2022.01.25.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az Erste Group: 737 millió euró adózott eredmény 2010 első kilenc hónapjában

18 min read
  <span class="inline inline-left"><a href="/node/44767"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/Image1_294.thumbnail.jpg" border="0" width="100" height="57" /></a></span> <ul><li>Az Erste Group tartotta az előző negyedévekben mutatott stabil teljesítményét, így <strong>3028,4 millió eurós</strong> nettó üzemi eredményről számolhat be 2010 első háromnegyed évére vonatkozóan. Ez 9,1 százalékos bővülést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Az adózott eredmény 2,3 százalékkal <strong>736,8 millió euróra</strong> nőtt 2010 első kilenc hónapjában. A költség/bevétel arány <strong>48,7 százalékra</strong> javult a 2009 első három negyedévében regisztrált 50,9 százalékhoz képest.

 

 • Az Erste Group tartotta az előző negyedévekben mutatott stabil teljesítményét, így 3028,4 millió eurós nettó üzemi eredményről számolhat be 2010 első háromnegyed évére vonatkozóan. Ez 9,1 százalékos bővülést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Az adózott eredmény 2,3 százalékkal 736,8 millió euróra nőtt 2010 első kilenc hónapjában. A költség/bevétel arány 48,7 százalékra javult a 2009 első három negyedévében regisztrált 50,9 százalékhoz képest.

   

  • Az Erste Group tartotta az előző negyedévekben mutatott stabil teljesítményét, így 3028,4 millió eurós nettó üzemi eredményről számolhat be 2010 első háromnegyed évére vonatkozóan. Ez 9,1 százalékos bővülést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Az adózott eredmény 2,3 százalékkal 736,8 millió euróra nőtt 2010 első kilenc hónapjában. A költség/bevétel arány 48,7 százalékra javult a 2009 első három negyedévében regisztrált 50,9 százalékhoz képest.
  • Az üzemi eredmény alakulásában elsőrendű szerepet játszott a 4,3 százalékkal 5900,1 millió euróra bővülő üzemi bevétel, valamint a 0,3 százalékkal 2871,7 millió euróra csökkenő működési kiadás. A nettó kamateredmény 6,1 százalékkal 4075,5 millió euróra bővült a nettó kamatmarzs javulásának köszönhetően. Ez utóbbi soron immár 3,08 százalék szerepel az előző év első kilenc hónapjában jellemző 2,98 százalék után. A nettó jutalékeredmény 9,7 százalékkal 1440,7 millió euróra bővült az idei esztendő első kilenc hónapjában, köszönhetően az értékpapír üzletágból és a pénzforgalmi szolgáltatásokból származó nagyobb díjbevételnek. A nettó kereskedési eredmény 23,7 százalékkal csökkenve 383,9 millió euró lett, visszalépést jelentve a 2009 első háromnegyedévében tapasztalt kiugró eredményhez képest.
  • A kockázati költségek 9,6 százalékkal 1588,4 millió euróra, vagyis az átlagos ügyfélhitelhez képest 162 bázisponttal emelkedtek, ezzel is kiemelve a növekedési ütem előző negyedévekben tapasztalt jelentős lassulását (2009 első kilenc hónapjában a kockázati költségek 1449,2 millió eurót, vagyis 152 bázispontot tettek ki).
  • A nem teljesítő hitelek állománya az előző év második félévében bekövetkezett erőteljes csökkenés után 2010 első kilenc hónapjában is ezen az alacsonyabb szinten állapodott meg. Így az ügyfélhitelekhez viszonyítva az NPL-ráta 7,6 százalék lett a 2009. december 31-én mért 6,6 százalék után. Az NPL-fedezeti arány jelentősen javult, a szóban forgó időszakban már 60,9 százalékot ért el, szemben a 2009. december 31-én regisztrált 57,2 százalékkal.
  • A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni adózott eredmény[1] 2,3 százalékkal 720,1 millió euróról 736,8 millió euróra bővült 2010 első kilenc hónapja alatt, mivel a stabil üzemi eredményt ellensúlyozta a gyengébb teljesítményt nyújtó egyéb üzemi eredmény és a kisebbségi érdekeltségeknek tulajdonítható nagyobb adózott eredmény. A korrigált sajáttőke arányos nyereség a jelentősen megnövelt tőkebázis következtében 10,7 százalékról 7,8 százalékra esett vissza.
  • A mérlegfőösszeg a vizsgált időszak végéig 2,4 százalékkal 206,5 milliárd euróra bővült elsősorban az ügyfélbetétek stabil, 2,9 százalékkal 115,3 milliárd euróra történő növekedésének köszönhetően, amelynek nyomán a bankközi és pénzügyi eszközök volumene is duzzadt. A betéteknek a hitelekhez viszonyított aránya 114 százalékon állt az időszak végén (szemben a 2009. év végi 115,3 százalékkal).
  • Az Erste Group részvénytőkéje[2] tovább javult az év első kilenc hónapjában, főként a negyedéves eredmények növekedése és az értékesítési céllal tartott eszköztartalékokban bekövetkezett pozitív változás nyomán. Az év első három negyedévében az Erste Group alaptőkéje 0,7 milliárd euróval 13,4 milliárd euróra növekedett. A stagnáló hitelvolumen mellett a kockázattal súlyozott eszközök állománya a 2009. év végi 123,9 milliárd euróról 121,7 milliárd euróra csökkent. A hitelkockázatra vetített Tier 1-es tőkeráta ennek eredményeként 9,7 százalék lett a 2009. végi 9,2 százalék után, az összes kockázatra vetített core Tier 1-es alaptőkeráta pedig 8,7 százalékos értéket mutat a szintén 2009. év végén mért 8,3 százalék után.

   "2010 harmadik negyedévében az Erste Group tovább javította mutatóit, köszönhetően a bankcsoport története során első ízben elért, a kétmilliárd eurós határt átlépő üzemi bevételnek, a kockázati költségek csökkenésének, valamint a gazdasági fundamentumok Kelet-Közép-Európában tapasztalható fokozatos javulásának" – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója.

  Kulcsfontosságú piacaink, mint Csehország, Szlovákia és Ausztria tovább lépdeltek a kilábalás útján, miközben Románia még gazdasági nehézségekkel volt kénytelen szembenézni a kemény költségvetési intézkedések bevezetése közepette, Magyarországon pedig az ottani leányvállalatunk eredményeit jelentősen befolyásoló bankadó bevezetésére került sor. E vegyes kép ellenére 2008 harmadik negyedéve óta a legerősebb negyedéves adózott eredményt sikerült elérnünk, ami ismét bizonyítja a reálgazdaságra fókuszáló üzleti modellünk erejét és fenntarthatóságát. A szabályozókat illetően a harmadik negyedévben némileg letisztultabbá váltak a Bázel III. tőkekövetelményre és annak végrehajtási határidejére vonatkozó információk, s ennek nyomán megerősödött az a meggyőződésünk, hogy az Erste Group megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy jóval a kijelölt határidő előtt teljesítse az új előírásokat" – zárta Andreas Treichl a gondolatmenetet.

  Az eredményekről röviden

  2010 első kilenc hónapja során a bankcsoport üzemi eredménye 3028,4 millió euróra bővült, ami 9,1 százalékos növekedést jelent a 2009 első kilenc hónapjában elért 2776,9 millió euróhoz képest. A javulás jórészt a nettó kamat- és jutalékbevétel növekedésének, valamint az általános igazgatási költségek csökkenésének tudható be. Ugyanakkor a nettó kereskedési eredmény visszaesett.

  Mindent összevetve az üzemi bevétel 4,3 százalékkal bővült, s 5900,1 millió euróra nőtt (szemben az előző év hasonló időszakában realizált 5657,2 millió euróval). Ez főként a nettó kamatbevétel 6,1 százalékkal 4075,5 millió euróra és a nettó jutalékbevétel 9,7 százalékkal 1440,7 millió euróra történő növekedésének köszönhető. A nettó kereskedési eredmény ugyanakkor 23,7 százalékkal esett vissza és 383,9 millió euró lett. Az eredményben jelentősebb szerepet játszott még az általános igazgatási költségek 0,3 százalékos csökkenése (amelynek eredményeként ezen a soron a tavalyi 2880,3 millió euró után 2871,7 millió euró jelentkezett). Ennek megfelelően a költség/bevétel arány tovább javult, 48,7 százalékon állt az időszak végén (összehasonlításként 2009. első kilenc hónapjában 50,9 százalék volt).

  A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni adózott eredmény 2,3 százalékkal bővülve 736,8 millió eurót ért el az egy évvel korábbi 720,1 millió euró után.

  A korrigált sajáttőke arányos nyereség („cash return on equity", vagyis a nem készpénzeszközökkel, például a goodwill veszteségleírásokkal, valamint az ügyfélbázis lineáris lemorzsolódásával kiigazított, a részvételi tőkével és a tőkeemelésből származó tőkével bővített alaptőkéhez viszonyított sajáttőke arányos nyereség) a 2009-es 10,7 százalékról 7,8 százalékra csökkent. Ennek legfőbb oka a tőkebázis jelentős, több mint 40 százalékos megemelése (2009 első kilenc hónapjában az átlagos részvénytőke 9,3 milliárd eurót tett ki, 2010 első kilenc hónapjában pedig már 13,2 milliárd eurót).

  A korrigált részvényenkénti nyereség (EPS) 2010 első kilenc hónapjában 1,77 euró  volt, ami visszaesést jelent ez előző év hasonló időszakához képest, amikor ez a mutató 2,06 eurón állt. A mutató alakulását szintén a nagyobb tőkebázis befolyásolta.

  A mérlegfőösszeg a 2009. végi állapothoz képest 2,4 százalékkal bővülve 206,5 milliárd euróra nőtt. Forrásoldalon ez főként az ügyfélbetétek és a kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettségek terén jelentkező nagymértékű növekedésnek köszönhető, ami eszközoldalon a befektetési értékpapírok és ügyfélhitelek állományának emelkedését hozta. Összességében véve a mérlegfőösszeg növekedése jórészt a kelet-közép-európai devizaárfolyamok mozgásának eredménye.

  A kockázattal súlyozott eszközök visszaesése mellett a tőkemegfelelési mutató a 2009. végi 12,7 százalékról 13,0 százalékra javult 2010. szeptember 30-ig. Ennek megfelelően ez a mutató jóval a kötelezően előírt 8,0 százalékos érték fölött maradt. A Tier 1-es (hitelkockázatra vetített) tőkeráta 9,7 százalékos értéket mutatott az első kilenc hónap végén, szemben a 2009. év végi 9,2 százalékkal.

  Kilátások

  Az Erste Group legfejlettebb kelet-közép-európai piacai, vagyis Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyarország sikeresen kilábalt a recesszióból, így az idei esztendőben már szerény mértékű növekedésre lehet számítani ezekben az országokban. A gazdasági növekedés a belföldi kereslet talpra állásával párhuzamosan a várakozások szerint 2011-ben Romániába és Horvátországba is visszatér. Ennek megfelelően az Erste Group azzal számol, hogy az év hátralevő negyedévében is fennmarad az üzemi eredmény eddig tapasztalt teljesítménye. Sőt, a várakozások szerint ez a tendencia 2011-ben is folytatódik, hiszen a bevételek bővülése várható a hitelállomány egyszámjegyű növekedése, a stabil marzsok, valamint a szigorú költségkezelés nyomán. A gazdasági növekedés beindulásával párhuzamosan a számítások szerint a kockázati költségek 2010 második felében már az első félévi szint alá süllyednek, és a folyó pénzügyi év egészét tekintve a 2009. évi értéken maradnak. A kockázati költségek lefelé tartó trendje várhatóan 2011-ben is fennmarad. Emellett az Erste Groupnak sikerült megőriznie azt a képességét, hogy komoly mérleg szerinti eredményt tud termelni, ennek nyomán tőkeemelés nélkül tudja visszafizetni a részvételi tőkét.

  Pénzügyi eredmények negyedéves összesítésben

  millió euróban

  Q3 09

   

  Q4 09

   

  Q1 10

   

  Q2 10

   

  Q3 10

  Nettó kamateredmény

   

  1335,6

   

  1380,0

   

  1323,6

   

  1361,2

   

  1390,7

  Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka

   

  -557,1

   

  -607,4

   

  -531,2

   

  -553,0

   

  -504,2

  Nettó díj- és jutalékeredmény

   

  425,1

   

  459,5

   

  471,5

   

  493,5

   

  475,7

  Nettó kereskedési eredmény

   

  159,9

   

  82,1

   

  141,2

   

  98,8

   

  143,9

  Általános igazgatási költségek

   

  -920,1

   

  -927,1

   

  -953,1

   

  -945,3

   

  -973,3

  Egyéb üzemi eredmény

   

  -114,3

   

  -154,0

   

  -67,7

   

  -91,1

   

  -124,6

  Folytatódó tevékenységek adózás előtti eredmény

   

  312,8

   

  183,4

   

  402,1

   

  362,7

   

  403,3

  Adó

   

  -78,3

   

  -15,1

   

  -92,5

   

  -83,4

   

  -92,8

  Megszűnt tevékenységek adózás utáni eredmény

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

  Az időszak adózott eredménye

   

  234,5

   

  168,3

   

  309,6

   

  279,3

   

  310,5

  Kisebbségi érdekeltségeknek tulajdonítható

   

  6,5

   

  -15,0

   

  54,4

   

  62,6

   

  45,6

  Anyavállalat tulajdonosainak tulajdoníth.

   

  228,0

   

  183,3

   

  255,2

   

  216,7

   

  264,9

  A nettó kamateredmény az előző negyedévhez viszonyítva 2,2 százalékkal 1361,2 millió euróról 1390,7 millió euróra nőtt az Ausztriában és Kelet-Közép-Európában kiszélesedő marzsoknak köszönhetően.

  A nettó díj- és jutalékeredmény 2010 harmadik negyedévében az előző negyedévi 493,5 millió euróhoz képest 3,6 százalékkal kevesebb, 475,7 millió euró lett, némileg meghaladva az első negyedévi értéket. Az időszaki változást főként az értékpapír- és hitelüzletágból származó díjak csökkenésének, valamint a lakástakarékpénztári díjak visszaesésének tulajdonítható.

  Az előző negyedévvel összevetve a nettó kereskedési eredmény 45,6 százalékkal emelkedett így 98,8 millió euró után 143,9 millió euró lett. A devizaügyeletekből származó kereskedési bevétel 68,5 millió eurós szinten marad, így még mindig meghaladta az első negyedévi 42 milliót. Az értékpapírok és származtatott termékek kereskedéséből származó eredmény jelentősen javult a korábbi 30 millió euróhoz képest és 75,4 millió euró lett, de még így is elmaradt az első negyedévben tapasztalt 99,2 millió eurótól.

  Az általános igazgatási költségek 3,0 százalékkal 945,3 millió euróról 973,3 euróra növekedtek 2010 harmadik negyedévében. A személyügyi kiadások szintén emelkedtek a harmadik negyedévben, 3,9 százalékkal 545,5 millió euróról 566,5 millió euróra, egyrészt egy korábban még nem konszolidált számítástechnikai vállalat integrációja, másrészt pedig a kelet-közép-európai leányok (a BCR és az SLSP) bővülésének nyomán. Az egyéb adminisztratív költségek ugyancsak növekedtek, mégpedig 302,6 millió euróról 3,2 százalékkal 312,3 millió euróra jórészt az ausztriai üzletágban jelentkező jogi és tanácsadó költségek emelkedésének köszönhetően. A második negyedévi növekedés után az amortizáció és értékcsökkenés 3,0 százalékkal csökkent, így 94,5 millió euró lett a harmadik negyedévben az azt megelőző 97,4 millió euró után.

  Az üzemi eredmény az előző negyedévi 1008,2 millió euróról 2,9 százalékkal 1037,0 millió euróra nőtt az idei esztendő harmadik negyedévében, ez pedig új rekord az Erste Group történetében.

  A költség/bevétel arány 48,4 százalékos értékkel stagnált az előző negyedévhez viszonyítva.

  A hitelek és előlegek kockázati céltartaléka a maga 504,2 millió eurós értékével 8,8 százalékkal alacsonyabb szinten áll, mint a második negyedévben (amikor 553 millió eurót tett ki ez az állomány), és az első negyedévi 531,2 millió eurónál is, jórészt annak köszönhetően, hogy a nagyvállalati üzletágban az előzőknél nagyobb mértékben szabadultak fel céltartalékok.

  Az egyéb üzemi eredmény egyenlegeként jelentkező adat 36,8 százalékkal romlott az előző negyedévi -91,1 millió euróról, így -124,6 millió euró lett, jórészt a cseh ingatlanüzletágban bekövetkezett értékvesztésnek, egyes IT-projekteken elszenvedett leírásnak, valamint a magyarországi bankadóval kapcsolatos 6,3 millió eurós kiadásnak köszönhetően.

  A pénzügyi eszközök egyenlege a második negyedévi -1,4 millió euróról tovább romlott, és -4,9 millió euróra esett vissza 2010 harmadik negyedévében, mivel az értékesítési céllal és a lejáratig tartott állományon elszenvedett értékvesztést nem ellensúlyozta a piaci árfolyam mérlegeként nyilvántartott állományon realizált magasabb értékeltség.

  A folytatódó tevékenységek adózás előtti eredménye 11,2 százalékkal 403,3 millió euróra bővült 2010 harmadik negyedévében az előző negyedévi 362,7 millió euró után.

  A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni adózott eredmény a második negyedévi 216,7 millió euróról 264,9 millió euróra javult a harmadik negyedévben, vagyis 22,2 százalékkal emelkedett.

  ÜZLETÁGI BESZÁMOLÓ

   

  Magyarország

  A magyarországi lakossági- és kkv üzletág nettó kamateredménye a következetes árazási elvek és a devizapiaci tendenciák miatt a 2009 első kilenc hónapjában elért 263 millió euróról 287,7 millióra javult, ami 9,4 százalékos, a devizahatással korrigáltan pedig 11,6 százalékos növekedést jelent. A nettó jutalékeredmény a hitelüzletág által realizált nagyobb díjbevételnek köszönhetően 12,1 millió euróval 73,5 millió euróra nőtt 2010 első három negyedévében az előző év hasonló időszakában jelentkező 61,4 millió után, így egy év alatt 19,7 százalékkal, a devizahatásokkal kiigazítva pedig 22,2 százalékkal növekedett. A nettó kereskedési eredményben megmutatkozó, az előző évi 22,8 millió euróról 3,4 millió euróval 19,4 millió euróra történő csökkenés főként a hitelüzletágból származó devizabevétel visszaesésének tudható be. A működési költségek az előző évi 158,6 millió euróról 5,9 millió euróval zsugorodtak, vagyis az idei első kilenc hónapjában már csak 152,7 millió eurót értek el, ami 3,7 százalékos, a devizahatásokkal kiigazítva 1,7 százalékos csökkenésnek felel meg. Ennek eredményeként az üzemi eredmény 188,6 millió euróról 20,9 százalékkal (devizahatásokkal korrigáltan 23,4 százalékkal) 228 millió euróra bővült.

  A költség/bevétel arány a 2009 első kilenc hónapja során jelentkező 45,7 százalékról 40,1 százalékra javult. A gazdasági visszaesés és a devizapiaci fejlemények hatása a kockázati céltartalékok nagyobb mértékű képzésére kényszerítette a magyar leányvállalatot. A kockázati költségek 41,9 százalékkal (a devizahatásokkal korrigálva 44,9 százalékkal) nőttek, így immár 180 millió euróra rúgtak az előző évi 126,8 millió euró után. Az egyéb üzemi eredményt a harmadik negyedévben nagymértékben befolyásolta az újonnan bevezetett bankadó (az első három negyedévre kivetett összeg: 37,8 millió euró), amelynek következtében ezen a soron az előző évi 8,6 millió euró után az 55,2 millió eurós visszaesés következtében már csak -46,6 millió eurót lehetett feljegyezni. A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni adózott eredmény így -9,0 millió euróra csökkent az előző hasonló időszakában realizált 53 millió euróval szemben.

  Devizaárfolyamok alakulása

   

  Időszak végi árfolyamok

   

  Átlagos árfolyamok

  Euró devizaárfolyam

   

  2010. szept.

   

  2009.
  dec.

   

  Változás

   

  2010.
  jan.-szept.

   

  2009.
  jan.-szept.

   

  Változás

  CZK/EUR

   

  24,60

   

  26,47

   

  7,1%

   

  25,47

   

  26,64

   

  4,4%

  RON/EUR

   

  4,27

   

  4,24

   

  -0,8%

   

  4,18

   

  4,23

   

  1,1%

  HUF/EUR

   

  275,75

   

  270,42

   

  -5,8%

   

  275,28

   

  283,92

   

  3,0%

  HRK/EUR

   

  7,31

   

  7,30

   

  -0,1%

   

  7,26

   

  7,36

   

  1,4%

  RSD/EUR

   

  106,36

   

  95,73

   

  -11,1%

   

  101,76

   

  93,79

   

  -8,5%

  UAH/EUR

   

  10,84

   

  11,59

   

  6,5%

   

  10,47

   

  10,97

   

  4,6%

  Pozitív változás = felértékelődés az euróhoz képest; negatív változás = leértékelődés az euróhoz képest

  QR & Release Tables#'FX rate eng'!A1

                         

   

  i. az erste group EREDMÉNYKIMUTATÁSa (IFRS szerint)

  millió euróban

  2010.
  jan.-szept.

   

  2009.
  jan.-szept.

