2023.március.28. kedd.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Rendben lezajlott a magyar érettségi -Magyar tételek

4 perc olvasás
<p align="left"><span class="inline left"><a href="/node/114"><img class="image thumbnail" src="/files/images/16073.thumbnail_0.jpg" border="0" alt="Magyar Köztársaság cimere" title="Magyar Köztársaság cimere" width="58" height="100" /></a></span>A mai napon az ország 1144 középiskolájában és 92 emelt szintû vizsgahelyszínén a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv vizsgatárgyak írásbeli vizsgáival folytatódtak a tavaszi érettségi vizsgák.</p><p align="left">

A mai napon az ország 1144 középiskolájában és 92 emelt szintû vizsgahelyszínén a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv vizsgatárgyak írásbeli vizsgáival folytatódtak a tavaszi érettségi vizsgák.

A mai napon az ország 1144 középiskolájában és 92 emelt szintû vizsgahelyszínén a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv vizsgatárgyak írásbeli vizsgáival folytatódtak a tavaszi érettségi vizsgák.

A középszinten vizsgázók száma: 92342, az emelt szinten vizsgázók száma 4312 volt.

A vizsgák rendben lezajlottak, rendkívüli eseményrõl nem érkezett bejelentés.

A középszintû magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi két részbõl áll.

Az elsõ 60 percben egy szövegértési feladatsort kellett megoldaniuk a vizsgázóknak (40 pontért). Az idei szöveg Bécs kedvelt vendéglõirõl, a turisták által is keresett heurigerekrõl szól. Az ironikus megjegyzésektõl sem mentes szöveg a mai tömegturizmus és a régi, hangulatos kiskocsmák szembeállítására épül, de szól a bécsi vendéglátás más történeti érdekességérõl is. A feladatok a szövegben található és abból kikövetkeztethetõ kifejezések használatára éppúgy rákérdez, mint az írás hangnemére vagy az abban megjelenõ történelmi személyek szerepére és eseményekre. Az egyik feladatban a bekezdésekhez kellett címeket rendelni, egy másikban pedig a szöveg alapján táblázatba rendezni az adatokat. Az utolsó feladat összegzõ: az olvasottak alapján érveket és ellenérveket kell gyûjteni ahhoz, hogy ez a szöveg  alkalmas-e egy feltételezett bécsi kiránduláshoz kedvcsinálónak.

A második, szövegalkotási rész 3 különbözõ típusú feladatot tartalmaz, amelyek közül csak az egyiket kellett 3 óra (180 perc) alatt kidolgoznia a diáknak. Ezzel 60 pontot lehet elérni.

Az elsõ feladat érvelõ típusú. A felvezetõ szöveg és a rá vonatkozó feladat arról szól, hogy az újfajta médiumok, az elektronikus adathordozók és a hagyományos könyvek milyen viszonyban állnak egymással: kiszorítósdi vagy együttélés-e a jövõ útja. A megoldás értékelésében nem az a kérdés, hogy a jelölt mi mellett foglal állást, hanem hogy milyen erõs érvekkel támasztja alá mondanivalóját.

A mûelemzõ típusú feladat Sánta Ferenc Kicsik és nagyok címû novelláját tartalmazza. Az ötvenes évek végén született alkotás egy kisfiúnak és egy kislánynak a felnõtteket imitáló közös játékát mutatja be, s ebbõl ismerjük meg a felnõtti világról alkotott képüket. A mû értelmezésérõl való gondolkodás elindítását három konkrét kérdés segíti.

Az összehasonlító elemzés két szerelmes verset állít egymás mellé: Csokonai Az eleven rózsához és Ady Meg akarlak tartani címû verse között száz év telt el. Egy évszázad szerelemfelfogásbeli változásáról és a költõi nyelvi megformáltságban is érzékelhetõ átalakulásról kell képet alkotnia a vizsgázónak a két vers összevetésekor. Az értelmezést segítõ szempontok itt is szerepelnek a feladatlapon.

Az emelt szintû írásbeli vizsga is 4 órás (240 perces).

A vizsgázó maga dönti el, melyik feladattípusra mennyi idõt fordít, viszont ezen a szinten a maximális pontszám eléréséhez valamennyi feladatot meg kell oldani.

A következõ feladatokat kellett megoldaniuk a vizsgázóknak:

  1. Nyelvi-irodalmi mûveltségi feladatsor, 40 pontért. Idén Kosztolányi Marcus Aurelius címû ódája áll a középpontban. E vers értelmezésére vonatkozik a feladat java része: a kérdések sora nyelvi, mûfaji, stiláris érzékenységet mér, egy feladat pedig más költõk költõi szerepeirõl kérdez.
  2. A mûelemzés (25 pont) Krúdy Gyula A szerelmi bûvészinas címû novellájában a hangnem kettõsségének vizsgálatát állítja középpontba.
  3. Reflektálás egy jelenségre a címe a következõ, 20 pontos feladatnak. Idén arról kellett egy szöveg segítségével röviden értekezni, hogy történelmi és irodalmi szövegek miképpen különíthetõk el – ha elkülöníthetõk – egymástól.
  4. A 15 pontos gyakorlati írásbeliség egy fiktív honlapra várt hozzászólást arról, hogy az utcai feliratok angolosodása mit jelent, és milyen viszonyban áll a 2002 óta hatályos (és idézett) nyelvtörvénnyel.

A magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga teljes feladatlapjait és javítási-értékelési útmutatóit május 8-án kedd reggel 8 órakor publikálják az alábbi honlapon:

http://193.225.13.157/erettsegi2007/index.html

EZ IS ÉRDEKELHETI

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.