www.erstebank.huwww.erstebank.hu A kötudottan nehéz körülmények ellenére az Erste csoport nyeresége növekedett. Ez derült ki a bank által most nyilvánosságra hozott főbb adatokból. 

  

www.erstebank.huwww.erstebank.hu A kötudottan nehéz körülmények ellenére az Erste csoport nyeresége növekedett. Ez derült ki a bank által most nyilvánosságra hozott főbb adatokból. 

  

  

A főbb számadatok[1]:

  • A 2008 első háromnegyedévében az üzemi nyereség 23 százalékot meghaladóan bővült, ami jól tükrözi a kelet-közép-európai lakossági üzletág erejét. Az üzemi nyereség a (25,6 százalékkal 3573,3 millió euróra bővülő) nettó kamatbevételnek köszönhetően és a gyenge kereskedési eredmény ellenére 2193,5 millió euróra nőtt. A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség az első háromnegyed évben 74,6 százalékos bővülés után 1463 millió euróra (a biztosítási üzletág eladásával korrigálva 2,8 százalékkal növekedve 861,7 millió euróra) emelkedett. A pénzeszközökre vetített sajáttőke-arányos nyereség (ROE) 22,2 százalékot (a biztosítási üzletág értékesítésével kiigazítva 13,6 százalékot) ért el, a költség/bevétel arány pedig tovább javult 58,2 százalékra (a 2007. év végi 58,8 százalékhoz képest[2]).
  • Kelet-Közép-Európában továbbra is erőteljesen növekedett a betét- és hitelállomány. Az elmúlt hetekben a kelet-közép-európai régióra vonatkozó befektetői hangulat romlása ellenére a régióbeli leányvállalatok háromnegyed éves üzlet teljesítménye nagyon jónak minősíthető, hiszen a nettó kamatmarzs 4,5 százalékos szinten maradt, az üzemi eredmény pedig 52 százalékkal 1,36 milliárd euróra növekedett.
  • Erős tőkebázis. Az Erste Csoport folytatódó nyereségtermelésének, valamint a biztosítási üzletág értékesítésének köszönhetően a részvénytőke 9,7 milliárd euróra nőtt.
  • Szilárd likviditási pozíció. A hitelek és betétek aránya stabilan 115 százalék alatt maradt az egész év során, és várhatóan az év hátralévő részében sem áll be változás. A rövid távú likviditás az idei év végéig már teljesen biztosított, a hosszú távú finanszírozás mértéke pedig 6 milliárd euró, ami nemcsak az idei szükségleteket fedezi, hanem a 2009-ben várhatóan jelentkező finanszírozási igények egy részét is, méghozzá az Euribor plusz 40 bázispontnál alacsonyabb költség mellett.
  • A gazdasági válság hatása a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereségre. A piaci körülmények a harmadik negyedévben 18,1 millió eurós változáshoz vezettek az ABS/CDO portfolióban a piaci pozíciók újraértékelése nyomán. Az alapul szolgáló eszközök minősége miatt azonban továbbra sem várható veszteségleírás 2008-ban. A Lehman Brothers bankházzal kapcsolatos kitettség miatti veszteségleírás 25,5 millió euró volt.
  • Az osztrák kormány által meghirdetett banki mentőcsomag összege 100 milliárd euró, ebből 15 milliárd eurót a bankok tőkehelyzetének megerősítésre, 10 milliárdot a betétbiztosításra, 75 milliárdot pedig a rövid- és hosszútávú likviditás biztosítására szán az állam.
  • Kilátások 2008-ra. Az üzemi eredmény 2008-ban a várakozások szerint 15 százalékkal nő. Az üzemi költségek a negyedik negyedévben a tervek szerint nem érik el a harmadik negyedévi mértéket. A negyedik negyedévre pozitív nettó eredmény várható a nehéz piaci körülmények és az izlandi válsággal kapcsolatos leírások ellenére is.

Az eredményekről röviden

2008 első háromnegyed évében az üzemi bevétel 16,9 százalékkal 5247,2 millió euróra növekedett a nettó kereskedési eredmény 36,7 százalékkal 184,9 millió euróra történt visszaesése ellenére. A bővülés jórészt a nettó kamatbevétel erőteljes, 25,6 százalékos (3573,3 millió euróra történő) emelkedésének köszönhető. Az általános igazgatási költségek 12,7 százalékkal emelkedve 3053,7 millió euróra nőttek. Az üzemi eredmény 23,2 százalékkal 2193,5 millió euróra bővült. A költség/bevétel arány 58,2 százalékra javult (szemben a 2007-es 59,2 százalékkal). A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség (mérleg szerinti eredmény) 74,6 százalékos bővüléssel 1463 millió eurót ért el (a biztosítási üzletág értékesítéséből származó bevétellel korrigálva 861,7 millió euró).

„A harmadik negyedéves adataink is alátámasztják, hogy hosszú távú stratégiánk még ebben a recesszióval terhes, gazdaságilag nehéz környezetben is szilárd lábakon áll" – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG igazgatóságának elnöke az eredményeket értékelve. „A dinamikusan növekvő üzemi eredmény és a biztosítási üzletág tőkeerős partner részére történt értékesítése együttesen tette lehetővé számunkra azt, hogy a bank történetének legnagyobb negyedéves nettó eredményét érjük el még a jelenlegi pénzügyi viharokkal sújtott környezetben is. A hitelállományban az év eleje óta bekövetkezett 11,7 milliárd eurós bővülést szinte teljes egészében fedezte a betétek összegének 10,8 milliárd eurós emelkedése, emellett rávilágított a kelet-közép-európai régióban meglévő kiterjedt fiókhálózatunkban és 16 millió ügyfelünkben rejlő erőtartalékokra" – tette hozzá Andreas Treichl.

A pénzeszközökre vetített (vagyis az akvizíciókból származó ügyfélkapcsolatra és értékesítési hálózatra vonatkozó amortizáció nélkül számított) sajáttőke-arányos nyereség (ROE) 2008 első három negyedévében a 2007-es év egészére mért 14,6 százalékról 22,2 százalékra emelkedett. A biztosítási üzletág értékesítéséből befolyt bevételekkel korrigálva a pénzeszközökre vetített sajáttőke arányos nyereség 13,6 százalék lett.

A 2008. szeptember 30-i állapot szerint az egy részvényre eső megtérülés (pénzeszközökre vetítve) 4,78 eurót mutatott 2008. első félévében. A biztosítási üzletág értékesítésével korrigálva ez az érték 2,86 eurót ért el. Az előző év hasonló időszakában a vonatkozó érték 2,8 eurón állt.

A mérlegfőösszeg a 2008. szeptember 30-i állapot szerint 208,4 milliárd euróra bővült, ez 4,4 százalékos növekedést jelent a 2007. év végén mért értékhez képest.

A hitelkockázaton alapuló likviditási ráta 10,5 százalékról 9,4 százalékra csökkent a hitelállomány növekedése és a biztosítási üzletág értékesítése miatt. Ennek ellenére is kényelmesen meghaladta azonban a törvény által előírt minimális 8 százalékot. A hitelkockázat szerinti Tier 1 tőkeráta 6,6 százalékon állt 2008. szeptember 30-án úgy, hogy sem a biztosítási üzletág értékesítésből származó nyereséget, sem a visszatartott nyereséget nem számították.

Kilátások[3]

Az üzemi eredmény terén várt mintegy 15 százalékos növekedést az Erste Csoport a kelet-közép-európai lakossági üzleti modelljében továbbra is fennálló növekedési lehetőségekre alapozza. A több mint 16 milliós szilárd ügyfélbázisnak köszönhetően az Ausztriában és a kelet-közép-európai országokban jelentkező nagymértékű betételhelyezés biztosítja a hitelállomány fenntartható növekedését úgy, hogy közben a hitelek és betétek aránya 115 százalék alatt marad. Ez a várakozások szerint hozzájárul a bevételek csökkenő dinamikájának – elsősorban a díj- és jutalékbevételekben, a GCIB (Csoportszintű Nagyvállalati és Befektetési Banki) és a GM (Csoportszintű Piacok) üzletág kereskedési eredményeiben, valamint az ausztriai üzletág jutalékbevételeiben jelentkező visszaesés – ellensúlyozásához.

Ugyanakkor az Erste Csoport saját tőkéje jelentős erősödésen megy át, ugyanis a Tier 1 tőkeráta – a biztosítási üzletág harmadik negyedévben lezárult értékesítésével együtt és a Bázel II. irányelvek ciklikus hatásának következtében – a kockázattal súlyozott eszközök portfóliójában bekövetkezett váratlanul nagymértékű bővülés ellenére 7,5 százalékos értéket mutat 2008 végén a 2007-es 7 százalék után.

Devizaárfolyamok alakulása

   

Időszak végi árfolyamok

 

Átlagos árfolyamok

Euró devizaárfolyam

 

2008 szept.

 

2007 dec.

 

Változás

 

2008. szept. 1.

 

2007. szept. 1.

 

Változás

CZK/EUR

 

24,66

 

26,63

 

7,4%

 

25,08

 

28,04

 

10,6%

RON/EUR

 

3,74

 

3,61

 

-3,7%

 

3,65

 

3,30

 

-10,5%

SKK/EUR

 

30,30

 

33,58

 

9,8%

 

31,62

 

33,96

 

6,9%

HUF/EUR

 

242,83

 

253,73

 

4,3%

 

247,86

 

251,01

 

1,3%

HRK/EUR

 

7,10

 

7,33

 

3,1%

 

7,23

 

7,34

 

1,4%

RSD/EUR

 

76,68

 

80,05

 

4,2%

 

80,08

 

79,75

 

-0,4%

UAH/EUR

 

7,29

 

7,42

 

1,8%

 

7,41

 

6,77

 

-9,4%

Pozitív változás = felértékelődés az euróhoz képest; negatív változás = leértékelődés az euróhoz képest

QR & Release Tables#'FX rate eng'!A1

                       


[1]   A biztosítási üzletág és két másik romániai érdekeltség értékesítésének köszönhetően az eredménykimutatás és a mérleg az IFRS 5 szerint módosul, az előbbi esetében a „Biztosítási üzletág eredménye" sort a „Megszűnt üzletágakból származó nyereség" sor váltja fel, az utóbbi esetében pedig az eszközök és források oldal megfelelő sorral bővült. 2007 decemberében két takarékbank csatlakozott az Austrian Savings Banks [Osztrák Takarékbankok] szövetséghez, majd 2008 januárjában további négy takarékbank lépett be a csoportba, így azok attól az időponttól kezdve már szerepelnek az Erste Bank Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásaiban is. Ezen túlmenően, a Diners Club Adriatic Croatia (DCA) 2007. április 2. óta szerepel a konszolidált pénzügyi kimutatásokban, a Steiermärkische Sparkasse által megvásárolt bosnyák ABS Banka pedig 2007. április 3. óta. Ennek megfelelően az említett pénzintézetek vagy még nem szerepeltek a 2007. év első félévére vonatkozó kimutatásokban, vagy csak részlegesen. Ennek nyomán apróbb változások történtek az előző év hasonló időszakához viszonyított összehasonlító adatokban.

   

[2]   Az IFRS szerinti változásokkal korrigálva (lásd 1. lábjegyzet)

[3]   Mint ismert, az Erste Bank AG a megfelelő versenyhivatalok és helyi biztosítási felügyeletek jóváhagyásának függvényében a Vienna Insurance Group (VIG) részére értékesíti az s Versicherung biztosítótársaságot a kelet-közép-európai biztosítói leányvállalatokkal, valamint a BCR biztosítótársaságaiban meglévő érdekeltségeivel együtt. Az Erste Bank AG, illetve kelet-közép-európai leányvállalatai 5-5 százalékos részesedést tartanak meg a helyi biztosítókban. Emellett, a két pénzintézeti csoport 15 évre szóló együttműködési megállapodás megkötését tervezi. A tranzakció összértéke 1445 millió euró. A jelenkori könyv szerinti érték és az elhatárolásra vonatkozó előírások függvényében az Erste Bank Csoport 2008. évi eredményében mintegy 600 millió euró pozitív hatás jelentkezik (az adókötelezettségek és a kisebbségi érdekeltségek levonás után). Ennek eredményeként az alaptőke ráta a várakozások szerint 70 százalékponttal nő.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük