2022.október.05. szerda.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Erste Csoport: 19 százalékos eredménybővülés

5 perc olvasás
 <span class="inline inline-left"><a href="/node/10553"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/erste.thumbnail.gif" border="0" alt="www.erstebank.hu" title="www.erstebank.hu" width="100" height="47" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong><a href="http://www.erstebank.hu/">www.erstebank.hu</a> </strong></span></span><p>Az Erste Csoport előzetes, nem auditált adatok szerint 19 százalékkal növekedő működési eredményt ért el tavaly, mint egy évvel korábban.  A bankcsoport adózás utáni eredménye meghaladja - a biztosítási üzletág értékesítéséből származó pozitív hatással és az elhúzódó, elsősorban 2008 decemberében tapasztalt piaci nehézségek miatt egyes pénzügyi eszközök leértékelődéséből származó negatív hatásokkal együtt - az 1,3 milliárd eurót. </p><p> 

 www.erstebank.huwww.erstebank.hu

Az Erste Csoport előzetes, nem auditált adatok szerint 19 százalékkal növekedő működési eredményt ért el tavaly, mint egy évvel korábban.  A bankcsoport adózás utáni eredménye meghaladja – a biztosítási üzletág értékesítéséből származó pozitív hatással és az elhúzódó, elsősorban 2008 decemberében tapasztalt piaci nehézségek miatt egyes pénzügyi eszközök leértékelődéséből származó negatív hatásokkal együtt – az 1,3 milliárd eurót.

 

 www.erstebank.huwww.erstebank.hu

Az Erste Csoport előzetes, nem auditált adatok szerint 19 százalékkal növekedő működési eredményt ért el tavaly, mint egy évvel korábban.  A bankcsoport adózás utáni eredménye meghaladja – a biztosítási üzletág értékesítéséből származó pozitív hatással és az elhúzódó, elsősorban 2008 decemberében tapasztalt piaci nehézségek miatt egyes pénzügyi eszközök leértékelődéséből származó negatív hatásokkal együtt – az 1,3 milliárd eurót.

 

Az Erste Csoport a biztosítási üzletág értékesítéséből származó bevételt az ukrán és a szerb üzletág goodwill* leírásának teljes, valamint a romániai üzletág goodwill leírásának részleges ellensúlyozására fordítja, mindösszesen mintegy 570 millió euró értékben (adózás előtt).

A 2008. év egészére nézve a működési bevétel közel 14 százalékkal 7 milliárd euróra bővült, miközben – a 2008. negyedik negyedévében elért közel 10 százalékos költségcsökkentésnek köszönhetően – a működési költségek az előre jelzettnél jóval kedvezőbben, 10 százaléknál kisebb mértékben (4 milliárd euróra) növekedtek a 2008. év egészét tekintve. Ez tükröződik a 19 százaléknál is nagyobb mértékű nyereségbővülésben, amely így a korábban meghatározott 15 százalékos célt felülmúlva 3 milliárd eurós működési eredményt jelentett 2008. év egészére nézve.

A romló makrogazdasági környezet fényében az Este Csoport úgy határozott, hogy minden tagországában növeli az értékvesztés mértékét, az átlagos ügyfélhitelre vetített kockázati felár így közel 90 bázispont lett 2008 egészére nézve, amelynek következtében a 2008. évi adózás utáni eredmény 860 millió eurót tett ki. A fent sorolt hatásokat figyelembe véve az osztrák állam speciális tőkerészesedése nélkül az Erste Csoport úgynevezett Tier 1 rátája várhatóan 7,2 százalékot ér el 2008 végén.

Az Erste Csoport megítélése szerint a kelet-közép-európai régió kiemelkedő növekedést biztosító hosszú távú lehetőségei változatlanul fennmaradtak, azonban a Csoport igazgatósága úgy határozott: a 2009 és 2011 közti időszakra szóló üzleti terveket összhangba hozza a világgazdasági visszaesésnek Ausztriában és Kelet-Közép-Európában rövid távon várható hatásaival.

A döntés értelmében a bankcsoport a biztosítási üzletág 2008 elején történt értékesítéséből származó bevételét az ukrajnai és szerbiai akvizícióhoz kapcsolódó goodwill teljes leírására (87 millió euró), valamint a romániai akvizícióhoz kapcsolódó goodwill részleges leírására (480 millió euró) fordítja. A biztosítási üzletág értékesítése nyomán a goodwillben és az ügyfélkapcsolati értékben fellépő további csökkenés (112 millió euró) és az ügyfélkapcsolati érték lineáris amortizációja (69 millió euró), valamint a (370 millió euróra tehető) deviza-leértékelődés miatt – amelynek nincs hatása az eredmény-kimutatásra – a BCR immateriális eszközeinek összértéke több mint egy milliárd euróval csökken, így értéke 2008. év végén 2,7 milliárd euró.

Az értékvesztés növelésére tett proaktív lépést a makrogazdasági környezetben az elmúlt hónapok során bekövetkezett romló tendenciák, valamint az ennek következtében a nem teljesítő hitelek arányának az összes üzleti szegmensben várható növekedése indokolta. Az Erste Csoportnak a kockázatkezelésre vonatkozó konzervatív megközelítésével összhangban további értékvesztések képzése történt meg az Erste Csoport minden tagországában, ideértve Ausztriát és a takarékbankokat is.

Az eredmény-kimutatást negatívan befolyásoló pénzügyi eszközök hatása várhatóan összesen 570 millió euró adózás előtt, beleszámítva a korábban bejelentetteknek megfelelően a (2004 negyedik negyedévében könyvelt) izlandi kitettséget, valamint a Lehman Brothers csődje nyomán elszenvedett veszteséget. Ugyancsak szerepel ebben az összegben az ABS/CDO-portfólió átértékelése is, amely közel 160 millió eurót jelent 2008. egészére nézve. 2008 folyamán ebben a portfólióban nem került sor veszteségleírásra.

E rendhagyó hatások ellenére az Erste Csoport azzal számol, hogy 860 millió eurós adózás utáni nyereségről adhat számot a 2008. év egészére vonatkozóan, amely bizonyítja a lakossági banki piacra koncentráló üzleti modell stabil és fenntartható nyereségtermelő képességét.

A Csoport teljesítményét értékelve Andreas Treichl, az Erste Csoport vezérigazgatója a következőket mondta: „a rendkívül nehéz negyedik negyedév ellenére az előzetes eredmények ismét megerősítik, hogy az Erste Csoport szilárd alapokon nyugszik. A bankcsoport nem szenved finanszírozási gondokkal, nyereséget termel, emellett a kockázatkezelés szigorítása és a költségek csökkentése érdekében tett lépések, valamint 16 millió ügyfelünk számára elkötelezetten nyújtott szolgáltatások minősége alapján változatlanul az a meggyőződésünk, hogy az Erste Csoport a 2009 folyamán jelentkező bármely új kihívásnak képes megfelelni."

Az Erste Group Bank AG az IFRS szerinti részletes eredményeket 2009. február 27-én hozza nyilvánosságra.


* Goodwill keletkezhet, amikor egy társaság megvásárol egy másik társaságot. Egy ilyen tranzakció (akvizíció) esetén a társaságért fizetett összegnek a könyv szerinti érték feletti része a céltársaság (a felvásárolt társaság) nem mérhető (intangible) eszközeinek értékét fejezi ki.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.