Dr. Morvai Krisztina büntetőjogász, a Jobbik EU választási listájának listavezetőjeDr. Morvai Krisztina büntetőjogász, a Jobbik EU választási listájának listavezetője

Most tette közzé Morvai Krisztina a programnyilatkozatátmelyet teljes terjedelmében az alábbiakban adunk közre – abból az alkalomból, hogy a Jobbik listavezetőjeként indul jövőre az Európai Parlamenti választásokon. Míg a Jobbik már elkezdte kampányát, figyelermeméltó, hogy a nagyobbik kormánypárt embertelen és agyament intlézkedésekkel készül úgymond kifehéríteni a magyar gazdaságot, míg a kisebbik volt kormánypárt nem képes egységes erőt mutató állásponttal jelentkezni. Ebben a környezetben Morvai Krisztina programja értő fülekre és befogasára találhat. Morvai és Vona Gábor programjuk ismertetésére országjárásra indultak.

 Dr. Morvai Krisztina büntetőjogász, a Jobbik EU választási listájának listavezetőjeDr. Morvai Krisztina büntetőjogász, a Jobbik EU választási listájának listavezetője

Most tette közzé Morvai Krisztina a programnyilatkozatátmelyet teljes terjedelmében az alábbiakban adunk közre – abból az alkalomból, hogy a Jobbik listavezetőjeként indul jövőre az Európai Parlamenti választásokon. Míg a Jobbik már elkezdte kampányát, figyelermeméltó, hogy a nagyobbik kormánypárt embertelen és agyament intlézkedésekkel készül úgymond kifehéríteni a magyar gazdaságot, míg a kisebbik volt kormánypárt nem képes egységes erőt mutató állásponttal jelentkezni. Ebben a környezetben Morvai Krisztina programja értő fülekre és befogasára találhat. Morvai és Vona Gábor programjuk ismertetésére országjárásra indultak.

Morvai Krisztina programnyilatkozata:

Vona Gábor, a Jobbik elnöke javasolta, hogy a magyarországi demokráciáért, a magyar emberek méltóságáért és jogaiért végzett tevékenységemet az eddigi elszántsággal, de új szerepben, Magyarország egyik európai parlamenti képviselőjeként folytassam. A felkérést elfogadtam, és vállaltam a Jobbik európai parlamenti képviselőjelölt-listájának vezetését.

    A 2009. évi EU-s választásokig előttünk lévő időben a Jobbikkal együtt részletesen kimunkáljuk azt a programot, amellyel végre Brüsszelben is határozottan kiállhatunk Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar nép érdekei mellett. A program kidolgozásában nagyon komoly szerepet szánunk a magyar gazdáknak, vállalkozóknak és munkavállalóknak, akik hitünk szerint nem maradhatnak tovább az uniós csatlakozás vesztesei, Magyarország gyarmati sorsának elszenvedői. Eljött az idő, hogy mi magyarok idegen érdekek helyett magyar érdekeket érvényesítsünk, s a kizárólag pénz- és profitközpontú gondolkodás helyett emberközpontú döntéshozatalt vezessünk be. (Az újjászülető Magyarország két alappilléréről, az idegen érdekek helyett a magyar érdekek szerepéről s a pénzközpontú helyett emberközpontú döntéshozatalról részletesen írtam a http://www.barikad.hu/  oldalon Radikális vagyok? című rovatomban. Az emberközpontú döntéshozatalról mint a program alappilléréről itt és most ennyit szeretnék jelezni: ne mindig úgy hangozzék a kérdés, hogy az adott megoldás jó-e a pénzszerzés, a profit szempontjából, hanem úgy, hogy jó-e a döntéssel érintett emberek szempontjából. Példának hoztam írásomban a magyar falvakkal, a magyar családi gazdaságokkal kapcsolatos döntéseket.)

Párttagságot, pártfunkciót nem vállalok, civil ember és jogvédő maradok, de köszönettel veszem, hogy a Jobbik a listán történő indítással lehetőséget teremt számomra arra, hogy ne csak az országhatárokon belül, hanem Brüsszelben, az Európai Unióban s a nagyvilág nyilvánossága előtt is kiálljak a magyar érdekekért, remélhetőleg számos nemzeti érzelmű képviselőtársammal együtt.

Szeretném, ha ebben az új közéleti szerepben is megismerhető, átlátható és az érdeklődők számára követhető lenne a munkám. Éppen ezért a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatni fogom arról, hogy áll a Jobbik európai uniós (választási) programjának összeállítása, s kérem, hogy a hazánk sorsának jobbra fordulásáért tenni kész emberek támogassanak bennünket ötleteikkel, javaslataikkal. Szükségesnek tartom, hogy az európai parlamenti képviselők rendszeresen és mindenki számára érthetően számoljanak be választóiknak arról, hogy mit tettek, mit végeztek Brüsszelben, hogyan használták ki a magyar emberektől kapott lehetőségeket Magyarország érdekeinek érvényesítésére. Én magam is eszerint fogok eljárni, s megválasztásom esetén legalább negyedévenként beszámolok az elvégzett munkámról s az aktuális uniós kérdésekről. Fontos célom, hogy a magyar emberek értsék és átlássák, mi történik az Európai Unióban, szemben a jelenlegi helyzettel, amit a káosz, érthetetlenség és ködösítés jellemez.

Hasonlóan fontosnak tartom, hogy az EU-t, az európai sajtót, illetve a nagyvilág nyilvánosságát rendszeresen és pontosan tájékoztassam a magyarországi helyzetről. Felháborítónak tartom, hogy a 2006. őszi tömeges és durva emberi jogi jogsértések, szemkilövések, rendőri brutalitás és önkényes bebörtönzés-sorozat mellett szinte szemrebbenés nélkül ment el az Unió. Megdöbbentő, hogy ezzel szemben – tájékozatlanságuk, azaz félretájékoztatásuk miatt – az Unió és az európai sajtó kedvelt témája a magyarországi állítólagos antiszemitizmus, rasszizmus, illetve a homoszexuálisokkal szembeni égbekiáltó cselekedetek. Ugyanakkor az uniós határok őrzésére szánt európai pénzből a magyar kormány izraeli vízágyúkat szerzett be, amelyeket az ellenzék megfélemlítésére használnak. Ettől a botránytól s a kilőtt szemű, vagy más módon tönkretett áldozatok kártérítésének követelésétől kellene hangosnak lennie Brüsszelnek, nem a magyarok hazugságokon alapuló rendszeres gyalázásától. Európai parlamenti képviselőként felszólalásokkal és sajtótájékoztatókkal ezért kívánok tenni majd. Természetesen minden más súlyos jogsérelem ügyében is szót emelek majd az elszakított területeken, határainkon kívül élő magyarokért is.

Magyarország azért lépett be az Európai Unióba, hogy jobb életünk legyen. Bár úgy kellett szavaznunk a csatlakozásról, hogy szinte semmit nem közöltek velünk a következményekről, természetes elvárásunk volt, hogy évről-évre egyre közelebb kerüljünk az Unió átlagához, életszínvonalunk, életminőségünk egyre jobban hasonlítson mondjuk a szomszédos Ausztriáéhoz. Nem ez történt. Egyre inkább távolodunk a nyugat-európai országoktól. Szinte gyarmati sorba kerültünk. A magyar vállalkozások, a magyar gazdák, termelők sorra mennek tönkre. Felháborító esélyegyenlőtlenség mellett kellene versenyezniük a külföldiekkel, a multikkal, akik a mi hazánkban előnyösebb feltételeket kapnak működésükhöz, mint mi magunk, a magyar emberek. Van-e rajtunk kívül még egy ország Európában, ahol úgy virágozhatnak a külföldi vállalkozások, hogy ebbe a hazaiak belerokkannak? Hol van Európában olyan város, ahol hasonlóan siralmas a kép, mint a mi városainkban, ahol a lehúzott redőnyök, lepusztult üzlethelyiségek tömege jelzi a helyi kereskedők, szolgáltatók tönkremenetelét? Melyik európai országba ömlenek a külföldi mezőgazdasági termékek úgy, hogy saját parasztembereik, gazdáik képtelenek elfogadható áron értékesíteni saját munkájuk gyümölcsét? A magyar munkavállalók, különösen a multiknál dolgozók szintén másodosztályúként élnek Európában. Kiszolgáltatottak, munkajogi védelem és szakszervezetek nélkül dolgoznak, mintha legalábbis rájuk egészen más normák vonatkoznának, mint az Unión belül a nyugat-európai munkavállalókra. Ugyanaz a külföldi áruházlánc, de akár bankot is említhetünk, köztudottan sokkal rosszabbul bánik magyar dolgozójával, mint mondjuk az osztrákkal vagy némettel. Milyen alapon?

Itt az ideje, hogy ennek véget vessünk. Fel kell emelni a fejüket, vissza kell nyernünk megtaposott önbecsülésünket, mert Magyarország nem gyarmat, nem másodosztályú tagja sem az Uniónak, sem a világnak. Állandó megszorítások, kompromisszumkötések, valamint ködös magyarázatok helyett fel kell tárni, milyen tényezők akadályozzák a magyar vállalkozók sikerét, a magyar mezőgazdaságot, a magyar gazdákat, s hol sérülnek a magyar munkavállalók jogai. E tényezőket tudatosan és elszántan fel kell számolni. Vezetőink, képviselőink nem viselkedhetnek tovább úgy, mintha szolgának szegődtünk volna Európába. Az Unió teljes jogú tagjai vagyunk, így jogunk van ahhoz, hogy ugyanúgy méltóságban és jólétben éljünk, mint más európai országok polgárai. Rendkívül sajnálatos, hogy vezetőink és képviselőink sem az EU-csatlakozási folyamat során, sem azóta nem álltak ki határozottan és öntudatosan Magyarország érdekeiért, hanem – ellentétben számos más újonnan csatlakozó országgal – indokolatlan, érthetetlen és idegen érdekeket szolgáló kompromisszumokat kötöttek, a magyar parasztok, a magyar vállalkozók, a magyar fejlődés kárára engedményeket adtak. Ennek fogunk véget vetni akkor, ha a magyar választópolgárok kellő számban szavaznak a Jobbikra a 2009. évi európai parlamenti képviselőválasztáson.

Meg kell akadályozni, hogy az uniós pénz, támogatás visszakerüljön a külföldiek zsebébe, s azt is, hogy korrupcióval, ügyeskedésekkel magyar pártemberek és haveri körük zsákmánya legyen. A Magyarországnak járó európai pénzek a magyar gazdaság, a magyarországi életminőség fellendítését szolgálják. Hol vannak ezek a pénzek, és hol a fellendülés? Haladéktalanul ki kell vizsgálni, hogy a Brüsszeltől kapott és az Uniónak ilyen vagy olyan jogcímen kifizetett pénzek egyenlege hogy is áll. Maradt-e valami egyáltalán magyar zsebben, s ha igen, akkor kiében? Alapelvvé fogjuk tenni, hogy az európai uniós pénzek sorsát teljesen átláthatóvá, minden egyes euró sorsát nyomon követhetővé, ellenőrizhetővé kell tenni. Az eddigi pénzekről mérleget kell készíteni, az elköltött összegekkel el kell számolni.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom listájáról, a magyar emberek képviseletében Brüsszelbe kerülő EP-képviselőkként nem leszünk elszigeteltek. Szövetséget fogunk kötni Európában mindazokkal az erőkkel, akik változtatni akarnak a jelenlegi bürokratikus, átláthatatlan, az emberek számára megközelíthetetlen és megismerhetetlen hatalmas gépezeten, a jelenlegi Európai Unión, s egy emberségesebb, demokratikusabb, a nemzeteknek több önállóságot, az embereknek több befolyást, beleszólást engedő EU-t kívánnak. Ehhez kérem, kérjük a magyar emberek támogatását, bizalmát! Kérem továbbá a sajtó munkatársainak segítségét ahhoz, hogy programunkat, illetve annak előkészítését a nyilvánosság megismerhesse. Előre is hálásan köszönöm, hogy mostantól kezdve munkánkat rendszeresen figyelemmel kísérik, és arról tudósítanak.

Isten óvja és vezesse Magyarországot!

Tisztelettel és szeretettel:

Morvai Krisztina

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük