2023.március.25. szombat.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

In Memoriam? Remember Blacksburg! ?Virginia Technology

9 perc olvasás
  <span class="inline left"><a href="/node/826"><img class="image thumbnail" src="/files/images/kep291.thumbnail.jpg" border="0" alt="In memoriam... az egyetem logója gyásszalaggal" title="In memoriam... az egyetem logója gyásszalaggal" width="66" height="100" /></a><span style="width: 64px" class="caption"><strong>In memoriam... az egyetem logója gyásszalaggal</strong></span></span> <p>A Virginia Technology áldozatai emlékének. Annak, hogy megint értelmetlenül ölt az erõszak. Nem a fegyver, az eszköz. Az ember ölt vele, akibõl állati mivolta jött elõ. A helyi rendõrség a kedd délelõtti sajtótájékoztatón közölte: a 23 éves Cso Szjunghuj (Cho Seung-Hui), az egytrem diákja volt a tettes. Kollégiumi szobájában egy üzenetet hagyott hátra ennek tartalma még nem ismeretes.</p><p>

  in memoriam... az egyetem logója gyásszalaggalIn memoriam… az egyetem logója gyásszalaggal

A Virginia Technology áldozatai emlékének. Annak, hogy megint értelmetlenül ölt az erõszak. Nem a fegyver, az eszköz. Az ember ölt vele, akibõl állati mivolta jött elõ. A helyi rendõrség a kedd délelõtti sajtótájékoztatón közölte: a 23 éves Cso Szjunghuj (Cho Seung-Hui), az egytrem diákja volt a tettes. Kollégiumi szobájában egy üzenetet hagyott hátra ennek tartalma még nem ismeretes.

  in memoriam... az egyetem logója gyásszalaggalIn memoriam… az egyetem logója gyásszalaggal

A Virginia Technology áldozatai emlékének. Annak, hogy megint értelmetlenül ölt az erõszak. Nem a fegyver, az eszköz. Az ember ölt vele, akibõl állati mivolta jött elõ. A helyi rendõrség a kedd délelõtti sajtótájékoztatón közölte: a 23 éves Cso Szjunghuj (Cho Seung-Hui), az egytrem diákja volt a tettes. Kollégiumi szobájában egy üzenetet hagyott hátra ennek tartalma még nem ismeretes.

Ismét tarolt az értelmetlen erõszak. Bár magyarok vannak az egytemen nekik szerencséjük volt, senki sem sérült meg közülük. Másokk rosszkor voltak rossz helyen. Ezért az életükkel fizettek. Ilyen az élet. Pillanatok alatt elszáll. És ilyen az ember. Aki állattá válik. Akár mint bûnözõ, akár mint erre is sok példa van a világban és itthon a bûn üldözõje. És senki nem tesz ellene semmit. Mert így van ez rendjén.

cho seung hui az egyetem diákja, a tömeggyilkosCho Seung Hui az egyetem diákja, a tömeggyilkosMások vádaskodnak. A videojátékokat okolják, a rossz családi körülményeket. Esetleg egy vallást kiáltanak ki bûnösnek. Pedig az csak okozat. Az okot kell keresni:

–         Ki az aki kegyetlenségre nevelte a gyereket, mondván az élet harc?

–         Ki az, aki a vallást arra használja fel, hogy másokat kííirtson, mondván nem az igaz utat követik?

–         Ki az aki fajra nemre vallásvaló tekintettel mást nem tart embernek?

–         Ki az aki egyes etinikai csoportokban akik kisebségek a másik nem csoportbeli ellen uszít, lincsel?

–         Ki az, aki a rendfenntartókat kegyetlenségre neveli, és utasitja?

–         Ki az aki a birákat sablon ítéletek meghozatalára utasítja?

–         Ki az aki fegyelem címen futószalagon gyártja a halálos ítéleteket?

–         Ki az, aki a börtönökben olyan állapotokat teremt, hogy ember embernek farkasa kell hogy legyen?

–         Ki az aki annyira kifosztaj polgárait, hogy éhségükben, elkeseredésükben kriminalizálódnak?

a vérengzések helyszineiA vérengzések helyszineiCsupa csupa olyan kérdés, amire megvan a felelet. Csak éppen illendõség okan nem akarjuk megadni rá a választ. És a felelõsséget másra toljuk: a videojátékra, az internetre, a megélhetési bûnözésre. Pedig a világban mindennek oka van. Ez azok csak részben keresendõ a szigor hiányán. Inkább egyfajta összetartás, tudatos közerkölcs rombolás következménye.

Fura fintora a sorsnak, hogy a napokban csapódott be hozzám egy lánclevél, aminek érdekes módón ez a témája, így, bár ilyet ritkán idézek most megteszem, hiszan aktuális. FÉLELMETESEN aktuális:

A kitiltott Isten… – A kitiltott Isten válasza

emlékezõk... az egyetem web nyitóképeEmlékezõk… az egyetem WEB nyitóképeGyakran megkérdezik az emberek a vallások  képviselõit: Ha van Isten, miért engedi meg azt a  sok szenvedést és bajt, amely sújtja világunkat,  benne a sok ártatlan embert és gyermeket? Az  alábbi interjú találó választ ad a kérdésre.

Az ismert amerikai lelkész, Billy Graham  leányával, Anne Grahammel készítettek interjút az  egyik rádiómûsorban, amelyben Jane Clayson  riporternõ megkérdezte õt az utóbbi idõk  borzalmas eseményeivel kapcsolatban: Hogyan  engedhette meg Isten, hogy ilyenek történjenek?

Anne nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott:

Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami  velünk történik, ám évek óta azt mondjuk neki: menj ki az iskoláinkból, a kormányunkból, és távozz az életünkbõl. És Õ, amilyen gentleman, csendben hátrahúzódott.

Miképpen várhatjuk el Istentõl, hogy áldását és  védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy  hagyjon bennünket békén? O Hare (akit meggyilkoltak, testét nemrég találták meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben.

Azután valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát iskoláinkban: a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. És mi azt mondtuk, rendben.

Azután dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul

viselkednek, mert a kis személyiségük megsérül, és lerombolhatjuk önbecsülésüket (Spock fia öngyilkos lett). És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, mirõl beszél, és azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfõnök jobb, ha nem fegyelmezik a

gyermekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskola vezetõi azt mondták, hogy a tanárok inkább meg se érintsék a diákokat, nehogy ezzel rossz reklámot csináljunk az iskolának, és semmiképpen sem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. És mi azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végezhessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják szüleiknek. És azt mondtuk, rendben.

Aztán egy bölcs vezetõ azt mondta, mivel a fiúk fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy errõl szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk, rendben.

Aztán valaki, az általunk jelentõs posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem

számít, hogy mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük, azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki (beleértve az elnököt is) a magánéletben, amíg van munkánk és a gazdaság jól mûködik.

Aztán valaki egyre tovább lépett ebben a csodálatban, és meztelen gyermekek képeit

publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetõvé tette az interneten. És mi azt

mondtuk: rendben, a szabad szólás joga ezt lehetõvé teszi számukra.

És aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tv- mûsorokat és mozifilmeket, amelyek az erõszakot, az erkölcstelenséget és a tiltott szexet reklámozzák. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erõszakra, a kábítószer-fogyasztásra, a

gyilkosságra, az öngyilkosságra és a különbözõ sátáni témákat dolgozzák fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy, csak hadd menjenek.

Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: miért nincs a gyermekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat? Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van mindennek ahhoz a mondáshoz, hogy amit vet az ember, azt aratja.

"Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel, egy Érintett Tanuló"

És a válasz?

"Kedves Érintett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolából. Tisztelettel: Isten."

Furcsa, milyen egyszerû az embereknek kivetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy a világ a Pokolba.

Furcsa, mennyire elhisszük, amit az újságok írnak, de megkérdõjelezzük, amit a Biblia mond. Furcsa, hogyan mondhatja valaki "Hiszek egy Istenben", miközben a Sátánt követi, aki egyébként szintén hisz az Istenben!

Furcsa, hogy milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre, és mennyire nem a megítéltetésre. Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük a viccek ezreit és azok bozóttûzként terjednek a köztudatban, de ha az Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielõtt továbbítanák.Furcsa, hogy az erkölcstelen, obszcén, durva és

vulgáris dolgok szabadon áramlanak a világhálózaton, miközben az Istenrõl való

nyilvános beszédet elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken. Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lángoló vasárnap és láthatatlan keresztény a hétköznapokban.

Furcsa, hogy jobban érdekel, mit mondanak rólam az emberek, mint az, hogy mit mond Isten felõlem! Gondolkozol?Add tovább az üzenetet, ha úgy gondolod, hogy megéri! Ha nem, akkor csak szabadulj meg tõle. Senki sem fogja megtudni, hogy ezt tetted.

Azonban, ha kidobod ezt az elmélkedést, akkor ne panaszkodj arról, hogy milyen rossz bõrben van ez a világ!

Eddig a levél. Nálam is bekerült az érdekes mappába, majd elfeledkeztem róla. Most, hogy amerikai barátaim elküldték az emlékezés fekete szalaját eszembe jutott. Lehet hogy kissé túlzó, lehet hogy sérti egyes ateisták érdekeit. Lehet hogy moralizáló. De most az egyetem halottainak fényében kissé más megvilágítást kap a dolog.

A Net nyüzsög. A keresõk, a blogkeresõk az eseménnyel kapcsolatban találatok tízezreit ontják. Az embereket az esemény a horror érdekli. Miként korábban annyiszor. Hogy miért? Mert a szenvedés érdekes. A más szenvedése. A hatóság is ezért aláz meg, kínoz. Mert jó azoknak akik csináljak, miként a közönség is kiélheti szadista vágyait.

Azt viszont nem kérdezzük meg: Hol vannak az erkölcsi alapok? Hol van az amikor a másikban társat es nem potenciális ellenséget és versenytársat látunk? Mert nem nézünk megunkba. Csak majmolunk. Saját hagyományaink szerint  kicsit jobban mûködnénk. Ehelyett ott van a Nagy Amerika, most éppen annak a kíméletlen versenyét, a japánok diákokat öngyilkosságba kényszerítõ rendszerét másoljuk, majmoljuk. Csak idõ kérdése, hogy aza  robbana, a rendszerrel, a nevelési rendszerrel együtt mikor importálódik hozzánk. Emlékezzünk: nalunk is volt már ilyen tragédia lényegesen kevesebb áldozattal annak idején a régi rendszerben…

Egyik filozófus mondotta volt, ami nagy botrányt kevert: az Isten halott! Nos nem halott csak szemlélõdik. Az erkölcs, a mások megbescsülése az ember ember és az állami apparátus és az ember kölcsönös tisztelet az ami kiveszett belõlünk.

A Blacksburg Virginia Technology áldozatai halottak. Rajtuk senki sem tud segíteni. A merénylõ is halott. 33 halott+a merénylõ. Talán a merénylõ ezzel jobban járt mintha az amerikai rendõrség fogdájába került volna. A halál jutalom volt a számára.

Az áldozatok nyugodjanak békében, ki ki saját hite szerint. De akik itthonról szemléljük az eseményeket gondolkodjuk el kicsit? Muszáj ennyire eldobni saját erkölcsünket hagyományainkat, oktatási intézményeinket? Mert elõbb utóbb a rendszerrel annak összes hiányossága is megérkezik. Úgy egy-két generáción belül. A németországi iskolák hasonló jelenségei jelzik: közel a vész!

Amerikában van egy mondás Remember Alamo azaz emlékezz az Alaói csatára. Nos ez kicst átalakul:

Emlékezz Blackburg-ra…. Még nem késõ(talán)

Johannes

I want to extend my deepest, sincerest, and most profound sympathies to the families of these victims …

— Virginia Tech President Charles W. Steger

http://index.hu/politika/bulvar/lovold0416/

http://index.hu/politika/bulvar/magyar0416/

http://www.origo.hu/nagyvilag/20070417kodben.html

http://www.vt.edu/

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.