Múzeumot mindenki látott már kívülről és talán belülről is, de arra a kérdésre, hogy mire jó a múzeum, nehéz választ adni. Aktuálisan egy-egy kiállítással kapcsolatban viszonylag könnyen kialakulnak a konkrét és személyes vélemények, azonban ha az intézményről általában gondolkodunk, többnyire közhelyek és életszerűtlen magyarázatok merülnek fel. A Néprajzi Múzeum új felnőttképzési programja a KÁVA Kulturális Műhely közreműködésével, a drámapedagógia módszerével, helyzetgyakorlatokon keresztül nyújt segítséget az intézménytípus értelmezéshez, a múzeum jelrendszerének – elsősorban a műtárgyak és a kiállítások üzenetének – megfejtéséhez.

 

Múzeumot mindenki látott már kívülről és talán belülről is, de arra a kérdésre, hogy mire jó a múzeum, nehéz választ adni. Aktuálisan egy-egy kiállítással kapcsolatban viszonylag könnyen kialakulnak a konkrét és személyes vélemények, azonban ha az intézményről általában gondolkodunk, többnyire közhelyek és életszerűtlen magyarázatok merülnek fel. A Néprajzi Múzeum új felnőttképzési programja a KÁVA Kulturális Műhely közreműködésével, a drámapedagógia módszerével, helyzetgyakorlatokon keresztül nyújt segítséget az intézménytípus értelmezéshez, a múzeum jelrendszerének – elsősorban a műtárgyak és a kiállítások üzenetének – megfejtéséhez.

 

A Néprajzi Múzeum 2012. november 16-án indítja a Mire jó a múzeum? A drámapedagógia, mint a felfedezés új mód­­sze­re a csoportos múzeumi nevelésben című új, akkreditált szakmai továbbképzési prog­ram­ját bármilyen gyűjteményi profillal rendelkező közgyűjtemény múzeumpedagógusai, tárlat­ve­ze­tői és közönségkapcsolati munkatársai, valamint a közoktatás résztvevői: a múzeumokat diákcsoportokkal rend­szeresen látogató pedagógusok és további érdeklődők számára.

 

A múzeumi szakterületen hiánypótló képzési program célja, hogy a munkatársak képesek legyenek a mai közönséget a jelenleginél hatékonyabban, új megközelítéssel, rendhagyó módon meg­szó­­lí­tani, a kiállításokat és magát az intézményt is életszerűvé, személyessé tenni és interaktívan, átélhetően bemutatni. Ennek érdekében a képzés középpontjában a drámapedagógia rugalmas múzeumi al­kal­ma­zá­sa áll, mivel legjobban drámás módszerekkel hozhatók létre azok a szituációk, ame­lyek­ben a kor­szerű látogatói igényeknek megfelelően életre kelthetők a műtárgyak, megért­he­tők a külön­fé­le összefüggések és személyessé, életszerűvé tehetők a kiállítások.

 

A képzés különlegessége, hogy 90 %-ban gyakorlatokra épül, amelyek során a résztvevők nemcsak a kiállítások tematikáit, hanem magát a múzeumlátogatást is drámás szituációként dolgozzák fel, valamint hogy a résztvevők modell értékű, korszerű és hatékony kommunikációs módszereket ismernek meg, amelyeket rugalmasan al­kalmazhatnak a mindennapi múzeumpedagógiai, tárlatvezetési és pedagógiai gyakorlatukban bármilyen gyűjteményi profillal rendelkező intézményben.

 

A drámás módszereknek köszönhetően a cso­portos foglalkozások, tárlatvezetések eredményesebbé és élményszerűbbé válnak, mivel a lá­to­gatók új formában fedezhetik fel a múzeum sajátos nyelvét és jelrendszerét, szerepbe he­lyez­kedve átélhetik és megérthetik a múzeum által közvetített aktuális társadalmi üzeneteket és fel­is­merhetik a jelenkori kapcsolódásokat. A drámapedagógia segítségével bármelyik múzeum képes jelen idejűvé válni, amelynek ered­mé­nyeképpen a látogatók saját hétköznapjaikban hasznosítható, gyakorlatias tárgyi és társa­dal­mi ismeretekkel gazdagodnak, és saját maguk tapasztalhatják meg, hogy mire jó a múzeum.

 

A képzések időpontjai:

2012. november 16-17. és november 30. – december 1.

2013. március 22-23. és április 5-6.

(pénteki napokon 14.00 – 19.00 és szombatonként 9.00 – 19.00 között)

 

A képzés szakmai megvalósítói:

Joó Emese múzeumpedagógus (Néprajzi Múzeum): képzési koncepció, múzeumpedagógia tematika

Széni Katalin drámapedagógus, középiskolai tanár: kommunikáció tematika

Takács Gábor és Bori Viktor színész-drámatanárok (KÁVA Kulturális Műhely): drámapedagógia tematika

Szarvas Zsuzsa és Csorba Judit muzeológus, Koltay Erika múzeumpedagógus (Néprajzi Múzeum): muzeológia, múzeumpedagógia tematika

 

A képzés gyakorlatias, a tematika főként drámapedagógiai, emellett kisebb részben kommu­ni­ká­ciós, muzeológiai és múzeumpedagógiai elemeket tartalmaz. A drámapedagógiai temati­ká­ban többek között saját élményű múzeumi drámafoglalkozás, szabályjáték alkalmazás, a drá­más alapfogalmak, munkaformák megismerése és gyakorlata, szerepbelépés, állókép, játékter­ve­zés szerepel. A kommunikációs tematikában különféle múzeumi szövegtípusokra épülő kom­mu­ni­kációs játékok, beszéd- és stílusgyakorlatok, valamint a kérdezési technikák, párbeszéd, prob­lémafelvetés, vitakészség és nyelvi kifejezőképesség fejlesztése zajlik. A múzeumi temati­ká­ban a műtárgy, a gyűjtemény és a kiállítás fogalma kerül előtérbe, emellett hangsúlyt kap a mú­ze­u­mi anyag hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata, a műtárgyak múzeumba kerülés előtti és múzeumi életének felfedezése, a tárgytörténetek és tárgyleírások sokfélesége, a műtárgyak élet­re keltése, a fotó és a film felhasználása, a kiállítási kontextusok megteremtése.

 

A képzés időtartama: 30 óra

A képzésen résztvevők létszáma: minimum 12 fő, maximum 24 fő

A képzés helyszíne: Néprajzi Múzeum, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A képzés részvételi díja: 30.000 Ft

 

További részletes információ és letölthető jelentkezési lap található a Néprajzi Múzeum honlapján: http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=612

 

További információ és jelentkezés:

Joó Emese: (+361) 473 2423, (+36) 30 559 0895, emese@neprajz.hu

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük