A magyar gazdálkodóknak az elmúlt években számos problémával kellett szembenézniük, amelyek alapvetően befolyásolták termelésük sikerességét. Ilyen egyebek mellett a szélsőséges időjárás, terményárak ingadozása, növekvő inputanyagárak, szűkülő pénzügyi lehetőségek. A Syngenta kezdeményezésére létrejött ContivoTM program a piacon egyedülálló szakmai összefogással kívánja segíteni a hazai agrárgazdálkodókat.  

 

A magyar gazdálkodóknak az elmúlt években számos problémával kellett szembenézniük, amelyek alapvetően befolyásolták termelésük sikerességét. Ilyen egyebek mellett a szélsőséges időjárás, terményárak ingadozása, növekvő inputanyagárak, szűkülő pénzügyi lehetőségek. A Syngenta kezdeményezésére létrejött ContivoTM program a piacon egyedülálló szakmai összefogással kívánja segíteni a hazai agrárgazdálkodókat.  

 

 

Egyre komplexebb és rendkívül változékony gazdasági környezetben, szélsőségbe hajló időjárási feltételek mellett kellene úgy gazdálkodni, hogy az hosszútávon is fenntartható jövedelmezőséget eredményezzen. Ez hatalmas kihívást jelent a gazdálkodók számára nemcsak hazánkban, hanem a hasonló feltételrendszerrel bíró más országokban is, hangsúlyozta Czigány Tibor ügyvezető igazgató a programot bemutató budapesti konferencián.

 

– Az elkövetkező években a növénytermesztés kiemelt lesz a lakosság élelmiszerellátása, a takarmányipar ellátása és az egyéb ipari igényeket kiszolgáló képessége szempontjából. A jövőben azok a gazdálkodók lesznek versenyelőnyben, akik ehhez az összetett feltételrendszerhez igazítják a termesztéstechnológiájukat – mutatott rá Czigány Tibor. – A Syngenta 2011-ben arra vállalkozott, hogy nemcsak az adott, szűken a működési köréhez tartozó növényvédelmi technológiával, fajta- és hibridválasztékkal támogatja a termelőket, hanem olyan szolgáltatásokat dolgoz ki, amelyek átfogó támogatást nyújtanak a termelőknek. Magyarországon ezt az új stratégiai irányt a ContivoTM szakmai szaktanácsadói programban fémjelzi.

 

A program szakmaisága három nagy pillérre épül: az egyik a talaj, melyben kímélő talajművelés, okszerű tápanyagutánpótlás és talajélet javítása a cél. A másik pillér a növény, ahol a megváltoztott talajművelési rendszerhez és tápanyagszintekhez alkalmazkodó hibrid- és fajtaválaszték, valamint a hatékony növényvédelem alkalmazása az elsődleges irány. Az utolsó nagy pillér a termelési stratégia. Ide tartozik a beruházások, fejlesztések alapjainak kialakítása, pénzügyi hátterének biztosítása, valamint az átlátható, jól szervezett adminisztratív háttér, amely kiszolgálja a termelő napi munkáját. A programhoz kapcsolódó pénzügyi szervezetek kiemelt beruházási finanszírozási ajánlatokat kínálnak, valamint teljeskörű vagyon- és terménybiztosítást nyújtanak. A termelőkkel széles látókörű, nagy tapasztalattal bíró szakembergárda konzultál.

 

– Azt gondoljuk, hogy az előttünk álló termelési problémák és kihívások sikeres leküzdése érdekében olyan egyedülálló stratégiai partnerség született, amely összefogja a termelői, gyártói és a hazai tudományos oldalt egyaránt – emelte ki Heicz Péter, a program vezetője. – Cégünk az elmúlt évben a szakmai program mellé állította azokat a gyártó cégeket és a tudományos élet képviselőit, akik a legmagasabb tudást, technológiai színvonalat és elkötelezettséget képviselik a magyar agrárium tekintetében. A gyártói oldalról növénytermesztési technológia felépítését a Syngenta mellett a Väderstad, az Agro.bio és a Yara Hungaria Kft. végezte. Az üzemi működést támogató elemek közül az ügyviteli rendszer tudás és informatikai hátterét az Agrovir Kft., a gépi vásárlásokat lehetővé tevő financiális hátteret a Budapest Bank Zrt. biztosítja. A termény és a vagyonbiztosítást a Generali-Providencia Biztosító Zrt. nyújtja. A tudományos intézmények közül a tudásbázis felépítését és a hosszú távú kísérleti platform létrejöttét a Debreceni Egyetem Karcagi Kutató Intézete, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara és a Magyar Tudományos Akadémia MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete segítette.

 

A partnerségben résztvevő vállalatok és tudományos intézmények vezetői együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a program bemutató konferenciáján. Ebben leszögezték: mindannyian elkötelezettek a fenntartható és jövedelemtermelő magyar mezőgazdaság iránt.

 

Heicz Péter hozzátette: a Syngenta 10 éves talajművelési kísérletből származó tapasztalattal rendelkezik a Zala megyei Dióskálon, ahol a kímélő talajművelés és a hagyományos szántásos művelés talajra, növényre, környezetre és a jövedelmezőségre gyakorolt hatását vizsgálták több termesztett növénynél eltérő vetésforgóban. Emellett az elmúlt években két különböző területen hosszú távú tartamkísérletet hajtottak végre. Ezen kívül több olyan demonstrációs területet állítottak fel az ország több pontján, ahol a termelőknek ettől az évtől alkalmuk lesz a teljes ContivoTM technológiát termés, költség és profitoldalról is megismerni.