2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

E.Kovács Péter: Hétköznapi élet Mátyás király korában. – Mindennapi történelem.

4 perc olvasás
 <span class="inline inline-left"><a href="/node/23593"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/hetkozn.thumbnail.jpg" border="0" width="85" height="100" /></a></span>Saját korunkat is akkor érthetjük meg igazán, ha ismerjük elődeink életét. Tudjuk, miként teltek hétköznapjaik, miből éltek, mi került az asztalukra, hogyan vélekedtek a világról, mivel töltötték szabadidejüket. A mindennapok valóságából kibonthatók a történelmi folyamatok. A Corvina Kiadó „Mindennapi történelem" sorozata ezt a célt szolgálja. Legújabb kiadványával Mátyás király és kora, a reneszánsz időszakát eleveníti fel. <p>

 hetkozn.thumbnailSaját korunkat is akkor érthetjük meg igazán, ha ismerjük elődeink életét. Tudjuk, miként teltek hétköznapjaik, miből éltek, mi került az asztalukra, hogyan vélekedtek a világról, mivel töltötték szabadidejüket. A mindennapok valóságából kibonthatók a történelmi folyamatok. A Corvina Kiadó „Mindennapi történelem" sorozata ezt a célt szolgálja. Legújabb kiadványával Mátyás király és kora, a reneszánsz időszakát eleveníti fel.

 hetkozn.thumbnailSaját korunkat is akkor érthetjük meg igazán, ha ismerjük elődeink életét. Tudjuk, miként teltek hétköznapjaik, miből éltek, mi került az asztalukra, hogyan vélekedtek a világról, mivel töltötték szabadidejüket. A mindennapok valóságából kibonthatók a történelmi folyamatok. A Corvina Kiadó „Mindennapi történelem" sorozata ezt a célt szolgálja. Legújabb kiadványával Mátyás király és kora, a reneszánsz időszakát eleveníti fel.

Tudnivaló, hogy Mátyás alatt Magyarország Európa jelentős államhatalma volt, közel három millió lakossal. Az átlagéletkor 45-50 év lehetett. A tanulni vágyók lehetőségei is kitárultak, s bár voltak kísérletek egy magyar egyetem alapítására, a diákok főleg Bologna és Pádua egyetemeit látogatták, de eljutottak a bécsi, krakkói vagy a prágai egyetemekre is.  A hallgatók a „hét szabad művészetet" sajátíthatták el/grammatika, retorika, dialektika, asztronómia, aritmetika, geometria és zene/ Négy év után érhettek el mester fokozatot, s kezdhettek el jogi, teológiai vagy orvosi tanulmányokat. A hivatalos írásbeliség nyelve a latin volt, a városokban németül beszéltek, de terjedőben volt a magyar nyelv használata is. A könyvhasználatra maradt fenn a legtöbb adat, Mátyás csodálatos könyvtárával csak a pápai könyvtár vetekedhetett. A híres Bibliotheca  Corvina gyűjtemény 2.500 könyvvel büszkélgethetett.

Az olasz hatás a király második házasságával lett teljessé. Olasz mintára az ünnepek sorába felvették november 7.-ét, Platon születése és halála napját, ezeken a Symposionokban jó étkek és italok társaságában tudományos kérdéseket vitattak meg. A XV. Század embere életét az egyházi ünnepek foglalták keretbe, emellett évente félszáz ünnepnapot tartottak számon.

Mátyás legendája feltehetően később képződött. Uralkodása idején a pénzhiány csökkentésére drasztikus adóreformot vezetett be, mely rendkívül népszerűtlen volt az alattvalók körében.

Az udvartartás azonban mindenkor reprezentatív volt, a diplomáciai kapcsolatokat az uralkodók utazásai során erősítették, ilyenkor a maguk és a kíséret pompás öltözékével és gazdag ajándékokkal demonstrálták hatalmuk erejét.

A társadalmi hierarchia élén a király után a nemesség állt, megélhetésüket a jobbágyok munka-és termékjáradéka biztosította. Ezen kiváltságok – hosszútávon – semmiféle változásban nem tette érdekelté a nemesi társadalmat.

A mindennapi életet nem annyira a törvények, mint a szokásjog szabályozta. A peres ügyeket nem ritkán párbajjal döntötték el. A kor embere szívesen áldozott a kulináris élvezeteknek. A menük gazdagok voltak, erős fűszerek, a sáfrány és a mártások sokféle változata jellemezték.

A leírások szerint Mátyás személyesen is szívesen időzött a konyhában. A lakások berendezését tekintve is változások rögzíthetők. A ládák mellett megjelentek a szekrények is, a falakat színes szőnyegek borították, de ablaküvegre csak a leggazdagabbaknak tellett, ezt általában marhabendőből készült hártya helyettesítette. A ruházkodásban is új divatok hódítottak. A női viselet jellemző darabjai, mint a prémes női suba és a gyöngyös párta innen terjedt Európába. Fedetlen fejjel csak a hajadonok járhattak. A férfidivatban is a király járt elöl. Érdekesség, hogy rézsarkanyút csak a lovagok viselhettek, a nadrágon rojt csak a nemeseknek engedélyezett. A szabadidős tevékenységet a lovagi tornák, lóversenyek, a vadászat, valamint a kártya és tánc képezték, de már ekkor is értékelték a bő hőforrások gyógyító erejét.

A kor leghíresebb találmánya a speciális kiképzésű kocsi volt.

A mindennapok történéseit erősen befolyásolta a török fenyegetés, a magyar hadsereg ebben a korban, Mátyás alatt érte el a legmagasabb technikai és taktikai színvonalat.

A gazdagon illusztrált kötetben a feltüntetett források, időrendi táblázatok, tárgymutatók segítik az eligazodást. A sorozat előkészületben lévő kötetei Ferenc József és Széchenyi István korába kalauzolják az olvasót.

hetkozn.thumbnail

E. Kovács Péter

Hétköznapi élet Mátyás király korában.

Mindennapi történelem

ISBN 978 963 13 5767 7

Corvina Kiadó Kft. 2008

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.