   

  Változás

  Nettó kamateredmény

   

  4 075,5

   

  3 840,9

   

  6,1%

  Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka

   

  -1 588,4

   

  -1 449,2

   

  9,6%

  Nettó díj- és jutalékeredmény

   

  1 440,7

   

  1 313,3

   

  9,7%

  Nettó kereskedési eredmény

   

  383,9

   

  503,0

   

  -23,7%

  Általános igazgatási költségek

   

  -2 871,7

   

  -2 880,3

   

  -0,3%

  Egyéb üzemi eredmény

   

  -283,4

   

  -201,8

   

  -40,4%

  Pénzügyi eszközök – piaci árfolyamon

   

  -7,8

   

  56,4

   

   na

  Pénzügyi eszközök – értékesítési céllal

   

  18,5

   

  -106,4

   

   na

  Pénzügyi eszközök – lejáratig tartott befektetések

   

  0,8

   

  2,0

   

  -60,0%

  Folytatódó tevékenységek adózás előtti eredménye

   

  1 168,1

   

  1 077,9

   

  8,4%

  Adó

   

  -268,7

   

  -269,6

   

  -0,3%

  Folytatódó tevékenységek adózás utáni eredménye

   

  899,4

   

  808,3

   

  11,3%

  Megszűnt tevékenységek adózás utáni eredménye

   

  0,0

   

  0,0

   

  na 

  Az időszak adózott eredménye

   

  899,4

   

  808,3

   

  11,3%

  Kisebbségi érdekeltségeknek tulajdonítható

   

  162,6

   

  88,2

   

  84,4%

  Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

   

  736,8

   

  720,1

   

  2,3%

  QR & Release Tables#'G+V Press'!A1

             


  III. AZ ERSTE GROUP MÉRLEGADATAI (IFRS SZERINT)

  millió euróban

  2010. szept.

   

  2009. dec.

   

  Változás

  ESZKÖZÖK

             

  Pénzeszközök

   

  5 030

   

  5 996

   

  -16,1%

  Hitelintézetekkel szembeni követelések

   

  14 464

   

  13 140

   

  10,1%

  Ügyfelekkel szembeni követelések

   

  131 514

   

  129 134

   

  1,8%

  Hitelek és előlegek kockázati céltartaléka

   

  -6 210

   

  -4 954

   

  25,4%

  Kereskedési célú eszközök

   

  9  731

   

  8 598

   

  13,2%

  Pénzügyi eszközök – piaci árfolyamon

   

  2 855

   

  2 997

   

  -4,7%

  Pénzügyi eszközök – értékesítési céllal

   

  18 701

   

  16 390

   

  14,1%

  Pénzügyi eszközök – lejáratig tartott befektetések

   

  14 477

   

  14 899

   

  -2,8%

  Részesedések kapcsolt vállalkozásokban

   

  231

   

  241

   

  -4,1%

  Immateriális javak

   

  4 762

   

  4 867

   

  -2,2%

  Tárgyi eszközök

   

  2 388

   

  2 344

   

  1,9%

  Adó

   

  461

   

  577

   

  -20,1%

  Értékesítendő eszközök

   

  51

   

  58

   

  -12,1%

  Egyéb eszközök

   

  8 073

   

  7 423

   

  8,8%

  Eszközök összesen

   

  206 528

   

  201 710

   

  2,4%

               

  FORRÁSOK

             

  Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

   

  22 714

   

  2 6295

   

  -13,6%

  Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

   

  115 329

   

  112 042

   

  2,9%

  Kibocsátott értékpapír miatt fennálló kötelezettségek

   

  32 013

   

  29 612

   

  8,1%

  Kereskedési források

   

  3 564

   

  3 157

   

  12,9%

  Egyéb céltartalékok

   

  1 568

   

  1 670

   

  -6,1%

  Áthúzódó adók

   

  363

   

  361

   

  0,6%

  Források értékesítendő eszközökből

   

  0

   

  0

   

  na 

  Egyéb kötelezettségek

   

  8 008

   

  6 302

   

  27,1%

  Alárendelt tőke

   

  5 956

   

  6 148

   

  -3,1%

  Tőke

   

  17 013

   

  16 123

   

  5,5%

  Kisebbségi érdekeltségeknek tulajdonítható

   

  3 620

   

  3 414

   

  6,0%

  Többségi tulajdonosok saját tőkéje

   

  13 393

   

  12 709

   

  5,4%

  Források összesen

   

  206 528

   

  201 710

   

  2,4%

  QR & Release Tables#'Bil Press'!A1

             

  IV. ÜZLETÁGI BESZÁMOLÓ – ERSTE GROUP

  Áttekintés:

   

  Lakossági és KKV

   

  Csoportszintű Nagyvállalatok és Befektetési Banki üzletág

   

  Treasury

   

  Központ

   

  Group összesen

  millió euróban

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009 jan.-szept.

