A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Energiaklub gázárváltozással kapcsolatos gyorsjelentését feldolgozó tudósításokkal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást teszi közzé.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Energiaklub gázárváltozással kapcsolatos gyorsjelentését feldolgozó tudósításokkal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást teszi közzé.

Az Energiaklub gyorsjelentésében foglaltakkal ellentétben az egyetemes szolgáltatói körben a földgáz ára éves szinten nem emelkedik a minisztérium hivatalos kommunikációjában már elmondottaknál nagyobb mértékben, a háztartások 66%-a esetében pedig egyáltalán nem, vagy csak 1% körüli áremelkedés várható. A legtöbbet fogyasztók esetében is csupán 10% körüli emelkedésre lehet számítani, hiszen minden fogyasztó jogosult 1200m3-ig az alacsonyabb gázdíjra.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kommunikált sávhatárok és árváltozási arányok a Magyar Energia Hivatal adatsorát alapulva véve készültek. A Magyar Energia Hivatal (Hivatal), mint minden esetben, a sávos árrendszer kialakításánál is az egyetemes szolgáltatók adatszolgáltatására támaszkodott. A Hivatal által használt egyetemes szolgáltatói adatok hivatalosak és a teljes 20 m3/h alatti fogyasztói kategóriára érvényes országos átlagot tükrözik.

Ezzel szemben az Energiaklub számításait a gyorsjelentésben foglaltak szerint saját, 2000 fős mintán alapuló országos reprezentatív adatfelvétele nyomán készítette el. A tanulmány 7. lábjegyzetében a szerzők jelzik is: „Megjegyezzük, hogy a kérdőív átlagos havi gázszámla-összegre vonatkozó kérdésére adott válaszokból számított érték, illetve a miniszter által közölt adat közti eltérés, legalábbis részben, adódhat a kérdőívben feltett kérdés jellegéből adódó pontatlanság miatt is."

Meglátásunk szerint az egész országra kiterjedő szolgáltatói adatszolgáltatáson alapuló statisztikák (lévén hogy azok tartalmazzák például az egyetemes szolgáltatási körön belül, 20m3/h kapacitás alatt vételezésre jogosult kisvállalkozások és kisüzemek adatszolgáltatását is, nem pusztán csak a háztartásokét) jóval pontosabb képet festenek a fogyasztási viszonyokról és jellemzőkről, mint a néhány ezer megkérdezett háztartás adatszolgáltatása alapján felvett felmérési minta.

Nem szabad elfelejteni, hogy a végfelhasználók által fizetendő gázár alapvetően két fő alkotóelemből épül fel: az alapdíjból és a gázdíjból. A kormány döntése értelmében az alapdíj egyik egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztási kategória számára sem emelkedett, a gázdíj esetében pedig két árkategória került meghatározásra.

Az I. kategóriára érvényes gázdíj az ármoratórium során befagyasztott díjmértéket tartalmazza. Ez a kategória 1200m3 éves fogyasztásig (a nagycsaládosok esetében ezen felül ebbe a díjkategóriába tartozik a gyermekek után járó jóváírással megemelt fogyasztás is – részletek lásd alant) minden az egyetemes szolgáltatásban 20m3/h alatti kapacitással vételező fogyasztóra érvényes. Tehát ekkora gázmennyiség minden érintett fogyasztó számára a moratórium során befagyasztott árakon kerül értékesítésre.

A II. kategória megemelt gázdíja csak az ezen felül vételezett gázmennyiségre vonatkozik. Értelemszerűen egy fogyasztó minél több gázt használ, az éves fogyasztásának annál nagyobb részét képezi a magasabb díjú gáz, tehát ezen "extra" fogyasztás mértékének megfelelő arányban emelkednek az éves gázköltségei.

A jogszabályokban meghatározott II. árkategóriában valóban 12-16%-kal emelkedett maga a gázdíj, azonban a fogyasztók által ténylegesen megérzett gázáremelés – vagyis a fizetett gázszámlákban megjelenő áremelés – a legtöbbet fogyasztók esetében is 10% körül adódik, hiszen minden fogyasztó jogosult 1200m3-ig az alacsonyabb gázdíjra.

Ez azonban nem mond ellent a korábban bemutatott 500m3-enkénti fogyasztási sávokhoz számított átlagos áremelkedési mértékeknek, hiszen a fogyasztó által ténylegesen megérzett áremelés a két árkategória díjából (ezek éves fogyasztáson belüli arányából) és a tényleges fogyasztásából adódik, mely jogszabályi rendelkezés nélkül is, a korábban bemutatott áremelési sávoknak megfelelően alakul.

A fentiek alapján tehát a fogyasztóknál a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményében, kommunikációjában és sajtótájékoztatóján  bemutatott mértékben jelentkezik majd éves szinten a kifizetett gázszámlákban az áremelés hatása.

TÁJÉKOZTATÁS A NAGYCSALÁDOSOKNAK JÁRÓ FOGYASZTÁSI JÓVÁÍRÁSRÓL

A 2011. január elsejétől életbe lépett földgáz árszabályozás a sávos rendszer mellett bevezeti a nagycsaládosokat megillető kedvezményt, amit a három vagy annál több gyermeket nevelő család, vagy nevelőszülő vehet igénybe (három- vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban, nevelési ellátásban vagy iskoláztatási támogatásban). A kedvezmény mértéke három gyermekig 200m3/év gyermekenként, a negyedik gyermektől pedig gyermekenként 300m3/év.

Az önálló felhasználási hellyel, fogyasztásmérővel rendelkező nagycsaládos háztartás a kedvezményt „természetben" kapja meg, azaz a fentiekben bemutatott sávos rendszerrel összhangban a kedvezményes árú 1200m3 fogyasztási földgáz-mennyiség növekszik meg a kedvezmény szerinti mennyiséggel.

Az önálló számlával, fogyasztásmérővel nem rendelkező lakásokból álló lakóépületben (társasházban) élő nagycsaládos háztartás a fenti kedvezményt a társasház számlájában érvényesített – a gyermekenkénti mennyiségnek megfelelő – mértékű pénzbeli kedvezmény formájában veheti igénybe. A kedvezménynek a családhoz történő eljuttatásáról a közös képviselő köteles gondoskodni a szociális gázár-támogatási rendszerben megszokottakhoz hasonló módon.

A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultságot a Magyar Államkincstár kérelemre határozatban állapítja meg. A kedvezmény 2011 januárjától jár majd a nagycsaládos fogyasztóknak. Az igénylőlapokat a Magyar Államkincstár 2011. január 15-ig postai úton juttatja el az érintett nagycsaládos fogyasztókhoz, akik a kérelmet a 2011. február 28-ig nyújthatják be a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságaihoz. Az igénylőlapok hozzáférhetők lesznek a Magyar Államkincstár honlapján (https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=f3232331e4ed48a8848dc1bff16f2f28&URL=http%3a%2f%2fwww.allamkincstar.gov.hu) és a területi szerveinél is.

A kedvezmény megállapításáról a Magyar Államkincstár 2011. március 31-ig fogja értesíteni a jogosultakat, akiknek a támogatás 2011. január 1-jétől visszamenőlegesen jár.

Ugyanakkor szeretnénk felhívni rá a figyelmet, hogy akik 2010. december 31-én  gáz- és távhőtámogatásban részesültek, a kedvezményt 2011. április 30-ig továbbra is megkapják. A kedvezmény biztosítása automatikusan történik, új kérelmet, egyéb dokumentumot nem kell benyújtani.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük