2023.február.07. kedd.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Európai Parlament – Választás előtt: Az Európai Parlament az internetes közösségi oldalakon

10 perc olvasás
 <span class="inline inline-left"><a href="/node/97"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/europarlament.thumbnail_0.gif" border="0" alt="EU Parlament" title="EU Parlament" width="100" height="56" /></a></span>A 2007. június 7-ei EP-választásra készülve az Európai Parlament saját profilt hozott létre a legismertebb internetes közösségi oldalakon, a Facebookon, a MySpace-en és a Flickr fotómegosztó oldalon. Az EP választási honlapján június 7-én folyamatosan követhetők lesznek az egész Európából beérkező választási adatok. <p>

 A 2007. június 7-ei EP-választásra készülve az Európai Parlament saját profilt hozott létre a legismertebb internetes közösségi oldalakon, a Facebookon, a MySpace-en és a Flickr fotómegosztó oldalon. Az EP választási honlapján június 7-én folyamatosan követhetők lesznek az egész Európából beérkező választási adatok.

 A 2007. június 7-ei EP-választásra készülve az Európai Parlament saját profilt hozott létre a legismertebb internetes közösségi oldalakon, a Facebookon, a MySpace-en és a Flickr fotómegosztó oldalon. Az EP választási honlapján június 7-én folyamatosan követhetők lesznek az egész Európából beérkező választási adatok.

Az Európai Parlament választási honlapja (http://www.elections2009.eu/) rengeteg hasznos információt, háttéranyagot tartalmaz az EP történetéről, a képviselőkről, a következő választásról.

Az EP emellett saját profilt hozott létre egyes onlájn közösségi oldalakon is. Az Európai Parlament így megtalálható a Facebookon (több mint 175 millió felhasználó), a MySpace-en (250 milliónál több felhasználó).

A Flickr képmegosztó oldalon naponta frissített, az EP-választással kapcsolatos képgyűjtemény található, a YouTube videómegosztó EU-s aloldalán, az EUTube-on pedig hasonló rövidfilmeket lehet megnézni.

Májusban az Európai Parlament választási honlapján az első, 1979-es közvetlen EP-választás harmincadik évfordulójára emlékezve megjelenik az „EU időgép". Ez egy harminc évvel ezelőtti és egy mostani lakásbelsőn keresztül mutatja be, miben változtatta meg az európaiak életét az Európai Parlament.

A június 4. és 7. között tartandó EP-választásokról választási oldalán tudósít az Európai Parlament sajtószolgálata. A „választási éjszaka" rész 7-én, 18 órakor kel életre, és folyamatosan mutatja majd az egész Európából beérkező adatokat.

Az Európai Parlament a MySpace-en

http://www.myspace.com/europeanparliament

Az Európai Parlament a Facebookon

http://www.facebook.com/europeanparliament

EUTube

http://www.youtube.com/eutube

Az EP választási honlapja

http://www.elections2009.eu/

ELŐZETES HOLNAPRA

Szülési szabadság – apáknak is

Legalább 20 hetes lenne a szülési szabadság az EU-ban. Az EP szakbizottsága azt is szeretné, hogy a szülést követő hat héten át a fizetés 100, azt követően pedig legalább 85 százaléka járjon. Bevezetnék a kötelező apasági szabadságot is. Az EP szerdán szavaz.

Az Európai Parlament egésze május 6-án, szerdán szavaz a szülési szabadságról szóló jogszabályról, amely bevezetné a kötelezően kiadandó apasági szabadságot is.

Európában jelenleg jelentősen eltérnek a szülési szabadságra vonatkozó nemzeti előírások. Az időtartam például 16 és 28 hét között váltakozik. (Magyarországon 24 hét, ez alatt a fizetés 70 százaléka jár.)

Az Európai Bizottság javaslata alapján az EP szakbizottsága Edite Estrela (szocialista, portugál) jelentésében azt indítványozza, hogy egész Európában legalább 20 hétre emelkedjen a szülési szabadság hossza. Ebből hat hetet a szülés után kellene kivenni. Az utóbbi időszakra a fizetés 100, a többire legalább 85 százaléka járna.

A szülő nőket nem lehetne elbocsájtani szülési szabadságuk alatt, és az azt követő 12 hónapon belül is csak írásos, a szüléshez nem kapcsolódó indokolással.

Apasági szabadság

Az apasági (illetve a különböző családszerkezeteket figyelembe vevő „társszülői") szabadság a szülést követő legalább két hétre járna. Az erről szóló módosító indítvány szövege a következő: „A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok a munkavállalók, akiknek élettársa a közelmúltban szült, jogosultak legyenek teljes mértékben fizetett és másra át nem ruházható, legalább kéthetes egybefüggő apasági vagy az élettárs szülése után járó szabadságra, amelyet a házastárs vagy élettárs szülése után kötelezően ki kell venniük".

Az EP nőjogi bizottságának indokolása szerint „az apasági szabadságnak kötelező jelleget kell adni, hogy a férfiakat az esetleges társadalmi nyomás ne ösztönözhesse arra, hogy ne éljenek ezzel a lehetőséggel. Jelezni kell a munkaerőpiacnak, hogy a férfiaknak is kötelezően szabadságot kell kivenniük, ha gyermekük születik, következésképp a gazdasági tevékenységet a gyermekvállalásra figyelemmel kell megszervezni, mivel az nemcsak kiemelkedő társadalmi érték, hanem a nőkhöz hasonlóan a férfiak számára is jogokkal és kötelezettségekkel jár."

Jelentéstevő: Edite Estrela (PES, PT)

Jelentés (A6-0267/2009) – A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2009. május 4., hétfő

A jelentés szövege

Jogalkotási figyelő

Edite Estrela

Energiafogyasztás A-tól G-ig – Az ablakoknál is

A hűtőgépeken, mosógépeken túl például az ablakkeretekre is kiterjedne az energiafogyasztási osztályozás. A besorolást a reklámokban is fel kellene tüntetni, a kategóriákat pedig a technológia fejlődésének megfelelően rendszeresen felül kellene vizsgálni az EP döntése szerint.

Az EP kedden 566 igen, 28 nem, 39 tartózkodó szavazattal elfogadta az energiával kapcsolatos termékek erőforrás-fogyasztásának jelöléséről szóló irányelv módosítását.

A címkézés például hűtőgépeknél, fagyasztóknál, mosó- és mosogatógépeknél, tűzhelyeknél jelzi, milyen energiafelhasználási kategóriába tartoznak. (A legalacsonyabb fogyasztást a – zöld színű – A, a legmagasabbat a – piros – G jelöli.)

C osztályú csokiautomata

Az EP a jogszabályt kiterjesztené a kereskedelemben és az iparban használt egyéb energiafogyasztó termékekre, például a hűtőtermekre, kirakatokra, elárusító automatákra, továbbá az energiafogyasztást jelentősen befolyásoló más árucikkekre, ablaküvegekre, ablakkeretekre, ajtókra is.

A termékek reklámjainak tartalmazniuk kellene a termék energiafogyasztását is – áll az EP által első olvasatban elfogadott javaslatban.

Frissített B

Az egyes termékek besorolása 3-tól 5évig terjedő időszakra lenne érvényes, az osztályzási kritériumokat pedig rendszeresen – „a termék technológiai fejlődésének sebessége alapján" – felül kell majd vizsgálni.

A tagállamoknak adóhitelek, csökkentett áfa és egyéb ösztönzők bevezetésével is ösztönözniük kell az energiahatékony termékek vásárlását.

A megszavazott tervezet szerint az állami hivatalok közbeszerzéseinél a legjobb energiafogyasztási osztályba tartozó termékeket lehetne csak megvásárolni. Ez csak a (hozzáadottérték-adó nélkül számítva) legalább 15 ezer eurót elérő közbeszerzésekre vonatkozna.

Elég egy A

A képviselők csütörtökön két a most megszavazott irányelvvel kapcsolatos állásfoglalásról is szavaznak. Ezek tervezete szerint az EP ellenzi az Európai Bizottság javaslatát, amely a legjobb energiahatékonysági kategóriát, az A-t alcsoportokra osztaná (A-20, A-40, A-60 stb.). Az EP szakbizottsága szerint ez csak zavart keltene. A képviselők azt javasolják, hogy a Bizottság ehelyett vizsgálja felül a kategóriákat, és az A-jelűt csak a legjobb 10-20 százaléknak tartsák fenn.

Jelentéstevő: Anni Podimata (PES, EL)

Jelentés (A6-0146/2009) – Az energiával kapcsolatos termékek erőforrás-fogyasztásának jelölése (átdolgozás)

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről (átdolgozás)

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2009. május 5., kedd

Jogalkotási figyelő

Anni Podimata

Elutasította az EP a közúti közlekedési dolgozók munkaidejéről szóló javaslatot

A keddi plenáris ülésen a képviselők az EP szakbizottságának ajánlását követve elutasították a közúti közlekedési dolgozók munkaidejéről szóló irányelvnek az Európai Bizottság által javasolt módosítását, mivel az nem veszi figyelembe az EP kérését, amely az önfoglalkoztató sofőrökre is kiterjesztette volna a jogszabályt.

Az Európai Parlament a szocialisták, a zöldek és a egyesült baloldali frakció által benyújtott javaslat 332-307 arányú (6 tartózkodás) megszavazásával elutasította az Európai Bizottság jogszabályjavaslatát a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző dolgozók munkaidejéről.

Az EP-ben végül győztes álláspont hívei azt sérelmezték, hogy az egyéni vállalkozó sofőrökre nem terjedt volna ki a jogszabály, ez pedig ellentétes lett volna az Európai Parlament korábbi idevágó állásfoglalásaival.

Jelentéstevő: Marie Panaiotopoulosz-Kassziotou (EPP-ED, EL)

Jelentés (A6-0120/2009) – A közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezése

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló 2002/15/EK irányelv módosításáról

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2009. május 4., hétfő

Jogalkotási figyelő

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Fókatermékek forgalmazása csak szigorú feltételekkel

Betiltanák Európában a fókákból származó termékek forgalmazását. Kivételt képzenek az inuitok által hagyományos módszerekkel előállított termékek és a személyes használatra történő behozatal.

Az EP szerdán 550 igen, 49 nem, 41 tartózkodó vokssal első olvasatban megszavazta a fókatermékek kereskedelméről szóló rendeletet.

Eszerint főszabályként tilos lesz a fókákból (húsukból, szerveikből, zsírjukból, bőrükből, prémjükből) előállított termékek forgalmazása az Európai Unióban.

Jelenleg számos, fókákból (is) készült táska, sapka, cipő, kesztyű található az európai piacon. Az omega 3 zsírsavat tartalmazó gyógyhatású készítmények egy része is ilyen. Ezeket tehát betiltják.

A fókatermékeket csak esetenként, személyes használatra lehetne behozni az EU-ba. További kivételek az inuitok és más bennszülött népek által, hagyományos módszerekkel készített termékek.

A rendelet annak a Tanács általi elfogadását és az EU Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Az innentől számított kilenc hónap elteltével kell majd alkalmazni a tagállamokban.

Jelentéstevő: Diana Wallis (ALDE, UK)

Jelentés (A6-0118/2009) – Fókatermékek kereskedelme

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fókatermékek kereskedelméről

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2009. május 4., hétfő

Jogalkotási figyelő

Diana Wallis

Korlátoznák az állatkísérletek számát

Csökkentené az EP az állatkísérletek számát és javítaná az ilyenekben részt vevő állatok körülményeit úgy, hogy ez közben ne hátráltassa a tudományos kutatásokat.

Az Európai Unióban évente mintegy 12 millió állatot használnak tudományos kutatási célra. Az EP által most első olvasatban elfogadott irányelvtervezet a minimálisra csökkentené az állatokon végzett kísérletek számát.

A képviselők az 540 igen, 66 nem, 34 igen szavazattal megszavazott jogszabályban betiltanák az emberszabású majmokkal való kísérletezést, kivéve azokat, amelyek pont ezen fajok fennmaradásának támogatására irányulnak.

Az EP témafelelőse Neil Parish (néppárti, brit).

Jelentéstevő: Neil Parish (ALDE, UK)

Jelentés (A6-0240/2009) – A tudományos célokra felhasznált állatok védelme

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2009. május 4., hétfő

Jogalkotási figyelő

Neil Parish

Perger István/ Eu parlament sajtószolgálat

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.