérségenkénti előállítását.

A rendszer ezt a problémát speciális módszerek alkalmazásával oldja meg;  a munkaerő-felmérés, a regiszter adatbázis és a településenkénti népességi adatokat kombinálja, így hozza létre a kistérségi, megyei és régiós becsléseket. (A rendszerből kapott részletes eredmények és az alkalmazott módszertan leírása megtalálható az ÁFSZ portálon.)

A már bevezetett  KMSR most új változatban kap új értelmezést; a cég kidolgozta a KMSR 2-t:

A kisterületi becslések területén az EURAEA európai uniós kutatási projekt eredményeit és saját korábbi módszertani kutatásait folytatva, a Multiráció és az  egyetem  egy új statisztikai rendszert fejlesztett ki.  

Ez a megoldás az egyidejű modell-alapú becsléseket idősoros simító eljárással kombinálja, így az eredetileg csak régiós szinten reprezentatív KSH-adatfelvételből havi bontású kistérségi szintig használható adatok nyerhetők.

A rendszer a legújabb követelményeknek is megfelelő szoftver formájában készült el, amely minimális munkával adaptálható más nyelvekre, országokra, adatszerkezetekre is. 

A tájékoztatón elhangzott;  számos külhoni érdeklődés érkezett a  megoldás iránt.

ELTE Tudás- és Technológiatranszfer Iroda

Az egyetemi tudás-és technológiatranszfer irodák nem tekintenek vissza hosszú múltra, az ELTE Tudás- és Technológiatranszfer Irodája (TTTI) sem kivétel.
Az intézményesült innovációs tevékenység gondolata és igénye egyszerre jelentkezett a Regionális Egyetemi Tudásközpont megalakításával.  A nagy volumenű, vállalkozások bevonásával végzett kutatási tevékenység  természetes vonzata a kutatási eredmények hasznosításának elősegítése, vallják az irodánál.
A TTTI így nem csak az eredmények hasznosítására koncentrál, de kezdeményezi is új partnerek bevonását a kutatás-fejlesztésbe.
Az Iroda munkájában fontos helyet foglal el a marketingkommunikációs tevékenység is, az eScience RET működésének és eredményeinek megismertetése a lehetséges partnerekkel és a médiával.

A konkrét projektek felkutatása, az ipari partnerek bevonása mellett az Iroda elkötelezett szerepet vállalt az innovációs kultúra terjesztésében is.  Az ELTE-n rendkívül magas színvonalú az alapkutatás, kiemelkedő az egyetem oktatóinak, kutatóinak publikációs tevékenysége, de ezidáig az eredmények hasznosítása nem kapott súlyuknak megfelelő hangsúlyt.  Kiemelt feladat ezért az Iroda szolgáltatásainak, tevékenységének ismertetése az Egyetem kutatói és külső partnerei körében, olyan rendszert kívánnak kialakítani, amelyben az egyetem és a kutatók előtt közös érdekként jelenik meg  a keletkezett találmányokat közös hasznosítása is.

A TTTI felállítása óta megtörtént az ELTE-n keletkező szellemi tulajdon kezelésének folyamatszabályozása, létrejöttek a folyamatot szabályozó fbb dokumentumok (egyetemi találmányi bejelentő, Szellemi tulajdonkezelési szabályzat).   A tevékenység középpontjába a bejelentett egyetemi találmányok hasznosítási modelljének kidolgozását és a TTTI tevékenységének kommunikációját helyezték azzal a célkitűzéssel, hogy tevékenységét, ill. gyakorlati hasznát az ELTE  minden kutatója megismerje, s találmányával, kérdéseivel a TTTI-hez forduljon.

A modell és rendszer kialakításában tevékeny részt vállaltak az eScience RET kutatói, ipari partnerei.

eScience Regionális Egyetemi Tudásközpont az Eötvös Loránd Tudományegyetemen:

http://www.escience.elte.hu/

http://tpik.elte.hu/innovacio/
www.nkth.gov.hu/

http://www.delta.hu/

http://kutatas.delta.hu/dotnetnuke/jedlik1/SZERVEZETEK/DeltaElektronikKft/tabid/551/Default.aspx

www.econet.hu/

www.multiracio.hu/

http://www.multiracio.com/

http://www.nkth.gov.hu/hivatal/regionalis-f/megalakult-elte-escience-080519

http://www.mta.hu/index.php?id=2043

http://support.sas.com/rnd/app/ets/cap/ets_data.html

http://www.bkae.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/kozgazdasagtudomanyi/tsz-statisztika/tantargyak/stat3/szezon.ppt#257,5,  

http://www.afsz.hu/

Harmat Lajos

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.