2014. január 7-én az esti liturgiát követően a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban Kirill pátriárka fogadta az Athosz-hegyi Szent Pál kolostorból érkezett szerzeteseket. A küldöttség Archimandrite Parthenios (Murelatos) apát vezetésével elhozta Moszkvába a napkeleti bölcsek ajándékainak ereklyéjét.

2014. január 7-én az esti liturgiát követően a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban Kirill pátriárka fogadta az Athosz-hegyi Szent Pál kolostorból érkezett szerzeteseket. A küldöttség Archimandrite Parthenios (Murelatos) apát vezetésével elhozta Moszkvába a napkeleti bölcsek ajándékainak ereklyéjét.

„Boldog vagyok, hogy találkozhatom veletek, és az orosz ortodox egyház együtt ünnepelheti Athos szent hegyével a Megváltó születését. Az ajándékokkal nagy örömet szereztetek népünknek" – Kirill pátriárka ezekkel a szavakkal köszöntötte Archimandrite Parthenios apátot és testvéreit.

„Ezrek járultak a napkeleti bölcsek ajándékaihoz, hogy kifejezzék hódolatukat. Nem más ez, mint tanúságtétel népünk élő hitéről. Az ortodox hit Isten kegyelme, valamint hazánk mártírjainak és hitvallóinak imádsága által erősödik. Ma szabadságban élünk, és az egyház is szabadon cselekedhet. Amikor szent ereklyéket hozunk a Szentföldről, Athos hegyéről vagy más helyekről, régi csodálatos hagyományokat élesztünk fel" – folytatta a pátriárka, aki az orosz ortodox egyház nevében háláját fejezte ki Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárkának, mint az Athos-hegyi közösség egyházi elöljárójának, és köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a napkeleti bölcsek ajándékainak ereklyéje eljuthasson Oroszországba. 

„Az ereklyét kísérő szezetesek számára nem könnyűek ezek a napok, nagy lelki és fizikai erőt kívánok nekik. Hiszem azonban, hogy örömet és melegséget hoztatok azoknak az emberek szívébe, akik eljöttek, hogy hódoljanak az ajándékok előtt" – zárta szavait a pátriárka.

Archimandrite Parthenios elmondta, hogy szerzetes testvérei boldogan jöttek Oroszországba, és örömmel tapasztalják az ereklye előtt hódoló emberek mély hitét és áhítatát. Az apát köszönetet mondott Kirill pátriárkának,  és meghívta őt a Szent Pál-kolostorba.

pravmir.com/Magyar Kurír
(bh)