www.mszp.huwww.mszp.hu

Most kaptuk kézhez az MSZP Társadalompolitikai Tagozata 2007.október 16-i vitanapján elfogadott állásfoglalást, amelyben határozottan és kategórikusan elutasítják az egészségügy reformjának nevezett koncepciót, amely az alapvető baloldali és szociális érdekek és értékek teljes feladását jelenti. Állásfoglalásuk szövege:

www.mszp.huwww.mszp.hu

Most kaptuk kézhez az MSZP Társadalompolitikai Tagozata 2007.október 16-i vitanapján elfogadott állásfoglalást, amelyben határozottan és kategórikusan elutasítják az egészségügy reformjának nevezett koncepciót, amely az alapvető baloldali és szociális érdekek és értékek teljes feladását jelenti. Állásfoglalásuk szövege:

Állásfoglalás

az egészségügyi finanszírozási reform jogalkotási koncepciójáról.

Az MSZP Társadalompolitikai Tagozata 2007.október 16-i vitanapján ismét napirendre tűzte az egészségügyi tárca „Az egészségbiztosítási rendszer átalakítása: az új egészségpénztári rendszer" címmel társadalmi vitára bocsátott jogalkotási koncepcióját.

A tagozat ügyvivői testülete – a vitában résztvevő társadalombiztosítási szakértők előadásait, reflexióit is figyelembe véve – az alábbiakban foglalja össze politikai álláspontját:

1.      A reformkoncepció kiindulási pontját a Zöld könyv néven megjelent elemző munka jelenti, amely viszont valótlan statisztikai adatokat, téves szakmai következtetéseket, súlyos politikai tévedéseket is tartalmaz. A magyar egészségbiztosítási és ellátási rendszer helyzetének ismertetése jórészt nem felel meg a valóságnak, emiatt következtetései sem állják meg a helyüket.    

2.      A jogalkotási koncepció a fejlett világban ma már döntően túlhaladott, csak két európai országban alkalmazott egészségbiztosítási modellváltásra tesz javaslatot.

3.      A törvényalkotó munkának és magának a reformfolyamatnak is az egyik legsúlyosabb hiányossága, hogy nem készült olyan részletes hatásvizsgálati tanulmány amelynek vitájában ütköztetni lehetne azokat a társadalompolitikai prioritásokat, amelyek érvényesülésének követelménye nélkül az ilyen nagy ellátó rendszer átalakításának elkezdése politikai felelőtlenség.

4.      Szerintünk ennek a munkának legfontosabb célja a társadalom tagjai egészségromlásának megelőzése, valamint a mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető, és legalább az átlagos európai technológiákkal ellátott gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások működési rendszerének a kialakítása kell, hogy legyen.

5.      Mi nem fogadjuk el, hogy az egészségügyi rendszer átalakításának az alapját kizárólag a piaci verseny, a tőke profitérdekeltségének úgymond hatékonyságnövelő szerepe jelentse. A koncepció – végső soron és hosszú távon – az ország lakóinak egészségét kiszolgáltatná  a pénz világának.

6.      Határozottan az a véleményünk, hogy az egészségügyi rendszer két fő területének – az ellátó és finanszírozó – átalakítását csak együtt és ezek igen bonyolult kölcsönhatásának a feltárásával, ezek modellezésével lehet és kell elvégezni.

7.      Továbbra is azt gondoljuk, hogy a rendszer korszerűsítése nem járhat az egészségügyi intézményrendszer működési költségeinek növekedésével, a betegellátásra fordítható pénzösszegek csökkenésével. Kívánatos az ellátásra fordított pénzügyi források GDP arányos növelése.

8.      Példátlan az sietség amelynek során e nagy és hatásában széleskörű és bonyolult következményekkel bíró átalakítási folyamatot szervezik. Nincs idő a nyugodt és a stabil kimeneteket körvonalazó munkára.. Azt javasoljuk, hogy a szocialista párt frakciója mindaddig ne tárgyalja a törvényjavaslatot, amíg az előzőekben leírt -hatásvizsgálatokat is magába foglaló – szakmai és szakmapolitikai egyeztetések nem történnek meg.

9.      A tagozat ügyvivői testülete az előzőekben megfogalmazott célok garanciáit továbbra is a nemzeti kockázatközösségre alapozott, állami, egységes egybiztosítós rendszer korszerűsítésében látja. A magántőke szerepét csak a kiegészítő egészségbiztosításban tartjuk elfogadhatónak.

10.  Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a nagy társadalmi rendszerek átalakítása sikere a kormányzati tevékenység bizalmi állapotának helyreállítása nélkül nem valósulhat meg.

11.  Az átalakítási programok társadalmi elfogadottságát nagy mértékben növeli a folyamatok eredményes bemutatása, kedvezményezettjeinek megkérdezése. Erre még akkor is szükség van, hogyha egyes reform elképzelések megvalósítása domináns érdekcsoportokat sért.

12.  Az a határozott véleményünk, hogy a megismert és törvénykezésre beterjesztett koncepció elfogadása a szocialista párt  legfontosabb alapértékeinek a teljes feladását jelenti, helyrehozhatatlan politikai következményekkel járhat.

.

Budapest, 2007. október 16.

        Az MSZP Társadalompolitikai Tagozat

                                      ügyvivőtestülete

    

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük