Sajnos ujabb autokratikus lépésről tudunk olvasóinknak beszámolni. Gyakorlatilagaz egészségüggyel és a gyógyítással kapcsolatos információk teljes cenzúráját jelenti az a lépés, amit a szakma egyik legfőbb hatalmi szerve, az Egészségügyi Tudományos Tanács tett. Ez egyben azt jelenti, hogy aki nem rendelkezik hasznbálható német és angol nyelvismerettel teljesen el lesz zárbva az alternativ medicina és a nem hivatalos egészségügy információitól. Aki rendelkezéseiket megszegi, fegyelmivel és ellehetlenítéssel számolhat. Az alábbiakban szószerint közöljük az ETT közleményét.

 

 Sajnos ujabb autokratikus lépésről tudunk olvasóinknak beszámolni. Gyakorlatilagaz egészségüggyel és a gyógyítással kapcsolatos információk teljes cenzúráját jelenti az a lépés, amit a szakma egyik legfőbb hatalmi szerve, az Egészségügyi Tudományos Tanács tett. Ez egyben azt jelenti, hogy aki nem rendelkezik hasznbálható német és angol nyelvismerettel teljesen el lesz zárbva az alternativ medicina és a nem hivatalos egészségügy információitól. Aki rendelkezéseiket megszegi, fegyelmivel és ellehetlenítéssel számolhat. Az alábbiakban szószerint közöljük az ETT közleményét.

 

Az Egészségügyi Tudományos Tanács állásfoglalása

 

  

 

      Budapest, 2008. november 28. – Az egészségügyi kutatásokról naponta megjelenő információk beláthatatlan távlatokat nyitnak meg. Az elmúlt hetekben az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) számos megkeresést, tájékoztatást kapott szakmai testületektől és magánszemélyektől az írott és elektronikus sajtóban, valamint az interneten megjelent, a beteg embereknek indokolatlan gyógyítást, gyorsabb kórfelismerést, állapotjavulást ígérő, világszenzációt jelentő, magyar találmányokkal kapcsolatban. (Culevit daganat-terápia, Celladam, engedély nélküli őssejt-terápia, gyógyszerként reklámozott bizonytalan hatású étrendkiegészítők, stb.) Ezen felfedezések mögött nemcsak szakmai körökben kevéssé ismert magánvállalkozásokban, hanem vezető, hazai intézményekben dolgozó kutatók, orvosok is állnak.

 

  
    A kísérleti szintről, a klinikai gyakorlatba a reményt keltő egészségügyi kutatásoknak csak a töredéke kerül. Az ETT-t jelentő mintegy 250 szakember mindent megtesz annak érdekében, hogy szakmai-etikai véleményekkel elősegítse bizonyított külföldi eljárások hazai alkalmazását, illetve magyar kutatók munkáját a betegek gyógyítása érdekében, ugyanakkor azonban- a nemzetközi szabályokkal összhangban megalkotott, hatályos, hazai, jogi és etikai szabályozás szerint – ellenáll mindazon törekvéseknek, amelyek szakmailag megalapozatlanok, ezért a lakosságot megtévesztők. Az ETT elnöksége mindenkor szót emel a lakosság hiteles tájékoztatása érdekében.
    Elsősorban a rosszindulatú daganatos megbetegedésekben, rosszul, vagy nehezen gyógyítható, krónikus betegségekben szenvedő, kiszolgáltatott betegeket célozzák meg, vezetik félre újnak hirdetett gyógymódokkal, diagnosztikai eljárásokkal. A tudományos közléseknek, új eljárások hirdetésének először nem a napi sajtóban, a televízióban, vagy az interneten kell megjelenniük, hanem szakfolyóiratokban. Ezt a régóta ismert és jogszabályban is megjelenített elvet rendszeresen megsértik a jogellenes gyakorlatot kereső személyiségek. Ez a magatartás – esetenként változó módokon – felvetheti a tisztességtelen előnyszerzés, a megalapozatlan reménykeltés, a betegek súlyos félretájékoztatása, a jogellenes reklámozás, sőt a toborzás tényállását is. További súlyos veszélyeket rejt magában ugyanakkor, ha a bizonyított eljárásokról a betegeket lebeszélik, vagy az új, diagnosztikai eljárások eredményeként felesleges vizsgálatokat végeztetnek a járulékfizetők pénzén. A piaci felfogású egészségügy nem jelentheti a gátlástalan haszonszerzést, a szakmai értékrendet nélkülöző konkurencia harcot, a betegek felesleges anyagi terhelését a tudomány álarcában.
    A bejelentések nyomán, ahol lehetséges volt, az ETT jogi kezdeményezéseket tett, etikai eljárásokat kezdeményezett, illetve együttműködik az illetékes hatóságokkal. A jogalkalmazást biztosítani hivatott hatóságok, testületek részéről az ilyen típusú ügyekben időnként a meg nem értés jelei is mutatkoztak. A jogi és etikai számonkérések eddig többnyire elmaradtak. A hatályos etikai és jogi szabályozást az ETT megfelelőnek tartja, a jelenlegi jogalkalmazást, az ilyen típusú szabálysértések és vétségek szankcionálását azonban nem. Örvendetes, új fejlemény viszont, hogy a tömegtájékoztatás az esetek egy részében már nem reklámozza kritika nélkül a szakmailag megalapozatlan, valójában soha nem létezett, vagy meg nem valósuló találmányokat , hanem más szakemberek megszólaltatásával tárgyilagos képet igyekszik adni. Az ETT elnöksége és testületei a jogszabályokban biztosított feladatait maradéktalanul kívánja ezeken a területeken is ellátni, mindenkor élve a jogköréből adódó törvényes lehetőségekkel.

Budapest, 2008.11.28.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács ElnökségeElnök:Dr. Sótonyi Péter akadémikus, Alelnök:Dr. Muszbek László akadémikus, Titkár: Dr. Mandl József akadémikus,Tagok:Dr. Jakab Ferenc főorvos,Dr. Naszlady Attila főigazgató főorvos, Dr. Romics László akadémikus, Dr. Tulassay Zsolt akadémikus

    Kiadó: Egészségügyi Minisztérium

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük