2022.július.03. vasárnap.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Rendőrségi eljárással fenyegetett az Intrum Justitia

3 perc olvasás
<p><span class="inline inline-left"><a href="/node/20737"><img class="image image-thumbnail" src="/files/images/paragraph2.thumbnail.jpg" border="0" width="98" height="100" /></a></span>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) fogyasztóvédelmi eljárása során 500 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte az Intrum Justitia Zrt.-t, mivel az az ügyfeleknek küldött fizetési felszólításaiban agresszíven, a fogyasztókat megfélemlítve megtévesztő módon járt el.

paragraph2.thumbnailA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) fogyasztóvédelmi eljárása során 500 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte az Intrum Justitia Zrt.-t, mivel az az ügyfeleknek küldött fizetési felszólításaiban agresszíven, a fogyasztókat megfélemlítve megtévesztő módon járt el.

paragraph2.thumbnailA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) fogyasztóvédelmi eljárása során 500 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte az Intrum Justitia Zrt.-t, mivel az az ügyfeleknek küldött fizetési felszólításaiban agresszíven, a fogyasztókat megfélemlítve megtévesztő módon járt el.

A PSZÁF ügyfélbejelentés alapján kezdett vizsgálatot, mivel a pénzügyi szervezet a 2010. február 25-én kelt fizetési felszólításában büntető feljelentés megtételét helyezte kilátásba, ha az ügyfél a fennálló tartozásának kiegyenlítését a levélben megadott határidőig nem teljesíti.

Az Intrum Justitia ügyfélnek küldött levele – amely már tárgyában nevesítve is „Értesítés rendőrségi bejelentésről" – így fogalmaz: „a … bank Zrt. -nál kötött szerződésből fennálló, mai napig ki nem egyenlített … Ft-os tartozás miatt az illetékes rendőrkapitányságon bejelentést fogunk tenni. …Amennyiben az eljárás nyomozati szakba kerül, és bizonyításra kerül, vagy az ügy körülményeiből feltételezhető, hogy a hitelszerződés megkötésekor nem az arra illetékes személy járt el, vagy a hitel felvevője a hitel igénybevételekor már tudomással bírt arról, hogy a hitel visszafizetésére reális esélye nincsen … úgy a büntetőeljárás lefolytatásával a csalás bűncselekménye megállapításra kerülhet. Abban az esetben, ha a jelzett összeg 15 napon belül az ügyiratszámra való hivatkozással beérkezik az alábbi bankszámlaszámunkra, akkor a bejelentéstől eltekintünk."

A pénzügyi szervezet súlyosan jogellenesen járt el. A PSZÁF a levél tartalmát megvizsgálva megállapította, hogy az Intrum Justitia ugyan feltételes módban fogalmazza meg, hogy az ügyféllel szemben büntetőeljárás lefolytatásának lehet helye, azonban összességében így is azt a hatást kelti, hogy az ügyféllel szemben a rendőrhatóság felléphet a követelés megfizetésének elmulasztása miatt. A felszólítás alkalmas arra, hogy a késedelmes ügyfélben azt a képzetet keltse, hogy a tartozás megfizetésének elmulasztása miatt vele szemben bűncselekmény elkövetését állapíthatják meg.

Az ügyfél mindezt fenyegetésként élhette meg, így az adott helyzetben nem is mérhette fel az általa igénybe vehető jogorvoslatok körét, s azok igénybe vételétől tartózkodhatott. Az Intrum Justitia felszólítása – annak erősen félelemkeltő jellege miatt – alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót az általa esetlegesen meghozható intézkedések megtételétől eltérítse, magatartási szabadságában korlátozza.

A pénzügyi szervezet tehát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény által tiltott agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott az ügyféllel való kommunikációjában. A fogyasztó ügyleti döntése torzítása érdekében nyomásgyakorlással élt, amellyel a fogyasztói döntési folyamat súlyos megzavarására alkalmas magatartást tanúsított. A jogsértésre való tekintettel a PSZÁF 500 ezer forint bírságot szabott ki a pénzügyi szervezetre és eltiltotta a jogsértő magatartás folytatásától.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.