2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Idén első ízben adják át a KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJAT

3 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/23621"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/kemenybertalan.thumbnail.jpg" border="0" alt="Kemény Bertalan" title="Kemény Bertalan" width="100" height="100" /></a><span style="width: 98px" class="caption"><strong>Kemény Bertalan</strong></span></span>Kemény Bertalan a hatvanas évek kiútkereső nemzedékének legcsendesebb szavú, ám mégis legnagyobb hatású képviselője volt.</p><p>

kemény bertalanKemény BertalanKemény Bertalan a hatvanas évek kiútkereső nemzedékének legcsendesebb szavú, ám mégis legnagyobb hatású képviselője volt.

kemény bertalanKemény BertalanKemény Bertalan a hatvanas évek kiútkereső nemzedékének legcsendesebb szavú, ám mégis legnagyobb hatású képviselője volt.

 

 Ehhez a nemzedékhez tartozott Siklaky István, Kopátsy Sándor, Liska Tibor, akik megpróbáltak a helyzet elmélyült elemzésével a valósággal szembesülni, mielőtt üdvözítő gondolatokkal álltak volna elő. Kemény Bertalan hozzájuk hasonlóan törekedett a helyzetértékeléstől eljutni eszményei hétköznapi megvalósításáig is, közösséget vállalva a falun élőkkel. Neve egy iskolává szélesedett gondolkodásmódot fémjelez, és ami fontos, nemcsak értelmiségi körökben.

Kemény Bertalan a falu fejlettségét nem a gazdasági és infrastrukturális mutatókkal mérte, hanem a lakosai közti kapcsolatrendszerrel. Ezért alapérték nála az egymásra figyelés, a kérdezni tudás, az egymástól tanulás, a generációs ismeretátadás, ahol a kérdések, a válaszok, a közös útkeresés, az élmények összeszövik azt a hálózatot, amitől a falu lakói közösséggé válnak. Így a biogazdálkodás és a lokális fejlesztő csapat ugyanazt a célt szolgálja – közösséget építeni, élhető és megtartó világot teremteni hétköznapi technikákkal.
Hogy a nagy szavakat aprópénzre váltsa, lehajolt minden apróságért. Településtervezőként dolgozva fogalmazta meg híres mondását: nem a vidék népességmegtartó képességére van szükség, hanem a képességmegtartó népességre .

Magukat a problémákat pedig a kapcsolatrendszer fejlesztésével vélte megoldani. Ez lett a FALUGONDNOK hálózat. A falugyűlés által kiválasztott olyan személy, aki az aprófalvakban, tanyákon biztosítja a helyi szociális ellátást, és kultúraközvetítést. Aki meglátogatja az időseket, ha kell, felvágja a fát, aki kisbusszal beviszi a beteget a városba, gyerekeket a szomszéd település iskolájába, elviszi a leveleket, kiváltja a gyógyszert, kihordja az ebédet az öregeknek, egyáltalán ráköszön a magukra maradottakra, vagy éppen falunapot szervez.

A KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten is kiemelkedőt hoztak létre. A díj pénzjutalommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes oklevél mellett átvehetik Simorka Sándor szobrászművész bronzplakett alkotását is. A díjat minden évben rangos bizottság ítéli oda, tagjai:
– A Kemény család egy tagja
– Dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár
– Dr. Csatári Bálint, kandidátus, a MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének
– igazgatója
– Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesülete ügyvezetője
– Dicső László, Alsómocsolád polgármestere
– Gáspár Mátyás, aTeleház Szövetség elnöke
– Dr. Glatz Ferenc, az MTA volt elnöke, a Történettudományi Intézet igazgatója,
– egyetemi tanár
– Krizsán András építész, a Falufejlesztési Társaság elnöke
– Dr. Szaló Péter, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakállamtitkára

http://www.telehaz.hu/

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.