2022.augusztus.10. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Elévülés aktatologatás miatt – az országgyűlési biztos az állami büntetőhatalom gyakorlásáról

3 perc olvasás
<span class="inline left"><a href="/node/20168"><img class="image thumbnail" src="/files/images/onbucc.thumbnail.jpg" border="0" alt="http://www.obh.hu/" title="http://www.obh.hu/" width="100" height="88" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.obh.hu/">http://www.obh.hu/</a> </strong></span></span> Amennyiben a nyomozó hatóság még a feljelentő folyamatos bejelentései ellenére sem vizsgálja a feljelentésben szereplő lehetséges bűncselekmény körülményeit és emiatt a cselekmény büntethetősége elévül, sérül a jogállamiság és a jogbiztonság követelménye.<br /><td valign="top"> </td>  <img class=" size-full wp-image-1110" src="https://euroastra.hu/wp-content/uploads/2007/07/spacer.gif" border="0" width="15" height="15" />

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/  Amennyiben a nyomozó hatóság még a feljelentő folyamatos bejelentései ellenére sem vizsgálja a feljelentésben szereplő lehetséges bűncselekmény körülményeit és emiatt a cselekmény büntethetősége elévül, sérül a jogállamiság és a jogbiztonság követelménye.

 

  spacer

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/  Amennyiben a nyomozó hatóság még a feljelentő folyamatos bejelentései ellenére sem vizsgálja a feljelentésben szereplő lehetséges bűncselekmény körülményeit és emiatt a cselekmény büntethetősége elévül, sérül a jogállamiság és a jogbiztonság követelménye.

 

  spacer
    
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, Szabó Máté egy panasszal kapcsolatban fogalmazta meg állásfoglalását. Egy állampolgár azt sérelmezte, hogy bár hatósági jogkörben elkövetett közokirat-hamisítás miatt feljelentést tett két rendőr ellen, ismétlődő bejelentéseit nem követte vizsgálat. A nyomozó hatóságok sorozatos mulasztása miatt a bűncselekmény büntethetősége elévült. Először a rendőrség nem továbbította a feljelentést az ügyészséghez. Amikor pedig ezt a feljelentő sérelmezte a főügyésznél, az ügyet áttették a nyomozó ügyészséghez, ám ott nem a feljelentés alapjául szolgáló cselekményben jártak el. Emiatt – a jogorvoslat folyamatában – az ügy visszakerült a főügyészséghez, ahol az állampolgár panaszát jogerősen elutasították.

A konkrét ügyben bekövetkezett elévülés a jogállamban megengedhetetlen. Az aktatologatás miatt visszafordíthatatlan helyzet állt elő, ami nem egyeztethető össze a jogbiztonság követelményével, az Alkotmányban és a jogszabályokban előírt jogok és kötelességek gyakorlásával. Az elévülés ugyanis egyrészt a feljelentőt megfosztotta attól, hogy érvényesíthesse érdekeit, másrészt az állam – hivatalnokainak mulasztásával – lemondott a büntetőhatalma gyakorlásáról.

Az ilyen eljárás általában sérti az Alkotmányban garantált alapvető jogok tiszteletben tartásának és védelmének követelményét – mutatott rá Szabó Máté ombudsman. Az Alkotmánybíróság több határozata is hangsúlyozza, hogy az államnak (amelynek képviselője a rendőrség és az ügyészség is) nemcsak az a kötelessége, hogy védje és tiszteletben tartsa az alapvető jogokat, hanem az is, hogy gondoskodjon az érvényesülésükről.

A panaszos beadványát az ombudsman kénytelen volt elutasítani, az ügyészségi döntést nem vizsgálhatja felül. Ám az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az állampolgárok jogainak védelme érdekében megszólalhat a hatáskörén kívül eső ügyben is. A biztos megállapításairól tájékoztatta a legfőbb ügyészt és az országos, valamint az illetékes megyei rendőrfőkapitányt, hogy felhívja figyelmüket a hasonló esetek megelőzésére.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.