2009. Június 15-ig pályázhatók a 2009/10-es tanév őszi félévére szóló oktatói, hallgatói és doktoranduszi ösztöndíjak a CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) felsőoktatási csereprogramban.

2009. Június 15-ig pályázhatók a 2009/10-es tanév őszi félévére szóló oktatói, hallgatói és doktoranduszi ösztöndíjak a CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) felsőoktatási csereprogramban.

 

   A CEEPUS hálózatának köszönhetően olyan közép-európai, akár unión kívüli országokban lehet – kreditszerzéssel – tanulni, ahová más ösztöndíj ilyen háttérrel nem ad lehetőséget: Albániától Csehországig 15 térségi országban pályázhatók oktató- és hallgatócserék, valamint szakmai kurzusok és nyári egyetemek.

Magyarország a 15 éve futó CEEPUS egyik alapító országa, és a kezdetek óta vezető szerepet tölt be a programban. Magas kihasználtságú, és jelentős szakmai eredményeket produkáló csereprogramjai révén 2008-ig csaknem 4 ezer magyar hallgató és oktató tanult és kutatott már külföldön.

Zárdai István a grazi Karl Franzens Universitaet-en töltött el majdnem fél évet a tavalyi tanévben. A pécsi egyetem amerikanisztika-filozófia szakos hallgatója filozófiai kutatásait végezte a CEEPUS segítségével. A grazi intellektuális környezet kiváló volt ahhoz, hogy kutassa már itthon megkezdett témáit; a szándékok fogalmát a kortárs analitikus filozófiában, a fogalmi tartalmakat az érzékelési folyamatokban és a tudatosságban, valamint Kardt és Negri Empire c. írásában a nacionalizmus kritikát.

Szakdolgozatíró szemináriumokra járt, amelyek a témák fejlesztésére és a külföldi szaknyelv elsajátítására is jó alkalmat adtak. Látogatta az ideológiakritika kurzust is, amely segített neki az amerikanisztika szakán íródó, nacionalizmusról szóló szakdolgozatában.

„A CEEPUS ösztöndíj olyan életre biztosított lehetőséget több hónapon át, amely ideális volt arra, hogy a viszonylag kis kurzusokból eredő terhelés mellett legyen időm a kutatásomhoz szükséges anyag feldolgozására, a biztosabb idegen nyelv elsajátítására, és a kinti kapcsolatok megteremtésére. A kinti professzorommal még ma is tartom a kapcsolatot, és számíthatok a tanácsaira a kutatásomhoz."

Amennyiben a pályázó a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, úgy hálózaton kívül is bekapcsolódhat a programba.

Kolutacz Andrea, a Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója is ún. „freemoverként" hallgatott át a Tuzlai Egyetemre. Számára a CEEPUS volt az egyetlen lehetőség arra, hogy helyben tanulmányozhassa az alapos terepmunkát és helyismeretet megkövetelő kutatási területét, a bosznia-hercegovinai Tuzla kantonban 1991 után zajló népesedési és etnikai folyamatokat. Kutatásának kiindulópontja, hogy a multikulturális Tuzla kanton – amely Bosznia-Hercegovina egyik legtoleránsabb és legpolgáribb régiója – hogyan tudott viszonylag békés közösség maradni a három etnikum, a bosnyákok, szerbek és horvátok véres háborújában.

10 hónapos kinttartózkodása során felhasznált visszaemlékezéseket, levéltári anyagokat, statisztikai adatokat, monográfiákat, napilapokat, korábbi kutatásokat és azok másodelemzéseit. A kiválasztott téma általános történeti áttekintése, a kantont érintő háborús események, a jelenkori népesedési viszonyok és az etnikai (tér)szerkezet rekonstruálása mellett kérdőívezéssel, interjúk készítésével, a résztvevők megfigyelésével tárta fel mélyebben a kanton területén élő etnikumok (bosnyák, horvát, szerb, roma, egyéb) közti viszonyt .

A mintavétel során a Tuzlai Egyetemen sikerült olyan társadalmi csoportot találnia, amelyben a kantonban élő etnikumok képviselve vannak. Munkája során nemcsak doktori disszertációjának empirikus alapanyagát gyűjtötte össze, de gyümölcsöző munkakapcsolatokat is kialakított az egyetem több oktatójával. Ennek köszönhetően a pécsi, tuzlai és szarajevói egyetem oktatói már látogatják egymás rendezvényeit, így lehetőség nyílt egymás publikációinak közös megjelentetésére és közös kutatási projektek tervezésére is.

Mivel a tuzlai kantonnal való kapcsolat a dél-dunántúli regionális külkapcsolati stratégia egyik lényeges eleme, társadalmi-gazdasági viszonyainak empirikus vizsgálata, többszempontú megismerése segítheti a már meglévő gazdasági, oktatási, kulturális együttműködés szorosabbra vonását, illetve az új projektek kidolgozását is.

Az elmúlt másfél évtizedben többtucat emlékezetes és szakmailag értékes, magyar koordinálású nyári egyetem, kurzus is megvalósulhatott a CEEPUS programjában.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem például 2005 és 2007 után idén harmadjára szervezi meg nyári egyetemét funkcionális programozás témában a CEEPUS program keretein belül. A Central European Functional Programming (CEFP) címet viselő nyári iskolájának célja, hogy a közép-európai régió funkcionális programozás iránt érdeklődő tehetséges MSc és PhD hallgatóit, oktatóit megismertesse a legújabb kutatási és alkalmazási eredményekkel nyári egyetem formájában, neves professzorok meghívásával.

A szélesebb szakmai körben is számon tartott nyári egyetem nagy elismerése, hogy eddigi anyagait egy nemzetközi szakkönyvsorozat önálló köteteként két ízben is megjelentette a Springer kiadó. Szintén a nyári egyetem hozadéka, hogy a nyugati vendégelőadók révén több holland, német és olasz egyetem kapott kedvet a CEEPUS hálózatához való csatlakozáshoz.

http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=54

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük