2022.augusztus.08. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Az MNB felfüggesztette a NOVIS Biztosító több termékének értékesítését

8 perc olvasás

mnblogo_8.jpgAz MNB az ügyfelek védelme érdekében ideiglenesen felfüggesztette a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó NOVIS Poisťovňa a.s. biztosító öt befektetési egységhez kötött életbiztosításának magyarországi terjesztését. A biztosító a terméktájékoztatási hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb a jegybank fogyasztóvédelmi vizsgálatát lezáró határozatának meghozataláig nem értékesítheti e konstrukcióit. Meglévő ügyfélszerződéseinél a NOVIS Biztosító maradéktalanul köteles teljesíteni szolgáltatási kötelezettségeit.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot folytat a pozsonyi székhelyű NOVIS Poisťovňa a.s.-nél (NOVIS Biztosító). Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a biztosító a szerződéskötés előtti, s a szerződéshez kapcsolódó egyéb tájékoztatása során betartja-e a magyarországi – a közjóra, közérdekre vonatkozó – szabályokat.

A jegybank a folyamatban lévő vizsgálat keretében  2018. július 4-én  közzétett végzésében az ügyfelek érdekeinek védelmében ideiglenesen felfüggesztette a NOVIS Biztosító Magyarország területén terjesztett, befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosítási (NIVO II, Everest Pro, Everest Pro Plusz, valamint Wealth Insuring néven forgalmazott) termékei magyarországi értékesítését.

A felfüggesztés addig marad érvényben, amíg a biztosító termékértékesítési dokumentumaiban világos, pontos és közérthető tájékoztatást nem ad ezen biztosítások kapcsán az ügyfél által befizetett tőke megőrzésére, illetve hozamra vonatkozó vállalása tényleges tartalmáról. A felfüggesztés ugyanakkor – a ma közzétett végzéssel – legfeljebb az MNB célvizsgálatát lezáró döntés meghozataláig tart.

A NOVIS Biztosító a felfüggesztés időszakában Magyarországon nem köthet új szerződéseket az érintett élet- és nyugdíjbiztosításoknál, s erről a vele szerződni kívánó ügyfeleket tájékoztatnia kell. Korábban már megkötött ügyfélszerződései esetében ugyanakkor a biztosító köteles eleget tenni valamennyi, a szerződéses feltételekben vállalt kötelezettségének, szolgáltatásának. Az MNB mostani intézkedése nem érinti a NOVIS Biztosító meglévő ügyfeleit sem, így nekik is a megszokott módon kell fizetni biztosítási díjaikat, illetve nem módosul az SZJA kedvezmény igénybevételének lehetősége sem.

A NOVIS Biztosító tevékenységét a Szlovák Nemzeti Bank engedélyezte, prudenciális (üzleti megbízhatósági) felügyeletét e jegybank, nem az MNB végzi. A társaság az uniós jogszabályok alapján Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó biztosítóként, bejelentés alapján tevékenykedik. Bár az MNB intézkedési lehetőségei a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó biztosítókkal szemben korlátozottak, a hazai és uniós jogszabályok kivételes esetben lehetővé teszik az MNB számára a hazai biztosítási piac biztonságát vagy az ügyfelek érdekeit súlyosan veszélyeztető jogszabálysértő tevékenységgel szembeni fellépést. Az MNB az érintett országok felügyeleti hatóságával az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által koordinált fórumon keresztül működik együtt.

A hagyományos megtakarítási életbiztosításoknál a biztosítóé a befektetés kockázata, s a szerződéses feltételekben a tőke megőrzése mellett (technikai) kamat fizetését vállalja magára. A befektetési egységekhez kötött (unit linked) életbiztosításoknál viszont a befektetési kockázat az ügyfélé, ő dönt arról, milyen kockázatú eszközalapban helyezi el díjait. Ha a választott eszközalaphoz nem kapcsolódik tőke- (és hozam-) garancia, kedvezőtlen esetben akár befizetett díjai tőkeösszegét is elveszítheti. Mindezek miatt alapvető fontosságú az életbiztosítási tőke- és hozamkockázatokkal kapcsolatos biztosítói tájékoztatás.

 

A NOVIS Poisťovňa a.s. biztosító egyes termékeire vonatkozó MNB intézkedéssel kapcsolatos általános kérdések

 

A NOVIS Poisťovňa a.s. biztosító egyes termékeire vonatkozó MNB intézkedéssel kapcsolatos

általános kérdések

 1. Milyen intézkedésre került most sor a NOVIS Poisťovňa a.s.-sel (NOVIS Biztosító) szemben?

Az MNB a folyamatban lévő fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárása keretében ideiglenesen felfüggesztette a NOVIS Biz­tosító egyes biztosítási termékeinek Magyarországon történő terjesztését, azaz a NOVIS Biztosító a felfüggesztés meg­szüntetéséig az érintett termékeket nem értékesítheti Magyarországon. Az MNB emellett tájékoztatta a NOVIS Bizto­sító székhelye szerint hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságot, a Szlovák Nemzeti Bankot.

 1. Érinti az MNB intézkedése a NOVIS biztosító „tevékenységi engedélyét”?

A NOVIS Biztosító Magyarországon ún. határon átnyúló szolgáltatás keretében nyújt biztosítási szolgáltatást, amelyet bejelentés alapján végezhet. Tevékenységét nem az MNB, hanem a székhelye szerint hatáskörrel rendelkező felügye­leti hatóság, a Szlovák Nemzeti Bank engedélyezi. Az MNB intézkedése a termékek magyarországi terjesztésének fel­függesztésén kívül a NOVIS Biztosító működését nem érinti.

 1. Miben más a NOVIS Biztosító helyzete azáltal, hogy a székhelye Szlovákiában van?

A NOVIS Biztosító pozsonyi székhelyére tekintettel felügyeletét a Szlovák Nemzeti Bank látja el. Magyarországon az Európai Unióban székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatókra irányadó szabályok szerint bejelentés alapján nyújthat szolgáltatást.

A NOVIS Biztosító tevékenységével kapcsolatos információkat megtalálja az MNB honlapján közzétett Piaci szereplők keresése alkalmazás segítségével: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-sze-replok-keresese

A határon átnyúló tevékenységre tekintettel az MNB jogköre más hazai szolgáltatókkal szembeni intézkedési lehető­ségeivel összevetve korlátozottabb, azonban az MNB a hatásköre keretei között ebben az esetben is maradéktalanul megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy a jogszerű működést helyreállítsa.

 1. Meddig marad érvényben a felfüggesztés?

A felfüggesztés az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásában a felfüggesztés elrendelését indokolttá tévő hiányos­ságok Biztosító általi megszüntetéséig, de legfeljebb a döntés meghozataláig terjedő időtartamig marad érvényben.

 1. Miért került sor a termékek terjesztésének felfüggesztésére?

Az MNB a NOVIS Biztosító egyes befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei esetében a tőke megőrzésére, illetve a hozamra vonatkozó vállalásai bemutatására vonatkozó tájékoztatások körében azonosított olyan hiányossá­gokat, amelyek miatt a termékek terjesztésének felfüggesztését rendelte el. A NOVIS Biztosító az MNB intézkedése miatt a felfüggesztéssel érintett termékeket a felfüggesztés időtartama alatt nem értékesítheti Magyarországon.

 1. A NOVIS Biztosító mely termékeit érinti az intézkedés?

Az intézkedéssel érintett termékek a NOVIS Biztosító alábbi elnevezésű befektetési egységekhez kötött biztosítási ter­mékei:

 • NIVO II rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás ,
 • EVEREST PRO rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás ,
 • EVEREST PRO PLUSZ egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás ,
 • NOVIS „Wealth Insuring” GTC-20171022 befektetési egységekhez kötött életbiztosítás , valamint
 • NOVIS „Wealth Insuring” GTC-20180323 befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

 

Már érvényes biztosítási szerződéssel rendelkező ügyfelek

 1. Olyan biztosítási szerződést kötöttem, amely a felfüggesztéssel érintett termékek körébe tartozik. Érinti az
  int
  ézkedés a szerződésemet?

Nem. Az MNB intézkedése nem érinti a már meglévő szerződéseket. Ezeket változatlanul teljesítenie kell a NOVIS Biz­tosítónak. Az ügyfelet terhelő kötelezettségeket az intézkedés szintén nem érinti, így például a biztosítási díj fizetésé­ben sem eredményez változást.

 1. Olyan biztosításom van, amely nyugdíjbiztosításnak minősül, így adójóváírást  kapok a befizetések után.
  Elvesz
  íthetem ezt a felfüggesztés hatására?

Nem. Az MNB intézkedése nem változtatja meg a létrejött szerződések feltételeit, így az adójóváírásra való jogosult­ságot sem befolyásolja.

 1. Szeretnék szolgáltatási igényt bejelenteni benyújtani. Változott valami?

Nem. A NOVIS Biztosító a szolgáltatási igényeket változatlanul, a szerződési feltételekben foglaltak szerint köteles ke­zelni, a szolgáltatást teljesíteni.

 1. Megváltozik a szerződésem tartalma?

Az intézkedés nem érinti a már létrejött szerződéseket, így közvetlenül nem hat ki a szerződés tartalmára. A felek a már létrejött életbiztosítások esetében a – szerződéskötést megelőzően átadott – szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően kötelesek eljárni.

Változás nem érinti az igénybe vehető jogorvoslati lehetőséget sem, azokat továbbra is a korábbi szabályok szerint veheti igénybe.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.