2022.október.02. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

MTESZ gyémántjubileum: 60 éve alakult SZÖVETSÉG

6 perc olvasás
 <span class="inline left"><a href="/node/12762"><img class="image thumbnail" src="/files/images/emleklap.thumbnail_0.jpg" border="0" width="71" height="100" /></a></span>A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége  megalakulásának gyémántjubileumát ünnepli idén, az ünnepi ülést 2008.május 8-án tartották a szövetség budapesti, Kossuth Lajos téri székházában. <p>

 emleklap.thumbnail 0A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége  megalakulásának gyémántjubileumát ünnepli idén, az ünnepi ülést 2008.május 8-án tartották a szövetség budapesti, Kossuth Lajos téri székházában.

 emleklap.thumbnail 0A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége  megalakulásának gyémántjubileumát ünnepli idén, az ünnepi ülést 2008.május 8-án tartották a szövetség budapesti, Kossuth Lajos téri székházában.

Az ünnepség része volt a II. Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából szervezett programsorozatnak.

Az eseményhez kapcsolódóan a székház földszintjén  "Alkotó magyarok" címmel rendeztek kiállítást.

Az ünnepi ülés megnyitó beszédét  dr.Gordos Géza, a MTESZ elnöke tartotta.  Rámutatott, a műszaki- és a kapcsolódó gazdasági reálértelmiség nélkül nem haladhat előre az ország.   Emlékeztetve a kezdetekre, az elnök elmondta, 1848-ban  alakult meg a Magyarhoni Földtani Társulat, első közgyűlését július 6-án tartotta.

1866-ban követte ezt a Magyar Technikai Egyesület (a Magyar Mérnök Egyesület elődje), majd az Országos Erdészeti Egyesület megalakulása. Az egyesületek később maguk is egyesültek, s számos további egyesület összefonásával, 1948-ban az éves Műszaki Értelmiségi Hét során bejelentették a MTESZ megalapítását.

Alakuló ülése 1948. június 29-én zajlott.

Gordos Géza elmondta, a mostani ünnepi ülés előkészítésekor megkeresték a szervezet egyik alapító tagját, az egykori alapító ülés elnökét, a németországi Zingenben élő, 93 éves dr.Mosonyi Emilt is, aki üdvözletében bíztatta mai kollégáit a további építkezésre, mivel ma is szükség van ilyen szervezetekre.

Gordos elnök kifejtette, a szervezetben tömörülő műszakiakban él az előrehaladás igénye, van bennük belülről fakadó ambíció arra, hogy valamit jobbá tegyenek. Ez az igény az együtt, egyformán gondolkodók között, akik értik egymás szavát, könnyebben talál kifejtési lehetőségeket, ez indokolja szakmai szerveződésüket.

Ma már azonban interdiszciplináris és multidiszciplináris megközelítésre is szükség van, be kell vonni az együttgondolkodásba a gazdasági- és szervezési-vezetési tudományok képviselőit is.

Vannak ma is olyan dolgok, amelyekkel nem vagyunk elégedettek, ezeket a dolgokat szakmai meggyőződéssel, előremutató, ösztönző magatartással lehet megfelelően kezelni. A szakmaiság az a mód, amellyel az ország mindenkori irányítóival, az illetékesekkel, a kormányzó erőkkel könnyen szót lehet érteni, Mosonyi Emil üzenete erről szól, erre jó a MTESZ.  A MTESZ első 10-20 évében ez jól teljesült, akkor a hivatott intézményekben megvolt a „bátorság", hogy politikai elkötelezettség nélkül is kérte, elfogadta a monitorozást.

A rendszerváltás után az ország mással volt elfoglalva, a piacgazdaságot kellett megismerni, olyan dolgokat, mint pl. a kétszintű bankrendszer. Elterelődött a kormány figyelme a MTESZ-ről, a szervezet kapott ugyan támogatást, de ezzel nem lehetett megelégedni. Túl sokáig tartott ez az állapot, most már vissza kell térnie Mosonyi Emil idejének!

A MTESZ küldetése; elkötelezett tevékenység a műszaki-gazdasági érdekében, ezért tagjai áldozatokat is hoznak, de mikor jut vajon az ország olyan GDP eredményhez, amikor a szervezet tagjai a tagdíjból tudják finanszírozni  maguk elé tűzött céljaikat, mint egykoron?  A két világháború között az egyesületektől kapott pénzt az államtól kapott támogatással és az adományokkal tudták kiegészíteni, ez hozta azokat az eredményeket, amelyekre hivatkozni lehetett.  A MTESZ a rendszerváltás után folyamatosan szegényedik, 2004. után állami támogatás nélkül maradt, pályázatokból próbálja fenntartani magát.  Szorult helyzetében „fölösleges" ingatlanjaiból kényszerül eladni.

1991-92-ben a gazdasági mélypont után ipari kapcsolatokat épített, s épít ma is a szervezet.  Sikerként könyvelheti el a Microsofttal létrejött szerződést, amelynek kertében a MS  460 licencet, köztük a legkorszerűbb változatokat is,  adott át, a legkedvezőbb egyetemi konstrukcióban a MTESZ-nek.

A MTESZ megbízás alapján állami feladatokat képes ellátni, ha felkérik, pl. regionális fejlesztések elősegítésére. Helyi szervezeti erre alkalmassá teszik.  40 egyesületével, 21 területi szervezetével monitorozási feladatokat vállalhat, országos lefedettséget tud adni.  A MTSZ-ben minden korosztály képviselve van, köztük a fiatalok is, ha nem is egyenletes eloszlásban, ezekre a feladatokra a MTESZ-nél nincs alkalmasabb szervezet. A MTESz mindig készségesen vállalja az addig ellátatlan feladatokat is.  Munkavédelmi és munkaegészségügyi feladatokban is szerepet vállalnak, szerződések vannak, ill. készülnek idevágó feladatokra. 

A szervezetnek vannak saját, belső, nem anyagi gondjai is.  Rendetlenség is előfordult, amelyet azonban mára sikerült fokozatosan felszámolni. Ennek megvolt az a pozitív hatása, hogy a bíráló hangok lecsillapodtak, a tagszervezetek együttműködési készsége, kooperativitása helyreállt.

A közeljövő legfontosabb feladatai közé tartozik a műszaki-természettudományos értelmiség létszámában mutatkozó súlyos csökkenés enyhítése. Evégett 40-45 perces időtartamú multimédiás anyagokat állítanak össze, elviszik az iskolákba, hogy megismertessék a fogékony, 13-17 éves fiatalokat eleink műszaki tudományos nagyságával, s a pályára lelkesítsék őket.

A jövőre nézve, még magasabb szinten kell végezni a gazdasági tevékenységet, s fokozni az együttműködést, s akkor a mai időszakra 10 év múlva a megújulás kezdeteként tekinthetünk vissza, fejezte be szavait Gordos Géza.

A program szerint ezek után  Dr. Világosi Gábor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Mérnökök Világszövetsége /WFEO/ képviselője és  a MTESZ-t alkotó Tagegyesületek képviselője emlékezett meg a jubileumról, majd a  Kutatás-, fejlesztés-, innováció keretrendszerének fejlődése  címmel Dr. Pártos Ferenc, az NKTH elnöke tartott előadást.  Örökség és megújulás, Műszaki és Természettudományi Egyesületek, Társaságok Magyarországon , erről szólt  Dr. Németh József, a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság elnökének előadása,  majd kitüntetések átadására került sor.

http://www.mtesz.hu/

Harmat Lajos

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.