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

   

  2010. an.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

  Nettó kamateredmény

   

  3 459,8

   

  3 372,2

   

  445,5

   

  414,7

   

  86,6

   

  158,8

   

  83,6

   

  -104,8

   

  4 075,5

   

  3 840,9

  Kockázati céltartalékok

   

  -1 390,2

   

  -1 225,7

   

  -198,1

   

  -223,5

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  -1 588,4

   

  -1 449,2

  Nettó díj- és jutalékeredmény

   

  1 234,7

   

  1 127,3

   

  124,2

   

  113,1

   

  116,9

   

  90,2

   

  -35,2

   

  -17,3

   

  1 440,7

   

  1 313,3

  Nettó kereskedési eredmény

   

  141,8

   

  146,4

   

  2,6

   

  0,4

   

  225,4

   

  342,7

   

  14,1

   

  13,5

   

  383,9

   

  503,0

  Általános igazgatási költségek

   

  -2 458,4

   

  -2 491,1

   

  -135,4

   

  -126,1

   

  -169,9

   

  -144,9

   

  -107,9

   

  -118,2

   

  -2 871,7

   

  -2 880,3

  Egyéb üzemi eredmény

   

  -168,6

   

  -172,4

   

  -8,2

   

  -32,7

   

  7,5

   

  0,4

   

  -102,6

   

  -45,1

   

  -271,9

   

  -249,8

  Adózás előtti eredmény

   

  819,0

   

  756,8

   

  230,6

   

  145,8

   

  266,5

   

  447,1

   

  -148,0

   

  -271,8

   

  1 168,1

   

  1 077,9

  Adó

   

  -193,1

   

  -166,2

   

  -50,7

   

  -34,0

   

  -57,9

   

  -83,5

   

  33,0

   

  14,1

   

  -268,7

   

  -269,6

  Folytatódó tevékenységek adózás utáni eredménye

   

  625,9

   

  590,6

   

  179,9

   

  111,8

   

  208,6

   

  363,7

   

  -115,0

   

  -257,7

   

  899,4

   

  808,3

  Megszűnt tevékenységek adózás utáni eredménye

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

  Időszak adózott eredménye

   

  625,9

   

  590,6

   

  179,9

   

  111,8

   

  208,6

   

  363,7

   

  -115,0

   

  -257,7

   

  899,4

   

  808,3

  Kisebbségi érdekeltségeknek tul.

   

  145,1

   

  74,0

   

  15,5

   

  -3,6

   

  10,6

   

  23,5

   

  -8,6

   

  -5,7

   

  162,6

   

  88,2

  Anyavállalat tulajdonosainak tul.

   

  480,8

   

  516,6

   

  164,4

   

  115,4

   

  198,0

   

  340,1

   

  -106,4

   

  -252,0

   

  736,9

   

  720,1

                                           

  Átlagos kockázattal súlyozott eszközök

   

  75 126,5

   

  74 437,1

   

  25 772,1

   

  26 208,2

   

  2 977,6

   

  3 250,8

   

  1 469,4

   

  3011,8

   

  105 345,6

   

  106 907,9

  Átlagos saját tőke

   

  4 133,9

   

  4 109,7

   

  2 062,9

   

  2 058,9

   

  325,2

   

  331,7

   

  6 624,1

   

  2 823,2

   

  13 146,1

   

  9 323,5

  Költség/bevétel arány

   

  50,8%

   

  54,6%

   

  23,7%

   

  24,2%

   

  39,6%

   

  24,5%

   

  n.a.

   

  n.a.

   

  48,7%

   

  50,9%

  Sajáttőke arányos nyereség

   

  15,5%

   

  16,8%

   

  10,6%

   

  7,5%

   

  81,2%

   

  136,7%

   

  n.a.

   

  n.a.

   

  7,5%

   

  10,3%

                                           

  Kelet-közép-európai üzletág (szegmens bontásban):

     

  Csehország

   

  Románia 

   

  Szlovákia 

   

  Magyarország

   

  Horvátország

   

  Szerbia 

   

  Ukrajna

  millió euróban

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

   

  2010. jan.-szept.

   

  2009. jan.-szept.

  Nettó kamateredmény

   

  810,8

   

  821,9

   

  621,8

   

  590,4

   

  317,4

   

  286,7

   

  287,7

   

  263,0

   

  182,8

   

  165,5

   

  20,0

   

  22,0

   

  25,0

   

  20,5

  Kockázati céltartalékok

   

  -284,1

   

  -203,1

   

  -386,0

   

  -332,4

   

  -97,5

   

  -110,7

   

  -180,0

   

  -126,8

   

  -78,9

   

  -45,4

   

  -6,6

   

  -6,1

   

  -23,5

   

  -47,0

  Nettó díj- és jutalékeredmény

   

  348,2

   

  310,3

   

  108,5

   

  113,4

   

  76,2

   

  76,9

   

  73,5

   

  61,4

   

  54,8

   

  54,8

   

  8,3

   

  8,1

   

  2,9

   

  0,6

  Nettó kereskedési eredmény

   

  48,1

   

  33,1

   

  20,4

   

  18,2

   

  2,2

   

  7,0

   

  19,4

   

  22,8

   

  7,9

   

  6,2

   

  1,6

   

  2,2

   

  10,2

   

  4,6

  Általános ig. költségek

   

  -532,3

   

  -530,5

   

  -281,3

   

  -286,7

   

  -172,7

   

  -194,6

   

  -152,7

   

  -158,6

   

  -103,9

   

  -98,9

   

  -23,0

   

  -23,1

   

  -33,8

   

  -27,3

  Egyéb üzemi eredmény

   

  -62,9

   

  -74,6

   

  -30,0

   

  25,3

   

  -20,2

   

  -29,8

   

  -46,6

   

  8,6

   

  -2,9

   

  -4,9

   

  -0,1

   

  -0,9

   

  -0,1

   

  -1,0

  Adózás előtti eredmény

   

  327,8

   

  357,1

   

  53,5

   

  128,3

   

  105,4

   

  35,5

   

  1,3

   

  70,4

   

  59,7

   

  77,4

   

  0,1

   

  2,1

   

  -19,3

   

  -49,6

  Adó

   

  -66,6

   

  -71,9

   

  -10,6

   

  -21,8

   

  -21,3

   

  -7,1

   

  -10,4

   

  -17,3

   

  -12,4

   

  -15,3

   

  0,0

   

  -0,3

   

  -0,8

   

  1,8

  Folytatódó tev. adózás utáni eredménye

   

  261,2

   

  285,2

   

  42,9

   

  106,5

   

  84,1

   

  28,4

   

  -9,0

   

  53,0

   

  47,3

   

  62,1

   

  0,1

   

  1,9

   

  -20,1

   

  -47,8

  Megszűnt tev. adózás utáni eredménye

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

   

  0,0

  Időszak adózott eredm.

   

  261,2

   

  285,2

   

  42,9

   

  106,5

   

  84,1

   

  28,4

   

  -9,0

   

  53,0

   

  47,3

   

  62,1

   

  0,1

   

  1,9

   

  -20,1

   

  -47,8

  Kisebbségi érdekeltségeknek tulajdonítható

   

  8,5

   

  7,5

   

  15,7

   

  37,2

   

  0,2

   

  0,4

   

  -0,1

   

  0,0

   

  21,2

   

  23,0

   

  0,3

   

  0,6

   

  0,0

   

  0,0

  Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható

   

  252,6

   

  277,8

   

  27,2

   

  69,2

   

  83,9

   

  28,0

   

  -9,0

   

  53,0

   

  26,1

   

  39,2

   

  -0,1

   

  1,2

   

  -20,1

   

  -47,8

                                                           

  Átlagos kockázattal súlyozott eszközök

   

  12 379,4

   

  11 207,7

   

  9 111,5

   

  9 756,5

   

  5 02,6

   

  5 423,3

   

  4 769,1

   

  4 734,0

   

  3 725,6

   

  3 600,1

   

  663,7

   

  741,8

   

  648,2

   

  570,7

  Átlagos saját tőke

   

  1021,8

   

  997,3

   

  519,3

   

  552,8

   

  438,4

   

  452,0

   

  392,9

   

  390,8

   

  213,8

   

  190,8

   

  44,2

   

  49,1

   

  57,5

   

  48,5

  Költség/bevétel arány

   

  44,1%

   

  46,1%

   

  37,5%

   

  40,4%

   

  43,6%

   

  53,2%

   

  40,1%

   

  46,9%

   

  42,3%

   

  45,7%

   

  77,1%

   

  71,7%

   

  88,7%

   

  106,4%

  Sajáttőke arányos nyereség

   

  33,0%

   

  37,1%

   

  7,0%

   

  16,7%

   

  25,5%

   

  8,3%

   

  n.a.

   

  18,1%

   

  16,3%

   

  27,4%

   

  n.a.

   

  3,4%

   

  n.a.

   

  n.a.

                                                           


  [1] A „kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség" itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség" meghatározás.

  [2] A „részvénytőke" kifejezés itt egyenlő az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható összes tőke" meghatározással.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük