2023.december.11. hétfő.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Dr Erdõ Péter: Az üres sír a gyõzelem és az igazság jele

4 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/635"><img class="image thumbnail" src="/files/images/erdo_2007_husvet_0.thumbnail.jpg" border="0" alt="Dr Erdõ Péter 2007 Húsvét Esztergom" title="Dr Erdõ Péter 2007 Húsvét Esztergom" width="67" height="100" /></a></span> <p>Húsvétvasárnap 2007-04-08-án délelõtt fél 11-kor ünnepi szentmisét mutatott be Erdõ Péter prímás bíboros az esztergomi bazilikában. A bíboros szentbeszédének középpontjában az üres sír, a feltámadás örömhíre állt. ?Akik Jézus szavát elfogadták, akik követték õt útján Jeruzsálem felé, õk érthették meg elõször, hogy az üres sír a gyõzelem és az igazság jele: Krisztus feltámadt."</p><p>

  dr erdõ péter 2007 húsvét esztergom

Húsvétvasárnap 2007-04-08-án délelõtt fél 11-kor ünnepi szentmisét mutatott be Erdõ Péter prímás bíboros az esztergomi bazilikában. A bíboros szentbeszédének középpontjában az üres sír, a feltámadás örömhíre állt. ?Akik Jézus szavát elfogadták, akik követték õt útján Jeruzsálem felé, õk érthették meg elõször, hogy az üres sír a gyõzelem és az igazság jele: Krisztus feltámadt."

  dr erdõ péter 2007 húsvét esztergom

Húsvétvasárnap 2007-04-08-án délelõtt fél 11-kor ünnepi szentmisét mutatott be Erdõ Péter prímás bíboros az esztergomi bazilikában. A bíboros szentbeszédének középpontjában az üres sír, a feltámadás örömhíre állt. ?Akik Jézus szavát elfogadták, akik követték õt útján Jeruzsálem felé, õk érthették meg elõször, hogy az üres sír a gyõzelem és az igazság jele: Krisztus feltámadt."

Az alábbiakban szószerinti leiratban közöljük Erdõ Péter bíboros szentbeszédét.

Kedves Testvérek!

 

1. Majdnem kétezer év óta õrzi az emberiség egy korahajnali esemény emlékét. Talányt jelentett ez a kortársak számára. Titokzatos híradás sokak számára mindmáig. Az egzegéták azon igyekeznek, hogy az üres sírról szóló történet irodalmi szerkezetét elemezzék. A teológusok a húsvéti misztérium érvényességét kutatják személyes életünk, a világmindenség története és az Egyház számára. Az apologéták a hit védelmében azt mutatják be, milyen reális valóság volt a húsvéti hit megvallása és milyen hatalmas következménye volt az Egyház történetére nézve. Hívõk és nem hívõk újra meg újra beleütköznek ennek a titokzatos eseménynek, az üres sír rejtélyének a titkába.

Szent Lukács evangélista Mátéhoz és Márkhoz hasonlóan Jézus feltámadásának elbeszélését az üres sír megdöbbentõ látványával kezdi. Az asszonyok odaérnek, elhengerírve találják a követ a sírbolt bejáratától, és nem találják Jézus testét. Megzavarodnak, nem értik, hogy mi történt. Maga Isten üzeni meg nekik a ragyogó ruhájú férfiak közvetítésével, hogy mi a jelentése annak, amit látnak. Krisztus feltámadt, õ maga az Élõ. És emlékeztetik az asszonyokat arra, amit Jézus még Galileában mondott nekik, amikor megjövendölte feltámadását. A feltámadás öröme tehát az üres sír élményébõl és abból a megértésbõl fakad, ami az angyali üzenet nyomán Jézus élete és szavai alapján fénylik fel az asszonyok lelkében. Ami most történik, már Galileában elkezdõdött. A tanítással, a csodákkal, az ördögûzésekkel, a konfliktusokkal és a jövendölésekkel. Akik Jézus szavát elfogadták, akik követték õt útján Jeruzsálem felé, õk érthették meg elõször, hogy az üres sír a gyõzelem és az igazság jele: Krisztus feltámadt.

 

dr erdõ péter2. A feltámadás híre örömhír volt az asszonyok számára. Nem félelmetes hír, amit egy sírjából felkelõ halott, vagy az ellenállhatatlan isteni erõvel való találkozás jelenthet az embernek, hanem örömhír. Örömhír, mert ismerték Jézust, mert szerették õt, mert rádöbbentek, hogy a feltámadással Jézus egész mûvét és tanítását Isten maga igazolta. Ez az örömhír pedig küldetést jelent. Az asszonyok azonnal elviszik a hírt az apostoloknak. Péter pedig kifut a sírhoz. Komolyan vette az asszonyok tanúságát. Minden bizonnyal emlékezett is Jézus szavaira, amit korábban nem értettek meg a tanítványok. A kereszténység dilemmája éppen ezért a feltámadás hajnala óta nem az, hogy egy sírról vitatkozunk. Az igazi nagy üzenet az, hogy Jézus Krisztus él. Egész életmûvén az üres sír a pecsét, a feltámadt Krisztus Isten gyõzelmét tanúsítja. A sír pedig úgy jelenik meg, mint egy mérföldkõ azon az úton, amely az örök életbe vezet. Ezért megérteni és szívünkbe fogadni Krisztus feltámadását azt jelenti, hogy megértjük Jézus egész üzenetét. Tárjuk ki a szívünket a feltámadás örömhíre számára, lássuk meg benne a földi élet célját, hálás örömmel fogadjuk a hírt, hogy a halálon túl a mi életünk útja is Istenhez vezet.

 

3. Ezzel az örömmel tekintsük magunk és egymás életét! Tiszteljük minden emberben azt a személyt, akit Isten örök életre és boldogságra hívott! Értékeljük és szeressük családunk, népünk és egyházunk közösségét, amelyben gondolkodni, beszélni, hinni tanulunk, és adjuk tovább hitünk örömét az egész világnak, ahogyan az asszonyok tették a feltámadás hajnalán! Ámen.

Magyar Kurír/katolikus.hu

Kép: Mudrák Attila

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.